4. Mooseksen kirja 36:1–13

36  Joosefista Manassen, Makirin ja Gileadin+ kautta polveutuvan suvun päämiehet tulivat puhumaan Moosekselle ja israelilaissukujen päämiehille.  He sanoivat: ”Jehova käski sinun, herramme, jakaa maan arvalla+ perinnöksi israelilaisille, ja Jehova käski herramme antaa veljemme Selofhadin perinnön hänen tyttärilleen.+  Jos nuo naiset menevät naimisiin muihin Israelin heimoihin kuuluvien miesten kanssa, heidän perintönsä poistuu isiemme perinnöstä ja se lisätään sen heimon perintöön, johon he sitten kuuluvat. Näin se poistuu meidän perintöosastamme.  Kun Israelin kansalla on riemuvuosi,+ näiden naisten perintö lisätään pysyvästi sen heimon perintöön, johon he silloin kuuluvat, ja heidän perintönsä poistuu meidän isiemme heimon perinnöstä.”  Silloin Mooses ilmoitti israelilaisille Jehovan käskyn: ”Joosefin poikien heimo on oikeassa.  Jehova on antanut Selofhadin tyttäristä seuraavan käskyn: ’He saavat mennä naimisiin kenen kanssa haluavat, kunhan mies kuuluu johonkin heidän isänsä heimon sukuun.  Mikään israelilaisten perintö ei saa siirtyä heimolta toiselle, sillä heidän tulee pitää kiinni esi-isiensä heimon perinnöstä.  Jokaisen tyttären, jolla on perintöomaisuutta Israelin heimojen keskuudessa, tulee mennä naimisiin jonkun isänsä heimoon kuuluvan jälkeläisen kanssa,+ jotta israelilaiset saisivat pitää itsellään esi-isiensä perinnön.  Mikään perintö ei saa siirtyä heimolta toiselle, sillä Israelin heimojen tulee pitää kiinni omasta perinnöstään.’” 10  Selofhadin tyttäret tekivät niin kuin Jehova oli käskenyt Moosesta.+ 11  Selofhadin+ tyttäret Mahla, Tirsa, Hogla, Milka ja Noa menivät naimisiin setiensä poikien kanssa. 12  He menivät naimisiin Joosefin pojan Manassen poikien sukuihin kuuluvien miesten kanssa, jotta heidän perintönsä pysyisi sillä heimolla, johon heidän isänsä suku kuului. 13  Nämä käskyt ja oikeudelliset päätökset Jehova antoi israelilaisille Mooseksen välityksellä Moabin aavikkotasangolla Jordanin varrella Jerikon kohdalla.+

Alaviitteet

Tutkimisviitteet

Media