Juudaksen kirje 1:1–25

 Juudas, Jeesuksen Kristuksen orja mutta Jaakobin veli,+ kutsutuille,+ joita Jumala, Isä, rakastaa ja jotka on varjeltu Jeesukselle Kristukselle:+  Tulkoon teidän osaksenne yhä enemmän armoa, rauhaa ja rakkautta.  Rakkaat, vaikka halusin kovasti kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme,+ havaitsin, että minun täytyy kirjoittaa teille kehottaakseni teitä taistelemaan ankarasti sen uskon puolesta,+ joka on annettu pyhille kerran kaikiksi ajoiksi.  Syynä on se, että joukkoonne on ujuttautunut eräitä ihmisiä, jotka Raamattu on kauan sitten määrännyt tuomittavaksi. He ovat jumalattomia, ja he käyttävät Jumalamme ansaitsematonta* hyvyyttä tekosyynä häpeämättömälle käytökselle*+ ja kieltävät ainoan omistajamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.+  Te tiedätte hyvin kaiken tämän, mutta haluan muistuttaa teitä siitä, että vaikka Jehova* pelasti Egyptin maasta kansan,+ niin jälkeenpäin hän tuhosi ne, joilla ei ollut uskoa.+  Ja enkeleitä, jotka eivät pysyneet alkuperäisessä asemassaan vaan hylkäsivät oikean asuinpaikkansa,+ hän on pitänyt ikuisissa kahleissa sakeassa pimeydessä suuren päivän tuomion toimeenpanoa varten.+  Samoin Sodoma ja Gomorra ja niitä ympäröivät kaupungit, jotka antautuivat harjoittamaan törkeää seksuaalista moraalittomuutta* ja noudattivat luonnottomia lihallisia haluja,+ ovat meille varoittavana esimerkkinä, kun niitä rangaistaan ikuisella tulella.+  Tästä huolimatta nämäkin ihmiset antautuvat unien valtaan, saastuttavat ruumiin, halveksivat valtaa ja puhuvat herjaavasti niistä, joita kunnioitetaan.+  Mutta kun ylienkeli+ Mikael+ oli eri mieltä kuin Paholainen* ja väitteli Mooseksen ruumiista,+ hän ei uskaltanut lausua tuomiota häntä vastaan herjaavin sanoin+ vaan sanoi: ”Jehova* nuhdelkoon sinua.”+ 10  Nämä ihmiset kuitenkin herjaavat kaikkea, mitä he eivät todellisuudessa ymmärrä.+ Ja kaikilla niillä asioilla, jotka he ymmärtävät luonnostaan niin kuin järjettömät eläimet,+ he turmelevat itseään. 11  Voi heitä! He ovat kulkeneet Kainin tietä+ ja rynnänneet Bileamin harhapolulle+ palkan vuoksi. He ovat tuhoutuneet, koska ovat puhuneet kapinallisesti+ niin kuin Korah.+ 12  Nämä ovat veden alla kätkössä olevia kareja, kun he juhlivat kanssanne teidän rakkaudenaterioillanne,+ paimenia, jotka ruokkivat vain itseään ilman pelkoa,+ vedettömiä pilviä, joita tuuli kuljettaa sinne tänne,+ myöhäissyksyn hedelmättömiä puita, jotka ovat kuolleet kahdesti* ja jotka on revitty juurineen maasta, 13  rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omaa häpeäänsä,+ tähtiä, joilla ei ole vakiintunutta rataa ja joille on varattu synkin pimeys ikuisiksi ajoiksi.+ 14  Myös Hanok,+ Aadamista seitsemäs, profetoi heistä sanoessaan: ”Jehova* tuli mukanaan myriadeittain pyhiä enkeleitään*+ 15  panemaan täytäntöön kaikkien tuomion+ ja todistamaan kaikki jumalattomat syyllisiksi kaikkiin jumalattomiin tekoihinsa, joita he tekivät jumalattomalla tavalla, ja kaikkiin järkyttäviin asioihin, joita jumalattomat syntiset puhuivat häntä vastaan.”+ 16  Nämä ihmiset nurisevat,+ valittavat osaansa elämässä ja toimivat omien halujensa mukaan.+ He puhuvat mahtipontisesti, samalla kun he imartelevat toisia* oman etunsa vuoksi.+ 17  Mutta te, rakkaat, muistakaa, mitä Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat aikaisemmin puhuneet.* 18  Heillä oli tapana sanoa teille: ”Viimeisenä aikana tulee olemaan pilkkaajia, jotka toimivat omien jumalattomien halujensa mukaan.”+ 19  Nämä aiheuttavat hajaannusta,+ ja he ovat eläimellisiä* ihmisiä, jotka eivät ole hengellisiä.* 20  Mutta te, rakkaat, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustalle ja rukoilkaa pyhän hengen avulla,+ 21  jotta pysyisitte Jumalan rakkaudessa*+ samalla kun odotatte, että Herramme Jeesuksen Kristuksen armo johtaa teidät ikuiseen elämään.+ 22  Lisäksi osoittakaa jatkuvasti armoa+ niille, joilla on epäilyksiä;+ 23  pelastakaa heidät+ sieppaamalla heidät tulesta. Osoittakaa jatkuvasti armoa myös toisille peläten, samalla kun vihaatte synnin* tahraamaa vaatettakin.+ 24  Hänelle, joka voi varjella teitä lankeamasta ja pitää teidät moitteettomina+ kirkkautensa edessä* suuren ilon vallitessa, 25  ainoalle Jumalalle, meidän Pelastajallemme, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta kuuluu kunnia, majesteettius, voima ja valta koko menneenä ikuisuutena ja nyt ja koko ikuisuuden. Aamen.

Alaviitteet

Tai ”runsasta”.
Kreik. asélgeia. Ks. sanasto, ”Häpeämätön käytös”.
Ks. sanasto, ”Seksuaalinen moraalittomuus”.
Kreik. diábolos ’panettelija’. Ks. sanasto.
Tai ”ovat täysin kuolleita”.
Tai ”kymmeniätuhansia pyhiään”.
Tai ”ihailevat persoonallisuuksia”.
Tai ”ovat kertoneet etukäteen”.
Tai ”aineellisia”.
Kirjaim. ”[joilla] ei ole henkeä”.
Tai ”pysyisitte sellaisina, joita Jumala rakastaa”.
Kirjaim. ”lihan”.
Tai ”loistavassa läsnäolossaan”.

Tutkimisviitteet

Media