Joosua 13:1–33

13  Joosua oli tullut vanhaksi, ja hänelle oli kertynyt ikää.+ Niin Jehova sanoi hänelle: ”Olet tullut vanhaksi ja sinulle on kertynyt ikää, mutta paljon maata on vielä ottamatta haltuun.*  Tämä maa on vielä jäljellä:+ kaikki filistealaisten ja gesurilaisten+ alueet  (Egyptin itäosassa* olevasta Niilin haarasta* pohjoiseen Ekronin rajalle ulottuva alue, jonka katsottiin kuuluvan kanaanilaisille+), mukaan lukien viiden filistealaishallitsijan+ – gazalaisten, asdodilaisten,+ askelonilaisten,+ gatilaisten+ ja ekronilaisten+ hallitsijoiden – alue sekä avvilaisten+ alue  etelässä, koko kanaanilaisten maa; alue, joka ulottuu sidonilaisille+ kuuluvasta Mearasta Afekiin saakka, amorilaisten rajalle;  gebalilaisten+ maa ja idässä koko Libanon, Hermoninvuoren juurella olevasta Baal-Gadista Lebo-Hamatiin;*+  kaikki vuoriston asukkaat Libanonilta+ Misrefot-Majimiin+ saakka, kaikki sidonilaiset.+ Minä ajan heidät pois israelilaisten edestä.+ Sinun täytyy vain jakaa maa Israelille perinnöksi, niin kuin olen sinua käskenyt.+  Sinun on nyt jaettava tämä maa perinnöksi yhdeksälle heimolle ja Manassen heimon toiselle puoliskolle.”+  Manassen heimon toinen puolisko sekä ruubenilaiset ja gadilaiset ottivat perintöalueensa, jonka Mooses antoi heille Jordanin itäpuolelta, niin kuin Jehovan palvelija Mooses oli heille määrännyt:+  Aroer,+ joka on Arnoninlaakson*+ reunalla, laakson keskellä oleva kaupunki ja koko Medeban ylätasanko Diboniin saakka; 10  kaikki Sihonin, Hesbonissa hallinneen amorilaisten kuninkaan, kaupungit ammonilaisten rajalle asti;+ 11  myös Gilead, gesurilaisten ja maakalaisten+ alue, koko Hermoninvuori ja koko Basan+ Salkaan saakka;+ 12  Astarotissa ja Edreissä hallinneen Ogin koko kuningaskunta Basanissa. (Hän oli viimeisiä refalaisia.)+ Mooses kukisti näiden alueiden asukkaat ja ajoi heidät pois.+ 13  Israelilaiset eivät kuitenkaan ajaneet pois+ gesurilaisia eivätkä maakalaisia, vaan he asuvat Israelin keskellä vielä nykyäänkin. 14  Ainoastaan leeviläisten heimolle hän ei antanut perintöä.+ Heidän perintönsä ovat Israelin Jumalalle Jehovalle uhrattavat tuliuhrit,+ niin kuin hän on heille luvannut.+ 15  Sitten Mooses antoi perinnön ruubenilaisten heimon kullekin suvulle. 16  Heidän alueeseensa kuuluivat Aroer, joka on Arnoninlaakson reunalla, laakson keskellä oleva kaupunki ja koko Medeban luona oleva ylätasanko, 17  Hesbon ja kaikki sen ylätasangolla olevat kaupungit,+ Dibon, Bamot-Baal, Bet-Baal-Meon,+ 18  Jahas,+ Kedemot,+ Mefaat,+ 19  Kirjataim, Sibma+ ja Seret-Sahar, joka sijaitsee laaksosta* kohoavalla vuorella, 20  Bet-Peor, Pisgan rinteet,+ Bet-Jesimot,+ 21  kaikki ylätasangon kaupungit ja Hesbonissa hallinneen amorilaisten kuninkaan Sihonin koko kuningaskunta.+ Mooses kukisti hänet+ ja midianilaiset päämiehet Evin, Rekemin, Suurin, Hurin ja Reban,+ maassa asuvat Sihonin alaiset kuninkaat. 22  Yksi niistä, jotka israelilaiset tappoivat miekalla, oli Beorin poika Bileam,+ ennustaja.+ 23  Ruubenilaisten rajana oli Jordan. Tämä alue kaupunkeineen ja niitä ympäröivine kylineen oli ruubenilaisten sukujen perintö. 24  Lisäksi Mooses antoi perinnön Gadin heimolle, kullekin gadilaisten suvulle. 25  Heidän alueeseensa kuuluivat Jaser,+ kaikki Gileadin kaupungit ja puolet ammonilaisten+ maasta Aroeriin saakka, joka on Rabban+ lähistöllä; 26  alue Hesbonista+ Ramat-Mispeen ja Betonimiin sekä Mahanaimista+ Debirin rajalle saakka; 27  laaksossa* Bet-Haram, Bet-Nimra,+ Sukkot+ ja Safon, loput Hesbonin+ kuninkaan Sihonin kuningaskunnasta. Heidän alueensa oli Jordanin itäpuolella, ja Jordan oli heidän rajanaan Kinneretinjärven*+ eteläpäähän saakka. 28  Tämä oli gadilaisten sukujen perintö kaupunkeineen ja niitä ympäröivine kylineen. 29  Mooses antoi perinnön vielä Manassen heimon toiselle puoliskolle, Manassen heimon toisen puoliskon kullekin suvulle.+ 30  Heidän alueensa alkoi Mahanaimista+ ja käsitti koko Basanin, Basanin kuninkaan Ogin koko kuningaskunnan ja kaikki Basanissa olevat Jairin telttakylät,+ 60 kaupunkia. 31  Puolet Gileadista sekä Astarot ja Edrei,+ Ogin kuningaskunnan kaupungit Basanissa, annettiin Manassen pojan Makirin pojille,+ puolelle Makirin poikien suvuista. 32  Tämä on se alue, jonka Mooses antoi heille perinnöksi Moabin aavikkotasangolla Jordanin toisella puolella, Jerikosta itään.+ 33  Leeviläisten heimolle Mooses ei kuitenkaan antanut perintöä.+ Heidän perintönsä on Jehova, Israelin Jumala, niin kuin hän on heille luvannut.+

Alaviitteet

Tai ”valloittamatta”.
Kirjaim. ”edustalla”.
Tai ”olevalta Sihorilta”.
Tai ”Hamatin sisäänkäyntiin”.
Ks. sanasto, ”Jokilaakso”.
Tai ”alatasangolta”.
Tai ”alatasangolla”.
Ts. Gennesaretin- eli Galileanjärven.

Tutkimisviitteet

Media