Esra 2:1–70

2  Nämä olivat ne maakunnan* asukkaat, jotka lähtivät pakkosiirtolaisten joukosta+ – niiden keskuudesta, jotka Babylonin kuningas Nebukadnessar oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin+ – ja jotka nyt palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa.+  He saapuivat Serubbabelin,+ Jesuan,+ Nehemian, Serajan, Reelajan, Mordokain, Bilsanin, Misparin, Bigvain, Rehumin ja Baanaan kanssa. Israelilaismiehet:+  Parosin poikia 2 172,  Sefatjan poikia 372,  Arahin poikia+ 775,  Pahat-Moabin poikia+ Jesuan ja Joabin pojista 2 812,  Elamin poikia+ 1 254,  Sattun poikia+ 945,  Sakkain poikia 760, 10  Banin poikia 642, 11  Bebain poikia 623, 12  Asgadin poikia 1 222, 13  Adonikamin poikia 666, 14  Bigvain poikia 2 056, 15  Adinin poikia 454, 16  Aterin poikia Hiskiasta 98, 17  Besain poikia 323, 18  Joran poikia 112, 19  Hasumin poikia+ 223, 20  Gibbarin poikia 95, 21  Betlehemin poikia 123, 22  Netofan miehiä 56, 23  Anatotin+ miehiä 128, 24  Asmavetin poikia 42, 25  Kirjat-Jearimin, Kefiran ja Beerotin poikia 743, 26  Raman+ ja Geban+ poikia 621, 27  Mikmasin miehiä 122, 28  Betelin ja Ain+ miehiä 223, 29  Nebon poikia+ 52, 30  Magbisin poikia 156, 31  toisen Elamin poikia 1 254, 32  Harimin poikia 320, 33  Lodin, Hadidin ja Onon poikia 725, 34  Jerikon poikia 345, 35  Senaan poikia 3 630. 36  Papit:+ Jedajan+ poikia Jesuan+ suvusta 973, 37  Immerin poikia+ 1 052, 38  Pashurin poikia+ 1 247, 39  Harimin poikia+ 1 017. 40  Leeviläiset:+ Jesuan ja Kadmielin poikia+ Hodavjan pojista 74. 41  Laulajat:+ Asafin poikia+ 128. 42  Portinvartijoiden+ pojat: Sallumin poikia, Aterin poikia, Talmonin+ poikia, Akkubin+ poikia, Hatitan poikia ja Sobain poikia kaikkiaan 139. 43  Temppelipalvelijat:*+ Sihan pojat, Hasufan pojat, Tabbaotin pojat, 44  Kerosin pojat, Siahan pojat, Padonin pojat, 45  Lebanan pojat, Hagaban pojat, Akkubin pojat, 46  Hagabin pojat, Salmain pojat, Hananin pojat, 47  Giddelin pojat, Gaharin pojat, Reajan pojat, 48  Resinin pojat, Nekodan pojat, Gassamin pojat, 49  Ussan pojat, Paseahin pojat, Besain pojat, 50  Asnaan pojat, Meunimin pojat, Nefusimin pojat, 51  Bakbukin pojat, Hakufan pojat, Harhurin pojat, 52  Baslutin pojat, Mehidan pojat, Harsan pojat, 53  Barkosin pojat, Siseran pojat, Temahin pojat, 54  Nesiahin pojat, Hatifan pojat. 55  Salomon palvelijoiden pojat: Sotain pojat, Soferetin pojat, Perudan pojat,+ 56  Jaalan pojat, Darkonin pojat, Giddelin pojat, 57  Sefatjan pojat, Hattilin pojat, Pokeret-Hassebaimin pojat, Amin pojat. 58  Temppelipalvelijoita* ja Salomon palvelijoiden poikia oli kaikkiaan 392. 59  Seuraavat Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerubista, Addonista ja Immeristä lähteneet eivät pystyneet osoittamaan, että he olivat israelilaista sukua ja syntyperää:+ 60  Delajan pojat, Tobian pojat ja Nekodan pojat, joita oli 652. 61  Pappien pojista: Habajan pojat, Hakkosin pojat+ ja sen Barsillain pojat, joka otti vaimon gileadilaisen Barsillain+ tyttäristä ja jota kutsuttiin tämän nimellä. 62  Nämä yrittivät vahvistaa syntyperänsä sukuluetteloista mutta eivät löytäneet merkintää suvustaan, joten heitä ei kelpuutettu papeiksi.*+ 63  Käskynhaltija* sanoi heille, etteivät he voineet syödä erittäin pyhiä uhrilahjoja+ ennen kuin tulisi pappi, joka voisi kysyä neuvoa urimin ja tummimin* avulla.+ 64  Seurakuntaan kuuluvia oli kaikkiaan 42 360,+ 65  lukuun ottamatta heidän orjiaan ja orjattariaan, joita oli 7 337. Heillä oli myös 200 mies- ja naislaulajaa. 66  Hevosia heillä oli 736, muuleja 245, 67  kameleja 435 ja aaseja 6 720. 68  Tultuaan Jehovan temppelin paikalle Jerusalemiin jotkut sukujen päämiehet antoivat vapaaehtoisia uhrilahjoja+ tosi Jumalan temppeliä varten, jotta se voitaisiin rakentaa uudelleen samalle paikalle.+ 69  He antoivat rakennusrahastoon varojensa mukaan 61 000 kultadrakmaa* ja 5 000 hopeaminaa*+ sekä papeille 100 pitkää vaatetta. 70  Papit, leeviläiset, laulajat, portinvartijat, temppelipalvelijat* ja loput kansaan kuuluvista asettuivat asumaan kaupunkeihinsa. Kaikki israelilaiset asettuivat siis omiin kaupunkeihinsa.+

Alaviitteet

Tai ”hallintoalueen”.
Tai ”Netinit”. Kirjaim. ”Annetut”.
Tai ”Netinejä”. Kirjaim. ”Annettuja”.
Tai ”joten he eivät saaneet olla pappeja, koska he olivat epäpuhtaita”.
Tai ”Tirsata”, maakunnan käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Ks. sanasto, ”Urim ja tummim”.
Katsotaan yleensä olevan samanarvoinen kuin persialainen kultadareikki, joka painoi 8,4 g. Ei sama kuin Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu drakma. Ks. liite B14.
Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa mainittu mina painoi 570 g. Ks. liite B14.
Tai ”netinit”. Kirjaim. ”annetut”.

Tutkimisviitteet

Media