1. Mooseksen kirja 36:1–43

36  Tämä on luettelo Esaun eli Edomin+ jälkeläisistä.  Esau otti vaimonsa Kanaanin tyttäristä: Adan,+ joka oli heettiläisen Elonin tytär,+ Oholibaman,+ joka oli Anan tytär ja hivviläisen Sibeonin pojantytär,  ja Basematin,+ joka oli Ismaelin tytär ja Nebajotin sisar.+  Ada synnytti Esaulle Elifasin, Basemat synnytti Reuelin,  ja Oholibama synnytti Jeusin, Jalamin ja Korahin.+ Nämä ovat Esaun pojat, jotka syntyivät hänelle Kanaanin maassa.  Sitten Esau otti vaimonsa, poikansa, tyttärensä, kaikki talouteensa kuuluvat,* laumansa ja kaikki muut kotieläimensä sekä kaiken omaisuuden, jonka hän oli koonnut+ Kanaanin maassa, ja lähti toiseen maahan jonkin matkan päähän veljestään Jaakobista.+  Heille oli nimittäin karttunut niin paljon omaisuutta, etteivät he voineet elää yhdessä eikä maa, jossa he asuivat,* pystynyt elättämään heitä heidän karjalaumojensa vuoksi.  Niin Esau asettui asumaan Seirin vuoristoon.+ Esau on Edom.+  Tämä on luettelo Edomin kantaisän Esaun jälkeläisistä, jotka asuivat Seirin vuoristossa.+ 10  Nämä ovat Esaun poikien nimet: Esaun vaimon Adan poika Elifas, Esaun vaimon Basematin poika Reuel.+ 11  Elifasin poikia olivat Teman,+ Omar, Sefo, Gatam ja Kenas.+ 12  Timnasta tuli Esaun pojan Elifasin sivuvaimo. Aikanaan hän synnytti Elifasille Amalekin.+ Nämä ovat Esaun vaimon Adan pojat.* 13  Nämä ovat Reuelin pojat: Nahat, Serah, Samma ja Missa. Nämä olivat Esaun vaimon Basematin+ poikia.* 14  Nämä olivat Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären ja Sibeonin pojantyttären, poikia, jotka hän synnytti Esaulle: Jeus, Jalam ja Korah. 15  Nämä ovat Esaun poikien šeikit:*+ Esaun esikoisen Elifasin pojat šeikki Teman, šeikki Omar, šeikki Sefo, šeikki Kenas,+ 16  šeikki Korah, šeikki Gatam ja šeikki Amalek. Nämä ovat Elifasin šeikit+ Edomin maassa. Nämä ovat Adan pojat. 17  Nämä ovat Esaun pojan Reuelin pojat: šeikki Nahat, šeikki Serah, šeikki Samma ja šeikki Missa. Nämä ovat Reuelin šeikit Edomin maassa.+ Nämä ovat Esaun vaimon Basematin pojat. 18  Nämä ovat vielä Esaun vaimon Oholibaman pojat: šeikki Jeus, šeikki Jalam ja šeikki Korah. Nämä ovat Esaun vaimon Oholibaman, Anan tyttären, šeikit. 19  Nämä ovat Esaun pojat, ja nämä ovat heidän šeikkinsä. Hän on Edom.+ 20  Nämä ovat horilaisen Seirin pojat, sen maan asukkaat:+ Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,+ 21  Dison, Eser ja Disan.+ Nämä ovat horilaisten šeikit, Seirin pojat, Edomin maassa. 22  Lotanin poikia olivat Hori ja Hemam, ja Lotanin sisar oli Timna.+ 23  Nämä ovat Sobalin pojat: Alvan, Manahat, Ebal, Sefoo ja Onam. 24  Nämä ovat Sibeonin pojat:+ Ajja ja Ana. Tämä Ana löysi kuumat lähteet erämaasta ollessaan paimentamassa isänsä Sibeonin aaseja. 25  Nämä ovat Anan lapset: Dison ja Anan tytär Oholibama. 26  Nämä ovat Disonin pojat: Hemdan, Esban, Jitran ja Keran.+ 27  Nämä ovat Eserin pojat: Bilhan, Saavan ja Akan. 28  Nämä ovat Disanin pojat: Us ja Aran.+ 29  Nämä ovat horilaisten šeikit: šeikki Lotan, šeikki Sobal, šeikki Sibeon, šeikki Ana, 30  šeikki Dison, šeikki Eser ja šeikki Disan.+ Nämä ovat horilaisten šeikit heidän šeikkiensä mukaan Seirin maassa. 31  Nämä ovat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin maassa+ ennen kuin yksikään kuningas hallitsi israelilaisia.*+ 32  Beorin poika Bela hallitsi Edomissa, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Dinhaba. 33  Kun Bela kuoli, Bosrasta olevan Serahin poika Jobab alkoi hallita hänen tilallaan. 34  Kun Jobab kuoli, temanilaisten maasta oleva Husam alkoi hallita hänen tilallaan. 35  Kun Husam kuoli, Bedadin poika Hadad, joka löi midianilaiset+ Moabin alueella, alkoi hallita hänen tilallaan, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit. 36  Kun Hadad kuoli, Masrekasta oleva Samla alkoi hallita hänen tilallaan. 37  Kun Samla kuoli, Rehobotista Virran varrelta oleva Saul alkoi hallita hänen tilallaan. 38  Kun Saul kuoli, Akborin poika Baal-Hanan alkoi hallita hänen tilallaan. 39  Kun Akborin poika Baal-Hanan kuoli, Hadar alkoi hallita hänen tilallaan. Hänen kaupunkinsa nimi oli Pau, ja hänen vaimonsa oli Mehetabel, Me-Sahabin tyttären Matredin tytär. 40  Nämä siis ovat Esaun šeikkien nimet heidän sukujensa, asuinpaikkojensa ja nimiensä mukaan: šeikki Timna, šeikki Alva, šeikki Jetet,+ 41  šeikki Oholibama, šeikki Ela, šeikki Pinon, 42  šeikki Kenas, šeikki Teman, šeikki Mibsar, 43  šeikki Magdiel ja šeikki Iram. Nämä ovat Edomin šeikit heidän alueidensa mukaan heidän hallussaan olevassa maassa.+ Tämä on Esau, Edomin kantaisä.+

Alaviitteet

Tai ”taloutensa sielut”.
Tai ”asuivat muukalaisina”.
Tai ”pojanpojat”.
Tai ”pojanpoikia”.
Ts. heimopäälliköt.
Kirjaim. ”Israelin poikia”.

Tutkimisviitteet

Media