2. Aikakirja 29:1–36

29  Hiskiasta+ tuli kuningas 25-vuotiaana, ja hän hallitsi Jerusalemissa 29 vuotta. Hänen äitinsä oli Sakarjan tytär Abia.+  Hiskia teki sitä, mikä oli oikein Jehovan silmissä,+ aivan niin kuin hänen esi-isänsä Daavid oli tehnyt.+  Ensimmäisen hallitusvuotensa ensimmäisessä kuussa hän avasi Jehovan temppelin ovet ja korjasi ne.+  Sitten hän toi papit ja leeviläiset ja kokosi heidät idänpuoleiselle aukiolle.  Hän sanoi heille: ”Kuunnelkaa minua, te leeviläiset. Pyhittäytykää+ nyt ja pyhittäkää esi-isienne Jumalan Jehovan temppeli. Viekää pyhästä paikasta pois se, mikä on epäpuhdasta.+  Isämme ovat olleet uskottomia, ja he ovat tehneet sitä, mikä on pahaa meidän Jumalamme Jehovan silmissä.+ He hylkäsivät hänet, käänsivät kasvonsa pois Jehovan asuinpaikasta ja käänsivät hänelle selkänsä.+  He myös sulkivat eteishallin ovet+ ja sammuttivat lamput.+ He lakkasivat polttamasta suitsuketta+ ja uhraamasta polttouhreja+ Israelin Jumalalle pyhässä paikassa.  Sen vuoksi Jehova vihastui Juudaan ja Jerusalemiin+ ja teki heistä sellaisia, että heitä on kauhisteltu ja hämmästelty ja heille on vihelletty,* kuten näette omin silmin.+  Siksi esi-isämme kaatuivat miekkaan,+ ja poikamme, tyttäremme ja vaimomme joutuivat vankeuteen.+ 10  Nyt haluan koko sydämestäni tehdä liiton Israelin Jumalan Jehovan kanssa,+ jotta hänen hehkuva vihansa kääntyisi meistä pois. 11  Poikani, nyt ei ole aika olla välinpitämätön,* sillä Jehova on valinnut teidät seisomaan edessään, palvelemaan häntä+ ja panemaan hänen uhrinsa savuamaan.”+ 12  Silloin leeviläiset nousivat: kehatilaisista+ Amasain poika Mahat ja Asarjan poika Joel, merarilaisista+ Abdin poika Kis ja Jehallelelin poika Asarja, gersonilaisista+ Simman poika Joah ja Joahin poika Eeden, 13  Elisafanin pojista Simrii ja Jeuel, Asafin+ pojista Sakarja ja Mattanja, 14  Hemanin+ pojista Jehiel ja Simei sekä Jedutunin+ pojista Semaja ja Ussiel. 15  Sitten he kokosivat veljensä, pyhittäytyivät ja tulivat puhdistamaan Jehovan temppeliä, niin kuin kuningas oli Jehovan sanojen mukaisesti käskenyt.+ 16  Papit menivät sisälle Jehovan temppeliin puhdistamaan sitä ja toivat Jehovan temppelin esipihalle+ kaikki Jehovan temppelistä löytämänsä epäpuhtaat esineet. Leeviläiset puolestaan ottivat ne ja veivät ne ulos Kidroninlaaksoon.+ 17  He aloittivat pyhittämisen ensimmäisen kuun ensimmäisenä päivänä, ja kuukauden kahdeksantena päivänä he pääsivät Jehovan eteishalliin.+ He pyhittivät Jehovan temppelin kahdeksassa päivässä, ja ensimmäisen kuun 16. päivänä he saivat työn päätökseen. 18  Sen jälkeen he menivät sisään kuningas Hiskian luo ja sanoivat: ”Me olemme puhdistaneet koko Jehovan temppelin, polttouhrialttarin+ ja kaikki sen välineet+ sekä uhrileipäpöydän*+ ja kaikki sen välineet. 19  Kaikki välineet, jotka kuningas Ahas heitti pois hallituskaudellaan, kun hän toimi uskottomasti,+ me olemme kunnostaneet ja pyhittäneet,+ ja ne ovat Jehovan alttarin edessä.” 20  Niin kuningas Hiskia nousi varhain ja kokosi kaupungin ruhtinaat, ja he menivät ylös Jehovan temppeliin. 21  He veivät seitsemän sonnia, seitsemän pässiä, seitsemän uroskaritsaa ja seitsemän pukkia syntiuhriksi valtakunnan,* pyhäkön ja Juudan puolesta,+ ja hän käski pappien, Aaronin jälkeläisten, uhrata ne Jehovan alttarilla. 22  Naudat teurastettiin,+ ja papit ottivat veren ja pirskottivat sen alttarille.+ Seuraavaksi he teurastivat pässit ja pirskottivat veren alttarille, ja he teurastivat uroskaritsat ja pirskottivat veren alttarille. 23  Sen jälkeen he toivat syntiuhripukit kuninkaan ja seurakunnan eteen ja laskivat kätensä niiden päälle. 24  Papit teurastivat ne, uhrasivat ne syntiuhriksi ja toivat niiden veren alttarille toimittaakseen sovituksen koko Israelille, sillä kuningas oli käskenyt uhrata poltto- ja syntiuhrin koko Israelin puolesta. 25  Samalla hän asetti leeviläiset Jehovan temppelin luo symbaaleineen, kielisoittimineen ja harppuineen,+ niin kuin Daavid,+ kuninkaan näkyjennäkijä Gad+ ja profeetta Natan+ olivat käskeneet, sillä käsky oli tullut Jehovalta hänen profeettojensa välityksellä. 26  Niin leeviläiset seisoivat ja pitivät käsissään Daavidin soittimia ja papit trumpetteja.+ 27  Sitten Hiskia käski uhrata polttouhrin alttarilla.+ Kun polttouhrin uhraaminen alkoi, alettiin laulaa Jehovalle ja myös soittaa trumpetteja Israelin kuninkaan Daavidin soittimien johdolla. 28  Koko seurakunta kumartui laulun kaikuessa ja trumpettien soidessa, ja kaikki tämä jatkui, kunnes polttouhri oli uhrattu. 29  Heti kun uhraaminen päättyi, kuningas ja kaikki, jotka olivat hänen kanssaan, polvistuivat ja heittäytyivät kasvoilleen maahan. 30  Kuningas Hiskia ja ruhtinaat käskivät leeviläisiä ylistämään Jehovaa Daavidin+ ja näkyjennäkijä Asafin+ sanoin. Niin he ylistivät iloiten, polvistuivat ja heittäytyivät kasvoilleen maahan. 31  Sitten Hiskia sanoi: ”Nyt kun teidät on asetettu erilleen Jehovaa varten, tulkaa ja tuokaa teuras- ja kiitosuhreja Jehovan temppeliin.” Niin seurakunta alkoi tuoda teuras- ja kiitosuhreja, ja jokainen, joka sydämestään halusi, toi polttouhreja.+ 32  Seurakunnan tuomia polttouhreja oli 70 nautaa, 100 pässiä ja 200 uroskaritsaa; nämä kaikki tuotiin polttouhreiksi Jehovalle.+ 33  Lisäksi pyhiä uhrilahjoja oli 600 nautaa ja 3 000 lammasta. 34  Pappeja ei kuitenkaan ollut tarpeeksi nylkemään kaikkia polttouhreja, joten heidän veljensä leeviläiset auttoivat heitä,+ kunnes työ oli saatu valmiiksi ja papit saattoivat pyhittäytyä.+ Leeviläiset nimittäin suhtautuivat pyhittäytymiseensä tunnollisemmin* kuin papit. 35  Myös polttouhreja,+ yhteysuhrien rasvapaloja+ ja polttouhreihin liittyviä juomauhreja+ oli paljon. Näin Jehovan temppelin palvelus palautettiin ennalleen.* 36  Hiskia ja koko kansa iloitsivat siitä, mitä tosi Jumala oli tehnyt kansan hyväksi,+ sillä tämä kaikki oli tapahtunut hyvin nopeasti.

Alaviitteet

Tai ”ja pilkattu”.
Tai ”levätä”.
Tai ”pinottujen leipien pöydän”. Ks. sanasto, ”Uhrileipä”.
Tai ”kuningashuoneen”.
Kirjaim. ”sydämeltään vilpittömämmin”.
Tai ”järjestettiin”.

Tutkimisviitteet

Media