Luukas 22:1–71

22  Happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pesahiksi,+ oli nyt lähestymässä.+  Ylipapit ja kirjanoppineet etsivät sopivaa keinoa päästä Jeesuksesta eroon,+ sillä he pelkäsivät kansaa.+  Silloin Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi ja joka kuului 12 apostolin joukkoon.+  Juudas meni pois ja puhui ylipappien ja temppelin päälliköiden kanssa siitä, miten voisi kavaltaa Jeesuksen heille.+  He ilahtuivat tästä ja sopivat antavansa hänelle rahaa.+  Hän suostui ja alkoi etsiä sopivaa tilaisuutta kavaltaa hänet, kun ympärillä ei olisi ihmisjoukkoa.  Sitten tuli happamattoman leivän juhlan päivä, jolloin pesah-uhri täytyi uhrata.+  Jeesus lähetti Pietarin ja Johanneksen ja sanoi heille: ”Menkää valmistamaan meille pesah-ateria syötäväksi.”+  He kysyivät häneltä: ”Mihin haluat meidän valmistavan sen?” 10  Hän sanoi heille: ”Kun tulette kaupunkiin, teitä vastaan tulee mies, joka kantaa vesiruukkua. Seuratkaa häntä siihen taloon, johon hän menee.+ 11  Sanokaa talonisännälle: ’Opettaja sanoo sinulle: ”Missä on vierashuone, jossa voin syödä pesah-aterian opetuslasteni kanssa?”’ 12  Hän näyttää teille yläkerrasta suuren, kalustetun huoneen. Valmistakaa se sinne.” 13  Niin he lähtivät ja totesivat kaiken olevan niin kuin hän oli heille sanonut, ja he tekivät valmistelut pesahia varten. 14  Kun aika tuli, hän asettui pitkälleen pöydän ääreen apostolien kanssa.+ 15  Hän sanoi heille: ”Olen kovasti halunnut syödä tämän pesah-aterian teidän kanssanne ennen kuin kärsin, 16  sillä minä sanon teille: enää en syö pesah-ateriaa ennen kuin kaikki, mikä liittyy siihen, täyttyy Jumalan valtakunnassa.” 17  Hän otti vastaan maljan, kiitti Jumalaa ja sanoi: ”Ottakaa tämä ja ojentakaa se joukossanne aina seuraavalle, 18  sillä minä sanon teille: tästä lähtien en enää juo viiniköynnöksen tuotetta ennen kuin Jumalan valtakunta tulee.”+ 19  Hän otti myös leivän,+ kiitti Jumalaa, taittoi sen, antoi sen heille ja sanoi: ”Tämä tarkoittaa minun ruumistani,+ joka annetaan teidän puolestanne.+ Tehkää tämä toistuvasti minun muistokseni.”+ 20  Kun he olivat nauttineet illallisen, hän otti samalla tavoin myös maljan ja sanoi: ”Tämä malja tarkoittaa uutta liittoa.+ Se tulee voimaan minun vereni+ perusteella, joka vuodatetaan teidän puolestanne.+ 21  Mutta minun kavaltajani on kanssani pöydässä.+ 22  Ihmisen Poika kyllä kulkee tietään niin kuin on päätetty,+ mutta voi sitä ihmistä, joka hänet kavaltaa!”+ 23  Niin he alkoivat pohtia keskenään, kuka heistä oikein aikoi tehdä tämän.+ 24  Heidän keskuudessaan syntyi kuitenkin myös kiihkeä kiista siitä, ketä heistä pidettiin suurimpana.+ 25  Mutta hän sanoi heille: ”Kansojen kuninkaat määräilevät ihmisiä, ja niiden vallanpitäjiä kutsutaan hyväntekijöiksi.+ 26  Mutta te ette saa olla sellaisia,+ vaan siitä, joka on teidän keskuudessanne suurin, pitää tulla kuin nuorin+ ja siitä, joka ottaa johdon, kuin palvelija.+ 27  Kumpi näet on suurempi, se, joka on aterialla,* vai se, joka palvelee? Eikö se, joka on aterialla? Mutta minä olen teidän keskellänne kuin se, joka palvelee.+ 28  Juuri te olette kuitenkin pysyneet minun kanssani,+ kun minulla on ollut koettelemuksia.+ 29  Minä teen teidän kanssanne liiton valtakunnasta – niin kuin Isäni on tehnyt liiton minun kanssani –+ 30  jotta voisitte syödä ja juoda pöydässäni minun valtakunnassani+ ja istua valtaistuimilla+ tuomitsemassa Israelin 12:ta heimoa.+ 31  Simon, Simon! Saatana on vaatinut, että saisi seuloa teitä kaikkia kuin vehnää.+ 32  Mutta minä olen rukoillut hartaasti sinun puolestasi, ettei uskosi pettäisi,+ ja kun sinä sitten olet palannut, vahvista veljiäsi.”+ 33  Silloin Pietari sanoi hänelle: ”Herra, olen valmis menemään kanssasi sekä vankilaan että kuolemaan.”+ 34  Jeesus kuitenkin sanoi: ”Minä sanon sinulle, Pietari: kukko ei tule tänään kiekumaan ennen kuin olet kolmesti kieltänyt tuntevasi minut.”+ 35  Hän sanoi heille myös: ”Kun lähetin teidät matkaan ilman rahapussia, eväslaukkua ja sandaaleja,+ eihän teiltä puuttunut mitään?” He sanoivat: ”Ei!”* 36  Sitten hän sanoi heille: ”Mutta nyt sen, jolla on rahapussi, pitää ottaa se mukaan, samoin eväslaukku, ja sen, jolla ei ole miekkaa, pitää myydä päällysvaatteensa ja ostaa miekka. 37  Minä sanon teille, että minussa täytyy täyttyä se, mikä on kirjoitettu: ’Hänet luettiin lainrikkojien joukkoon.’+ Nämä minua koskevat sanat nimittäin täyttyvät parhaillaan.”+ 38  Sitten he sanoivat: ”Herra, katso, tässä on kaksi miekkaa.” Hän sanoi heille: ”Se riittää.” 39  Jeesus lähti ja meni tapansa mukaan Öljymäelle,* ja opetuslapset seurasivat häntä.+ 40  Tultuaan sinne hän sanoi heille: ”Rukoilkaa jatkuvasti, jottette joutuisi kiusaukseen.”+ 41  Hän vetäytyi heistä erilleen noin kivenheiton päähän, polvistui ja alkoi rukoilla: 42  ”Isä, jos sinä haluat, ota tämä malja minulta pois. Älköön kuitenkaan tapahtuko minun tahtoni vaan sinun.”+ 43  Silloin hänelle näyttäytyi taivaasta enkeli ja vahvisti häntä.+ 44  Hän tunsi kuitenkin niin suurta tuskaa, että hän jatkoi rukoilemista yhä hartaammin,+ ja hänen hikensä tuli kuin veripisaroiksi, jotka putosivat maahan. 45  Kun hän nousi rukoilemasta ja meni opetuslasten luo, hän huomasi heidän nukkuvan, koska he olivat murheesta uupuneita. 46  Hän sanoi heille: ”Miksi te nukutte? Nouskaa ja rukoilkaa jatkuvasti, jottette joutuisi kiusaukseen.”+ 47  Hänen vielä puhuessaan tuli ihmisjoukko, ja Juudas, yksi 12 apostolista, johti heitä. Hän lähestyi Jeesusta suudellakseen häntä.+ 48  Mutta Jeesus sanoi hänelle: ”Juudas, suudelmallako sinä kavallat Ihmisen Pojan?” 49  Kun hänen ympärillään olevat näkivät, mitä oli tapahtumassa, he kysyivät: ”Herra, iskemmekö miekalla?” 50  Eräs heistä sivalsikin ylimmäisen papin orjalta oikean korvan irti.+ 51  Jeesus kuitenkin sanoi: ”Riittää.” Hän kosketti orjan korvaa ja paransi hänet. 52  Sitten Jeesus sanoi ylipapeille, temppelin päälliköille ja vanhimmille, jotka olivat tulleet sinne hakemaan häntä: ”Tulitteko minua vastaan miekat ja nuijat mukananne niin kuin olisin ryöstäjä?+ 53  Kun olin teidän kanssanne temppelissä päivän toisensa jälkeen,+ te ette käyneet minuun käsiksi.+ Mutta tämä on teidän hetkenne, ja nyt pimeydellä on valta.”+ 54  Sitten he pidättivät hänet ja veivät hänet mukanaan+ ylimmäisen papin taloon. Pietari kuitenkin seurasi heitä jonkin matkan päässä.+ 55  Kun he olivat sytyttäneet tulen keskelle sisäpihaa ja istuutuneet, Pietari istui heidän joukkoonsa.+ 56  Mutta eräs palvelustyttö näki hänen istuvan tulen valossa, katsoi häntä tarkkaan ja sanoi: ”Tämäkin oli hänen kanssaan.” 57  Hän kuitenkin kielsi sen ja sanoi: ”En tunne häntä, nainen.”+ 58  Vähän ajan kuluttua eräs toinen näki hänet ja sanoi: ”Sinäkin olet yksi heistä.” Mutta Pietari sanoi miehelle: ”En ole.”+ 59  Noin tunnin kuluttua vielä eräs mies alkoi väittää: ”Varmasti tämäkin oli hänen kanssaan, sillä hänhän on galilealainen!” 60  Pietari kuitenkin sanoi: ”Mies, en tiedä, mistä puhut.” Samassa, hänen vielä puhuessaan, kiekui kukko. 61  Silloin Herra kääntyi ja katsoi suoraan Pietariin, ja Pietari muisti, mitä Herra oli sanonut hänelle: ”Ennen kuin kukko tänään kiekuu, sinä kiellät minut kolmesti.”+ 62  Hän meni ulos ja itki katkerasti. 63  Miehet, jotka pitivät Jeesusta pidätettynä, alkoivat pilkata+ ja lyödä häntä.+ 64  He peittivät hänen kasvonsa ja kyselivät: ”Profetoi! Kuka sinua löi?” 65  He herjasivat häntä vielä monella muullakin tavalla. 66  Kun tuli päivä, kansan vanhinten joukko, jossa oli sekä ylipappeja että kirjanoppineita, kokoontui.+ He veivät hänet sanhedrininsaliinsa ja sanoivat: 67  ”Jos sinä olet Kristus, sano se meille.”+ Mutta hän sanoi heille: ”Vaikka sanoisinkin teille, te ette uskoisi. 68  Sitä paitsi jos kysyisin teiltä, te ette vastaisi. 69  Tästä lähtien Ihmisen Poika+ tulee kuitenkin istumaan voimakkaan Jumalan oikealla puolella.”+ 70  Tähän he kaikki sanoivat: ”Oletko sinä siis Jumalan Poika?” Hän vastasi heille: ”Te itse sanotte, että minä olen.” 71  He sanoivat: ”Mihin me enää todistajia tarvitsemme? Mehän olemme itse kuulleet sen hänen omasta suustaan.”+

Alaviitteet

Tai ”pitkällään pöydän ääressä”.
Tai ”Ei mitään”.
Tai ”Öljyvuorelle”.

Tutkimisviitteet

Happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pesahiksi: Tarkkaan ottaen pesah, jota vietettiin 14. nisankuuta, oli eri juhla kuin happamattoman leivän juhla, joka kesti 15.–21. nisankuuta (3Mo 23:5, 6; 4Mo 28:16, 17; ks. liite B15). Jeesuksen aikana nämä kaksi juhlaa liittyivät kuitenkin niin läheisesti toisiinsa, että joskus kaikkia kahdeksaa päivää, nisankuun 14. päivä mukaan luettuna, pidettiin yhtenä juhlana. Josefus puhuu ”kahdeksan päivää kestävästä juhlasta, jota sanotaan happamattoman leivän juhlaksi”. Lu 22:1–6:ssa kuvaillaan sitä, mitä tapahtui 12. nisankuuta 33. (Ks. liite B12.)

Iskariot: Merk. mahd. ’mies Kerijotista’. Myös Juudaksen isää Simonia sanotaan ”Iskariotiksi” (Joh 6:71). Useimpien tutkijoiden mukaan tämä nimi osoittaa, että Simon ja Juudas olivat Kerijot-Hesronin kaupungista Juudeasta (Jos 15:25). Siinä tapauksessa Juudas oli 12 apostolin joukossa ainoa juudealainen, sillä kaikki muut olivat galilealaisia.

Iskariotiksi: Ks. Mt 10:4, tutkimisviite.

temppelin päälliköiden: Kreikkalaisessa tekstissä lukee kirjaimellisesti ”päälliköiden”, mutta Lu 22:52:ssa saman kreikan sanan yhteydessä oleva sana ”temppelin” selventää, millaisista päälliköistä oli kyse. Sen perusteella tähänkin jakeeseen on lisätty sana ”temppelin”. Vain Luukas mainitsee temppelin päälliköt (Ap 4:1; 5:24, 26). Heidän alaisuudessaan oli temppelin vartiosto. Päälliköt otettiin mukaan neuvottelemaan Juudaksen kanssa ehkä siksi, että Jeesuksen suunniteltu pidätys saataisiin näyttämään lailliselta.

rahaa: Kirjaim. ”hopeaa”, ts. hopeaa, jota käytettiin rahana. Mt 26:15:n mukaan rahasumma oli ”30 hopearahaa”. Matteus on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka mainitsee Jeesuksen kavaltamisesta maksetun summan. Rahat olivat mahdollisesti Tyroksessa lyötyjä hopeasekeleitä. Summa kertoo nähtävästi ylipappien halveksunnasta Jeesusta kohtaan, sillä Mooseksen lain alaisuudessa 30 sekeliä oli orjan hinta (2Mo 21:32). Vastaavasti kun profeetta Sakarja pyysi uskottomilta israelilaisilta palkkaansa työstä, jota hän oli tehnyt profeettana Jumalan kansan keskuudessa, he punnitsivat hänelle ”30 sekeliä hopeaa”. He eivät siis ilmeisesti pitäneet häntä orjaa arvokkaampana. (Sak 11:12, 13.)

Happamattoman leivän juhla, jota sanotaan pesahiksi: Tarkkaan ottaen pesah, jota vietettiin 14. nisankuuta, oli eri juhla kuin happamattoman leivän juhla, joka kesti 15.–21. nisankuuta (3Mo 23:5, 6; 4Mo 28:16, 17; ks. liite B15). Jeesuksen aikana nämä kaksi juhlaa liittyivät kuitenkin niin läheisesti toisiinsa, että joskus kaikkia kahdeksaa päivää, nisankuun 14. päivä mukaan luettuna, pidettiin yhtenä juhlana. Josefus puhuu ”kahdeksan päivää kestävästä juhlasta, jota sanotaan happamattoman leivän juhlaksi”. Lu 22:1–6:ssa kuvaillaan sitä, mitä tapahtui 12. nisankuuta 33. (Ks. liite B12.)

Sitten tuli happamattoman leivän juhlan päivä: Kuten Lu 22:1:n tutkimisviitteessä mainitaan, pesah (14. nisankuuta) ja happamattoman leivän juhla (15.–21. nisankuuta) liittyivät Jeesuksen aikana niin läheisesti toisiinsa, että joskus kaikkia kahdeksaa päivää, nisankuun 14. päivä mukaan luettuna, sanottiin ”happamattoman leivän juhlaksi” (ks. liite B15). Tässä tarkoitetaan nisankuun 14. päivää, koska sen sanotaan olevan päivä, jolloin pesah-uhri täytyi uhrata (2Mo 12:6, 15, 17, 18; 3Mo 23:5; 5Mo 16:1–7). Jakeissa 7–13 kuvaillaan todennäköisesti sitä, mitä tapahtui iltapäivällä 13. nisankuuta, kun illan pesah-ateriaa varten tehtiin valmisteluja. Pesahia vietettiin auringon laskettua, kun 14. nisankuuta alkoi. (Ks. sanasto, ”Pesah”, ja liite B12.)

Kun aika tuli: Ts. kun tuli ilta, josta alkoi 14. nisankuuta. (Ks. liite A7 ja liite B12.)

otti vastaan maljan: Viinimalja kuului Jeesuksen aikana pesah-ateriaan (Lu 22:15). Raamattu ei sano, että Egyptissä vietetyllä pesah-aterialla olisi juotu viiniä, eikä Jehova käskenyt käyttämään sitä pesah-juhlassa. Ilmeisesti tapa laittaa viinimaljoja kiertämään läsnäolijoiden keskuudessa omaksuttiin myöhemmin. Jeesus ei tuominnut viinin nauttimista pesah-aterialla vaan joi sitä apostoliensa kanssa kiitettyään Jumalaa. Kun hän tämän aterian jälkeen aloitti Herran illallisen vieton, hän antoi heille maljan juotavaksi (Lu 22:20).

otti leivän – – taittoi sen: Leivät olivat muinaisessa Lähi-idässä tavallisesti ohuita, ja jos ne olivat happamattomia, ne myös murtuivat helposti. Tällainen leipä oli tapana jakaa paloiksi taittamalla, joten kun Jeesus taittoi leivän, siihen ei liittynyt hengellistä merkitystä. (Ks. Mt 14:19, tutkimisviite.)

tarkoittaa: Kreikan sana estín (kirjaim. ’on’) merkitsee tässä ’tarkoittaa’, ’symboloi’, ’edustaa’. Tämä merkitys oli apostoleille selvä, koska Jeesuksen täydellinen ruumis oli heidän edessään samoin kuin happamaton leipä, jota he pian söisivät. Leipä ei siksi voinut olla Jeesuksen kirjaimellinen ruumis. On huomionarvoista, että samaa kreikan sanaa käytetään Mt 12:7:ssä, jossa se käännetään monissa raamatunkäännöksissä sanalla ”tarkoittaa”.

otti myös leivän – – taittoi sen: Ks. Mt 26:26, tutkimisviite.

tarkoittaa: Ks. Mt 26:26, tutkimisviite.

illallisen: Viittaa ilmeisesti pesah-ateriaan, jonka Jeesus söi opetuslastensa kanssa ennen kuin hän aloitti Herran illallisen vieton. Jeesus vietti siis pesahia sen ajan tavan mukaisesti. Hän ei tehnyt siihen muutoksia eikä lisännyt siihen kesken kaiken jotain uutta. Koska hän oli syntyperältään juutalainen, hän noudatti näin Mooseksen lakia. Kun pesah oli vietetty lain mukaisesti, Jeesus pystyi aloittamaan uuden juhlan. Herran illallista vietettäisiin sen muistoksi, että hän kuolisi myöhemmin tuona samana pesah-päivänä.

uutta liittoa – – tulee voimaan minun vereni perusteella: Luukas on ainoa evankeliumin kirjoittaja, joka kertoo Jeesuksen viitanneen tässä tilanteessa Jer 31:31:ssä mainittuun ”uuteen liittoon”. Tämä Jehovan ja voideltujen kristittyjen välinen uusi liitto tuli voimaan Jeesuksen uhrin välityksellä (Hpr 8:10). Jeesus käyttää tässä sanoja ”liitto” ja ”veri” samaan tapaan kuin Mooses käytti niitä silloin, kun hän toimi välittäjänä ja saattoi voimaan Jumalan ja Israelin kansan välisen lakiliiton Siinainvuorella (2Mo 24:8; Hpr 9:19–21). Aivan kuten sonnien ja vuohien veri teki lainvoimaiseksi lakiliiton, Jeesuksen veri vahvisti laillisesti uuden liiton, jonka Jehova teki hengellisen Israelin kanssa. Tätä liittoa alettiin soveltaa hengelliseen Israeliin helluntaina vuonna 33. (Hpr 9:14, 15.)

...joka vuodatetaan teidän puolestanne: Jakeen 19 loppuosa (sanoista ”joka annetaan” lähtien) ja jae 20 kokonaan puuttuvat joistain käsikirjoituksista, mutta tämä jakso on useissa varhaisissa arvovaltaisissa käsikirjoituksissa. (Ks. liite A3, jossa on lisätietoa siitä, miten kreikkalainen teksti on vahvistettu vanhojen käsikirjoitusten perusteella.)

Mutta minun kavaltajani on kanssani: Se mitä kuvaillaan jakeissa 21–23, ei ilmeisesti seuraa kronologisesti edellä kuvailtuja tapahtumia. Kun verrataan Mt 26:20–29:ää ja Mr 14:17–25:tä Joh 13:21–30:een, voidaan havaita, että Juudas poistui ennen kuin Jeesus aloitti Herran illallisen vieton. Juudas oli varmasti jo lähtenyt, kun Jeesus kiitti apostoleja siitä, että he olivat pysyneet hänen kanssaan hänen ollessaan koettelemuksissa. Näin ei voitu sanoa Juudaksesta, eikä häntä olisi otettu ”liittoon valtakunnasta”. (Lu 22:28–30.)

kulkee tietään: Joidenkin tutkijoiden mukaan tämä on kiertoilmaus, joka merkitsee ’kulkea kohti kuolemaansa’.

hyväntekijöiksi: Kreikan sanaa euergétēs käytettiin usein kunnioitusta ilmaisevana arvonimenä ruhtinaista tai arvostetuista henkilöistä, varsinkin niistä, jotka olivat tehneet jotain yhteiskunnan hyväksi. Niiden jotka ”ottavat johdon” Kristuksen seuraajien keskuudessa, ei tule pitää itseään ”hyväntekijöinä”, joille toiset kristityt olisivat jollain tavalla velkaa, sillä he eivät saa olla samanlaisia kuin tämän maailman johtajat (Lu 22:26).

siitä, joka ottaa johdon: Tai ”siitä, joka johtaa”. Tässä käytetty kreikan sana hēgéomai esiintyy myös Hpr 13:7, 17, 24:ssä, jossa kuvaillaan kristillisen seurakunnan valvojien työtä.

palvelija: Kreikassa käytetään tässä verbiä diakonéō. Samaan sanueeseen kuuluva substantiivi diákonos tarkoittaa ihmistä, joka nöyrästi ja hellittämättä palvelee toisia. Sanaa käytetään Kristuksesta (Ro 15:8); Kristuksen palvelijoista, sekä miehistä että naisista (Ro 16:1; 1Ko 3:5–7; Kol 1:23); avustavista palvelijoista (Fil 1:1; 1Ti 3:8); perheen tai talouden palvelijoista (Joh 2:5, 9); viranomaisista (Ro 13:4).

palvelija: Kreikassa käytetään tässä verbiä diakonéō. Samaan sanueeseen kuuluva substantiivi diákonos tarkoittaa ihmistä, joka nöyrästi ja hellittämättä palvelee toisia. Sanaa käytetään Kristuksesta (Ro 15:8); Kristuksen palvelijoista, sekä miehistä että naisista (Ro 16:1; 1Ko 3:5–7; Kol 1:23); avustavista palvelijoista (Fil 1:1; 1Ti 3:8); perheen tai talouden palvelijoista (Joh 2:5, 9); viranomaisista (Ro 13:4).

palvelee: Kreikan verbi diakonéō esiintyy tässä jakeessa kaksi kertaa. (Ks. Lu 22:26, tutkimisviite.)

Minä teen teidän kanssanne liiton valtakunnasta: Kreikan verbi diatíthemai, joka on tässä käännetty sanoilla ”teen – – liiton”, kuuluu samaan sanueeseen kuin substantiivi diathḗkē ’liitto’. Sekä verbi että substantiivi esiintyvät Ap 3:25:ssä ja Hpr 8:10; 10:16:ssa ilmauksessa ”tehdä liitto”. Jeesus viittaa tässä kahteen liittoon: toinen on hänen ja hänen Isänsä välinen, ja toisen osapuolina ovat hän ja hänen voidellut seuraajansa, jotka tulevat hallitsemaan hänen kanssaan valtakunnassa.

syödä ja juoda pöydässäni: Toisen kanssa syöminen merkitsi ystävyyttä ja rauhaa. Se joka sai syödä säännöllisesti kuninkaan pöydässä, oli erityisen suositussa asemassa, ja hänellä oli hyvin läheinen suhde monarkkiin (1Ku 2:7). Jeesus lupasi tässä uskollisille opetuslapsilleen, että heillä olisi häneen tällainen suhde (Lu 22:28–30; ks. myös Lu 13:29; Il 19:9).

viskuulapionsa: Työkalu, joka oli tehty luultavasti puusta ja jolla heitettiin puitua viljaa ilmaan niin että tuuli puhalsi pois oljet ja akanat.

seuloa teitä kaikkia kuin vehnää: Raamatun aikoina vehnää seulottiin eli ravistettiin seulassa puimisen ja viskaamisen jälkeen, jotta jyvät saatiin puhdistettua lopuistakin oljista ja akanoista (ks. Mt 3:12, tutkimisviite). Jeesuksen edessä olevat koettelemukset koettelisivat myös hänen opetuslapsiaan, ja hän vertasi sitä vehnän seulomiseen.

palannut: Tai ”kääntynyt takaisin”, ”kääntynyt ympäri”. Jeesus viittasi nähtävästi siihen, että Pietari palaisi takaisin tai pääsisi taas jaloilleen harha-askeleensa jälkeen, jonka syynä olisi ennen kaikkea liiallinen itsevarmuus ja ihmispelko (vrt. San 29:25).

ennen aamunsarastusta: Kirjaim. ”kukon kiekuessa”. Tämänniminen oli yön kolmas vartiovuoro, joka kesti noin klo 24–03 kreikkalaisen ja roomalaisen jaon mukaan (ks. tämän jakeen edelliset tutkimisviitteet). Luultavasti sen aikana ”kukko kiekui” (Mr 14:72). Kukon kieunta on jo kauan määrittänyt ja määrittää edelleen aikaa Välimeren itäpuolisissa maissa. (Ks. Mt 26:34; Mr 14:30, 72; tutkimisviitteet.)

kukko: Kukon kiekuminen mainitaan kaikissa neljässä evankeliumissa, mutta vain Markus tarkentaa, että kukko kiekuisi kahdesti (Mt 26:34, 74, 75; Mr 14:30, 72; Lu 22:60, 61; Joh 13:38; 18:27). Mišnan mukaan kukkoja kasvatettiin Jerusalemissa Jeesuksen aikana, mikä tukee Raamatun kertomusta. Kukko kiekui todennäköisesti hyvin aikaisin aamulla. (Ks. Mr 13:35, tutkimisviite.)

Rukoilkaa jatkuvasti: Ilmeisesti vain Luukas mainitsee tämän kehotuksen, ja Jeesus esitti sen nähtävästi 11 uskolliselle apostolille (vrt. rinnakkaiskertomus Mt 26:36, 37). Sama kehotus mainitaan Lu 22:46:ssa ja sen rinnakkaiskertomuksissa Mt 26:41:ssä ja Mr 14:38:ssa, mutta sillä kertaa Jeesus esitti sen vain kolmelle opetuslapselle, jotka olivat hänen mukanaan, kun hän rukoili puutarhassa (Mt 26:37–39; Mr 14:33–35). Luukas mainitsee molemmat kehotukset (Lu 22:40, 46), ja se on esimerkki siitä, miten hän korostaa evankeliumissaan rukoilemista. Muita esimerkkejä tilanteista, joissa vain Luukas kertoo Jeesuksen rukoilleen, ovat Lu 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28; 11:1; 23:46.

Ota tämä malja minulta pois: Raamatussa ”malja” tarkoittaa usein kuvaannollisesti jotakuta koskevaa Jumalan tahtoa eli hänelle annettua osaa (ks. Mt 20:22, tutkimisviite). Jeesus oli epäilemättä syvästi huolissaan siitä, että hänen kuolemansa jumalanpilkasta ja kapinan lietsonnasta syytettynä tuottaisi häpeää Jumalalle. Siksi hän rukoili, että tämä ”malja” otettaisiin häneltä pois.

ota tämä malja minulta pois: Ks. Mr 14:36, tutkimisviite.

enkeli: Neljästä evankeliumin kirjoittajasta vain Luukas mainitsee, että Jeesukselle näyttäytyi taivaasta enkeli, joka vahvisti häntä.

hänen hikensä tuli kuin veripisaroiksi: Luukas ehkä vain vertasi Jeesuksen hikipisaroita veripisaroihin tai hikinorojen valumista veren valumiseen haavasta. Toisaalta jotkut ovat arvelleet, että Jeesuksen verta saattoi tihkua ihon läpi ja sekoittua hikeen. Tällaista kerrotaan tapahtuneen äärimmäisessä henkisessä paineessa. Diapedeesissa verisuonten ehjien seinämien läpi tunkeutuu verta tai verisoluja, kun taas hematidroosissa eli verenhikoilussa iholle erittyy hemoglobiinin tai veren värjäämää hikeä tai verensekaista ruumiinnestettä. Nämä ovat tietysti vain oletuksia Jeesuksen tilasta.

...jotka putosivat maahan: Jakeet 43 ja 44 ovat joissain varhaisissa käsikirjoituksissa, vaikka ne puuttuvatkin toisista käsikirjoituksista. Ne sisältyvät kuitenkin useimpiin raamatunkäännöksiin.

sivalsi ylimmäisen papin orjalta: Tästä tilanteesta kertovat kaikki neljä evankeliumin kirjoittajaa, ja heidän kertomuksensa täydentävät toisiaan (Mt 26:51; Mr 14:47; Lu 22:50). Vain Luukas, ”rakas lääkäri” (Kol 4:14), mainitsee, että Jeesus ”kosketti orjan korvaa ja paransi hänet” (Lu 22:51). Ainoastaan Johannes kertoo, että Simon Pietari veti esiin miekan ja että sen orjan nimi, jonka korvan hän sivalsi pois, oli Malkos. Ilmeisesti Johannes oli opetuslapsi, jonka ”ylimmäinen pappi tunsi” (Joh 18:15, 16), joten ei ole yllättävää, että hän mainitsee haavoittuneen miehen nimeltä. Se että Johannes tunsi ylimmäisen papin palvelusväkeä, käy ilmi myös Joh 18:26:sta. Siinä hän selittää, että orja, joka tunnisti Pietarin Jeesuksen opetuslapseksi, oli ”sen miehen sukulainen, jonka korvan Pietari oli sivaltanut pois”.

sivalsi ylimmäisen papin orjalta: Tästä tilanteesta kertovat kaikki neljä evankeliumin kirjoittajaa, ja heidän kertomuksensa täydentävät toisiaan (Mt 26:51; Mr 14:47; Lu 22:50). Vain Luukas, ”rakas lääkäri” (Kol 4:14), mainitsee, että Jeesus ”kosketti orjan korvaa ja paransi hänet” (Lu 22:51). Ainoastaan Johannes kertoo, että Simon Pietari veti esiin miekan ja että sen orjan nimi, jonka korvan hän sivalsi pois, oli Malkos. Ilmeisesti Johannes oli opetuslapsi, jonka ”ylimmäinen pappi tunsi” (Joh 18:15, 16), joten ei ole yllättävää, että hän mainitsee haavoittuneen miehen nimeltä. Se että Johannes tunsi ylimmäisen papin palvelusväkeä, käy ilmi myös Joh 18:26:sta. Siinä hän selittää, että orja, joka tunnisti Pietarin Jeesuksen opetuslapseksi, oli ”sen miehen sukulainen, jonka korvan Pietari oli sivaltanut pois”.

Eräs heistä: Joh 18:10:n rinnakkaiskertomus osoittaa, että se, joka sivalsi ylimmäisen papin orjalta korvan, oli Simon Pietari ja orja oli nimeltään Malkos. (Ks. Joh 18:10, tutkimisviite.)

sivalsikin ylimmäisen papin orjalta: Ks. Joh 18:10, tutkimisviite.

paransi hänet: Neljästä evankeliumin kirjoittajasta vain Luukas kertoo, että Jeesus paransi ylimmäisen papin orjan (Mt 26:51; Mr 14:47; Joh 18:10).

hetkenne: Kreikan sanaa hṓra käytetään tässä kuvaannollisesti suhteellisen lyhyestä ajasta.

pimeydellä on valta: Tai ”on pimeyden valta”, ts. hengellisessä pimeydessä olevien valta (vrt. Kol 1:13). Ap 26:18:ssa pimeys liitetään ”Saatanan valtaan”. Saatana käytti valtaansa ihmisedustajiinsa siten, että hän sai heidät tekemään pimeyden tekoja, jotka johtivat Jeesuksen teloitukseen. Esimerkiksi Lu 22:3:n mukaan ”Saatana meni Juudakseen, jota kutsuttiin Iskariotiksi”, minkä jälkeen Juudas kavalsi Jeesuksen. (1Mo 3:15; Joh 13:27–30.)

kukko kiekui: Kukon kiekuminen mainitaan kaikissa neljässä evankeliumissa, mutta vain Markus tarkentaa, että kukko kiekui toisen kerran (Mt 26:34, 74, 75; Mr 14:30; Lu 22:34, 60, 61; Joh 13:38; 18:27). Mišnan mukaan kukkoja kasvatettiin Jerusalemissa Jeesuksen aikana, mikä tukee Raamatun kertomusta. Kukko kiekui todennäköisesti ennen aamunsarastusta (ks. Mr 13:35, tutkimisviite).

kiekui kukko: Ks. Mr 14:72, tutkimisviite.

Profetoi – – Kuka sinua löi: Profetoiminen ei tarkoita tässä ennustamista vaan lyöjän tunnistamista Jumalan avulla. Rinnakkaiskertomukset Mr 14:65:ssä ja Lu 22:64:ssä osoittavat, että Jeesuksen kiusaajat olivat peittäneet hänen kasvonsa. He siis ilmeisesti pitivät häntä pilkkanaan, kun he käskivät häntä tunnistamaan lyöjän.

Profetoi: Profetoiminen ei tarkoita tässä ennustamista vaan tekijän tunnistamista Jumalan avulla. Tekstiyhteys osoittaa, että Jeesuksen kiusaajat olivat peittäneet hänen kasvonsa. He siis haastoivat hänet tunnistamaan kasvot peitettyinä, kuka lyöjä oli. (Ks. Mt 26:68, tutkimisviite.)

korkeimmalle oikeudelle: Ts. täysilukuiselle sanhedrinille eli Jerusalemissa toimineelle tuomioistuimelle, johon kuului ylimmäinen pappi sekä 70 vanhinta ja kirjanoppinutta. Juutalaiset pitivät sen ratkaisuja lopullisina. (Ks. sanasto, ”Sanhedrin”.)

vanhinten joukko: Tai ”vanhinten neuvosto”, ”vanhimmisto”. Tässä käytetty kreikan sana presbytérion kuuluu samaan sanueeseen kuin sana presbýteros (kirjaim. ’vanhempi mies’). Sana presbýteros tarkoittaa Raamatussa ensisijaisesti niitä, joilla on valtaa ja vastuuta yhteisön tai kansan keskuudessa. Vaikka se viittaa joskus kirjaimelliseen ikään (esim. Lu 15:25; Ap 2:17:ssä), sitä ei käytetä pelkästään iäkkäistä. Tässä ”vanhinten joukko” tarkoittaa ilmeisesti sanhedrinia, Jerusalemissa toiminutta juutalaisten ylintä tuomioistuinta, joka koostui ylipapeista, kirjanoppineista ja vanhimmista. Nämä kolme ryhmää mainitaan usein yhdessä. (Mt 16:21; 27:41; Mr 8:31; 11:27; 14:43, 53; 15:1; Lu 9:22; 20:1; ks. sanasto, ”Vanhin”, ja tämän jakeen tutkimisviite, jossa selitetään sanaa sanhedrininsaliinsa.)

sanhedrininsaliinsa: Tai ”sanhedriniinsa”. Sanhedrin oli juutalaisten ylin tuomioistuin, joka toimi Jerusalemissa. ”Sanhedrininsaliksi” tai ”sanhedriniksi” käännetty kreikan sana (synédrion) merkitsee kirjaimellisesti ’yhdessä istumista’. Sanaa käytettiin yleensä kokoontumisesta tai kokouksesta, mutta Israelissa sillä voitiin tarkoittaa uskonnollista tuomioistuinta. Se voi viitata joko ihmisiin, joista tuomioistuin koostui, tai rakennukseen tai paikkaan, jossa se kokoontui. (Ks. Mt 5:22, tutkimisviite, ja sanasto, ”Sanhedrin”; ks. myös liite B12, johon on merkitty sanhedrininsalin mahdollinen sijaintipaikka.)

Ihmisen Pojalla: Tämä ilmaus esiintyy evankeliumeissa noin 80 kertaa. Jeesus käytti sitä itsestään ilmeisesti korostaakseen sitä, että hän oli todella ihminen, syntynyt naisesta, ja että hän vastasi täysin Aadamia. Hänellä oli voimaa lunastaa ihmiskunta synnistä ja kuolemasta. (Ro 5:12, 14, 15.) Tämä ilmaus osoittaa myös, että Jeesus oli Messias eli Kristus (Da 7:13, 14). (Ks. sanasto.)

voiman oikealla puolella: Hallitsijan oikealla puolella istui se, joka oli arvojärjestyksessä hänestä seuraava (Ps 110:1; Ap 7:55, 56). Tässä tekstiyhteydessä ”voimaa” vastaavan kreikan sanan voidaan ymmärtää tarkoittavan itse Jumalaa, ja se voitaisiin kääntää ”Voimaksi” tai ”Voimakkaaksi”. Sanoja ”voiman oikealla puolella” vastaava kreikan ilmaus esiintyy myös rinnakkaiskertomuksessa Lu 22:69:ssä, mutta lisäksi tuossa jakeessa on sana ”Jumala”, joten se on käännetty ”voimakkaan Jumalan oikealla puolella”. ”Voiman oikealla puolella” voi viitata myös siihen, että Jeesus olisi täynnä voimaa tai hän saisi paljon valtaa, koska hän istuisi voimaa uhkuvan Jumalan oikealla puolella.

Ihmisen Poika: Ks. Mt 8:20, tutkimisviite.

voimakkaan Jumalan oikealla puolella: Tai ”Jumalan voiman oikealla puolella”. Hallitsijan oikealla puolella istui se, joka oli arvojärjestyksessä hänestä seuraava (Ps 110:1; Ap 7:55, 56). Sanoja ”voimakkaan – – oikealla puolella” vastaava kreikan ilmaus esiintyy myös rinnakkaiskertomuksissa Mt 26:64:ssä ja Mr 14:62:ssa, joissa se on käännetty ”voiman oikealla puolella”. Se että Ihmisen Poika istuu ”voimakkaan Jumalan oikealla puolella”, voi viitata siihen, että Jeesus olisi täynnä voimaa tai hän saisi paljon valtaa. (Mr 14:62; ks. Mt 26:64, tutkimisviite.)

Media

Yläkerran huone
Yläkerran huone

Israelissa joissain taloissa oli kaksi kerrosta. Yläkertaan päästiin sisäkautta tikkaita tai puuportaita pitkin tai ulkokautta kiviportaita tai tikapuita pitkin. Jeesus vietti opetuslastensa kanssa pesahia viimeisen kerran ja aloitti Herran illallisen vieton suuressa yläkerran huoneessa, joka ehkä muistutti kuvan huonetta (Lu 22:12, 19, 20). Helluntaina vuonna 33 noin 120 opetuslasta oli ilmeisesti koolla jossain yläkerran huoneessa Jerusalemissa, kun Jumalan henki vuodatettiin heidän päälleen (Ap 1:13, 15; 2:1–4).

Viiniköynnös
Viiniköynnös

Viiniköynnöksiä (Vitis vinifera) oli viljelty tuhansia vuosia alueella, jolla Jeesus eli, ja ne olivat siellä tavanomainen näky. Jos puuta oli saatavilla, köynnökset tuettiin kepeillä tai kehikoilla. Talvella edellisen vuoden kasvu leikattiin pois, ja kun köynnöksiin alkoi keväällä kasvaa uusia versoja, poistettiin ne versot, jotka eivät tuottaneet hedelmää (Joh 15:2). Leikkaaminen paransi sadon määrää ja laatua. Jeesus vertasi Isäänsä viljelijään, itseään viiniköynnökseen ja opetuslapsiaan oksiin. Aivan kuten kirjaimellisen viiniköynnöksen oksat saavat tukea ja ravintoa rungosta, Jeesuksen opetuslapset saavat hengellistä tukea ja ravintoa, jos he pysyvät ”tosi viiniköynnöksen” yhteydessä. (Joh 15:1, 5.)

Sanhedrin
Sanhedrin

Suuressa sanhedrinissa, juutalaisten ylimmässä tuomioistuimessa, oli 71 jäsentä, ja se toimi Jerusalemissa (ks. sanasto). Mišnan mukaan jäsenet istuivat puoliympyrässä kolmessa rivissä ja kaksi kirjuria kirjoitti muistiin tuomioistuimen päätökset. Osa kuvassa näkyvistä rakennuksen yksityiskohdista perustuu Jerusalemista löydettyihin rakenteisiin, joita jotkut pitävät ensimmäisellä vuosisadalla käytetyn istuntosalin jäännöksinä. (Ks. liite B12, kartta ”Jerusalem ja sen ympäristö”.)

1. Ylimmäinen pappi

2. Sanhedrinin jäsenet

3. Vastaaja (syytetty)

4. Kirjurit