4. Mooseksen kirja 32:1–42

32  Ruubenin pojilla+ ja Gadin pojilla+ oli hyvin paljon karjaa, ja he näkivät, että Jaserin+ ja Gileadin maat olivat hyvää karjanhoitoaluetta.  Siksi Gadin pojat ja Ruubenin pojat tulivat sanomaan Moosekselle, pappi Eleasarille ja kansan päämiehille:  ”Atarot, Dibon, Jaser, Nimra, Hesbon,+ Eleale, Sebam, Nebo+ ja Beon,+  alue, jonka Jehova kukisti Israelin kansan edessä,+ sopii hyvin karjanhoitoon, ja sinun palvelijoillasi on paljon karjaa.”+  He sanoivat edelleen: ”Jos olemme saaneet suosiosi, pyydämme, että tämä alue annettaisiin palvelijoidesi omaisuudeksi. Älä pane meitä ylittämään Jordania.”  Silloin Mooses sanoi Gadin pojille ja Ruubenin pojille: ”Pitäisikö veljienne lähteä sotimaan, kun te jäätte tänne?  Miksi teidän pitäisi saada Israelin kansa lannistumaan, niin ettei se haluaisi mennä yli siihen maahan, jonka Jehova sille varmasti antaa?  Juuri niinhän teidän isänne tekivät, kun lähetin heidät Kades-Barneasta katsomaan sitä maata.+  Kun he menivät Eskolinlaaksoon*+ ja näkivät maan, he saivat Israelin kansan lannistumaan, niin ettei se halunnut mennä siihen maahan, joka Jehovan oli määrä antaa sille.+ 10  Jehova vihastui sinä päivänä, niin että hän vannoi:+ 11  ’Ne miehet, jotka lähtivät Egyptistä 20-vuotiaina tai sitä vanhempina, eivät näe sitä maata,+ jonka olen vannonut antavani Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille,+ koska he eivät ole totelleet minua koko sydämestään. 12  Poikkeuksena ovat kenissiläisen Jefunnen poika Kaleb+ ja Nunin poika Joosua,+ koska he ovat totelleet Jehovaa koko sydämestään.’+ 13  Niin Jehova vihastui Israeliin, ja hän pani heidät vaeltamaan erämaassa 40 vuotta,+ kunnes sitä sukupolvea, joka toimi Jehovan silmissä väärin, ei enää ollut.+ 14  Nyt te syntiset miehet toimitte samalla tavalla kuin isänne ja saatte Jehovan vihaamaan Israelia entistä enemmän. 15  Jos hylkäätte hänet, hän jättää sen varmasti uudestaan erämaahan, ja teidän takianne koko kansa tuhoutuu.” 16  Myöhemmin he tulivat sanomaan hänelle: ”Anna meidän rakentaa tänne kiviaitauksia karjallemme ja kaupunkeja lapsillemme. 17  Me pysymme kuitenkin taisteluvalmiudessa+ ja kuljemme israelilaisten edellä, kunnes olemme vieneet heidät omiin asuinpaikkoihinsa, kun taas lapsemme asuvat linnoitetuissa kaupungeissa turvassa maan asukkailta. 18  Emme palaa kotiin ennen kuin jokainen israelilainen on saanut perintömaansa.+ 19  Me emme nimittäin saa heidän kanssaan perintöä Jordanin toiselta puolelta emmekä kauempaa, koska olemme saaneet perintömme Jordanin itäpuolelta.”+ 20  Mooses vastasi heille: ”Jos teette niin, että varustaudutte Jehovan edessä sotaan+ 21  ja menette jokainen Jordanin yli Jehovan edessä, niin kun hän on ajanut vihollisensa edestään+ 22  ja maa on kukistettu Jehovan edessä,+ te voitte palata+ ja te vapaudutte syyllisyydestä Jehovan ja Israelin edessä. Silloin saatte tämän maan omaksenne Jehovan edessä.+ 23  Mutta jos ette tee näin, teette syntiä Jehovaa vastaan. Siinä tapauksessa voitte olla varmoja, että syntinne tavoittaa teidät. 24  Voitte siis rakentaa kaupunkeja lapsillenne ja aitauksia katraillenne,+ mutta teidän on täytettävä lupauksenne.” 25  Gadin pojat ja Ruubenin pojat sanoivat Moosekselle: ”Palvelijasi tekevät niin kuin herramme käskee. 26  Lapsemme ja vaimomme sekä karjalaumamme ja katraamme jäävät tänne Gileadin kaupunkeihin,+ 27  mutta palvelijasi menevät yli, jokainen taisteluun varustautuneena sotiakseen Jehovan edessä,+ niin kuin herramme puhuu.” 28  Niin Mooses antoi heitä koskevan käskyn pappi Eleasarille, Nunin pojalle Joosualle ja israelilaisheimojen sukujen päämiehille. 29  Mooses sanoi heille: ”Jos Gadin pojat ja Ruubenin pojat ylittävät kanssanne Jordanin, jokainen sotaan varustautuneena Jehovan edessä, ja maa kukistuu edessänne, teidän on annettava Gileadin maa heidän omaisuudekseen.+ 30  Mutta jos he eivät tartu aseisiin ja mene yli kanssanne, heidän on asetuttava asumaan keskuuteenne Kanaanin maahan.” 31  Gadin pojat ja Ruubenin pojat vastasivat: ”Me teemme sen, mitä Jehova on palvelijoillesi sanonut. 32  Me tartumme aseisiin ja menemme Jehovan edessä Kanaanin maahan,+ mutta perintöomaisuutemme me saamme Jordanin tältä puolelta.” 33  Niin Mooses antoi heille – Gadin pojille, Ruubenin pojille+ ja Joosefin pojan Manassen heimon toiselle puoliskolle+ – amorilaisten kuninkaan Sihonin valtakunnan+ ja Basanin kuninkaan Ogin valtakunnan.+ He saivat maan, joka kuului noilla alueilla oleville kaupungeille, sekä niitä ympäröivän maan kaupungit. 34  Gadin pojat rakensivat* Dibonin,+ Atarotin,+ Aroerin,+ 35  Atrot-Sofanin, Jaserin,+ Jogbehan,+ 36  Bet-Nimran+ ja Bet-Haranin+ linnoitetut kaupungit sekä kiviaitauksia katrailleen. 37  Ruubenin pojat rakensivat Hesbonin,+ Elealen,+ Kirjataimin,+ 38  Nebon+ ja Baal-Meonin,+ joiden nimet muutettiin, sekä Sibman. He antoivat uudelleen rakentamilleen kaupungeille uudet nimet. 39  Manassen pojan Makirin pojat+ lähtivät taistelemaan Gileadia vastaan, valloittivat sen ja ajoivat sieltä pois amorilaiset. 40  Niin Mooses antoi Manassen pojalle Makirille Gileadin, ja tämä asettui asumaan sinne.+ 41  Manassen poika Jair taisteli heitä vastaan ja valloitti heidän telttakylänsä, ja hän antoi niille nimeksi Havvot-Jair.*+ 42  Nobah taisteli Kenatia ja sitä ympäröiviä pikkukaupunkeja vastaan ja valloitti ne, ja hän antoi sille nimeksi Nobah oman nimensä mukaan.

Alaviitteet

Ks. sanasto, ”Jokilaakso”.
Tai ”rakensivat uudelleen”.
Merk. ’Jairin telttakylät’.

Tutkimisviitteet

Media