Johannes 8:12–59

8  12  Sitten Jeesus puhui heille jälleen ja sanoi: ”Minä olen maailman valo.+ Se joka seuraa minua, ei koskaan vaella pimeydessä, vaan hänellä on elämän valo.”+ 13  Fariseukset sanoivat hänelle: ”Sinä todistat itsestäsi. Sinun todistuksesi ei ole tosi.”* 14  Jeesus vastasi heille: ”Vaikka minä todistan itsestäni, minun todistukseni on tosi, koska minä tiedän, mistä olen tullut ja minne olen menossa.+ Mutta te ette tiedä, mistä olen tullut ja minne olen menossa. 15  Te tuomitsette ihmisten normien* mukaan.+ Minä en tuomitse ketään. 16  Ja jos tuomitsenkin, minun tuomioni on totuudenmukainen, koska en ole yksin, vaan Isä, joka on lähettänyt minut, on minun kanssani.+ 17  Myös teidän omaan lakiinne on kirjoitettu: ’Kahden ihmisen todistus on tosi.’*+ 18  Minä olen yksi, joka todistan itsestäni, ja Isä, joka on lähettänyt minut, todistaa minusta.”+ 19  Sitten he kysyivät häneltä: ”Missä sinun Isäsi on?” Jeesus vastasi: ”Te ette tunne minua ettekä Isääni.+ Jos tuntisitte minut, tuntisitte Isänikin.”+ 20  Hän puhui nämä sanat rahalippaiden luona+ opettaessaan temppelissä. Kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi, koska hänen hetkensä ei ollut vielä tullut.+ 21  Hän sanoi heille jälleen: ”Minä olen menossa pois, ja te etsitte minua, mutta te tulette silti kuolemaan synnissänne.+ Sinne, minne minä olen menossa, te ette voi tulla.”+ 22  Silloin juutalaiset sanoivat: ”Ei kai hän aio tappaa itseään, sillä hän sanoo: ’Sinne, minne minä olen menossa, te ette voi tulla’?” 23  Hän sanoi heille edelleen: ”Te olette alhaalta, minä olen ylhäältä.+ Te olette tästä maailmasta, minä en ole tästä maailmasta. 24  Siksi sanoin teille: te tulette kuolemaan synneissänne. Ellette näet usko, että minä olen se, joka olen,* te tulette kuolemaan synneissänne.” 25  He kysyivät häneltä: ”Kuka sinä olet?” Jeesus vastasi: ”Miksi edes puhun teille? 26  Minulla on paljon sanottavaa teistä ja paljon sellaista, mistä julistaa tuomio. Hän, joka on lähettänyt minut, on totuudellinen, ja minä puhun maailmassa juuri sitä, mitä olen kuullut häneltä.”+ 27  He eivät tajunneet, että hän puhui heille Isästä. 28  Sitten Jeesus sanoi: ”Sen jälkeen kun te olette kohottaneet Ihmisen Pojan,+ te tiedätte, että minä olen se, joka olen,+ enkä tee mitään omasta aloitteestani+ vaan puhun näitä asioita niin kuin Isä on minua opettanut. 29  Hän, joka on lähettänyt minut, on minun kanssani. Hän ei ole jättänyt minua yksin, koska minä teen aina sitä, mikä on hänelle mieluista.”+ 30  Hänen puhuessaan näitä asioita monet alkoivat uskoa häneen. 31  Sitten Jeesus sanoi juutalaisille, jotka uskoivat häneen: ”Jos te pidätte kiinni minun sanoistani, te olette todella minun opetuslapsiani, 32  ja te opitte tuntemaan totuuden,+ ja totuus vapauttaa teidät.”+ 33  He vastasivat hänelle: ”Me olemme Abrahamin jälkeläisiä* emmekä ole koskaan olleet kenenkään orjia. Kuinka sinä sitten sanot, että meistä tulee vapaita?” 34  Jeesus vastasi: ”Minä todella vakuutan teille: jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja.+ 35  Lisäksi orja ei pysy isäntänsä talossa ikuisesti, mutta poika pysyy ikuisesti. 36  Jos siis Poika vapauttaa teidät, te tulette olemaan todella vapaita. 37  Tiedän, että olette Abrahamin jälkeläisiä. Te kuitenkin yritätte tappaa minut, koska te ette ota vastaan minun sanojani. 38  Minä puhun siitä, mitä olen nähnyt ollessani Isäni luona,+ mutta te teette sitä, mitä olette kuulleet omalta isältänne.” 39  He vastasivat: ”Meidän isämme on Abraham.” Jeesus sanoi heille: ”Jos olisitte Abrahamin lapsia,+ tekisitte Abrahamin tekoja. 40  Mutta nyt te haluatte tappaa minut – minut, joka olen kertonut teille Jumalalta kuulemani totuuden.+ Abraham ei tehnyt niin. 41  Te teette isänne tekoja.” He sanoivat hänelle: ”Me emme ole syntyneet moraalittomasta suhteesta. Meillä on yksi Isä, Jumala.” 42  Jeesus sanoi heille: ”Jos Jumala olisi teidän Isänne, te rakastaisitte minua,+ sillä minä tulin Jumalan luota ja olen nyt täällä. En ole tullut omasta aloitteestani, vaan hän on lähettänyt minut.+ 43  Miksi te ette ymmärrä minun puhettani? Siksi, että te ette pysty ottamaan vastaan* minun sanojani. 44  Te olette lähtöisin isästänne Paholaisesta ja tahdotte tehdä sitä, mitä isänne haluaa.+ Hän oli murhaaja alusta asti,+ eikä hän pysynyt lujasti totuudessa, koska hänessä ei ole totuutta. Hän valehtelee, sillä se on hänelle ominaista. Hän on valehtelija ja valheen isä.+ 45  Minä sitä vastoin kerron teille totuuden, ja siksi te ette usko minua. 46  Kuka teistä voi todistaa minun syyllistyneen syntiin?+ Jos puhun totta, miksi te ette usko minua? 47  Se joka on lähtöisin Jumalasta, kuuntelee Jumalan sanoja.+ Te ette kuuntele, koska ette ole Jumalasta.”+ 48  Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Emmekö ole oikeassa, kun sanomme, että sinä olet samarialainen+ ja sinussa on demoni?”+ 49  Jeesus vastasi: ”Minussa ei ole demonia. Minä kunnioitan Isääni, ja te häpäisette minua. 50  Minä en kuitenkaan etsi kunniaa itselleni.+ On yksi, joka etsii sitä* ja joka tuomitsee. 51  Minä todella vakuutan teille: jos joku noudattaa minun sanojani, hän ei ikinä näe kuolemaa.”+ 52  Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Nyt me ainakin tiedämme, että sinussa on demoni. Abraham on kuollut, samoin profeetat, mutta sinä sanot: ’Jos joku noudattaa minun sanojani, hän ei ikinä maista kuolemaa.’ 53  Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Abraham, joka on kuollut? Myös profeetat ovat kuolleet. Kuka sinä luulet olevasi?” 54  Jeesus vastasi: ”Jos minä nostan itseni kunniaan, kunniani ei ole mitään. Isäni saattaa minut kunniaan,+ hän, jota te sanotte Jumalaksenne. 55  Te ette kuitenkaan ole tunteneet häntä, mutta minä tunnen hänet.+ Jos sanoisin, etten tunne häntä, olisin valehtelija niin kuin tekin. Mutta minä tunnen hänet ja noudatan hänen sanaansa. 56  Teidän isänne Abraham iloitsi suuresti siitä, että voisi nähdä minun päiväni, ja hän näki sen ja iloitsi.”+ 57  Juutalaiset sanoivat hänelle: ”Et ole edes 50-vuotias, ja silti olet nähnyt Abrahamin!” 58  Jeesus sanoi heille: ”Minä todella vakuutan teille: ennen kuin Abraham syntyi, minä olen ollut.”+ 59  Silloin he poimivat kiviä heittääkseen niillä Jeesusta, mutta hän piiloutui ja lähti temppelistä.

Alaviitteet

Tai ”pätevä”.
Tai ”tuomitsette ulkoisten seikkojen”. Kirjaim. ”tuomitsette lihan”.
Tai ”pätevä”.
Tai ”jonka piti tulla”.
Kirjaim. ”siementä”.
Tai ”voi kuunnella”.
Tai ”haluaa antaa sen minulle”.

Tutkimisviitteet

maailman valo: Tämä metafora, jota Jeesus käytti itsestään, saattoi tuoda hänen kuulijoidensa mieleen naisten esipihan neljä valtavaa lampunjalkaa. Niiden lamput sytytettiin lehtimajanjuhlan aikana, ja ne valaisivat koko ympäristön hyvin laajalta alueelta. (Joh 7:2; ks. liite B11.) Ilmaus ”maailman valo” muistuttaa myös Jesajan kirjan ennustusten sanamuotoa. Jesajan mukaan ”ne, jotka asuvat syvän varjon maassa”, näkisivät ”suuren valon” ja Jehovan ”palvelija” annettaisiin ”kansakunnille valoksi”. (Jes 9:1, 2; 42:1, 6; 49:6.) Vuorisaarnassa Jeesus käytti samaa metaforaa, kun hän sanoi seuraajilleen: ”Te olette maailman valo.” (Mt 5:14.) Ilmaus ”maailman valo” (kreikan sana kósmos tarkoittaa tässä koko ihmismaailmaa) sopii hyvin yhteen Jesajan sanojen kanssa, joiden mukaan Messias annettaisiin ”kansakunnille valoksi”. Ap 13:46, 47:ssä Paavali ja Barnabas osoittivat, että nämä Jes 49:6:n profeetalliset sanat olivat käsky kaikille Kristuksen seuraajille jatkaa palvelusta kansakuntien valona. Sekä Jeesuksen että hänen seuraajiensa palvelus toisi ihmisille hengellistä valoa ja vapauttaisi heidät väärien uskonnollisten oppien kahleista.

Isä: Joissain käsikirjoituksissa lukee ”hän”, mutta useat vanhat käsikirjoitukset tukevat päätekstin lukutapaa.

rahalippaiden luona: ”Rahalippaita” vastaavaa kreikan sanaa käytetään myös Mr 12:41, 43:ssa ja Lu 21:1:ssä. Se viittaa ilmeisesti temppelialueella olleeseen naisten esipihaan, jolla oli 13 ”rahalipasta” (ks. liite B11). Temppelissä oli todennäköisesti myös aarrevarasto, säilö, johon rahalippaiden rahat koottiin, mutta tässä jakeessa tuskin puhutaan siitä. (Ks. Mr 12:41, tutkimisviite.)

rahalippaita: Muinaisten juutalaislähteiden mukaan nämä rahankeräysastiat olivat torven tai sarven muotoisia, ja niiden yläpäässä oli ilmeisesti pieni aukko, josta niihin pudotettiin lahjoituksia erilaisia uhreja varten. Ne sijaitsivat nähtävästi naisten esipihalla (ks. Mt 27:6, tutkimisviite, ja liite B11). Rabbiinisten lähteiden mukaan tuon esipihan seinien vierustalla oli 13 rahalipasta. Sama ”rahalippaiksi” käännetty kreikan sana esiintyy myös Joh 8:20:ssä. Temppelissä oli todennäköisesti myös aarrevarasto, säilö, johon rahalippaiden rahat koottiin.

Me emme ole syntyneet moraalittomasta suhteesta: Tai ”Me emme ole aviottomia lapsia”. Juutalaiset väittivät olevansa kunniallisesti syntyneitä Jumalan ja Abrahamin lapsia ja näin ollen Abrahamille annettujen lupausten perillisiä.

moraalittomasta suhteesta: Tai ”seksuaalisen moraalittomuuden seurauksena”. Kreik. porneía. (Ks. Mt 5:32, tutkimisviite, ja sanasto, ”Seksuaalinen moraalittomuus”.)

seksuaalisen moraalittomuuden: Kreikan sana porneía on yleiskäsite, joka tarkoittaa Raamatussa kaikenlaista luvatonta sukupuolista kanssakäymistä. Siihen sisältyvät aviorikos, prostituutio, naimattomien välinen seksi, homoseksuaaliset teot ja eläimeen sekaantuminen. (Ks. sanasto.)

Paholaisesta: Kreik. diábolos ’panettelija’. (Ks. sanasto.)

alusta asti: Ts. siitä asti, kun Paholainen alkoi panetella Jumalaa ja hänestä tuli murhaaja ja valehtelija. (1Jo 3:8, alav.)

eräs samarialainen: Yleensä juutalaiset halveksivat samarialaisia eivätkä olleet heidän kanssaan missään tekemisissä (Joh 4:9). Jotkut juutalaiset jopa käyttivät sanaa ”samarialainen” haukkumanimenä (Joh 8:48). Mišnassa kerrotaan erään rabbin sanoneen: ”Se, joka syö samarialaisten leipää, on kuin se, joka syö sianlihaa.” (Ševiʽit 8:10.) Monet juutalaiset eivät uskoneet samarialaisen todistusta eivätkä ottaneet samarialaiselta vastaan mitään palvelusta. Koska Jeesus tiesi juutalaisten asenteen, hän kertoi tämän vaikuttavan vertauksen laupiaasta eli lähimmäistään rakastavasta samarialaisesta.

samarialainen: Juutalaiset käyttivät tässä sanaa ”samarialainen” haukkumanimenä. (Ks. Lu 10:33, tutkimisviite, ja sanasto.)

yksi: Ts. Jumala.

hän näki sen: Ts. uskon silmin (Hpr 11:13; 1Pi 1:11).

olet nähnyt Abrahamin: Muutamissa käsikirjoituksissa lukee ”onko Abraham nähnyt sinut”, mutta useat varhaiset arvovaltaiset käsikirjoitukset tukevat päätekstin lukutapaa.

Minä – – olen se: Kirjaim. ”Minä – – olen”. Kreik. egṓ eimi. Joidenkin mielestä tämä ilmaus viittaa 2Mo 3:14:ään, jossa Septuaginta käyttää samoja kreikan sanoja, ja he katsovat sen osoittavan, että Jeesus on sama kuin Jumala. 2Mo 3:14:ssä on kuitenkin pidempi sanamuoto (egṓ eimi ho ōn ’minä olen oleva’, ’minä olen olemassa oleva’) kuin Joh 4:26:ssa. Septuagintassa käytetään ilmausta egṓ eimi myös esimerkiksi Abrahamin, Elieserin, Jaakobin ja Daavidin sanojen käännöksenä (1Mo 23:4; 24:34; 30:2; 1Ai 21:17). Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa ilmaus egṓ eimi esiintyy muidenkin kuin Jeesuksen puheissa. Joh 9:9:ssä käytetään samoja kreikan sanoja, kun eräs Jeesuksen parantama mies vakuuttaa: ”Minä se olen.” Niitä käyttivät myös enkeli Gabriel, Pietari ja Paavali (Lu 1:19; Ap 10:21; 22:3). Heidän sanansa eivät selvästikään viittaa 2Mo 3:14:ään. Synoptisten evankeliumien rinnakkaiskertomusten vertailu osoittaa, että Mr 13:6:ssa ja Lu 21:8:ssa oleva ilmaus egṓ eimi (”minä olen hän”, kirjaim. ”minä olen”) vastaa Mt 24:5:ssä olevaa pidempää ilmausta egṓ eimi ho Khristós (”minä olen Kristus”).

minä olen ollut: Vihamieliset juutalaiset halusivat kivittää Jeesuksen, koska hän väitti nähneensä Abrahamin, vaikkei hän heidän mukaansa ollut ”edes 50-vuotias” (Joh 8:57). Jeesus osoitti vastauksessaan, että hän oli ollut mahtava henkiolento taivaassa ennen kuin Abraham syntyi. Joidenkin mielestä Jeesus on tämän jakeen perusteella sama kuin Jumala. He väittävät, että tässä käytetty kreikan ilmaus egṓ eimí (joissain raamatunkäännöksissä käännetty sanoilla ”minä olen”) viittaa Septuagintan käännökseen 2Mo 3:14:stä ja että molemmat jakeet pitäisi kääntää samalla tavalla. (Ks. Joh 4:26, tutkimisviite.) Tässä tekstiyhteydessä kreikan verbillä eimí ilmaistu oleminen oli kuitenkin alkanut ”ennen kuin Abraham syntyi” ja se jatkui edelleen. Siksi verbi on oikein kääntää ”olen ollut” (perfekti) eikä ”olen” (preesens), ja se onkin käännetty perfektillä monissa vanhoissa ja nykyisissä käännöksissä. Kreikan verbi eimí on preesensissä myös Joh 14:9:ssä olevissa Jeesuksen sanoissa, mutta silti useimmissa käännöksissä käytetään perfektiä: ”Vaikka olen ollut teidän kanssanne näin kauan, etkö ole oppinut tuntemaan minua, Filippus?” Ei siis ole mitään kieliopillista estettä kääntää verbiä eimí perfektimuodossa ”olen ollut”, jos tekstiyhteys sitä vaatii. (Muita esimerkkejä jakeista, joissa preesensissä oleva kreikan verbi on käännetty perfektillä: Lu 2:48; 13:7; 15:29; Joh 15:27; Ap 15:21; 2Ko 12:19; 1Jo 3:8.) Lisäksi Joh 8:54, 55 osoittaa, ettei Jeesus yrittänyt antaa sellaista vaikutelmaa, että hän olisi sama kuin Isänsä.

poimivat kiviä heittääkseen niillä Jeesusta: Pari kuukautta myöhemmin juutalaiset yrittivät jälleen tappaa Jeesuksen temppelissä (Joh 10:31). Koska temppelissä tehtiin remonttia, on arveltu, että juutalaiset keräsivät kivet rakennuspaikalta.

Media