1. Korinttilaisille 14:1–40

14  Pyrkikää rakkauteen, mutta tavoitelkaa* hengellisiä lahjoja, erityisesti kuitenkin sitä, että profetoisitte.+  Se, joka puhuu jollain kielellä, ei puhu ihmisille vaan Jumalalle, sillä kukaan ei kuuntele,+ vaan hän puhuu pyhiä salaisuuksia+ hengen vaikutuksesta.  Se, joka profetoi, puolestaan rakentaa, rohkaisee ja lohduttaa ihmisiä puheellaan.  Se, joka puhuu jollain kielellä, rakentaa itseään, mutta se, joka profetoi, rakentaa seurakuntaa.  Haluaisin tosin teidän kaikkien puhuvan kielillä,+ mutta pidän parempana, että profetoitte.+ Se, joka profetoi, onkin suurempi kuin se, joka puhuu kielillä, ellei tämä myös tulkkaa,* jotta seurakunta rakentuisi.  Mutta jos nyt, veljet, tulisin puhumaan teille kielillä, niin miten minä hyödyttäisin teitä, ellen puhuisi teille ilmestyksen,+ tiedon,+ profetian tai opetuksen avulla?  Samoin on sellaisten elottomien esineiden laita, joilla tuotetaan ääntä, olipa kyseessä huilu tai harppu. Jos sävelet eivät erotu toisistaan, miten voidaan tunnistaa, mitä huilulla tai harpulla soitetaan?  Jos trumpetilla soitetaan epäselvä kutsu, kuka valmistautuu taisteluun?  Samoin jos teidänkään puhettanne ei ole helppo ymmärtää, mistä tiedetään, mitä puhutaan? Tehän puhutte ilmaan. 10  Maailmassa voi olla monia eri kieliä, mutta yksikään ei ole vailla merkitystä. 11  Ellen kuitenkaan ymmärrä puheen merkitystä, minä olen puhujalle vieraskielinen ja puhuja on minulle vieraskielinen. 12  Samoin tekin, koska haluatte kovasti hengen lahjoja, pyrkikää siihen, että teillä olisi runsaasti niitä lahjoja, jotka rakentavat seurakuntaa.+ 13  Siksi rukoilkoon se, joka puhuu jollain kielellä, että hän voisi tulkata.*+ 14  Jos nimittäin rukoilen jollain kielellä, niin hengen lahja, jonka olen saanut, rukoilee, mutta en ymmärrä, mitä puhun. 15  Mitä siis pitää tehdä? Minun on rukoiltava hengen lahjan avulla mutta myös ymmärrystä käyttäen. Minun on laulettava ylistystä hengen lahjan avulla mutta myös ymmärrystä käyttäen. 16  Miten muussa tapauksessa, jos ylistät hengen lahjan avulla, keskuudessasi oleva tavallinen ihminen voi sanoa ”aamen” sinun kiitosrukoukseesi? Eihän hän tiedä, mitä sanot. 17  Sinä kyllä esität kiitosrukouksen hyvin, mutta tuo toinen ei rakennu. 18  Kiitän Jumalaa siitä, että puhun useampia kieliä kuin kukaan teistä. 19  Siitä huolimatta haluaisin seurakunnassa puhua mieluummin viisi sanaa ymmärrystäni käyttäen, jotta voisin myös opettaa* muita, kuin kymmenentuhatta sanaa jollain kielellä.+ 20  Veljet, älkää tulko lapsiksi ymmärrykseltänne,+ vaan olkaa lapsia pahuuteen katsoen.+ Tulkaa ymmärrykseltänne täysikasvuisiksi.+ 21  Lakiin on kirjoitettu: ”’Ulkomaalaisten kielillä ja vieraiden huulilla minä puhun tälle kansalle, mutta silloinkaan he eivät halua kuunnella minua’, sanoo Jehova.”*+ 22  Kielet eivät siis ole merkkinä uskoville vaan ei-uskoville,+ kun taas profetoiminen ei ole ei-uskoville vaan uskoville. 23  Siksi jos koko seurakunta kokoontuu yhteen paikkaan ja kaikki puhuvat kielillä ja tavallisia ihmisiä tai ei-uskovia tulee sisään, niin eivätkö he sano, että te olette järjiltänne? 24  Mutta jos te kaikki profetoitte ja joku ei-uskova tai tavallinen ihminen tulee sisään, niin kaikki ojentavat häntä ja tutkivat häntä tarkkaan. 25  Silloin hänen sydämensä salaisuudet tulevat ilmi, niin että hän kumartuu maahan asti, palvoo Jumalaa ja julistaa: ”Jumala on todella teidän keskuudessanne.”+ 26  Mitä siis pitää tehdä, veljet? Kun kokoonnutte, yhdellä on psalmi, toisella on opetus, toisella on ilmestys, toisella on kieli ja toisella on tulkkaus.*+ Kaiken tulee tapahtua niin, että se on rakentavaa. 27  Jos jotkut puhuvat jollain kielellä, vain kahden tai enintään kolmen tulee puhua, kunkin heistä vuorollaan, ja jonkun on toimittava tulkkina.*+ 28  Mutta ellei tulkkia ole,* hänen täytyy pysyä hiljaa seurakunnassa ja puhua itselleen ja Jumalalle. 29  Kahden tai kolmen profeetan+ tulee puhua, ja muiden tulee ottaa selville merkitys. 30  Jos kuitenkin joku toinen saa siellä istuessaan ilmestyksen, ensimmäisen puhujan tulee olla hiljaa. 31  Te voitte näet kaikki profetoida yksitellen, niin että kaikki oppisivat ja kaikki rohkaistuisivat.+ 32  Profeettojen tulee hallita heillä olevia hengen lahjoja. 33  Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala.+ Niin kuin kaikissa pyhien seurakunnissa, 34  naisten tulee pysyä hiljaa seurakunnissa, sillä heidän ei sallita puhua.+ Heidän on sen sijaan oltava alamaisia,+ kuten Jumalan laissakin sanotaan. 35  Jos he eivät ymmärrä jotain, heidän on kysyttävä mieheltään kotona, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnassa. 36  Teiltäkö Jumalan sana on lähtöisin, tai onko se tavoittanut ainoastaan teidät? 37  Jos joku ajattelee olevansa profeetta tai saaneensa hengen lahjan, hänen täytyy tunnustaa, että se, mitä kirjoitan teille, on Herran käsky. 38  Mutta jos joku jättää huomiotta tämän, hänet jätetään huomiotta.* 39  Tavoitelkaa siis, veljeni, profetoimista,+ mutta älkää kieltäkö puhumasta kielillä.+ 40  Mutta kaiken tulee tapahtua asianmukaisesti ja hyvässä järjestyksessä.+

Alaviitteet

Tai ”yrittäkää innokkaasti saada”.
Tai ”tulkitse”.
Tai ”tulkita”.
Tai ”opettaa suullisesti”.
Tai ”tulkitseminen”.
Tai ”tulkittava”.
Tai ”ellei joku tulkitse”.
Tai mahd. ”jos joku on tietämätön, hän pysyy tietämättömänä”.

Tutkimisviitteet

Media