Apostolien teot 18:1–28

18  Tämän jälkeen hän lähti Ateenasta ja meni Korinttiin.  Siellä hän tapasi Pontoksesta kotoisin olevan Aquila-nimisen+ juutalaisen, joka oli äskettäin tullut Italiasta vaimonsa Priscillan kanssa, koska Claudius oli määrännyt kaikki juutalaiset lähtemään Roomasta. Paavali meni heidän luokseen,  ja koska hänellä oli sama ammatti – hekin olivat teltantekijöitä – hän jäi asumaan heidän kotiinsa ja työskenteli heidän kanssaan.+  Hän piti puheen synagogassa+ joka sapatti+ ja esitti vakuuttavia näkökohtia juutalaisille ja kreikkalaisille.  Kun sitten sekä Silas+ että Timoteus+ tulivat alas Makedoniasta, Paavali uppoutui sanan julistamiseen ja todisti juutalaisille, että Jeesus on Kristus.+  Mutta kun he jatkuvasti vastustivat ja herjasivat häntä, hän pudisti pölyt vaatteistaan+ ja sanoi heille: ”Te olette itse vastuussa, jos menetätte elämänne.+ Minä olen viaton.+ Tästä lähtien menen muiden kansojen ihmisten luo.”+  Niin hän lähti sieltä ja meni Titius Justus -nimisen Jumalaa palvovan miehen taloon, joka oli synagogan vieressä.  Synagogan esimies Crispus+ ja koko hänen talonväkensä alkoivat kuitenkin uskoa Herraan. Myös monet niistä korinttilaisista, jotka kuulivat sanoman, alkoivat uskoa, ja heidät kastettiin.  Lisäksi Herra sanoi yöllä näyssä Paavalille: ”Älä pelkää vaan jatka puhumista äläkä ole hiljaa, 10  sillä minä olen sinun kanssasi+ eikä kukaan hyökkää kimppuusi vahingoittaakseen sinua. Minulla on paljon ihmisiä tässä kaupungissa.” 11  Niin hän viipyi siellä vuoden ja kuusi kuukautta ja opetti heille Jumalan sanaa. 12  Kun Gallio oli Akhaian prokonsulina, juutalaiset hyökkäsivät yhdessä Paavalia vastaan. He veivät hänet tuomarinistuimen eteen 13  ja sanoivat: ”Tämä mies taivuttaa ihmisiä palvomaan Jumalaa lainvastaisella tavalla.”+ 14  Mutta juuri kun Paavali aikoi puhua, Gallio sanoi juutalaisille: ”Juutalaiset, jos kyseessä olisi jokin vääryys tai vakava rikos, minun olisi aiheellista kuunnella teitä kärsivällisesti. 15  Mutta jos teillä on kiistoja sanoista, nimistä ja omasta laistanne,+ selvittäkää ne itse. Niiden tuomariksi minä en halua.” 16  Sen jälkeen hän ajoi heidät pois tuomarinistuimen luota. 17  Niin he kaikki ottivat kiinni synagogan esimiehen Sosteneen+ ja alkoivat piestä häntä tuomarinistuimen edessä. Mutta Gallio ei puuttunut siihen mitenkään. 18  Paavali jäi sinne vielä useiksi päiviksi, mutta sitten hän hyvästeli veljet ja purjehti Syyriaan Priscillan ja Aquilan kanssa. Hän oli Kenkreassa+ leikkauttanut hiuksensa lyhyiksi, sillä hän oli antanut juhlallisen lupauksen. 19  Kun he saapuivat Efesokseen, hän erosi heistä ja meni synagogaan. Siellä hän keskusteli juutalaisten kanssa ja perusteli heille asioita.+ 20  Vaikka he pyysivät monta kertaa häntä jäämään pidemmäksi aikaa, hän ei suostunut 21  vaan hyvästeli heidät ja sanoi: ”Palaan taas teidän luoksenne, jos Jehova tahtoo.” Sitten hän lähti Efesoksesta merelle 22  ja tuli Kesareaan.+ Hän meni ylös tervehtimään seurakuntaa ja matkusti sen jälkeen alas Antiokiaan.+ 23  Viivyttyään siellä jonkin aikaa hän lähti matkaan, kulki paikasta toiseen Galatian maan ja Frygian halki+ ja vahvisti kaikkia opetuslapsia.+ 24  Efesokseen saapui nyt Aleksandriasta kotoisin oleva Apollos-niminen+ juutalainen, joka oli taitava puhuja ja tunsi hyvin Raamatun kirjoitukset. 25  Tälle miehelle oli opetettu Jehovan tietä, ja hengestä palavana hän puhui ja opetti täsmällisesti Jeesusta koskevia asioita, mutta hän tunsi ainoastaan Johanneksen kasteen.+ 26  Hän alkoi puhua rohkeasti synagogassa, ja kuultuaan häntä Priscilla ja Aquila+ ottivat hänet mukaansa ja selittivät hänelle tarkemmin Jumalan tietä. 27  Koska hän halusi mennä Akhaiaan, veljet kirjoittivat opetuslapsille ja kehottivat heitä ottamaan hänet ystävällisesti vastaan. Perille päästyään hän oli suureksi avuksi niille, joista oli Jumalan ansaitsemattoman* hyvyyden ansiosta tullut uskovia, 28  sillä hän puhui hyvin päättäväisesti ja osoitti julkisesti kiistattomalla tavalla juutalaisten olevan väärässä, kun hän näytti heille Raamatun kirjoituksista, että Jeesus on Kristus.+

Alaviitteet

Tai ”runsaan”.

Tutkimisviitteet

Akhaian: Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa Akhaia tarkoittaa Rooman provinssia, joka käsitti Etelä-Kreikan ja jonka pääkaupunki oli Korintti. Kun keisari Augustus vuonna 27 eaa. järjesti uudelleen Kreikan provinssit Makedonian ja Akhaian, nimeä Akhaia alettiin käyttää koko Peloponnesoksesta ja osasta Manner-Kreikkaa. Akhaian provinssi oli Rooman senaatin alainen, ja sitä hallitsi prokonsuli pääkaupungista Korintista käsin (2Ko 1:1). Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitaan Akhaian provinssin kaupungeista myös Ateena ja Kenkrea (Ap 18:1, 18; Ro 16:1). Akhaia ja sen pohjoinen naapuriprovinssi Makedonia mainitaan usein yhdessä (Ap 19:21; Ro 15:26; 1Te 1:7, 8). (Ks. liite B13.)

Korinttiin: Korintti oli muinaisen Kreikan vanhimpia ja tärkeimpiä kaupunkeja. Se sijaitsi noin 5 km nykyisestä Korintin kaupungista lounaaseen kapealla kannaksella, joka yhdisti Keski-Kreikan eteläiseen Peloponnesoksen niemimaahan. Pitkälti strategisen sijaintinsa ansiosta siitä kehittyi merkittävä ja vauras kaupunki. Se valvoi paitsi Pohjois- ja Etelä-Kreikan välistä tavaraliikennettä myös Välimeren itäisten ja läntisten osien välistä meriliikennettä, koska kannaksen kautta kulkeva meri- ja maareitti oli turvallisempi kuin merimatka Kreikan ympäri. Akhaiasta, joksi roomalaiset kutsuivat Makedonian eteläpuolista Kreikkaa, tuli Rooman senaatin alainen provinssi keisari Augustuksen aikana, ja Korintista tehtiin sen pääkaupunki (ks. Ap 18:12, tutkimisviite). Monet juutalaiset olivat asettuneet asumaan Korinttiin ja perustaneet sinne synagogan, ja he olivat saaneet joitain kannattajia kreikkalaisten parista (Ap 18:4). Muinaisen Korintin juutalaisväestöstä todistavat ensimmäisellä vuosisadalla eläneen filosofin Filonin kirjoitukset ja eräs vanha kreikankielinen piirtokirjoitus. Se löytyi oven marmorikamanasta läheltä porttia, josta mentiin Lekhaionin satamaan, ja siinä lukee ”[Syna]gōgḗ Hebr[aíōn]”, ’heprealaisten synagoga’. Jotkut arvelevat, että tuo kamana on peräisin Paavalin ajalta, mutta useimpien mielestä se on myöhemmältä ajalta. (Ks. liite B13.)

Aquila-nimisen: Tämä uskollinen kristitty mies ja hänen vaimonsa Priscilla (Prisca) olivat Paavalin ”työtovereita” (Ro 16:3). Heistä puhutaan Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa yhteensä kuusi kertaa (Ap 18:18, 26; 1Ko 16:19; 2Ti 4:19), ja heidät mainitaan aina yhdessä. Nimi Priscilla on diminutiivi nimestä Prisca. Paavali käyttää kirjoituksissaan nimen lyhyempää muotoa ja Luukas pidempää. Roomalaisista nimistä käytettiin yleisesti eri muotoja. Kun keisari Claudius karkotti juutalaiset Roomasta vuonna 49 tai alkuvuodesta 50, Aquila ja Priscilla muuttivat Korinttiin. Paavali tuli sinne vuoden 50 syksyllä ja alkoi työskennellä heidän kanssaan, koska he kaikki olivat ammatiltaan teltantekijöitä. Aquila ja Priscilla epäilemättä auttoivat Paavalia uuden seurakunnan perustamisessa Korinttiin. Aquila oli kotoisin Pontoksesta, joka sijaitsi Vähän-Aasian pohjoisosassa Mustanmeren rannalla (ks. liite B13).

teltantekijöitä: Kreikan sanalla skēnopoiós kuvaillaan tässä Paavalin, Aquilan ja Priscillan ammattia. Tutkijoilla on erilaisia näkemyksiä siitä, minkätyyppiseen käsityöammattiin sana viittaa (teltantekijä, kankaankutoja, köydenpunoja), mutta useiden tutkijoiden mielestä sana tarkoittaa todennäköisesti teltantekijää. Paavali oli kotoisin Tarsoksesta Kilikiasta, joka oli kuuluisa telttakankaana käytetystä vuohenkarvakankaasta nimeltä cilicium (Ap 21:39). Ensimmäisen vuosisadan juutalaiset arvostivat sitä, että nuoret miehet oppivat jonkin käytännön ammatin, vaikka he saisivat myös korkeampaa koulutusta. Siksi on mahdollista, että Paavali opetteli tekemään telttoja jo nuorena. Se oli kovaa työtä, koska cilicium-kangas oli tavallisesti jäykkää ja karkeaa ja sitä oli vaikea leikata ja ommella.

piti puheen: Tai ”perusteli asioita”. Kreikan verbi dialégomai merkitsee ’keskustella’. Se voi viitata sekä opettavaan puheeseen että ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, johon sisältyy mielipiteiden vaihtoa. Samaa kreikan sanaa käytetään myös Ap 17:2, 17; 18:19; 19:8, 9; 20:7, 9:ssä.

uppoutui sanan julistamiseen: Tai ”omistautui kokonaan sanan julistamiseen”. Tämä ilmaus osoittaa, että tästä eteenpäin Paavali käytti kaiken aikansa saarnaamiseen.

nämä pudistivat tomun jaloistaan varoitukseksi heille: Paavali ja Barnabas noudattivat Mt 10:14; Mr 6:11; Lu 9:5:ssä olevaa Jeesuksen neuvoa. Kun hartaat juutalaiset astuivat muiden kansojen alueelta kotimaansa kamaralle, he pudistivat sandaaleistaan epäpuhtaana pitämänsä tomun. Jeesus ei kuitenkaan näytä tarkoittaneen tätä, kun hän ohjeisti opetuslapsiaan. Tällä eleellä opetuslapset ilmaisivat, etteivät he olleet vastuussa siitä, mitä noille ihmisille tapahtuisi, kun Jumalan tuomio kohtaisi heitä. Vastaavasti kun Paavali pudisti pölyt vaatteistaan Korintissa, hän selitti: ”Te olette itse vastuussa, jos menetätte elämänne. Minä olen viaton.” (Ks. Ap 18:6, tutkimisviite.)

pudistakaa – – tomu jaloistanne: Kun hartaat juutalaiset astuivat muiden kansojen alueelta kotimaansa kamaralle, he pudistivat sandaaleistaan epäpuhtaana pitämänsä tomun. Jeesus ei kuitenkaan näytä tarkoittaneen tätä, kun hän ohjeisti opetuslapsiaan. Tällä eleellä opetuslapset ilmaisivat, etteivät he olleet vastuussa siitä, mitä noille ihmisille tapahtuisi, kun Jumalan tuomio kohtaisi heitä. Samanlainen ilmaus on Mt 10:14:ssä ja Mr 6:11:ssä. Markus lisää sanat ”todistukseksi heille” ja Luukas puolestaan todistukseksi heitä vastaan. Paavali ja Barnabas noudattivat tätä neuvoa Pisidian Antiokiassa (Ap 13:51). Vastaavasti kun Paavali pudisti pölyt vaatteistaan Korintissa, hän selitti: ”Te olette itse vastuussa, jos menetätte elämänne. Minä olen viaton.” (Ks. Ap 18:6, tutkimisviite.)

Me ja meidän lapsemme otamme vastuun hänen verestään: Tai ”Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle”. Ts. kansa otti vastuun hänen kuolemastaan.

olen viaton kaikkien ihmisten vereen: Tai ”en ole vastuussa kenenkään kuolemasta”. Paavali ei ollut Jumalan edessä vastuullinen ihmisten kuolemasta, koska hän oli saarnannut valtakunnan hyvää uutista eikä ollut pitänyt itsellään tuota pelastussanomaa (Ap 18:6; vrt. Hes 33:6–8). Hän oli kertonut Efesoksen opetuslapsille ”kaiken, mitä Jumala on päättänyt tehdä”, koska ei halunnut kenenkään menettävän elämäänsä Jumalan tuomiopäivänä (Ap 20:27). Jumala voi katsoa kristityn olevan vastuussa toisen kuolemasta myös siinä tapauksessa, että tämä riistää toisen ihmisen hengen joko tahallaan tai tahattomasti. Näin voisi käydä, jos hän esimerkiksi tukee suoraan tai epäsuorasti ”Suurta Babylonia” (Il 17:6; 18:2, 4) tai jotain muuta järjestöä, joka syyllistyy viattoman veren vuodattamiseen (Il 16:5, 6; vrt. Jes 26:20, 21). Myös veren syöminen tai juominen missä tahansa muodossa aiheuttaisi tällaisen verivelan (Ap 15:20).

pudisti pölyt vaatteistaan: Tällä eleellä Paavali osoitti, että hän oli täyttänyt velvollisuutensa eikä ollut enää vastuussa niiden Korintin juutalaisten elämästä, jotka torjuivat Kristusta koskevan pelastussanoman (ks. tämän jakeen tutkimisviite, jossa selitetään sanoja Te olette itse vastuussa, jos menetätte elämänne). Tämäntyyppinen ele mainitaan muuallakin Raamatussa. Kun Nehemia puhui Jerusalemiin palanneille juutalaisille, hän ravisti vaatteensa laskokset sen merkiksi, että Jumala hylkäisi sen, joka ei täyttäisi tuolloin antamaansa lupausta (Ne 5:13). Samaan tapaan Paavali ”pudisti tomun jaloistaan” Pisidian Antiokiassa varoitukseksi niille, jotka vastustivat häntä tuossa kaupungissa. (Ks. Ap 13:51; Lu 9:5; tutkimisviitteet.)

Te olette itse vastuussa, jos menetätte elämänne: Kirjaim. ”Tulkoon verenne oman päänne päälle”. Näillä sanoilla Paavali ilmaisi, ettei hän ollut vastuussa siitä, mitä tapahtuisi niille juutalaisille, jotka eivät ottaneet vastaan Jeesusta, Messiasta, koskevaa sanomaa. Myös Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa osoitetaan samankaltaisilla sanamuodoilla, että se, joka toimi tahallaan väärin, oli itse vastuussa kuolemastaan (Jos 2:19; 2Sa 1:16; 1Ku 2:37; Hes 33:2–4). (Ks. Mt 27:25, tutkimisviite.) Paavali lisäsi sanat Minä olen viaton [kirjaim. ”puhdas”], ts. ”Minä olen syytön”, ”Minä olen vapaa vastuusta”. (Ks. Ap 20:26, tutkimisviite.)

lähti sieltä: Ts. synagogasta. Paavali siirtyi Titius Justuksen taloon jatkamaan saarnaamista. Korintissa Paavali asui Aquilan ja Priscillan luona, mutta Justuksen talosta tuli nähtävästi hänen saarnaamistyönsä keskuspaikka (Ap 18:3).

Titius Justus: Tämän korinttilaisen uskovan miehen sanotaan olevan Jumalaa palvova, mikä viittaa siihen, että hän oli kääntynyt juutalaisuuteen (ks. Ap 13:43; 16:14; tutkimisviitteet).

Jumalaa palvovat: Tällä ilmauksella käännetty kreikan sana sébomai merkitsee ’palvoa’, ’kunnioittaa syvästi’, ’osoittaa uskonnollista kunnioitusta’. Se voidaan kääntää myös vastineella ”jumalaapelkäävä”, ”harras”. (Ks. Ap 13:50, tutkimisviite.) Syyrialaisessa Pešittassa sen vastineena on tässä kohdassa ”Jumalaa pelkäävät”. Eräs Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten hepreankielinen käännös (ks. liite C4, viite J18) käyttää tässä Jumalan nimeä, jolloin koko ilmaus voidaan kääntää ”Jehovaa pelkäävät”.

Jehova avasi täysin hänen sydämensä: Lyydian sanotaan olevan Jumalaa palvova, mikä viittaa siihen, että hän oli kääntynyt juutalaisuuteen (Ap 13:43). Sapattina hän ja eräät muut naiset olivat kokoontuneet rukouspaikkaan joen rannalle Filippin ulkopuolelle (Ap 16:13). Kaupungissa ei ehkä ollut kovin montaa juutalaista eikä myöskään synagogaa. Lyydia oli tutustunut Jehovan palvontaan mahdollisesti kotikaupungissaan Tyatirassa, jossa oli suuri juutalaisväestö ja juutalaisten kokouspaikka. Jehova, hänen oma Jumalansa, huomasi, että hän kuunteli tarkasti. (Ks. liite C3, johdanto, ja liite C3, Ap 16:14.)

prokonsuli: Rooman senaatin valvonnassa olleen provinssin käskynhaltija. Jotkin Rooman provinssit olivat suoraan keisarin alaisuudessa, kuten Juudea, ja hän nimitti niihin käskynhaltijan. Toiset provinssit olivat senaatin alaisia, ja niiden hallinnon johdossa oli prokonsuli. Kyproksesta tuli tällainen provinssi vuonna 22 eaa. Saarelta on löytynyt kolikko, jonka toisella puolella on Rooman keisarin Claudiuksen pää ja arvonimi (latinaksi) ja toisella puolella teksti ”Cominius Procluksen, kyproslaisten prokonsulin, alaisuudessa” (kreikaksi). (Ks. sanasto.)

Akhaian: Raamatun kreikkalaisissa kirjoituksissa Akhaia tarkoittaa Rooman provinssia, joka käsitti Etelä-Kreikan ja jonka pääkaupunki oli Korintti. Kun keisari Augustus vuonna 27 eaa. järjesti uudelleen Kreikan provinssit Makedonian ja Akhaian, nimeä Akhaia alettiin käyttää koko Peloponnesoksesta ja osasta Manner-Kreikkaa. Akhaian provinssi oli Rooman senaatin alainen, ja sitä hallitsi prokonsuli pääkaupungista Korintista käsin (2Ko 1:1). Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainitaan Akhaian provinssin kaupungeista myös Ateena ja Kenkrea (Ap 18:1, 18; Ro 16:1). Akhaia ja sen pohjoinen naapuriprovinssi Makedonia mainitaan usein yhdessä (Ap 19:21; Ro 15:26; 1Te 1:7, 8). (Ks. liite B13.)

prokonsulina: Rooman senaatin valvonnassa olleen provinssin käskynhaltija. Galliota sanotaan tässä Akhaian provinssin prokonsuliksi. Luukkaan sanavalinta on täsmällinen, sillä Akhaia oli Rooman senaatin alainen provinssi vuosina 27 eaa. – 15 jaa. ja jälleen vuodesta 44 eteenpäin. (Ks. Ap 13:7, tutkimisviite.) Prokonsuli Gallio mainitaan Delfoista löytyneessä piirtokirjoituksessa, mikä vahvistaa Luukkaan kertomuksen täsmällisyyden ja auttaa ajoittamaan Gallion virkakauden.

Kenkreassa: Kenkrea sijaitsi kapealla kannaksella Saroninlahden rannalla noin 11 km Korintista itään. Se oli toinen Korintin kahdesta satamakaupungista. Kenkrean satama palveli Kreikan itäpuolella kulkevia laivoja, kun taas kannaksen toisella puolella sijainnut Lekhaion huolehti Kreikan länsipuolisesta liikenteestä, joka kulki muun muassa Kreikan ja Italian välillä. Tällä alueella on nykyisen Kehriésin kylän lähistöllä rakennusten ja aallonmurtajien raunioita. Ro 16:1:n mukaan Kenkreassa oli kristillinen seurakunta. (Ks. liite B13.)

Jehovan tahto: ”Tahtoa” vastaava kreikan sana (thélēma) yhdistetään Raamatun kreikkalaissa kirjoituksissa useimmiten Jumalan tahtoon (Mt 7:21; 12:50; Mr 3:35; Ro 12:2; 1Ko 1:1; Hpr 10:36; 1Pi 2:15; 4:2; 1Jo 2:17). Septuagintassa kreikan sanaa thélēma käytetään usein Jumalan tahtoon tai iloon viittaavien heprean ilmausten vastineena, ja se esiintyy kohdissa, joissa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi (Ps 40:8, 9 [39:9, 10, LXX]; 103:21 [102:21, LXX]; 143:9–11 [142:9–11, LXX]; Jes 44:24, 28; Jer 9:24 [9:23, LXX]; Mal 1:10). Jeesus ilmaisi samanlaisen ajatuksen rukoillessaan Isäänsä Mt 26:42:n mukaan: ”Toteutukoon sinun tahtosi.” (Ks. liite C3, johdanto, ja liite C3, Ap 21:14.)

jos Jehova tahtoo: Tämä ilmaus korostaa sitä, että aina kun tekee tai suunnittelee jotain, tulee ottaa huomioon Jumalan tahto. Apostoli Paavali piti tämän periaatteen jatkuvasti mielessään (1Ko 4:19; 16:7; Hpr 6:3). Myös opetuslapsi Jaakob kannusti lukijoitaan sanomaan: ”Jos Jehova tahtoo, me elämme ja teemme tämän tai tuon.” (Ja 4:15.) Tällaiset sanat eivät saa jäädä pelkiksi tyhjiksi fraaseiksi. Aina kun joku sanoo vilpittömästi ”jos Jehova tahtoo”, hänen täytyy yrittää toimia Jehovan tahdon mukaan. Näitä sanoja ei välttämättä aina tarvitse sanoa ääneen, vaan ne voi usein sanoa vain sisimmässään. (Ks. Ap 21:14, tutkimisviite; liite C3, johdanto; liite C3, Ap 18:21.)

meni ylös: Paavali meni ilmeisesti Jerusalemiin, vaikka kaupunkia ei mainita nimeltä kreikkalaisessa tekstissä. Se sijaitsi noin 750 m merenpinnan yläpuolella, ja siksi Raamatussa sanotaan usein, että ihmiset menivät ”ylös Jerusalemiin”. Kreikan verbiä anabaínō ’mennä ylös’ käytetään usein silloin kun määränpäänä oli Jerusalem (Mt 20:17; Mr 10:32; Lu 18:31; 19:28; Joh 2:13; 5:1; 11:55; Ap 11:2; 21:12; 24:11; 25:1, 9; Ga 2:1). Tässä jakeessa on myös verbi katabaínō ’mennä alas’, ja sitä käytetään toisinaan, kun kerrotaan ihmisten lähteneen pois Jerusalemista (Mr 3:22; Lu 10:30, 31; Ap 24:1, 22; 25:7).

Apollos-niminen: Apollos oli juutalaiskristitty, joka oli ilmeisesti kasvanut Rooman Egyptin-provinssin pääkaupungissa Aleksandriassa. Se oli Rooman jälkeen koko imperiumin toiseksi suurin kaupunki, ja siellä oli suuri juutalaisväestö. Se oli sekä juutalaisille että kreikkalaisille erittäin tärkeä kulttuurin ja oppineisuuden keskus, joka oli kuuluisa valtavasta kirjastostaan. Tässä kaupungissa valmistettiin Raamatun heprealaisten kirjoitusten kreikkalainen käännös Septuaginta. Nämä taustatiedot voivat selittää, miksi Apollos tunsi hyvin Raamatun kirjoitukset [kirjaim. ”oli vahva kirjoituksissa”], ts. Jumalan hengen ohjauksessa kirjoitetut Heprealaiset kirjoitukset.

Jehovalle: Tässä Jes 40:3:sta otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite A5 ja liite C.) Evankeliumin kirjoittajat Matteus, Markus ja Luukas yhdistävät tämän ennustuksen Johannes Kastajaan, ja tässä Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja yhdistää sen itseensä. Johannes tekisi tien Jehovalle suoraksi siinä mielessä, että hän kulkisi Jeesuksen edellä, joka edustaisi Isäänsä ja tulisi Isänsä nimessä (Joh 5:43; 8:29).

Jehovalle: Tässä Jes 40:3:sta otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite C.) Markus yhdistää tämän ennustuksen siihen, mitä ”Johannes Kastaja” (Mr 1:4) teki valmistaessaan tietä Jeesukselle. (Ks. Mt 3:3; Joh 1:23; tutkimisviitteet.)

Jehovalle: Tässä Jes 40:3:sta otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite C.) Matteus yhdistää tämän ennustuksen siihen, mitä Johannes Kastaja teki valmistaessaan tietä Jeesukselle, Jumalan edustajalle. Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja yhdistää tämän ennustuksen itseensä (Joh 1:23).

Jehovalle: Tässä Jes 40:3:sta otetussa lainauksessa on heprealaisessa alkutekstissä Jumalan nimi, jota edustaa neljä heprean konsonanttia (translitteroituina JHWH). (Ks. liite C.) Luukas yhdistää tämän ennustuksen Johannes Kastajaan. Johannes valmistaisi tien Jehovalle siinä mielessä, että hän kulkisi Jeesuksen edellä, joka edustaisi Isäänsä ja tulisi Isänsä nimessä (Joh 5:43; 8:29). Apostoli Johanneksen evankeliumissa Johannes Kastaja yhdistää tämän ennustuksen itseensä (Joh 1:23).

opetettu: Kreikan verbi katēkhéō merkitsee kirjaimellisesti ’kaiuttaa alaspäin’, ja se voi sisältää ajatuksen suullisesta opetuksesta. Kun Jumalan sanan totuuksia toistetaan ääneen niin että ne painuvat oppilaan mieleen ja sydämeen, hänestä tulee pätevä opettamaan toisia. (Vrt. Ga 6:6, jossa sama kreikan sana esiintyy kaksi kertaa.)

Jehovan tietä: Seuraavassa jakeessa käytetään synonyymista ilmausta ”Jumalan tie”. Kristillisen elämäntavan perustana on ainoan tosi Jumalan Jehovan palvonta ja usko hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen. Apostolien teoissa tätä elämäntapaa sanotaan yksinkertaisesti myös ”Tieksi” tai ”täksi Tieksi” (Ap 19:9, 23; 22:4; 24:22; ks. Ap 9:2, tutkimisviite). Lisäksi ilmaus ”tie Jehovalle” (kirjaim. ”Jehovan tie”) esiintyy evankeliumeissa neljä kertaa Jes 40:3:sta otetussa lainauksessa (ks. Mt 3:3; Mr 1:3; Lu 3:4; Joh 1:23; tutkimisviitteet). Jes 40:3:ssa on heprealaisessa alkutekstissä Tetragrammi. Ilmaus ”Jehovan tie” esiintyy myös Tu 2:22:ssa ja Jer 5:4, alav., 5:ssä. (Ks. Ap 19:23, tutkimisviite; liite C3, johdanto; liite C3, Ap 18:25.)

hengestä palavana: Kirjaim. ”hengelle kiehuvana”. Verbillä ”palaa” käännetty kreikan sana merkitsee kirjaimellisesti ’kiehua’, mutta tässä sitä käytetään kuvaannollisesti ja se välittää ajatuksen hehkuvasta tai pursuavasta innosta. ”Henkeä” vastaava kreikan sana (pneúma) tarkoittaa tässä ilmauksessa nähtävästi Jumalan pyhää henkeä. Se voi olla motivoiva voima, joka saa ihmisen toimimaan Jehovan tahdon mukaisesti ja antaa siihen tarvittavaa energiaa (ks. Mr 1:12, tutkimisviite). Sana ”henki” voi kuitenkin tarkoittaa myös ihmisen kuvaannollisesta sydämestä lähtevää motivoivaa voimaa, joka saa hänet puhumaan ja toimimaan tietyllä tavalla. Jae voi välittää nämä molemmat ajatukset: ihmistä ohjaa Jumalan henki, ja hän toimii innokkaasti oikeiden asioiden puolesta. Joidenkin mielestä ilmaus on tässä tekstiyhteydessä vain idiomi, joka tarkoittaa suurta innokkuutta. Se voisi selittää, miksi Apollos saattoi olla ”hengestä palava”, vaikka hän ei tuntenut kastetta Jeesuksen nimessä. Kummassakin tapauksessa Jumalan hengen piti ohjata Apolloksen henkeä, jotta hän voisi olla innokas oikeiden asioiden puolesta ja valmis ottamaan vastaan täsmällisempää opetusta. (Ks. sanasto, ”Henki”.)

Johanneksen kasteen: Ottamalla Johanneksen kasteen ihminen osoitti julkisesti, että hän katui syntejään Mooseksen lakia vastaan, jonka Jehova oli antanut juutalaisille ja jota he olivat sitoutuneet noudattamaan (2Mo 24:7, 8). Tuolla kasteella ei kuitenkaan ollut enää merkitystä vuoden 33 helluntain jälkeen, jolloin lakiliitto päättyi (Ro 10:4; Ga 3:13; Ef 2:13–15; Kol 2:13, 14). Sen jälkeen Jehova hyväksyi ainoastaan kasteen, jolla Jeesus käski opetuslastensa kastaa ihmisiä (Mt 28:19, 20). Se mitä tässä kerrotaan Apolloksesta, tapahtui noin vuonna 52.

Tiehen: Tämä nimitys viittaa Apostolien teoissa kristilliseen elämäntapaan ja varhaiskristilliseen seurakuntaan. Se saattaa juontua Joh 14:6:ssa olevista Jeesuksen sanoista: ”Minä olen tie.” Jeesuksen seuraajien sanottiin kuuluvan ”Tiehen”, sillä he noudattivat hänen viitoittamaansa elämäntapaa (Ap 19:9). Hänen elämänsä keskittyi ainoan tosi Jumalan Jehovan palvontaan. Kristittyjen elämässä tärkeällä sijalla oli lisäksi usko Jeesukseen Kristukseen. Mahdollisesti jo vuonna 44 Jeesuksen opetuslapsia kutsuttiin Syyrian Antiokiassa ”Jumalan ohjauksessa ensimmäisen kerran kristityiksi” (Ap 11:26). Luukas kuitenkin käytti seurakunnasta vielä senkin jälkeen nimitystä ”Tie” tai ”tämä Tie” (Ap 19:23; 22:4; 24:22). (Ks. Ap 18:25; 19:23; tutkimisviitteet.)

henki ajoi hänet: Tai ”aktiivinen voima sai hänet menemään”. Kreikan sana pneúma tarkoittaa tässä Jumalan henkeä. Se voi olla motivoiva voima, joka saa ihmisen toimimaan Jumalan tahdon mukaisesti. (Lu 4:1; ks. sanasto, ”Henki”.)

Tien: Sana ”Tie” viittaa varhaiskristilliseen seurakuntaan, kuten Ap 9:2:n tutkimisviitteessä osoitetaan. Tosi kristillisyys ei ole ulkonaista eikä muodollista palvontaa. Se on elämäntapa, joka keskittyy Jumalan palvontaan ja jota ohjaa hänen henkensä (Joh 4:23, 24). Syyrialaisessa Pešittassa lukee ”Jumalan tien” ja latinalaisen Vulgatan tarkistetussa laitoksessa (Vulgata Clementina) ”Herran tien”. Jotkin Raamatun kreikkalaisten kirjoitusten hepreankieliset käännökset (ks. liite C4, viitteet J17–18) käyttävät tässä Jumalan nimeä, ja niissä lukee ”Jehovan tien”.

Jumalan: Kreikkalaisessa tekstissä ei ole tässä ”Jumalaa” vastaavaa sanaa vaan pelkästään määräinen artikkeli, mutta monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että tässä viitataan Jumalaan. Ilmaus ”ansaitsematon hyvyys” yhdistetään Apostolien teoissa useimmiten Jumalaan (Ap 11:23; 13:43; 14:26; 20:24, 32).

Media

Ostian synagoga
Ostian synagoga

Kuvassa näkyy Rooman satamakaupungissa Ostiassa olevat synagogan rauniot. Vuosien varrella rakennusta kunnostettiin ja muutettiin, mutta alun perin se rakennettiin ilmeisesti synagogaksi ensimmäisen vuosisadan jälkipuoliskolla. Synagogan rakentaminen osoittaa, että Rooman lähistöllä asui juutalaisia pitkän aikaa. Keisari Claudius karkotti juutalaiset Roomasta noin vuonna 49 tai 50, mutta on mahdollista, että alueelle jäi juutalaisyhteisöjä (Ap 18:1, 2). Claudiuksen kuoltua vuonna 54 monet juutalaiset palasivat Roomaan. Kun Paavali kirjoitti kirjeensä Rooman kristityille noin vuonna 56, seurakuntaan kuului sekä juutalaisia että ei-juutalaisia. Tämä selittää, miksi hän käsitteli molempia ryhmiä koskevia asioita ja auttoi heitä ymmärtämään, miten he voisivat toimia yhdessä yksimielisesti. (Ro 1:15, 16.)

1. Rooma

2. Ostia

Korintti – kukoistava metropoli
Korintti – kukoistava metropoli

Apostoli Paavali kävi lähetysmatkoillaan Korintissa kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla hän viipyi siellä puolitoista vuotta. (Ap 18:1, 11; 20:2, 3.) Pitkälti strategisen sijaintinsa ansiosta Korintti oli tuolloin kukoistava kaupankäynnin keskus. Se sijaitsi kannaksella, joka yhdistää Peloponnesoksen niemimaan Manner-Kreikkaan, ja pystyi siksi valvomaan läheisten Lekhaionin ja Kenkrean satamien välistä tavaraliikennettä. Korinttiin virtasi kauppiaita ja vierailijoita kaikkialta Rooman imperiumin alueelta, joten se oli ihanteellinen paikka kertoa hyvää uutista. Tällä videolla kerrotaan Korintin historiasta ja joistain arkeologisista löydöistä, esimerkiksi Erastoksen piirtokirjoituksesta. Video havainnollistaa, millaisilta kaupungin agora (toriaukio), bema (tuomarinistuin) ja teatteri saattoivat näyttää Paavalin aikana.

Keisari Claudius
Keisari Claudius

Rooman keisari Claudius mainitaan Apostolien teoissa nimeltä kaksi kertaa (Ap 11:28; 18:2). Hän nousi valtaan veljenpoikansa Caligulan jälkeen, joka hallitsi vuosina 37–41 ja jota ei mainita Raamatussa. Claudius oli Rooman neljäs keisari, ja hän hallitsi vuosina 41–54. Vuoden 49 tai 50 paikkeilla hän määräsi kaikki juutalaiset lähtemään Roomasta. Sen vuoksi Priscilla ja Aquila muuttivat Korinttiin, missä he tapasivat apostoli Paavalin. Claudiuksen neljännen vaimon kerrotaan myrkyttäneen hänet vuonna 54, ja sen jälkeen keisariksi tuli Nero.

Gallion nimi piirtokirjoituksessa
Gallion nimi piirtokirjoituksessa

Tämä Delfoista Kreikasta löytynyt piirtokirjoitus on ajoitettu ensimmäisen vuosisadan puoliväliin, ja siinä mainitaan prokonsuli Gallio (nimi kuvassa korostettuna). Ap 18:12:ssa sanotaankin täsmällisesti, että ”Gallio oli Akhaian prokonsulina” siihen aikaan, kun Korintin juutalaiset veivät apostoli Paavalin hänen tuomittavakseen.

Korintin tuomarinistuin
Korintin tuomarinistuin

Kuvassa näkyy Korintin tuomarinistuimen eli beman jäännökset. Tältä suurelta korokkeelta pidettiin puheita ja langetettiin tuomioita. Se sijaitsi kaupungin agoran eli toriaukion keskiosan tuntumassa. Koroke oli rakennettu valkoisesta ja sinisestä marmorista, ja se oli taidokkaasti koristeltu. Sen yhteydessä oli viranomaisen eteen meneville odotushuoneita, joissa oli penkit ja mosaiikkilattiat. Alemmassa kuvassa on taiteilijan näkemys siitä, miltä Korintin tuomarinistuin on voinut näyttää ensimmäisellä vuosisadalla. Juutalaiset toivat Paavalin todennäköisesti tänne prokonsuli Gallion eteen.

Muinainen Kenkrean satama
Muinainen Kenkrean satama

Kuvassa näkyy muinaisen Kenkrean sataman raunioita. Toisella lähetysmatkallaan Paavali nousi ilmeisesti täällä laivaan ja purjehti Efesokseen (Ap 18:18). Kenkrea sijaitsi kapealla kannaksella Saroninlahden rannalla noin 11 km Korintista itään. Sen ja Korintin välillä kulki linnoitusketju. Ensimmäisellä vuosisadalla Kenkrean satama palveli Kreikan itäpuolella kulkevia laivoja, kun taas kannaksen toisella puolella sijainnut Lekhaion huolehti Kreikan länsipuolisesta liikenteestä, joka kulki muun muassa Kreikan ja Italian välillä.

Kesarea
Kesarea

1. Roomalainen teatteri

2. Palatsi

3. Hippodromi

4. Pakanatemppeli

5. Satama

Videolla olevat Kesarean raunioiden 3D-rekonstruktiot havainnollistavat, miltä kaupungin huomattavimmat rakennukset ovat ehkä näyttäneet. Herodes Suuri rakensi Kesarean ja sen sataman ensimmäisen vuosisadan loppupuolella eaa., ja hän nimesi kaupungin keisari Augustuksen mukaan. Tämä satamakaupunki sijaitsi Välimeren rannikolla vajaat 90 km Jerusalemista luoteeseen, ja siitä tuli tärkeä meriliikenteen solmukohta. Kesareassa oli roomalainen teatteri (1), palatsi, joka oli rakennettu osittain meren päälle (2), hippodromi, jossa järjestettiin hevoskilpailuja ja johon mahtui arviolta 30 000 katsojaa (3), sekä pakanatemppeli (4). Satama (5) oli insinööritaidon ihme. Kaupunkiin saatiin makeaa vettä akveduktia pitkin, ja siellä oli oma viemäriverkko. Apostoli Paavali ja toiset kristityt kulkivat Kesarean kautta matkustaessaan laivalla (Ap 9:30; 18:21, 22; 21:7, 8, 16). Paavali oli siellä vangittuna noin kaksi vuotta (Ap 24:27). Evankelista Filippos saapui saarnamatkansa päätteeksi Kesareaan ja asettui sinne mahdollisesti asumaan (Ap 8:40; 21:8). Siellä asui myös Cornelius, ensimmäinen ympärileikkaamaton ei-juutalainen, josta tuli kristitty (Ap 10:1, 24, 34, 35, 45–48). Luukas kirjoitti evankeliuminsa luultavasti Kesareassa.

Apostolien teot – Paavalin kolmas lähetysmatka (Ap 18:23–21:17) noin vuosina 52–56
Apostolien teot – Paavalin kolmas lähetysmatka (Ap 18:23–21:17) noin vuosina 52–56

Tapahtumat on lueteltu aikajärjestyksessä.

1. Paavali lähtee Syyrian Antiokiasta Galatiaan ja Frygiaan ja vahvistaa seurakuntien opetuslapsia (Ap 18:23).

2. Paavali kulkee maan sisäosien halki Efesokseen, missä jotkut kastetaan uudelleen ja he saavat pyhän hengen (Ap 19:1, 5–7).

3. Paavali saarnaa Efesoksen synagogassa, mutta jotkut juutalaiset kieltäytyvät uskomasta; Paavali siirtyy Tyrannoksen koulun luentosaliin ja pitää siellä päivittäin puheita (Ap 19:8, 9).

4. Paavalin palvelus tuottaa hyviä tuloksia Efesoksessa (Ap 19:18–20).

5. Efesoksen teatterissa puhkeaa mellakka (Ap 19:29–34).

6. Paavali matkustaa Efesoksesta Makedoniaan ja sitten Kreikkaan (Ap 20:1, 2).

7. Oltuaan Kreikassa kolme kuukautta Paavali lähtee paluumatkalle Makedonian kautta (Ap 20:3).

8. Filippistä Paavali matkustaa Troakseen; Paavali herättää siellä Eutykoksen kuolleista (Ap 20:5–11).

9. Paavalin matkakumppanit saapuvat laivalla Assokseen, ja Paavali tulee sinne jalan ja liittyy heidän seuraansa (Ap 20:13, 14).

10. Paavali ja hänen matkakumppaninsa saapuvat laivalla Miletokseen, missä Paavali tapaa Efesoksen vanhimmat ja antaa heille monia neuvoja (Ap 20:14–35).

11. Paavali rukoilee vanhinten kanssa, joille tuotti tuskaa se, etteivät he enää näkisi häntä; vanhimmat saattavat hänet laivaan (Ap 20:36–38).

12. Paavali ja hänen matkakumppaninsa purjehtivat Miletoksesta Kosiin, sitten Rodokseen ja sieltä Pataraan, missä he astuvat Syyriaan menevään laivaan; laiva ohittaa Kyproksen lounaispuolitse ja laskee maihin Tyroksessa (Ap 21:1–3).

13. Hengen vaikutuksesta Tyroksen opetuslapset varoittavat Paavalia yhä uudelleen menemästä Jerusalemiin (Ap 21:4, 5).

14. Paavali saapuu Kesareaan; profeetta Agabos kertoo hänelle, että vaikeudet odottavat häntä Jerusalemissa (Ap 21:8–11).

15. Vaarasta huolimatta Paavali menee Jerusalemiin (Ap 21:12–15, 17).