2. Korinttilaisille 8:1–24

8  Veljet, haluamme teidän tietävän siitä ansaitsemattomasta* hyvyydestä, jota Jumala on osoittanut Makedonian seurakunnille.+  Heidän ollessaan ahdingossa erään suuren koetuksen aikana heidän suuri ilonsa sai heidät olemaan hyvin* anteliaita syvästä köyhyydestään huolimatta.  He antoivat varojensa mukaan+ – voin vakuuttaa – jopa yli varojensa,+  samalla kun he jatkuvasti omasta aloitteestaan hartaasti pyysivät meiltä, että saisivat ystävällisesti antaa jotain ja osallistua pyhien avustamiseen.*+  He tekivät enemmän kuin me olimme toivoneet, sillä Jumalan tahdosta he antoivat ensin itsensä Herralle ja meille.  Niinpä me rohkaisimme Titusta+ saattamaan päätökseen työn, jonka hän oli aloittanut keskuudessanne, sen keräämisen, mitä haluatte antaa.  Joka tapauksessa niin kuin teillä itsellänne on runsaasti kaikkea – uskoa ja sanoja ja tietoa ja kaikkea innokkuutta ja tätä meistä teihin tullutta rakkautta – olkaa myös avokätisiä antaessanne tätä lahjaa.+  En sano tätä käskeäkseni teitä, vaan haluan kertoa teille toisten innosta ja koetella rakkautenne aitoutta.  Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen ansaitsemattoman* hyvyyden. Vaikka hän oli rikas, hänestä tuli köyhä teidän vuoksenne,+ jotta teistä tulisi rikkaita hänen köyhyytensä ansiosta. 10  Esitänkin tästä oman mielipiteeni:+ Tästä on teille hyötyä, koska jo vuosi sitten te panitte alulle tämän hankkeen ja osoititte lisäksi haluavanne toteuttaa sen. 11  Saattakaa siis päätökseen se, minkä olette aloittaneet, niin että toimitte yhtä alttiisti kuin alussa ja annatte käytettävissänne olevien varojen mukaan. 12  Jos joku on halukas antamaan, sitä arvostetaan erityisesti. Hänen ei odoteta antavan sitä, mitä hänellä ei ole, vaan hän voi antaa sen mukaan, mitä hänellä on.+ 13  En halua tehdä tästä helppoa toisille mutta vaikeaa teille, 14  vaan haluan, että tasaamisen avulla teidän nykyinen ylijäämänne korvaisi heidän puutteensa, niin että vastaavasti heidän ylijäämänsä korvaisi teidän puutteenne, ja näin saataisiin aikaan tasaus. 15  Onhan kirjoitettu: ”Sillä, jolla oli paljon, ei ollut liikaa, ja sillä, jolla oli vähän, ei ollut liian vähän.”+ 16  Kiitos Jumalalle siitä, että hän on saanut Tituksen tuntemaan sydämessään samanlaista kiinnostusta teitä kohtaan kuin me tunnemme,+ 17  sillä hän on tosiaan vastannut rohkaisuun, mutta koska hän on hyvin innokas, hän tulee luoksenne omasta aloitteestaan. 18  Lähetämme hänen mukanaan veljen, jota kiitetään kaikissa seurakunnissa siitä, mitä hän on tehnyt hyvän uutisen hyväksi. 19  Tämän lisäksi seurakunnat nimittivät hänet myös matkakumppaniksemme, kun toimitamme tämän huomaavaisen lahjan Herran kunniaksi ja todisteeksi halustamme auttaa. 20  Näin vältämme sen, että joku moittisi meitä jostain, mikä liittyy tämän anteliaan lahjoituksen toimittamiseen.+ 21  Mehän ”huolehdimme kaikesta rehellisesti, emme vain Jehovan* silmissä vaan myös ihmisten silmissä”.+ 22  Lisäksi lähetämme heidän mukanaan veljemme, jota olemme usein koetelleet ja jonka olemme havainneet olevan ahkera monissa asioissa, mutta nyt hän on vielä paljon ahkerampi, koska hän luottaa teihin lujasti. 23  Mutta jos Tituksesta on jotain kysyttävää, hän palvelee teitä minun kumppaninani ja työtoverinani, tai jos veljistämme on kysyttävää, he ovat seurakuntien apostoleja ja Kristuksen kunnia. 24  Todistakaa siis heille, että rakastatte heitä,+ ja osoittakaa seurakunnille, miksi me ylpeilemme teistä.

Alaviitteet

Tai ”runsaasta”.
Tai ”ylitsevuotavan”.
Tai ”pyhille tarkoitettuun palvelukseen”.
Tai ”runsaan”.

Tutkimisviitteet

Media