Luukas 17:1–37

17  Sitten Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”On väistämätöntä, että kompastuskiviä tulee. Siitä huolimatta voi sitä, joka asettaa niitä!+  Hänelle olisi parempi, että hänen kaulaansa ripustettaisiin myllynkivi ja hänet heitettäisiin mereen kuin että hän saa yhden näistä pienistä tekemään syntiä.*+  Olkaa tarkkana. Jos veljesi tekee synnin, nuhtele häntä,+ ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi.+  Vaikka hän tekisi syntiä sinua vastaan seitsemän kertaa päivässä ja tulisi seitsemän kertaa takaisin luoksesi ja sanoisi: ’Minä kadun’, sinun täytyy antaa hänelle anteeksi.”+  Apostolit sanoivat Herralle: ”Auta meitä saamaan lisää uskoa.”+  Silloin Herra sanoi: ”Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran, te sanoisitte tälle mulperipuulle: ’Irrottaudu juurinesi maasta ja istuta itsesi mereen!’, ja se tottelisi teitä.+  Jos jollain teistä on orja kyntämässä tai paimentamassa, kuka teistä sanoo hänelle, kun hän tulee sisään pellolta: ’Tule heti pöydän ääreen syömään’?  Ettekö pikemminkin sano hänelle: ’Valmista minulle ilta-ateria, pane esiliina eteesi ja palvele minua, kunnes olen syönyt ja juonut, ja sitten sinä voit syödä ja juoda’?  Ei kai isäntä ole orjalle kiitollinen siitä, että tämä teki, mitä oli määrätty? 10  Samoin tekin, kun olette tehneet kaiken, mitä teille on määrätty, sanokaa: ’Me olemme mitättömiä orjia. Olemme tehneet vain sen, mitä meidän pitikin tehdä.’”+ 11  Ollessaan matkalla Jerusalemiin hän kulki Samarian ja Galilean välisellä alueella. 12  Kun hän oli menossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä. He jäivät kuitenkin seisomaan jonkin matkan päähän.+ 13  He huusivat: ”Jeesus, Opettaja, ole meille armollinen!” 14  Kun hän näki heidät, hän sanoi heille: ”Menkää näyttämään itsenne papeille.”+ Ollessaan matkalla he puhdistuivat.+ 15  Huomattuaan parantuneensa yksi heistä kääntyi takaisin ja ylisti Jumalaa suureen ääneen. 16  Hän kumartui maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Hän oli muuten samarialainen.+ 17  Silloin Jeesus sanoi: ”Eivätkö kaikki kymmenen puhdistuneet? Missä sitten ne muut yhdeksän ovat? 18  Eikö kukaan muu kääntynyt takaisin antamaan kunniaa Jumalalle kuin tämä vieraaseen kansaan kuuluva mies?” 19  Jeesus sanoi hänelle: ”Nouse ja lähde matkaan. Uskosi on tehnyt sinut terveeksi.”*+ 20  Kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta tulisi,+ hän vastasi heille: ”Jumalan valtakunta ei tule huomiota herättävästi, 21  eivätkä ihmiset sano: ’Katso, täällä!’ tai ’Tuolla!’ Jumalan valtakunta on näet teidän keskellänne.”+ 22  Sitten hän sanoi opetuslapsille: ”Tulee aika, jolloin te haluatte nähdä yhden Ihmisen Pojan päivistä, mutta te ette näe sitä.+ 23  Teille sanotaan: ’Katso, tuolla!’ tai ’Katso, täällä!’ Älkää menkö sinne älkääkä juosko perään,+ 24  sillä kuin salama, joka leimahtaa taivaan toisesta äärestä sen toiseen ääreen, sellainen tulee Ihmisen Poika+ olemaan tuona päivänä.*+ 25  Ensiksi hänen täytyy kuitenkin kärsiä paljon ja tämän sukupolven täytyy hylätä hänet.+ 26  Lisäksi niin kuin oli Nooan päivinä,+ niin tulee olemaan Ihmisen Pojan päivinä:+ 27  ihmiset söivät ja joivat, miehet menivät naimisiin ja naisia annettiin vaimoiksi aina siihen päivään saakka, jona Nooa meni arkkiin,+ ja vedenpaisumus tuli ja tuhosi heidät kaikki.+ 28  Samoin tapahtui Lootin päivinä:+ ihmiset söivät ja joivat, ostivat ja myivät, istuttivat ja rakensivat. 29  Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, taivaasta satoi tulta ja rikkiä, ja se tuhosi heidät kaikki.+ 30  Samoin on sinä päivänä, jona Ihmisen Poika ilmestyy.+ 31  Sinä päivänä sen, joka on katolla mutta jonka tavarat ovat talossa, ei pidä tulla alas noutamaan niitä, eikä myöskään sen, joka on pellolla, pidä palata sen luo, mikä on jäänyt taakse.+ 32  Muistakaa Lootin vaimoa.+ 33  Se, joka yrittää suojella elämäänsä, tulee menettämään sen, mutta se, joka menettää sen, tulee säilyttämään sen.+ 34  Minä sanon teille: Sinä yönä on kaksi ihmistä yhdellä vuoteella. Toinen otetaan mukaan mutta toinen jätetään.+ 35  Kaksi naista on jauhamassa samalla myllyllä. Toinen otetaan mukaan mutta toinen jätetään.” 36  —— 37  Niinpä opetuslapset kysyivät häneltä: ”Missä, Herra?” Hän sanoi heille: ”Sinne, missä ruumis on, myös kotkat kokoontuvat.”+

Alaviitteet

Kirjaim. ”kompastuttaa yhden näistä pienistä”.
Tai ”pelastanut sinut”.
Kirjaim. ”olemaan päivänään”.

Tutkimisviitteet

kompastuskiviä: Tai ”kompastumisen aiheita”. ”Kompastuskiveksi” käännetyn kreikan sanan skándalon ajatellaan tarkoittaneen alun perin ansaa; joidenkin mielestä se oli ansassa oleva keppi, johon syötti kiinnitettiin. Kun sanan merkitys laajeni, se alkoi tarkoittaa mitä tahansa estettä, johon saattoi kompastua tai kaatua. Kuvaannollisesti ”kompastuskivi” tarkoittaa tekoa tai tilannetta, joka saa ihmisen toimimaan väärin, kompastumaan tai kaatumaan moraalisesti tai lankeamaan syntiin. Lu 17:2:ssa samaan sanueeseen kuuluva verbi skandalízō ’kompastuttaa’ voidaan kääntää ”saada joku tekemään syntiä” tai ”tulla jollekin ansaksi”.

77 kertaa: Kirjaim. ”seitsemänkymmentä kertaa seitsemän”. Tämä kreikan ilmaus voi merkitä joko ’70 ja 7’ (77 kertaa) tai ’70 kerrottuna 7:llä’ (490 kertaa). Samaa ilmausta käytetään Septuagintassa 1Mo 4:24:ssä vastineena heprean ilmaukselle ”77 kertaa”, mikä tukee käännöstä ”77 kertaa”. Ymmärretäänpä kreikan ilmaus miten tahansa, numeron seitsemän toistaminen merkitsi samaa kuin ”loputtomasti” tai ”rajattomasti”. Vaihtamalla Pietarin ehdottamat 7 kertaa 77 kerraksi Jeesus osoitti seuraajilleen, ettei pidä asettaa mitään rajaa sille, kuinka monta kertaa antaa anteeksi. Babylonian Talmudissa sitä vastoin (Joma 86b) sanotaan: ”Jos joku syyllistyy rikkomukseen, hänelle annetaan anteeksi ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kerralla; neljännellä kerralla hänelle ei anneta anteeksi.”

seitsemän kertaa päivässä: Nämä sanat toivat Pietarin mieleen ehkä Jeesuksen vastauksen eräässä aiemmassa tilanteessa. Pietari oli kysynyt Jeesukselta, kuinka monta kertaa veljelle pitäisi antaa anteeksi, ja Jeesus oli vastannut: ”Jopa 77 kertaa.” (Ks. Mt 18:22, tutkimisviite.) Jeesuksen sanoja ei kummallakaan kerralla ollut tarkoitus ymmärtää kirjaimellisesti. ”Seitsemän kertaa” tarkoittaa tässä rajatonta määrää (vrt. Ps 119:164, jossa ilmaus ”seitsemästi päivässä” välittää ajatuksen toistuvuudesta ja jatkuvuudesta). Kristitty voi yhden päivän aikana tehdä syntiä veljeään vastaan seitsemän kertaa ja katua seitsemän kertaa, ja hänelle täytyy antaa anteeksi joka kerta. Jos nuhtelu saa syntiä tehneen katumaan, hänelle pitää antaa anteeksi loputtomasti, rajattomasti. (Lu 17:3.)

sinapinsiemen: Israelissa kasvaa luonnonvaraisena useita erilaisia sinappilajeja. Mustasinappi (Brassica nigra) on yleinen viljelykasvi. Suhteellisen pienestä siemenestä, jonka läpimitta on 1–1,6 mm ja paino 1 mg, kasvaa puun kokoinen kasvi. Jotkin lajit voivat kasvaa jopa 4,5 m korkeiksi. Mt 13:32:ssa ja Mr 4:31:ssä sinapinsiemenen sanotaan olevan ”pienin kaikista siemenistä”, ja muinaisissa juutalaisissa teksteissä sitä käytettiin kielikuvana siitä, mikä oli kaikkein pienintä. Vaikka nykyään tunnetaan pienempiäkin siemeniä, se oli ilmeisesti pienin niistä siemenistä, joita israelilaiset maanviljelijät keräsivät ja kylvivät Jeesuksen aikana.

Jos teillä olisi uskoa sinapinsiemenenkään verran: Tai ”Jos teidän uskonne olisi yhtä pieni kuin sinapinsiemen”. (Ks. Lu 13:19, tutkimisviite.)

mulperipuulle: Tai ”silkkiäispuulle”. Tämä puu mainitaan Raamatussa vain kerran. Jakeessa olevaa kreikan sanaa käytettiin yleensä mulperipuista. Israelissa kasvatetaan paljon mustamulperia (Morus nigra). Tämä vankkarunkoinen puu kasvaa noin 6 m korkeaksi. Suuret lehdet ovat sydämenmuotoiset, ja karhunvatukkaa muistuttavat hedelmät ovat tummanpunaiset tai mustat. Mulperipuulla on laaja juuristo, joten sen irrottaminen juurineen maasta vaatii paljon voimaa.

Olkaa valmiit: Kirjaim. ”Olkoot lanteenne vyötetyt”. Kreikan idiomi juontuu siitä, että pitkän vaatteen helma oli tapana sitoa vyöllä esimerkiksi työnteon tai juoksemisen helpottamiseksi. Ajan mittaan ilmaus alkoi tarkoittaa sitä, että oli valmis mihin tahansa toimintaan. Samanlaisia ilmauksia käytetään paljon Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa (esim. 2Mo 12:11, alav.; 1Ku 18:46; 2Ku 3:21, alav.; 4:29; San 31:17, alav.; Jer 1:17, alav.). Tässä tekstiyhteydessä verbimuoto ilmaisee, että Jumalan palvelijat ovat valmiina hengelliseen toimintaan jatkuvasti. Lu 12:37:ssä sama kreikan verbi on käännetty sanoilla ”pukeutuu palvelemista varten”. 1Pi 1:13:ssa sanoilla ”terästäytykää toimintaan” käännetty kohta merkitsee kirjaimellisesti ’vyöttäkää mielenne lanteet’.

Hän pukeutuu palvelemista varten: Kirjaim. ”Hän vyöttäytyy”. (Ks. Lu 12:35; 17:8; tutkimisviitteet.)

pane esiliina eteesi: Ilmauksella ”panna esiliina eteen” käännetty kreikan sana perizṓnnymai merkitsee kirjaimellisesti ’vyöttäytyä’, ts. sitoa esiliina tai kiinnittää vaatteet vyötärölle, usein vyöllä, jotta olisi valmis palvelemaan. Tässä tekstiyhteydessä kreikan sana voitaisiin kääntää ”pukeudu ja valmistaudu palvelemaan”. Sana esiintyy myös Lu 12:35, 37:ssä ja Ef 6:14:ssä. (Ks. Lu 12:35, 37, tutkimisviitteet.)

mitättömiä: Kirjaim. ”hyödyttömiä”, ”arvottomia”. Jeesuksen vertauksen opetus ei ole se, että orjien, hänen opetuslastensa, tulisi pitää itseään hyödyttöminä tai arvottomina. Tässä tekstiyhteydessä sana ”mitättömiä” välittää ajatuksen siitä, että orjien tulisi suhtautua itseensä vaatimattomasti eikä odottaa erityistä tunnustusta tai kiitosta. Joidenkin tutkijoiden mielestä ilmaus on tässä hyperbola, joka tarkoittaa: ”Me olemme vain orjia, jotka eivät ansaitse mitään erityishuomiota.”

Ollessaan matkalla Jerusalemiin hän kulki Samarian ja Galilean välisellä alueella: Jeesus oli matkalla Jerusalemiin, mutta ensin hän lähti Efraimin kaupungista pohjoiseen ja kulki Samarian ja Galilean (luultavasti sen eteläosan) halki kohti Pereaa. Kun hän oli menossa erääseen kylään joko Samariassa tai Galileassa, häntä vastaan tuli kymmenen spitaalista miestä (Lu 17:12). Tämä oli viimeinen kerta, kun hän kävi Galileassa ennen kuolemaansa. (Joh 11:54.) (Ks. liite A7.)

kymmenen spitaalista miestä: Raamatun aikoina spitaaliset ilmeisesti kokoontuivat yhteen tai asuivat ryhmissä voidakseen auttaa toisiaan (2Ku 7:3–5). Jumalan laki vaati spitaalisia asumaan eristyksissä. Toisten ihmisten lähettyvillä spitaalisen piti varoittaa heitä huutamalla: ”Epäpuhdas, epäpuhdas!” (3Mo 13:45, 46.) Lain määräyksen mukaisesti spitaaliset miehet jäivät seisomaan jonkin matkan päähän Jeesuksesta. (Ks. Mt 8:2, tutkimisviite, ja sanasto, ”Spitaali”.)

spitaalinen: Vaikeaa ihotautia sairastava. Raamatussa spitaali ei tarkoita pelkästään sairautta, joka tunnetaan nykyään leprana. Ihminen, jolla todettiin spitaali, joutui asumaan yhteisön ulkopuolella, kunnes hän parani. (3Mo 13:2, alav., 45, 46; ks. sanasto, ”Spitaali”.)

näyttämään itsenne papeille: Jeesus Kristus tunnusti Aaronin suvun pappeuden, koska hän oli maan päällä Mooseksen lain alaisuudessa, ja siksi hän lähetti spitaalista parantamansa miehet papin luo (Mt 8:4; Mr 1:44). Lain mukaan papin täytyi vahvistaa, että spitaalinen oli parantunut. Spitaalista parantuneen piti matkustaa temppeliin ja viedä uhriksi eli lahjaksi kaksi elävää, puhdasta lintua, setripuuta, karmiininpunaista kangasta ja iisoppia. (3Mo 14:2–32.)

he puhdistuivat: Tai ”parantuivat”. Vain Luukas kertoo, että Jeesus paransi nämä kymmenen spitaalista.

huomiota herättävästi: Kreikan ilmaus esiintyy Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa vain kerran, ja se tulee verbistä, joka merkitsee ’tarkkailla’, ’havainnoida’. Joidenkin tutkijoiden mukaan ilmausta käytettiin lääketieteellisissä teksteissä oireiden tarkkailusta. Tässä se välittää nähtävästi sellaisen ajatuksen, että Jumalan valtakunnan tulo jää monilta huomaamatta.

keskellänne: Tai ”keskuudessanne”, ”joukossanne”. Jeesus viittasi tässä ilmeisesti fariseuksiin, joille hän puhui (Lu 17:20; vrt. Mt 23:13). Jeesus oli läsnä Jumalan kuninkaallisena edustajana, sillä Jumala oli voidellut hänet kuninkaaksi, ja siksi voitiin sanoa, että ”valtakunta” oli heidän keskellään. Lisäksi Jeesus teki tekoja, jotka olivat osoitus Jumalan kuninkaallisesta vallasta, ja valmisti ihmisiä tehtäviin, jotka he voisivat saada hänen tulevassa valtakunnassaan (Lu 22:29, 30).

kuin salama, joka leimahtaa: Jeesuksen läsnäolo olisi kuin salama siinä mielessä, että kaikki, jotka seuraisivat tilannetta tarkkaavaisina, voisivat nähdä selvästi todisteet hänen läsnäolostaan valtakunnan kuninkaana.

sellainen tulee Ihmisen Poika olemaan tuona päivänä: Tai mahd. ”sellainen tulee Ihmisen Poika olemaan”. Joissain vanhoissa käsikirjoituksissa on lyhyempi lukutapa, mutta toisten vanhojen käsikirjoitusten päätekstissä on tämä pidempi lukutapa, johon monet raamatunkäännökset perustuvat.

läsnäolostasi: Kreikan sana parūsía (käännetty monissa käännöksissä vastineilla ”tulo”, ”tuleminen”) merkitsee kirjaimellisesti ’vieressä olemista’. Sana ei tarkoita pelkkää tulemista tai saapumista vaan sitä, että on läsnä jonkin aikaa. Tämä parūsía-sanan merkitys käy ilmi siitä, että vedenpaisumusta edeltäviä ”Nooan päiviä” verrataan Mt 24:37–39:ssä ”Ihmisen Pojan läsnäoloon”. Fil 2:12:ssa Paavali käyttää tätä kreikan sanaa asettaessaan vastakkain läsnäolonsa ja poissaolonsa.

Nooan päivinä: Raamatussa ilmaus ”jonkun päivä(t)” viittaa joskus ajanjaksoon, jolloin joku tietty ihminen eli (Jes 1:1; Jer 1:2, 3; Lu 17:28). Tässä ”Nooan päiviä” verrataan Ihmisen Pojan päiviin. Samanlaisessa kohdassa Mt 24:37:ssä käytetään ilmausta ”Ihmisen Pojan läsnäolo”. ”Nooan päivät” huipentuivat vedenpaisumukseen, ja Jeesus osoitti, että hänenkin ”päivänsä [eli ”läsnäolonsa”]” kulminoituisivat niiden tuhoon, jotka eivät tartu mahdollisuuteen pelastua. Jeesus ei kuitenkaan viitannut ”Nooan päivillä” pelkästään vedenpaisumuksen tuloon. ”Nooan päivät” kestivät vuosia, joten on perusteltua ajatella, että ennustetut ”Ihmisen Pojan päivät [eli ”läsnäolo”]” kestäisivät vastaavasti vuosia. (Ks. Mt 24:3, tutkimisviite.)

arkkiin: Ks. Mt 24:38, tutkimisviite.

vedenpaisumus: Tai ”tulva”, ”kataklysmi”. Kreikan sana kataklysmós tarkoittaa suurta, tuhoisaa tulvaa. Raamatussa sanaa käytetään Nooan ajan vedenpaisumuksesta (1Mo 6:17, Septuaginta; Mt 24:38, 39; 2Pi 2:5).

arkkiin: Kreikan sana voidaan kääntää myös vastineilla ”arkku”, ”laatikko”, ja sitä käytetään ehkä siksi, että arkki muistutti suurta laatikkoa. Vulgatassa kreikan sanan vastineena on ’laatikkoa’, ’arkkua’ merkitsevä latinan sana arca, josta juontuu myös suomen sana ”arkki”.

katolla: Taloissa oli tasakatot, joita käytettiin eri tarkoituksiin: niillä säilytettiin erilaisia tarvikkeita (Jos 2:6), levättiin (2Sa 11:2), nukuttiin (1Sa 9:26) ja vietettiin uskonnollisia juhlia (Ne 8:16–18). Siksi katoilla piti olla kaide (5Mo 22:8). Yleensä katolta pääsi alas ulkokautta portaita tai tikapuita pitkin tarvitsematta käydä sisällä. Tämä auttaa ymmärtämään, mitä Jeesuksen varoitus tarkoitti ja kuinka nopeasti olisi toimittava.

elämäänsä: Tai ”sieluaan”. (Ks. sanasto, ”Sielu”.)

otetaan mukaan: Kreikan sanaa käytetään erilaisissa tekstiyhteyksissä, usein myönteisessä merkityksessä. Se on käännetty esimerkiksi Mt 17:1:ssä ilmauksella ”ottaa mukaan” sekä Mt 1:20:ssä ja Joh 14:3:ssa ilmauksella ”ottaa kotiin”. Tässä tekstiyhteydessä se viittaa ilmeisesti siihen, että saa hyväksytyn aseman ”Herran” edessä ja pelastuu (Lu 17:37). Ajatus mukaan ottamisesta voi rinnastua myös siihen, että Nooa otettiin arkkiin vedenpaisumuksen alkaessa ja Loot vietiin pois Sodomasta (Lu 17:26–29). Jättäminen merkitsisi siinä tapauksessa tuhoon tuomitsemista.

Muutamissa vanhoissa käsikirjoituksissa on tässä sanat ”Kaksi miestä on pellolla; toinen otetaan mukaan ja toinen jätetään”. Niitä ei kuitenkaan ole varhaisimmissa ja luotettavimmissa käsikirjoituksissa, eivätkä ne ilmeisesti kuulu Luukkaan alkuperäiseen tekstiin. Mt 24:40:ssä samanlaiset sanat kuuluvat Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitettuun tekstiin. Joidenkin tutkijoiden mielestä joku jäljentäjä lisäsi nämä sanat Luukkaan kertomukseen Matteuksen kertomuksen perusteella. (Ks. liite A3.)

Media

Ylempi ja alempi myllynkivi
Ylempi ja alempi myllynkivi

Suuren myllynkiven pyörittämiseen tarvittiin aasi tai jokin muu kotieläin, ja sillä voitiin jauhaa viljaa tai murskata oliiveja. Ylempi myllynkivi saattoi olla läpimitaltaan jopa 1,5 m, ja sitä pyöritettiin alemman myllynkiven päällä, joka oli vielä suurempi.

Mulperipuu
Mulperipuu

Mulperipuu, jota sanotaan myös silkkiäispuuksi, mainitaan Raamatussa vain siinä yhteydessä, kun Jeesus puhui apostoleille uskosta (Lu 17:5, 6). Tuossa kohdassa olevaa kreikan sanaa käytettiin yleensä mulperipuista. Israelissa kasvatetaan paljon mustamulperia (Morus nigra). Tämä vankkarunkoinen puu kasvaa noin 6 m korkeaksi. Suuret lehdet ovat sydämenmuotoiset, ja karhunvatukkaa muistuttavat hedelmät ovat tummanpunaiset tai mustat.