Luukas 10:1–42

10  Tämän jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät pareittain+ edellään jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, johon hän itse aikoi mennä.+  Sitten hän sanoi heille: ”Satoa on paljon, mutta työntekijöitä on vähän. Pyytäkää siksi sadonkorjuun Herralta, että hän lähettäisi työntekijöitä sadonkorjuuseensa.+  Menkää! Lähetän teidät kuin karitsat susien sekaan.+  Älkää kantako mukananne rahapussia, eväslaukkua älkääkä sandaaleja.+ Älkää myöskään tervehtikö ketään tiellä.+  Kun menette johonkin taloon, sanokaa ensiksi: ’Rauha tälle talolle.’+  Jos siellä on rauhan ystävä, teidän rauhanne tulee lepäämään hänen päällään, mutta jos siellä ei ole, se palaa teille.  Majoittukaa siihen taloon+ ja syökää ja juokaa, mitä he tarjoavat,+ sillä työntekijä on ansainnut palkkansa.+ Älkää siirtykö talosta taloon.  Kun menette kaupunkiin, jossa teidät otetaan vastaan, syökää, mitä eteenne pannaan,  parantakaa siellä sairaat ja sanokaa: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’+ 10  Mutta jos teitä ei oteta vastaan jossain kaupungissa, menkää sen pääkaduille ja sanokaa: 11  ’Varoitukseksi teille me pyyhimme pois tomunkin, joka tarttuu jalkoihimme teidän kaupungistanne.+ Pitäkää kuitenkin mielessänne, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle.’ 12  Minä sanon teille, että Sodomalla on sinä päivänä helpompaa kuin sillä kaupungilla.+ 13  Voi sinua, Korasin! Voi sinua, Betsaida! Jos ne ihmeet, jotka ovat tapahtuneet teissä,+ olisivat tapahtuneet Tyroksessa ja Sidonissa, niiden asukkaat olisivat jo kauan sitten katuneet ja istuneet säkkikankaassa ja tuhkassa.+ 14  Siksi Tyroksella ja Sidonilla on tuomiolla ollessaan helpompaa kuin teillä. 15  Entä sinä, Kapernaum,+ korotetaanko sinut ehkä taivaaseen? Alas hautaan sinä joudut! 16  Se, joka kuuntelee teitä, kuuntelee myös minua,+ ja se, joka hylkää teidät, hylkää myös minut. Ja se, joka hylkää minut, hylkää myös hänet, joka on lähettänyt minut.”+ 17  Sitten ne 70 palasivat iloisina ja sanoivat: ”Herra, demonitkin tottelevat meitä, kun käytämme sinun nimeäsi.”+ 18  Siihen hän sanoi heille: ”Minä näen Saatanan jo pudonneen+ kuin salama taivaasta. 19  Minä olen antanut teille vallan tallata jalkoihinne käärmeitä ja skorpioneja+ ja kukistaa vihollinen,+ eikä mikään vahingoita teitä. 20  Älkää kuitenkaan iloitko siksi, että henget tottelevat teitä, vaan iloitkaa siksi, että teidän nimenne ovat kirjoitettuina taivaassa.”+ 21  Sillä hetkellä hän tuli pyhän hengen vaikutuksesta erittäin iloiseksi ja sanoi: ”Minä ylistän sinua julkisesti, Isä, taivaan ja maan Herra, koska olet huolellisesti kätkenyt nämä asiat viisailta ja älykkäiltä+ ja olet paljastanut ne lapsille. Niin, Isä, juuri näin sinä olet nähnyt hyväksi tehdä.+ 22  Isäni on luovuttanut minulle kaiken. Kukaan muu ei tiedä, kuka Poika on, kuin Isä, eikä kukaan muu tiedä, kuka Isä on, kuin Poika+ ja jokainen, jolle Poika haluaa tehdä hänet tunnetuksi.”+ 23  Sen jälkeen hän kääntyi opetuslasten puoleen ja sanoi vain heille: ”Onnelliset ovat ne silmät, jotka näkevät, mitä te näette.+ 24  Minä sanon teille: monet profeetat ja kuninkaat halusivat nähdä, mitä te näette, mutta eivät nähneet,+ ja kuulla, mitä te kuulette, mutta eivät kuulleet.” 25  Sitten eräs lainoppinut mies nousi koetellakseen häntä ja kysyi: ”Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin ikuisen elämän?”+ 26  Hän sanoi hänelle: ”Mitä lakiin on kirjoitettu? Miten ymmärrät sen, mitä olet lukenut?” 27  Mies vastasi: ”’Rakasta Jehovaa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi, koko voimallasi ja koko mielelläsi’+ ja ’lähimmäistäsi niin kuin itseäsi’.”+ 28  Jeesus sanoi hänelle: ”Oikein vastasit. Tee näin jatkuvasti, niin saat elämän.”+ 29  Mutta koska mies halusi osoittaa toimivansa oikein,+ hän kysyi Jeesukselta: ”Kuka oikeastaan on minun lähimmäiseni?” 30  Jeesus vastasi: ”Eräs mies oli menossa Jerusalemista alas Jerikoon ja joutui ryöstäjien uhriksi. He riisuivat ja pahoinpitelivät hänet. Sitten he menivät pois ja jättivät hänet maahan puolikuolleena. 31  Sattumalta eräs pappi oli menossa alas sitä tietä, mutta nähtyään miehen hän meni ohi tien toista puolta. 32  Samoin teki muuan leeviläinen: kun hän tuli paikalle ja näki miehen, hän meni ohi tien toista puolta. 33  Mutta sitten eräs samarialainen+ kulki sitä tietä ja tuli miehen kohdalle, ja nähdessään hänet hän liikuttui säälistä. 34  Hän meni miehen luo, sitoi hänen haavansa ja kaatoi niihin öljyä ja viiniä. Sitten hän nosti hänet juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja piti hänestä huolta. 35  Seuraavana päivänä hän antoi majatalonpitäjälle kaksi denaaria ja sanoi: ’Pidä hänestä huolta, ja kaiken, mitä sinulta kuluu tämän lisäksi, minä maksan sinulle, kun tulen takaisin.’ 36  Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi osoitti, että hän oli ryöstäjien uhriksi joutuneen miehen lähimmäinen?”+ 37  Lainoppinut sanoi: ”Se joka kohteli häntä myötätuntoisesti.”+ Silloin Jeesus sanoi hänelle: ”Mene ja tee itse samoin.”+ 38  Kun he jatkoivat matkaa, Jeesus meni erääseen kylään. Siellä oli Martta-niminen nainen,+ joka kutsui hänet vieraaksi taloonsa. 39  Hänellä oli myös Maria-niminen sisar, joka istui Herran jalkojen juureen ja kuunteli, mitä tämä puhui.* 40  Martan huomio sitä vastoin oli hajaantunut monenlaisten askareiden vuoksi. Niinpä hän tuli Jeesuksen luo ja sanoi: ”Herra, etkö välitä siitä, että sisareni on jättänyt kaikki työt minun tehtäväkseni? Käske hänen tulla auttamaan minua.” 41  Herra vastasi hänelle: ”Martta, Martta, sinä olet levoton ja huolissasi monista asioista. 42  Tarvitaan kuitenkin vain muutamia tai vain yksi.+ Maria puolestaan on valinnut hyvän osan,+ eikä sitä oteta häneltä pois.”

Alaviitteet

Tai ”kuunteli hänen opetustaan”, ”kuunteli hänen sanomaansa”. Kirjaim. ”kuunteli hänen sanaansa”.

Tutkimisviitteet

Tämän jälkeen: Lu 10:1–18:14:ssä kerrottuja tapahtumia ei mainita muissa evankeliumeissa. Toiset evankeliumin kirjoittajat kertovat kuitenkin Jeesuksen opettaneen samoja asioita muissa yhteyksissä, ilmeisesti aiemmin palveluksensa aikana. Luukkaan kuvailemat tapahtumat sijoittuvat nähtävästi vuoden 32 syksyn lehtimajanjuhlan jälkeiseen aikaan (ks. liite A7). Tässä vaiheessa Jeesus ilmeisesti keskitti toimintansa etelämmäksi Jerusalemiin ja sen lähiympäristöön sekä muualle Juudeaan ja Perean alueelle. Hän saarnasi pääasiassa näillä seuduilla maanpäällisen palveluksensa viimeiset kuusi kuukautta.

70: Joissain varhaisissa käsikirjoituksissa lukee ”72”, ja jotkin raamatunkäännökset perustuvat tähän lukutapaan. Monissa varhaisissa arvovaltaisissa käsikirjoituksissa, muun muassa 300-luvulta olevassa Codex Sinaiticuksessa sekä 400-luvulta olevissa Codex Alexandrinuksessa ja Codex Ephraemi Syri rescriptuksessa, lukee kuitenkin ”70”. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia selityksiä tähän pieneen lukutapojen eroavuuteen, mutta kokonaisuuden kannalta ero ei ole merkittävä. Lukuisat vanhat käsikirjoitukset ja käännökset esittävät kertomuksen pääpiirteet yhdenmukaisesti ja vahvistavat, että Jeesus lähetti suuren joukon opetuslapsia pareittain saarnaamaan.

70 muuta: Viittaa ilmeisesti 70 muuhun opetuslapseen kuin 12 apostoliin, joita oli valmennettu ja jotka oli lähetetty saarnaamaan aiemmin (Lu 9:1–6).

sandaaleja: Viittaa nähtävästi ylimääräisiin sandaaleihin, koska Jeesus kielsi kantamasta niitä mukanaan. Pitkälle matkalle oli tapana ottaa mukaan varasandaalit, sillä sandaalien pohja saattoi kulua puhki tai hihnat katketa. Kun Jeesus aiemmin antoi samanlaisia ohjeita, hän käski opetuslastensa ”laittaa [tai ”sitoa”] jalkaansa” sandaalit, jotka heillä jo oli (Mr 6:8, 9). Mt 10:9, 10:n mukaan hän kielsi heitä ”hankkimasta” ylimääräisiä sandaaleja niiden lisäksi, jotka heillä oli jo jalassaan.

tervehtikö: Tai ”syleilkö tervehdykseksi”. Kreikan sana aspázomai (’tervehtiä’) saattoi joissain tilanteissa tarkoittaa tervehdyksen tai hyvän päivän toivotuksen lisäksi halaamista ja pitkää keskustelua, mitä varten ystävät voivat pysähtyä tavatessaan. Jeesus ei kannustanut opetuslapsiaan olemaan epäkohteliaita vaan korosti sitä, että heidän piti välttää tarpeettomia keskeytyksiä ja käyttää aika mahdollisimman hyvin. Profeetta Elisa antoi samanlaisen ohjeen palvelijalleen Gehasille (2Ku 4:29). Kummassakin tapauksessa tehtävä oli kiireellinen, joten viivytyksiin ei ollut aikaa.

rauhan ystävä: Kirjaim. ”rauhan poika”. Kreikan sanamuoto kuvastaa ilmeisesti heprean idiomia, joka välittää ajatuksen rauhaa rakastavasta ja sopuisasta ihmisestä. Tässä tekstiyhteydessä se kuvailee sellaista, joka haluaa tulla sovitetuksi Jumalan kanssa ja joka kuuntelee ”rauhan hyvää uutista” ja ottaa sen vastaan (Ap 10:36). Näin hän saa rauhan Jumalan kanssa.

Älkää siirtykö talosta taloon: Jeesus oli aiemmin antanut samanlaisia ohjeita 12 apostolilleen (Mt 10:11; Mr 6:10; Lu 9:4). Nyt hän antoi 70 saarnaajalle ohjeeksi, että kun he tulisivat johonkin kaupunkiin, heidän pitäisi majoittua taloon, jossa heidät otettaisiin vieraanvaraisesti vastaan. Heidän ei pitäisi siirtyä talosta taloon, ts. etsiä paikkaa, jossa olisi tarjolla enemmän mukavuuksia, ajanvietettä tai aineellista. Näin opetuslapset osoittaisivat, että sellaiset asiat olisivat toissijaisia verrattuna heidän saarnaamistehtäväänsä.

helpompaa: Jeesus käytti tässä ilmeisesti eräänlaista hyperbolaa, jota ei ollut tarkoitus ymmärtää kirjaimellisesti (vrt. muihin havainnollisiin hyperboliin, joita Jeesus käytti esim. Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33:ssa). Sanoessaan, että ”Sodomalla on sinä päivänä [ts. tuomiopäivänä] helpompaa” (Mt 10:15; 11:22, 24; Lu 10:14), Jeesus ei tarkoittanut, että Sodoman asukkaiden täytyisi nähdä tuo päivä (vrt. Ju 7). Hän saattoi vain korostaa sitä, miten välinpitämättömiä ja tuomittavia useimmat ihmiset olivat esimerkiksi Korasinissa, Betsaidassa ja Kapernaumissa (Lu 10:13–15). Muinaisen Sodoman kohtalosta oli tullut sanonta, jota käytettiin usein Jumalan vihan ja tuomion yhteydessä (5Mo 29:23; Jes 1:9; Va 4:6).

Tyroksessa ja Sidonissa: Nämä ei-juutalaiset kaupungit sijaitsivat Foinikiassa Välimeren rannikolla. (Ks. liite B10.)

hautaan: Tai ”haadekseen”, ts. ihmiskunnan kuvaannolliseen hautaan. (Ks. sanasto.) Tässä sanaa käytetään kuvaannollisesti alennustilasta, johon Kapernaum joutuisi.

taivaaseen: Ks. Mt 11:23, tutkimisviite.

hautaan: Ks. Mt 11:23, tutkimisviite.

taivaaseen: Sanaa käytetään tässä kuvaannollisesti hyvin arvostetusta asemasta.

70: Joissain varhaisissa käsikirjoituksissa lukee ”72”, ja jotkin raamatunkäännökset perustuvat tähän lukutapaan. Monissa varhaisissa arvovaltaisissa käsikirjoituksissa, muun muassa 300-luvulta olevassa Codex Sinaiticuksessa sekä 400-luvulta olevissa Codex Alexandrinuksessa ja Codex Ephraemi Syri rescriptuksessa, lukee kuitenkin ”70”. Tutkijat ovat esittäneet erilaisia selityksiä tähän pieneen lukutapojen eroavuuteen, mutta kokonaisuuden kannalta ero ei ole merkittävä. Lukuisat vanhat käsikirjoitukset ja käännökset esittävät kertomuksen pääpiirteet yhdenmukaisesti ja vahvistavat, että Jeesus lähetti suuren joukon opetuslapsia pareittain saarnaamaan.

Minä näen Saatanan jo pudonneen kuin salama taivaasta: Jeesus viittasi ilmeisesti tulevaan tapahtumaan ja näki Saatanan karkotuksen taivaasta ikään kuin se olisi jo tapahtunut. Il 12:7–9:ssä kuvaillaan taivaassa käytyä taistelua, ja Saatanan putoaminen taivaasta yhdistetään tuossa tekstiyhteydessä messiaanisen valtakunnan syntymiseen. Jeesus korosti tässä sitä, että tuossa tulevassa taistelussa Saatana ja hänen demoninsa kukistetaan varmasti, sillä Jumala oli juuri antanut 70 opetuslapselle – pelkille epätäydellisille ihmisille – voimaa ajaa ulos demoneja (Lu 10:17).

käärmeitä ja skorpioneja: Tässä tekstiyhteydessä Jeesus kuvasi näillä eläimillä vahingollisia asioita. (Vrt. Hes 2:6.)

lapsille: Tai ”lapsen kaltaisille”, ts. nöyrille, opinhaluisille ihmisille.

lapsille: Ks. Mt 11:25, tutkimisviite.

Jehovaa: Tässä 5Mo 6:5:stä otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite C.)

sydämestäsi – – sielustasi – – voimallasi – – mielelläsi: Lainoppinut mies lainaa tässä 5Mo 6:5:tä, jossa on heprealaisessa alkutekstissä kolme sanaa ”sydän”, ”sielu” ja ”voima”. Kreikaksi kirjoitetun Luukkaan kertomuksen mukaan mies mainitsee kuitenkin neljä sanaa sydän, sielu, voima ja mieli. Jeesuksen aikaan ilmeisesti ajateltiin, että nämä neljä kreikan sanaa välittivät saman ajatuksen kuin kolme heprean sanaa, jotka olivat alkuperäisessä lainatussa raamatunkohdassa. (Ks. Mr 12:30, tutkimisviitteet, joissa asiaa käsitellään yksityiskohtaisemmin.)

koko sielustasi: Tai ”koko olemuksellasi”, ”koko elämälläsi”. (Ks. sanasto, ”Sielu”.)

lähimmäistäsi: Ks. Mt 22:39, tutkimisviite.

lähimmäistäsi: Kirjaim. ”läheistäsi”. ”Lähimmäistä” vastaava kreikan sana voi tarkoittaa lähellä asuvan lisäksi ketä tahansa, jonka kanssa ihminen on tekemisissä (Lu 10:29–37; Ro 13:8–10; ks. Mt 5:43, tutkimisviite).

voimallasi: Kuten sanaa mielelläsi selittävässä tutkimisviitteessä mainitaan, tässä 5Mo 6:5:stä otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä kolme sanaa ”sydän”, ”sielu” ja ”voima”. Hepreassa ”voima [tai ”elinvoima”, alav.]” voi tarkoittaa henkisiä ja älyllisiä kykyjä, ei pelkästään fyysistä voimaa. Tämä voi selittää sen, miksi Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa esiintyy sana ”mieli”, kun tuota raamatunkohtaa lainataan. Se voi selittää myös, miksi Mt 22:37:ssä on samassa lainauksessa sana ”mieli” mutta ei ”voimaa”. Olipa asia miten tahansa, kun lainoppinut (kreikaksi kirjoitetun Luukkaan kertomuksen [10:27] mukaan) lainasi tätä samaa Heprealaisten kirjoitusten jaetta, hän mainitsi neljä sanaa sydän, sielu, voima ja mieli. Tämän perusteella Jeesuksen aikaan ilmeisesti ajateltiin, että nämä neljä kreikan sanaa välittivät saman ajatuksen kuin kolme heprean sanaa, jotka olivat alkuperäisessä lainatussa raamatunkohdassa.

mielelläsi: Ts. älyllisillä kyvyillä. Ihmisen täytyy käyttää henkisiä kykyjään, jotta hän voisi oppia tuntemaan Jumalan ja syventää rakkauttaan häneen (ks. Joh 17:3, tutkimisviite; Ro 12:1). Tässä 5Mo 6:5:stä otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä kolme sanaa ”sydän”, ”sielu” ja ”voima”. Kreikaksi kirjoitetussa Markuksen kertomuksessa mainitaan kuitenkin neljä sanaa sydän, sielu, mieli ja voima. Tähän saattaa olla useita syitä. Sana ”mieli” on voitu lisätä täydentämään osittain päällekkäisten heprean kielen käsitteiden merkitystä. Vaikka muinaishepreassa ei ole erikseen ”mieltä” vastaavaa sanaa, ”mielen” käsite sisältyy usein sanaan ”sydän”, joka tarkoittaa kuvaannollisesti koko sisäistä ihmistä, mukaan lukien ajatukset, tunteet, asenteet ja vaikuttimet (5Mo 29:4; Ps 26:2; 64:6; ks. tämän jakeen tutkimisviite, jossa selitetään sanaa sydämestäsi). Sellaisissa kohdissa, joissa heprealaisessa tekstissä on ”sydän”, kreikkalainen Septuaginta käyttääkin usein sanaa ”mieli” (1Mo 8:21; Job 1:5; San 2:10; Jes 14:13). Sanan ”mieli” esiintyminen Markuksen tekstissä voi kertoa myös siitä, että ”voimaa” tarkoittava heprean sana ja ”mieltä” tarkoittava kreikan sana menevät käsitteinä osittain päällekkäin (vrt. Mt 22:37, jossa on ”mieli” mutta ei ”voimaa”). Sanojen päällekkäiset merkitykset voivat selittää sen, miksi kirjanoppinut käyttää sanaa ”ymmärrys” vastatessaan Jeesukselle (Mr 12:33). Se voi selittää myös sen, miksi evankeliumien kirjoittajat eivät käytä lainauksessaan täsmälleen 5Mo 6:5:n sanoja. (Ks. tämän jakeen tutkimisviite, jossa selitetään sanaa voimallasi, ja Mt 22:37; Lu 10:27; tutkimisviitteet.)

osoittaa toimivansa oikein: Tai ”todistaa itsensä vanhurskaaksi”. (Ks. sanasto, ”Vanhurskaus”.)

eräs samarialainen: Yleensä juutalaiset halveksivat samarialaisia eivätkä olleet heidän kanssaan missään tekemisissä (Joh 4:9). Jotkut juutalaiset jopa käyttivät sanaa ”samarialainen” haukkumanimenä (Joh 8:48). Mišnassa kerrotaan erään rabbin sanoneen: ”Se, joka syö samarialaisten leipää, on kuin se, joka syö sianlihaa.” (Ševiʽit 8:10.) Monet juutalaiset eivät uskoneet samarialaisen todistusta eivätkä ottaneet samarialaiselta vastaan mitään palvelusta. Koska Jeesus tiesi juutalaisten asenteen, hän kertoi tämän vaikuttavan vertauksen laupiaasta eli lähimmäistään rakastavasta samarialaisesta.

sitoi hänen haavansa ja kaatoi niihin öljyä ja viiniä: Lääkäri Luukas kirjoitti tarkasti muistiin Jeesuksen vertauksen ja kuvaili senaikaisia haavanhoitotapoja. Kotioloissa haavojen hoitoon käytettiin yleisesti sekä öljyä että viiniä. Joskus öljyllä pehmitettiin haavoja (vrt. Jes 1:6), ja viiniä käytettiin antiseptisenä ja lievästi desinfioivana aineena. Luukas kertoi myös, että haavat sidottiin, mikä edisti niiden paranemista.

majataloon: Kreikan sana merkitsee kirjaimellisesti ’paikkaa, johon kaikki otetaan vastaan tai päästetään sisään’. Majataloissa yöpyivät matkailijat ja heidän eläimensä. Majatalonpitäjä tarjosi matkailijoille perusvälttämättömyydet, ja maksua vastaan hänen hoitoonsa voitiin jättää apua tarvitsevia.

denaaria: Ks. sanasto ja liite B14.

Se joka kohteli häntä myötätuntoisesti: Tai ”Se joka kohteli häntä armollisesti”. Lainoppinut ei ehkä halunnut käyttää sanaa ”samarialainen”. Hänen vastauksestaan ja Jeesuksen loppukommentista ilmenee kuitenkin selvästi vertauksen opetus: todellinen lähimmäinen on myötätuntoinen toisia kohtaan.

erääseen kylään: Viittaa ilmeisesti Betaniaan, joka sijaitsi Öljymäen itäkaakkoisrinteellä noin 3 km:n päässä Jerusalemista (ks. Joh 11:18, tutkimisviite). Tässä kylässä oli Martan, Marian ja Lasaruksen koti. Betania oli Jeesuksen asuinpaikka Juudeassa samaan tapaan kuin Kapernaum oli Galileassa (Mr 2:1).

Martta-niminen: Vain Martta mainitaan tässä tilanteessa, kun Jeesus tuli vieraaksi hänen taloonsa. Yleensä Martta huolehti asioista ensimmäisenä (Lu 10:40; Joh 11:20), joten hän oli ehkä Marian isosisko (Lu 10:39).

noin kolmen kilometrin: Kirjaim. ”noin 15 stadionin”. Kreikan sana stádion tarkoittaa pituusmittaa, joka oli 185 m eli 1/8 roomalaista mailia. (Ks. sanasto, ”Maili”, ja liite B14.)

Tarvitaan kuitenkin vain muutamia tai vain yksi: Joissain vanhoissa käsikirjoituksissa on lyhyempi lukutapa, joka voidaan kääntää: ”Vain yksi kuitenkaan on tarpeen.” Jotkin raamatunkäännökset perustuvatkin tähän lukutapaan. Toiset käsikirjoitukset kuitenkin tukevat päätekstin sanamuotoa. Käsikirjoitusten lukutavoista riippumatta Jeesuksen neuvon yleismerkitys pysyy samana: hengellisten asioiden tulisi olla etusijalla. Jeesus kiittikin Mariaa siitä, että hän oli valinnut ”hyvän osan” keskittymällä hengellisiin asioihin.

hyvän osan: Tai ”parhaan osan”. Kreikan sanaa merís, joka on tässä käännetty ”osaksi”, käytetään Septuagintassa ”ruoka-annoksesta” tai ”osasta ruokaa” (1Mo 43:34; 5Mo 18:8) sekä hengellisestä ”osuudesta” tai ”osasta” (Ps 16:5; 119:57). Marian ”hyvään osaan” sisältyi se, että hän sai hengellistä ruokaa Jumalan Pojalta.

Media

Susi
Susi

Israelissa sudet saalistavat pääasiassa yöaikaan (Hab 1:8). Sudet ovat raivoisia, röyhkeitä, saaliinhimoisia ja ahnaita, ja ne tappavat usein enemmän lampaita kuin pystyvät syömään tai raahaamaan mukanaan. Raamatussa eläimet ja niiden tavat ja ominaisuudet kuvaavat monesti sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Esimerkiksi Jaakob ennusti kuolinvuoteellaan, että Benjaminin heimo taistelisi kuin susi (Canis lupus) (1Mo 49:27). Useimmiten susi kuvaa kuitenkin kielteisiä ominaisuuksia, kuten ahneutta, raakuutta, ilkeyttä ja viekkautta. Susien kaltaisia ovat esimerkiksi väärät profeetat (Mt 7:15), kristillistä palvelusta vastustavat ilkeät ihmiset (Mt 10:16; Lu 10:3) ja väärät opettajat, jotka saattaisivat kristillisen seurakunnan vaaraan sisältäpäin (Ap 20:29, 30). Paimenet tiesivät hyvin, miten vaarallisia sudet olivat. Jeesus puhui ”palkatusta työntekijästä”, joka ”näkee suden tulevan, – – hylkää lampaat ja pakenee”. Palkattu työntekijä ei ”välitä lampaista”, kun taas Jeesus on ”hyvä paimen”, joka antoi ”elämänsä lampaiden puolesta”. (Joh 10:11–13.)

Sauva ja eväslaukku
Sauva ja eväslaukku

Muinaiset heprealaiset käyttivät sauvoja ja keppejä moneen tarkoitukseen. Niistä esimerkiksi otettiin tukea (2Mo 12:11; Sak 8:4; Hpr 11:21) ja niillä puolustauduttiin (2Sa 23:21), puitiin (Jes 28:27) ja karistettiin puusta oliiveja (5Mo 24:20; Jes 24:13). Eväslaukku oli yleensä nahkainen pussi, jota kannettiin olalla, ja sellainen oli mukana varsinkin matkaajilla, paimenilla ja maanviljelijöillä. Ruokatarvikkeiden lisäksi siinä pidettiin vaatteita ja muita tarvikkeita. Kun Jeesus lähetti apostolinsa saarnamatkalle, hän antoi muun muassa sauvaa ja eväslaukkua koskevia ohjeita. Apostolien ei pitänyt hankkia matkalle mukaan mitään ylimääräistä ja antaa näin huomionsa hajaantua, sillä Jehova huolehtisi heistä. (Ks. Lu 9:3; 10:4; tutkimisviitteet, joissa selitetään, miten Jeesuksen ohjeet oli tarkoitus ymmärtää.)

Kapernaum, Korasin ja Betsaida
Kapernaum, Korasin ja Betsaida

Videolla näkyvä maisema on kuvattu Ofirin näköalapaikalta Galileanjärven koillisrannalta. Korasin (2) oli vain noin 3 km:n päässä paikasta, jossa muinainen Kapernaum (1) sijaitsi. Kapernaum oli ilmeisesti keskuspaikka, josta käsin Jeesus saarnasi eri puolilla Galileaa yli kahden vuoden ajan. Apostolit Pietari ja Andreas asuivat Kapernaumissa, ja Matteuksen veroasema sijaitsi siellä tai sen lähellä. (Mr 1:21, 29; 2:1, 13, 14; 3:16; Lu 4:31, 38.) Pietari ja Andreas sekä Filippus olivat kotoisin läheisestä Betsaidasta (3) (Joh 1:44). Jeesus teki monia ihmeitä näissä kolmessa kaupungissa ja niiden lähistöllä. (Ks. liite A7, kartta 3B, ja liite A7, kartta 4.)

Tie Jerusalemista Jerikoon
Tie Jerusalemista Jerikoon

Tällä lyhyellä videolla näkyvä tie (1) seurailee todennäköisesti samaa reittiä kuin muinainen Jerusalemin ja Jerikon välinen tie. Koska Jerusalem sijaitsi 1 000 m korkeammalla kuin Jeriko, tämä runsaat 20 km pitkä tie mutkitteli jyrkästi alaspäin. Seutu oli karua ja autiota, ja tiellä kulkijoita ryöstettiin niin usein, että matkan varrelle piti sijoittaa varuskunta suojelemaan heitä. Heti Juudean erämaan jälkeen vastaan tuli roomalainen Jeriko (2). Vanha Jeriko (3) sijaitsi noin 2 km:n päässä uudesta roomalaisesta kaupungista.