Johannes 15:1–27

15  Minä olen tosi viiniköynnös, ja Isäni on viljelijä.  Hän ottaa pois jokaisen minussa olevan oksan, joka ei kanna hedelmää, ja puhdistaa jokaisen, joka kantaa hedelmää, jotta se kantaisi enemmän hedelmää.+  Te olette jo puhtaat niiden sanojen perusteella, jotka olen puhunut teille.+  Pysykää minun yhteydessäni, niin minä pysyn teidän yhteydessänne. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viiniköynnöksessä, niin ette tekään voi, ellette pysy minun yhteydessäni.+  Minä olen viiniköynnös, te olette oksat. Se joka pysyy minun yhteydessäni ja jonka yhteydessä minä pysyn, kantaa paljon hedelmää,+ sillä minusta erossa te ette voi tehdä* yhtään mitään.  Jos joku ei pysy minun yhteydessäni, hänet heitetään pois kuin oksa, ja hän kuivettuu. Sellaiset oksat kootaan ja heitetään tuleen, ja ne palavat.+  Jos pysytte minun yhteydessäni ja minun sanani pysyvät teissä, niin pyydättepä, mitä vain haluatte, se tapahtuu teille.+  Isäni saatetaan kunniaan, kun te kannatte jatkuvasti paljon hedelmää ja osoittaudutte minun opetuslapsikseni.+  Niin kuin Isä on rakastanut minua,+ minä olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. 10  Jos noudatatte minun käskyjäni, te pysytte minun rakkaudessani,+ niin kuin minä olen noudattanut Isän käskyjä ja pysyn hänen rakkaudessaan.+ 11  Olen puhunut teille nämä asiat, jotta tuntisitte samanlaista iloa kuin minä ja olisitte täynnä sitä iloa.+ 12  Tämä on minun käskyni: rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä.+ 13  Kukaan ei voi osoittaa suurempaa rakkautta kuin se, joka antaa elämänsä ystäviensä puolesta.+ 14  Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teitä tekemään.+ 15  En sano teitä enää orjiksi, koska orja ei tiedä, mitä hänen isäntänsä tekee. Mutta olen sanonut teitä ystäviksi, koska olen kertonut teille kaiken, minkä olen kuullut Isältäni. 16  Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minä asetin teidät, jotta te kantaisitte jatkuvasti hedelmää ja teidän hedelmänne pysyisi. Näin Isä voi antaa teille kaiken, mitä pyydätte minun nimessäni.+ 17  Minä annan teille nämä käskyt, niin että rakastaisitte toisianne.+ 18  Jos maailma vihaa teitä, tietäkää, että se on vihannut minua ennen teitä.+ 19  Jos olisitte osa maailmasta, maailma rakastaisi* omaansa. Mutta koska ette ole osa maailmasta+ vaan minä olen valinnut teidät maailmasta, maailma vihaa teitä.+ 20  Pitäkää mielessänne, mitä minä sanoin teille: orja ei ole isäntäänsä suurempi. Jos ihmiset ovat vainonneet minua, he vainoavat teitäkin.+ Jos he ovat noudattaneet minun sanojani, he noudattavat teidänkin sanojanne. 21  Mutta he tekevät teille kaiken tämän minun nimeni vuoksi, koska he eivät tunne häntä, joka on lähettänyt minut.+ 22  Jos en olisi tullut ja puhunut heille, heillä ei olisi syntiä.+ Nyt he eivät kuitenkaan voi puolustella syntiään.+ 23  Se joka vihaa minua, vihaa myös Isääni.+ 24  Jos en olisi tehnyt heidän keskuudessaan niitä tekoja, joita kukaan muu ei ole tehnyt, heillä ei olisi syntiä.+ Nyt he ovat kuitenkin nähneet minut ja vihanneet sekä minua että Isääni. 25  Mutta näin tapahtui, jotta täyttyisi se, mitä heidän lakiinsa on kirjoitettu: ’He vihasivat minua syyttä.’+ 26  Kun se auttaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän luota – totuuden henki,+ joka tulee Isän luota – se todistaa minusta,+ 27  ja teidän vuorostanne tulee todistaa,+ koska olette olleet minun kanssani alusta asti.

Alaviitteet

Tai ”tuottaa”.
Tai ”olisi mieltynyt”.

Tutkimisviitteet

Minä olen tosi viiniköynnös: Jeesuksen käyttämä metafora muistuttaa Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa olevia kielikuvia. Jesajan ennustuksessa ”Israelin kansaa” sanottiin ”armeijoiden Jehovan viinitarhaksi” (Jes 5:1–7). Lisäksi Jehova kuvaili uskotonta Israelia ”vieraan viiniköynnöksen villiversoiksi” ja ”villiintyneeksi viiniköynnökseksi” (Jer 2:21; Ho 10:1, 2). Jeesus sitä vastoin on ”tosi viiniköynnös”, ja hänen Isänsä on viljelijä. Verrattuaan opetuslapsiaan viiniköynnöksen ”oksiin” Jeesus kehotti heitä pysymään hänen yhteydessään. Kirjaimellisen viiniköynnöksen oksien täytyy olla kiinni rungossa pysyäkseen elossa ja tuottaakseen hedelmää, ja samoin opetuslasten täytyy pysyä Jeesuksen yhteydessä voidakseen olla hengellisesti elossa ja kantaa hedelmää. Lisäksi aivan kuten viljelijä odottaa viiniköynnöksen tuottavan hedelmää, Jehova odottaa Kristuksen yhteydessä olevien kantavan hengellistä hedelmää. Vertaus korostaa paitsi Jeesuksen ja hänen aitojen opetuslastensa myös Jeesuksen Isän ja opetuslasten yhteenkuuluvuutta. (Joh 15:2–8.)

puhdistaa: Tai ”leikkaa”. Sanalla ”puhdistaa” käännetty kreikan verbi kuuluu samaan sanueeseen kuin ”puhdasta” vastaava kreikan sana Joh 15:3:ssa.

elämänsä: Tai ”sielunsa”. Uuden maailman käännöksen edellisissä laitoksissa vastineella ”sielu” käännetyn kreikan sanan psykhḗ merkitys riippuu tekstiyhteydestä. Tässä se tarkoittaa ihmisen elämää. (Ks. sanasto, ”Sielu”.)

En sano teitä enää orjiksi: ”Orjaa” vastaava kreikan sana dū́los tarkoittaa tavallisesti toisen ihmisen omistuksessa olevaa ihmistä (Mt 8:9; 10:24, 25; 13:27). Sitä käytetään kuvaannollisesti myös Jumalan ja hänen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, uskollisista palvelijoista, niin ihmisistä (Ap 2:18; 4:29; Ro 1:1; Ga 1:10) kuin enkeleistäkin (Il 19:10, jossa on kreikan sana sýndūlos ’orjatoveri’). Sillä voidaan tarkoittaa kuvaannollisesti myös ihmisiä, jotka ovat synnin (Joh 8:34; Ro 6:16–20) tai turmeluksen (2Pi 2:19) orjia. Kun Jeesus uhrasi täydellisen elämänsä, hän osti verellään kaikkien niiden elämän, jotka seuraavat häntä. Kristityt eivät siksi kuulu enää itselleen, vaan he ovat ”Kristuksen orjia” (Ef 6:6; 1Ko 6:19, 20; 7:23; Ga 3:13). Vaikka Jeesus sanoi apostoleja ystävikseen, heistä tuli hänen orjiaan, kun hän lunasti heidät synnistä. Joskus hän käyttikin sanaa ”orja” puhuessaan seuraajistaan (Joh 15:20).

maailmasta: Tässä tekstiyhteydessä kreikan sana kósmos tarkoittaa ihmismaailmaa, joka ei palvele Jumalaa vaan on vieraantunut hänestä eikä noudata hänen oikeaa ja väärää koskevia normejaan. Vain Johanneksen evankeliumissa kerrotaan Jeesuksen sanoneen, että hänen seuraajansa eivät ole osa maailmasta eli he eivät kuulu maailmaan. Sama ajatus tulee esille vielä kaksi kertaa Jeesuksen viimeisessä rukouksessa, jonka hän piti ollessaan uskollisten apostoliensa kanssa (Joh 17:14, 16).

nimesi: Jumalan nimi kirjoitetaan hepreassa neljällä konsonantilla יהוה (JHWH) ja käännetään suomeksi tavallisesti vastineella ”Jehova”. Uuden maailman käännöksessä se esiintyy Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa 6 979 kertaa ja kreikkalaisissa kirjoituksissa 237 kertaa. (Ks. liite A5 ja liite C, joissa on tietoa Jumalan nimen käytöstä Kreikkalaisissa kirjoituksissa.) Raamatussa jonkun ”nimi” edustaa joskus myös koko hänen persoonaansa, hänen mainettaan ja kaikkea, mitä hän sanoo olevansa (vrt. 2Mo 34:5, alav., 6; Il 3:4, alav.).

minun nimeni vuoksi: Raamatussa jonkun ”nimi” tarkoittaa joskus koko hänen persoonaansa, hänen mainettaan ja kaikkea, mitä hän edustaa (ks. Mt 6:9, tutkimisviite). Jeesuksen ”nimi” tarkoittaa lisäksi valtaa ja asemaa, jotka hän on saanut Isältään (Mt 28:18; Fil 2:9, 10; Hpr 1:3, 4). Jeesus selittää tässä, että maailman ihmiset vastustaisivat hänen seuraajiaan, koska he eivät tunne häntä, joka on lähettänyt Jeesuksen. Jos he tuntisivat Jumalan, he ymmärtäisivät ja hyväksyisivät sen, mitä Jeesuksen nimi edustaa (Ap 4:12). Siihen sisältyy Jeesuksen asema Jumalan nimittämänä hallitsijana, kuninkaiden Kuninkaana, jonka valta kaikkien ihmisten täytyy tunnustaa saadakseen elää (Joh 17:3; Il 19:11–16; vrt. Ps 2:7–12).

heidän lakiinsa: Tarkoittaa tässä kaikkia Raamatun heprealaisia kirjoituksia. Jakeessa oleva lainaus on otettu Ps 35:19; 69:4:stä. Sanaa ”laki” käytetään samassa merkityksessä Joh 10:34; 12:34:ssä.

se: Jakeissa 13 ja 14 pronomini ”se” viittaa Joh 16:7:ssä mainittuun ”auttajaan”. Puhuessaan ”auttajasta” (kreikassa maskuliinisukuinen) Jeesus personoi pyhän hengen, persoonattoman voiman, joka on kreikassa neutrisukuinen. (Ks. Joh 14:16, tutkimisviite.)

auttajan: Tai ”lohduttajan”, ”rohkaisijan”, ”puolestapuhujan”. Sanalla ”auttaja” käännetty kreikan sana (paráklētos) kuvaa Raamatussa sekä pyhän hengen (Joh 14:16, 26; 15:26; 16:7) että Jeesuksen (1Jo 2:1) toimintaa. Se voidaan kääntää kirjaimellisesti ”vierelle kutsuttu”, ts. kutsuttu antamaan apua. Puhuessaan pyhästä hengestä, elottomasta voimasta, auttajana Jeesus sanoi, että se ”opettaa”, ”todistaa”, ”antaa – – todisteen”, ”opastaa”, ”puhuu” ja ”kuulee” (Joh 14:26; 15:26; 16:7–13). Hän käytti personifikaatiota, kielikuvaa, jossa jokin eloton tai persoonaton esitetään elollisena. Raamatussa personoidaan myös esimerkiksi viisaus, kuolema, synti ja ansaitsematon hyvyys, jotka eivät selvästikään ole persoonia (San 8:1; Ro 5:14, 17, 21; 6:12; 7:8–11). Jumalan henki mainitaan usein persoonattomien voimien tai asioiden rinnalla, ja sekin osoittaa, että pyhä henki ei ole persoona (Mt 3:11; Ap 6:3, 5; 13:52; 2Ko 6:4–8; Ef 5:18). Joidenkin mielestä pyhä henki on persoona sillä perusteella, että kreikassa tähän ”auttajaan” viitataan maskuliinimuotoisilla pronomineilla (Joh 14:26). Kreikan kieliopin mukaan ”auttajaan” täytyy kuitenkin viitata maskuliinimuotoisilla pronomineilla, koska sana ”auttaja” on maskuliinisukuinen (Joh 16:7, 8, 13, 14). Toisaalta kun kreikassa on ”henkeä” vastaava neutrisukuinen sana (pneúma), käytetään neutrimuotoisia pronomineja (ks. Joh 14:17, tutkimisviitteet).

auttajan: Tai ”lohduttajan”, ”rohkaisijan”, ”puolestapuhujan”. Sanalla ”auttaja” käännetty kreikan sana (paráklētos) kuvaa Raamatussa sekä pyhän hengen (Joh 14:16, 26; 15:26; 16:7) että Jeesuksen (1Jo 2:1) toimintaa. Se voidaan kääntää kirjaimellisesti ”vierelle kutsuttu”, ts. kutsuttu antamaan apua. Puhuessaan pyhästä hengestä, elottomasta voimasta, auttajana Jeesus sanoi, että se ”opettaa”, ”todistaa”, ”antaa – – todisteen”, ”opastaa”, ”puhuu” ja ”kuulee” (Joh 14:26; 15:26; 16:7–13). Hän käytti personifikaatiota, kielikuvaa, jossa jokin eloton tai persoonaton esitetään elollisena. Raamatussa personoidaan myös esimerkiksi viisaus, kuolema, synti ja ansaitsematon hyvyys, jotka eivät selvästikään ole persoonia (San 8:1; Ro 5:14, 17, 21; 6:12; 7:8–11). Jumalan henki mainitaan usein persoonattomien voimien tai asioiden rinnalla, ja sekin osoittaa, että pyhä henki ei ole persoona (Mt 3:11; Ap 6:3, 5; 13:52; 2Ko 6:4–8; Ef 5:18). Joidenkin mielestä pyhä henki on persoona sillä perusteella, että kreikassa tähän ”auttajaan” viitataan maskuliinimuotoisilla pronomineilla (Joh 14:26). Kreikan kieliopin mukaan ”auttajaan” täytyy kuitenkin viitata maskuliinimuotoisilla pronomineilla, koska sana ”auttaja” on maskuliinisukuinen (Joh 16:7, 8, 13, 14). Toisaalta kun kreikassa on ”henkeä” vastaava neutrisukuinen sana (pneúma), käytetään neutrimuotoisia pronomineja (ks. Joh 14:17, tutkimisviitteet).

auttaja: Ks. Joh 14:16, tutkimisviite.

se todistaa: Pronominia ”se” vastaava kreikan demonstratiivipronomini ekeínos on maskuliinimuotoinen ja viittaa sanaan auttaja, joka on maskuliinisukuinen (ks. Joh 14:16; 16:13; tutkimisviitteet).

alusta asti: Ts. siitä lähtien, kun Jeesus aloitti palveluksensa.

Media

Viiniköynnös
Viiniköynnös

Viiniköynnöksiä (Vitis vinifera) oli viljelty tuhansia vuosia alueella, jolla Jeesus eli, ja ne olivat siellä tavanomainen näky. Jos puuta oli saatavilla, köynnökset tuettiin kepeillä tai kehikoilla. Talvella edellisen vuoden kasvu leikattiin pois, ja kun köynnöksiin alkoi keväällä kasvaa uusia versoja, poistettiin ne versot, jotka eivät tuottaneet hedelmää (Joh 15:2). Leikkaaminen paransi sadon määrää ja laatua. Jeesus vertasi Isäänsä viljelijään, itseään viiniköynnökseen ja opetuslapsiaan oksiin. Aivan kuten kirjaimellisen viiniköynnöksen oksat saavat tukea ja ravintoa rungosta, Jeesuksen opetuslapset saavat hengellistä tukea ja ravintoa, jos he pysyvät ”tosi viiniköynnöksen” yhteydessä. (Joh 15:1, 5.)