2. Aikakirja 31:1–21

31  Heti kun tämä kaikki oli päättynyt, kaikki paikalla olleet israelilaiset lähtivät Juudan kaupunkeihin ja murskasivat pyhät patsaat,+ hakkasivat maahan pyhät paalut*+ ja hajottivat uhripaikat+ ja alttarit+ kaikkialta Juudasta ja Benjaminista sekä Efraimista ja Manassesta,+ kunnes olivat tuhonneet ne täysin. Sen jälkeen kaikki israelilaiset palasivat kaupunkeihinsa, kukin maaomaisuudelleen.  Sitten Hiskia määräsi papit osastoihinsa+ ja leeviläiset osastoihinsa,+ jokaisen papin ja leeviläisen palvelustehtäväänsä.+ Heidän piti uhrata poltto- ja yhteysuhreja sekä palvella, kiittää ja ylistää Jehovan esipihojen* porteissa.+  Kuningas antoi osan omaisuudestaan polttouhreja varten,+ mukaan lukien aamun ja illan uhrit,+ samoin kuin sapattien,+ uusienkuiden+ ja juhlien+ polttouhreja varten sen mukaan kuin on kirjoitettu Jehovan lakiin.  Lisäksi hän käski Jerusalemin asukkaita antamaan papeille ja leeviläisille heille kuuluvan osuuden,+ jotta he voisivat noudattaa tarkoin Jehovan lakia.*  Heti kun käsky oli annettu, israelilaiset toivat paljon ensisatoa: viljaa, uutta viiniä, öljyä,+ hunajaa ja kaikkia pellon tuotteita.+ He toivat runsaat kymmenykset kaikesta.+  Myös ne Israeliin ja Juudaan kuuluvat, jotka asuivat Juudan kaupungeissa, toivat kymmenykset naudoista ja lampaista sekä kymmenykset pyhistä uhrilahjoista,+ jotka oli pyhitetty heidän Jumalalleen Jehovalle. He toivat ne ja laittoivat kasoihin.  He alkoivat laittaa lahjoituksiaan kasoihin kolmannessa kuussa,+ ja seitsemännessä kuussa he lopettivat sen.+  Kun Hiskia ja ruhtinaat tulivat ja näkivät kasat, he ylistivät Jehovaa ja siunasivat hänen kansansa Israelin.  Kun Hiskia kysyi papeilta ja leeviläisiltä kasoista, 10  Sadokin sukuun kuuluva ylipappi Asarja sanoi hänelle: ”Siitä lähtien kun kansa alkoi tuoda lahjoituksia Jehovan temppeliin,+ on syöty kylliksi, ja paljon on silti jäänyt jäljelle, sillä Jehova on siunannut kansaansa, ja kaikki tämä on jäänyt yli.”+ 11  Silloin Hiskia käski panna Jehovan temppelin varastohuoneet*+ kuntoon, joten ne pantiin kuntoon. 12  Lahjoituksia, kymmenyksiä+ ja pyhiä uhrilahjoja tuotiin uskollisesti, ja leeviläinen Konanja asetettiin valvojaksi huolehtimaan tästä kaikesta, ja hänen veljensä Simei oli hänestä seuraava. 13  Jehiel, Asasja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabad, Eliel, Jismakja, Mahat ja Benaja olivat asiamiehiä, jotka avustivat Konanjaa ja hänen veljeään Simeitä kuningas Hiskian määräyksestä, ja Asarja oli tosi Jumalan temppelin valvoja. 14  Jimnan poika Kore, leeviläinen portinvartija idän puolella,+ oli vastuussa tosi Jumalalle annetuista vapaaehtoisista uhrilahjoista,+ ja hän jakoi lahjoitukset, jotka annettiin Jehovalle,+ sekä erittäin pyhät uhrilahjat.+ 15  Hänen alaisuudessaan olivat Eeden, Minjamin, Jesua, Semaja, Amarja ja Sekanja pappien kaupungeissa,+ ja heidän luottamustehtävänään oli jakaa osuudet tasapuolisesti osastoissa+ heidän veljilleen, suurille ja pienille. 16  Näin tehtiin niitä miehiä koskevan jakelun lisäksi, jotka oli merkitty sukuluetteloihin ja jotka tulivat päivittäin Jehovan temppeliin palvelemaan ja hoitamaan osastoilleen kuuluvia tehtäviä. Näissä sukuluetteloissa olivat kaikki kolmevuotiaat ja sitä vanhemmat miespuoliset. 17  Papit oli merkitty sukuluetteloihin suvuittain,+ kuten 20-vuotiaat ja sitä vanhemmat leeviläisetkin,+ osastoilleen+ kuuluvien tehtävien mukaan. 18  Sukuluetteloihin oli merkitty myös kaikki heidän vaimonsa, poikansa ja tyttärensä, jopa pikkulapsensa, heidän koko seurakuntansa – he pitivät itsensä pyhitettyinä pyhiä asioita varten, koska heillä oli luottamustehtävä – 19  sekä Aaronin jälkeläiset, papit, jotka asuivat kaupunkejaan ympäröivällä maaseudulla.+ Kaikkiin kaupunkeihin oli nimitetty miehiä, jotka antoivat osuudet jokaiselle pappissuvun miespuoliselle jäsenelle ja kaikille leeviläisten sukuluetteloihin merkityille. 20  Hiskia toteutti tämän koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää ja oikein hänen Jumalansa Jehovan silmissä, ja oli hänelle uskollinen. 21  Hän teki koko sydämestään kaiken, mihin hän ryhtyi etsiessään Jumalaansa – liittyipä se tosi Jumalan temppelin palvelukseen+ tai lakiin ja käskyyn – ja hän menestyi siinä.

Alaviitteet

Ks. sanasto, ”Pyhä paalu”.
Kirjaim. ”leirien”.
Tai ”omistautua täysin Jehovan laille”.
Tai ”ruokailuhuoneet”.

Tutkimisviitteet

Media