Esra 10:1–44

10  Kun Esra rukoili+ ja tunnusti näitä syntejä itkien, heittäytyneenä kasvoilleen maahan tosi Jumalan temppelin edustalla, suuri joukko Israelin miehiä, naisia ja lapsia kokoontui hänen ympärilleen, sillä kansa itki vuolaasti.  Silloin Elamin poikia+ olevan Jehielin+ poika Sekanja sanoi Esralle: ”Me olemme toimineet uskottomasti Jumalaamme kohtaan, kun olemme menneet naimisiin muihin kansoihin kuuluvien ulkomaalaisten naisten kanssa.+ Siitä huolimatta Israelilla on vielä toivoa.  Tehdään nyt sellainen liitto Jumalamme kanssa,+ että lähetämme pois kaikki nuo vaimot ja heidän lapsensa, niin kuin Jehova ja ne, jotka kunnioittavat Jumalamme käskyä,*+ ovat kehottaneet. Meidän tulee tehdä niin kuin laki sanoo.  Nouse, sillä tämä asia kuuluu sinulle, ja me olemme kanssasi. Ole luja ja ryhdy toimiin.”  Silloin Esra nousi ja vannotti pappien esimiehiä, leeviläisiä ja koko Israelia toimimaan sen mukaan kuin oli puhuttu.+ Niin he vannoivat valan.  Sitten Esra nousi tosi Jumalan temppelin edustalta ja meni temppeliin Eljasibin pojan Jehohananin huoneeseen.* Vaikka hän meni sinne, hän ei syönyt ruokaa eikä juonut vettä, koska hän murehti pakkosiirtolaisten uskottomuutta.+  Sitten kaikkialla Juudassa ja Jerusalemissa julistettiin, että kaikkien pakkosiirtolaisuudesta palanneiden tuli kokoontua Jerusalemiin.  Ruhtinaat ja vanhimmat päättivät, että jos joku ei tulisi kolmen päivän kuluessa, koko hänen omaisuutensa takavarikoitaisiin* ja hänet karkotettaisiin pakkosiirtolaisten seurakunnasta.+  Niin kaikki Juudan ja Benjaminin miehet kokoontuivat Jerusalemiin kolmen päivän kuluessa, nimittäin yhdeksännen kuun 20. päivänä. Koko kansa istui tosi Jumalan temppelin esipihalla vapisten käsiteltävän asian ja kaatosateen vuoksi. 10  Sitten pappi Esra nousi ja sanoi heille: ”Te olette toimineet uskottomasti, kun olette menneet naimisiin ulkomaalaisten naisten kanssa,+ ja teidän takianne Israelin syyllisyys on entistä suurempi. 11  Tunnustakaa syntinne esi-isienne Jumalalle Jehovalle ja toimikaa hänen tahtonsa mukaan. Erottautukaa naapurikansoista ja hankkiutukaa eroon ulkomaalaisista vaimoista.”+ 12  Tähän koko seurakunta vastasi kuuluvalla äänellä: ”Velvollisuutemme on toimia juuri niin kuin sanot. 13  Kansaa on kuitenkin paljon, ja on sadeaika. Ei ole mahdollista seisoa ulkona, eikä tämä ole vain päivän tai kahden asia, sillä olemme kapinoineet suuressa määrin. 14  Annathan siksi ruhtinaidemme edustaa koko seurakuntaa.+ Kaupunkiemme kaikkien miesten, jotka ovat menneet naimisiin ulkomaalaisten naisten kanssa, tulisi saapua tänne määräaikana kaupunkinsa vanhinten ja tuomarien kanssa, kunnes käännämme itsestämme pois Jumalamme hehkuvan vihan, joka on kohdistunut meihin tämän takia.” 15  Asaelin poika Jonatan ja Tikvan poika Jahseja kuitenkin vastustivat tätä, ja heitä tukivat leeviläiset Mesullam ja Sabbetai.+ 16  Mutta pakkosiirtolaisuudesta palanneet tekivät niin kuin oli sovittu, ja pappi Esra ja sukujen päämiehet, kaikki tehtävään nimitetyt, kokoontuivat erikseen kymmenennen kuun ensimmäisenä päivänä selvittämään asiaa. 17  Ensimmäisen kuun ensimmäiseen päivään mennessä he olivat käyneet läpi kaikki miehet, jotka olivat menneet naimisiin ulkomaalaisten naisten kanssa. 18  Kävi ilmi, että jotkut pappien pojat olivat menneet naimisiin ulkomaalaisten naisten kanssa:+ Josadakin pojan Jesuan+ pojista ja veljistä Maaseja, Elieser, Jarib ja Gedalja. 19  He kuitenkin lupasivat,* että he lähettäisivät vaimonsa pois ja – koska he olivat syyllisiä – uhraisivat pässin katraasta syyllisyytensä vuoksi.+ 20  Immerin pojista+ Hanani ja Sebadja, 21  Harimin pojista+ Maaseja, Elia, Semaja, Jehiel ja Ussia 22  ja Pashurin pojista+ Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad ja Eleasa. 23  Leeviläisistä Josabad, Simei, Kelaja (eli Kelita), Petahja, Juuda ja Elieser. 24  Laulajista Eljasib ja portinvartijoista Sallum, Telem ja Uri. 25  Israelista Parosin pojista+ Ramja, Issia, Malkia, Mijamin, Eleasar, Malkia ja Benaja, 26  Elamin pojista+ Mattanja, Sakarja, Jehiel,+ Abdi, Jeremot ja Elia, 27  Sattun pojista+ Eljoenai, Eljasib, Mattanja, Jeremot, Sabad ja Asisa, 28  Bebain pojista+ Jehohanan, Hananja, Sabbai ja Atlai, 29  Banin pojista Mesullam, Malluk, Adaja, Jasub, Seal ja Jeremot, 30  Pahat-Moabin pojista+ Adna, Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel, Binnui ja Manasse, 31  Harimin pojista+ Elieser, Jissija, Malkia,+ Semaja, Simeon, 32  Benjamin, Malluk ja Semarja, 33  Hasumin pojista+ Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse ja Simei, 34  Banin pojista Maadai, Amram, Uel, 35  Benaja, Bedeja, Keluhi, 36  Vanja, Meremot, Eljasib, 37  Mattanja, Mattenai ja Jaaso, 38  Binnuin pojista Simei, 39  Selemja, Natan, Adaja, 40  Maknadbai, Sasai, Sarai, 41  Asarel, Selemja, Semarja, 42  Sallum, Amarja ja Joosef 43  ja Nebon pojista Jeiel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai, Joel ja Benaja. 44  Nämä kaikki olivat ottaneet ulkomaalaisia vaimoja,+ ja he lähettivät pois vaimonsa lapsineen.+

Alaviitteet

Kirjaim. ”vapisevat Jumalamme käskyn edessä”.
Tai ”ruokasaliin”.
Tai ”pantaisiin kiellon alaiseksi”.
Tai ”vahvistivat kädenlyönnillä”.

Tutkimisviitteet

Media