1. Aikakirja 8:1–40

8  Benjaminille+ syntyivät esikoinen Bela+ sekä toinen poika Asbel,+ kolmas Ahrah,  neljäs Noha ja viides Raafa.  Belan pojat olivat Addar, Gera,+ Abihud,  Abisua, Naaman, Ahoah,  Gera, Sefufan ja Huram.  Nämä olivat Ehudin pojat, Gebassa+ asuvien sukujen päämiehet, ja heidät vietiin pakkosiirtolaisuuteen Manahatiin:  Naaman, Ahia ja Gera; hän vei heidät pakkosiirtolaisuuteen, ja hänelle syntyivät Ussa ja Ahihud.  Saharaimille syntyi lapsia moabilaisten alueella sen jälkeen kun hän oli lähettänyt heidät pois. Husim ja Baara olivat hänen vaimojaan.*  Hänen vaimonsa Hodes synnytti hänelle Jobabin, Sibian, Mesan, Malkamin, 10  Jeuusin, Sakejan ja Mirman. Nämä olivat hänen poikiaan, sukujen päämiehiä. 11  Husim synnytti hänelle Abitubin ja Elpaalin. 12  Elpaalin pojat olivat Eber, Misam, Semed (joka rakensi Onon+ sekä Lodin+ ja sitä ympäröivät pikkukaupungit), 13  Beria ja Sema. He olivat Aijalonissa+ asuvien sukujen päämiehiä, ja he ajoivat pois Gatin asukkaat. 14  Lisäksi olivat Ahjo, Sasak, Jeremot, 15  Sebadja, Arad, Eder, 16  Mikael, Jispa, Joha, Berian pojat; 17  Sebadja, Mesullam, Hiski, Heber, 18  Jismerai, Jislia, Jobab, Elpaalin pojat; 19  Jakim, Sikri, Sabdi, 20  Elienai, Silletai, Eliel, 21  Adaja, Beraja, Simrat, Simein pojat; 22  Jispan, Eber, Eliel, 23  Abdon, Sikri, Hanan, 24  Hananja, Elam, Antotia, 25  Jifdeja, Penuel, Sasakin pojat; 26  Samserai, Seharja, Atalja, 27  Jaaresja, Elia, Sikri, Jerohamin pojat. 28  Nämä olivat sukujen päämiehiä polveutumisensa mukaisesti. Nämä päämiehet asuivat Jerusalemissa. 29  Gibeonin isä Jeiel asui Gibeonissa,+ ja hänen vaimonsa nimi oli Maaka.+ 30  Hänen esikoispoikansa oli Abdon, ja sitten tulivat Suur, Kis, Baal, Nadab, 31  Gedor, Ahjo ja Seker. 32  Miklotille syntyi Sima. He kaikki asuivat veljiensä lähellä Jerusalemissa yhdessä muiden veljiensä kanssa. 33  Nerille+ syntyi Kis, Kisille syntyi Saul,+ ja Saulille syntyivät Jonatan,+ Malki-Sua,+ Abinadab+ ja Esbaal.*+ 34  Jonatanin poika oli Merib-Baal,*+ ja Merib-Baalille syntyi Miika.+ 35  Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tarea ja Ahas. 36  Ahasille syntyi Jehoadda, Jehoaddalle syntyivät Alemet, Asmavet ja Simri, ja Simrille syntyi Moosa. 37  Moosalle syntyi Binea. Tämän poika oli Rafa, tämän poika Eleasa, tämän poika Asel. 38  Aselilla oli kuusi poikaa, joiden nimet olivat Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Hanan. Kaikki nämä olivat Aselin poikia. 39  Hänen veljensä Eesekin pojat olivat esikoinen Ulam, toinen poika Jeus ja kolmas Elifelet. 40  Ulamin pojat olivat voimakkaita sotureita, jotka osasivat käyttää jousta,* ja heillä oli paljon poikia ja pojanpoikia, 150. Kaikki nämä olivat Benjaminin jälkeläisiä.

Alaviitteet

Tai mahd. ”lähettänyt vaimonsa Husimin ja Baaran pois”.
Esbaalista käytetään myös nimeä Is-Boset.
Merib-Baalista käytetään myös nimeä Mefiboset.
Kirjaim. ”asettivat jalkansa jouselle”.

Tutkimisviitteet

Media