4. Mooseksen kirja 3:1–51

3  Nämä olivat Aaronin ja Mooseksen sukuun kuuluvat* siihen aikaan, kun Jehova puhui Mooseksen kanssa Siinainvuorella.+  Aaronin pojat olivat esikoinen Nadab sekä Abihu,+ Eleasar+ ja Itamar.+  Nämä olivat Aaronin poikien nimet, voideltujen pappien, jotka oli asetettu toimimaan pappeina.+  Nadab ja Abihu kuitenkin kuolivat Jehovan edessä uhratessaan luvatonta tulta Jehovan edessä+ Siinain erämaassa, eikä heillä ollut poikia. Eleasar+ ja Itamar+ puolestaan palvelivat edelleen pappeina isänsä Aaronin kanssa.  Jehova sanoi Moosekselle:  ”Tuo Leevin heimo+ paikalle ja aseta heidät pappi Aaronin eteen, ja heidän tulee palvella+ häntä.  Heidän on täytettävä velvollisuutensa häntä ja koko kansaa kohtaan kohtaamisteltan edessä huolehtimalla tähän pyhäkkötelttaan liittyvästä palveluksesta.  Heidän on huolehdittava kaikista kohtaamisteltan välineistä+ ja täytettävä velvollisuutensa israelilaisia kohtaan hoitamalla pyhäkkötelttaan liittyvät tehtävät.+  Sinun on annettava leeviläiset Aaronille ja hänen pojilleen. Heidät on annettu hänelle lahjaksi israelilaisista.+ 10  Sinun tulee nimittää virkaansa Aaron ja hänen poikansa, ja heidän on huolehdittava papin tehtävistään.+ Jokainen sivullinen,* joka tulee lähelle pyhäkköä, tulee surmata.”+ 11  Jehova sanoi edelleen Moosekselle: 12  ”Minä otan leeviläiset israelilaisten keskuudesta kaikkien israelilaisten esikoisten sijaan,*+ ja leeviläisistä tulee minun omiani. 13  Jokainen esikoinen on nimittäin minun.+ Sinä päivänä, jona surmasin jokaisen esikoisen Egyptin maassa,+ minä pyhitin itselleni jokaisen Israelin esikoisen, sekä ihmisten että kotieläinten.+ Esikoisten pitää tulla minun omikseni. Minä olen Jehova.” 14  Jehova sanoi vielä Moosekselle Siinain erämaassa:+ 15  ”Luetteloi Leevin pojat sukukunnittain ja suvuittain. Sinun tulee luetteloida jokainen miespuolinen kuukauden ikäisestä alkaen.”+ 16  Niin Mooses luetteloi heidät Jehovan määräyksestä, kuten häntä oli käsketty. 17  Leevin poikien nimet olivat Gerson, Kehat ja Merari.+ 18  Gersonin poikien nimet olivat Libni ja Simei,+ ja heistä polveutuivat heidän mukaansa nimetyt suvut. 19  Kehatin pojat olivat Amram, Jishar, Hebron ja Ussiel,+ ja heistä polveutuivat heidän mukaansa nimetyt suvut. 20  Merarin pojat olivat Mahli+ ja Musi,+ ja heistä polveutuivat heidän mukaansa nimetyt suvut. Nämä olivat leeviläisten suvut heidän sukukuntiensa mukaan. 21  Gersonista polveutuivat libniläisten+ suku ja simeiläisten suku. Nämä olivat gersonilaisten suvut. 22  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia luetteloitiin 7 500.+ 23  Gersonilaisten suvut olivat leiriytyneinä pyhäkköteltan takana+ länsipuolella. 24  Gersonilaisten sukukunnan päämies oli Laelin poika Eljasaf. 25  Gersonin poikien velvollisuuksiin+ kohtaamisteltalla kuului huolehtia itse teltasta,+ sen peitteistä,+ kohtaamisteltan sisäänkäynnin verhosta,+ 26  esipihan verhoista,+ pyhäkkötelttaa ja alttaria ympäröivän esipihan sisäänkäynnin verhosta,+ köysistä ja kaikista niihin liittyvistä tehtävistä. 27  Kehatista polveutuivat amramilaisten suku, jisharilaisten suku, hebronilaisten suku ja ussielilaisten suku. Nämä olivat kehatilaisten suvut.+ 28  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia oli 8 600. Heidän vastuullaan oli huolehtia pyhästä paikasta.+ 29  Kehatin poikien suvut leiriytyivät pyhäkköteltan etelänpuoleiselle sivustalle.+ 30  Kehatilaissukujen sukukunnan päämies oli Ussielin poika Elisafan.+ 31  Heidän velvollisuutenaan oli huolehtia arkusta,+ pöydästä,+ lampunjalasta,+ alttareista,+ pyhän paikan palveluksessa käytettävistä välineistä,+ verhosta+ ja kaikista niihin liittyvistä tehtävistä.+ 32  Leeviläisten päämiesten esimies oli pappi Aaronin poika Eleasar.+ Hän valvoi niitä, jotka huolehtivat pyhään paikkaan liittyvistä velvollisuuksista. 33  Merarista polveutuivat mahlilaisten suku ja musilaisten suku. Nämä olivat Merarin suvut.+ 34  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia luetteloitiin 6 200.+ 35  Merarilaissukujen sukukunnan päämies oli Abihailin poika Suriel. He olivat leiriytyneinä pyhäkköteltan pohjoisenpuoleisella sivustalla.+ 36  Merarin pojat olivat vastuussa pyhäkköteltan kehikoista,+ poikkitangoista,+ pylväistä,+ jalustoista, kaikista välineistä+ ja kaikista niihin liittyvistä tehtävistä+ 37  sekä esipihan ympärillä olevista pylväistä ja niiden jalustoista,+ vaarnoista ja köysistä. 38  Pyhäkköteltan edessä itäpuolella, kohtaamisteltan edustalla auringonnousun puolella, olivat leiriytyneinä Mooses sekä Aaron ja hänen poikansa. Heidän vastuullaan oli huolehtia pyhäköstä; se oli heidän velvollisuutensa israelilaisten puolesta. Jokainen sen lähelle tuleva sivullinen* tuli surmata.+ 39  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia leeviläisiä, jotka Mooses ja Aaron luetteloivat suvuittain Jehovan käskystä, oli 22 000. 40  Sitten Jehova sanoi Moosekselle: ”Luetteloi kaikki israelilaisten miespuoliset esikoiset kuukauden ikäisistä alkaen,+ laske heidät ja merkitse muistiin heidän nimensä. 41  Sinun on otettava leeviläiset minulle – minä olen Jehova – kaikkien israelilaisten esikoisten sijaan+ ja leeviläisten kotieläimet kaikkien israelilaisille kuuluvien kotieläinten esikoisten sijaan.”+ 42  Sitten Mooses luetteloi kaikki israelilaisten esikoiset, niin kuin Jehova oli käskenyt häntä. 43  Kaikkia kuukauden ikäisiä ja sitä vanhempia miespuolisia esikoisia luetteloitiin nimeltä 22 273. 44  Jehova sanoi vielä Moosekselle: 45  ”Ota leeviläiset kaikkien israelilaisten esikoisten sijaan ja leeviläisten kotieläimet heidän kotieläintensä sijaan, ja leeviläisten on tultava minun omikseni. Minä olen Jehova. 46  Lunastushinnaksi+ leeviläisten määrän ylittävistä 273:sta israelilaisten esikoisesta+ 47  sinun on otettava kutakin kohti viisi sekeliä*+ pyhäkön vakiosekelin mukaan.* Yksi sekeli on 20 geraa.*+ 48  Sinun on annettava Aaronille ja hänen pojilleen raha lunastushinnaksi niistä, jotka ylittävät leeviläisten määrän.” 49  Silloin Mooses otti lunnasrahan niistä, jotka ylittivät leeviläisillä lunastetun määrän. 50  Hän otti rahan israelilaisten esikoisista, 1 365 sekeliä pyhäkön vakiosekelin mukaan. 51  Sitten Mooses antoi lunastushinnaksi maksetun rahan Aaronille ja hänen pojilleen Jehovan sanan* mukaan, niin kuin Jehova oli Moosesta käskenyt.

Alaviitteet

Kirjaim. ”sukupolvet”.
Kirjaim. ”vieras”, ts. Aaronin sukuun kuulumaton.
Kirjaim. ”esikoisten sijaan, jotka avaavat kohdun”.
Kirjaim. ”vieras”, ts. leeviläisiin kuulumaton.
Sekeli painoi 11,4 g. Ks. liite B14.
Tai ”sekeliä pyhän sekelin mukaan”.
Gera painoi 0,57 g. Ks. liite B14.
Kirjaim. ”suun”.

Tutkimisviitteet

Media