Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Pyhä Raamattu – Uuden maailman käännös (tutkimislaitos)

19. KYSYMYS

Mitä Raamatun kirjat sisältävät?

HEPREALAISET KIRJOITUKSET (”VANHA TESTAMENTTI”)

PENTATEUKKI (5 KIRJAA)

1., 2., 3., 4. ja 5. Mooseksen kirja

Luomisesta muinaisen Israelin kansan perustamiseen

HISTORIAKIRJAT (12 KIRJAA)

Joosua, Tuomarien kirja, Ruut

Israelin saapuminen Luvattuun maahan ja sen jälkeisiä tapahtumia

1. ja 2. Samuelin kirja, 1. ja 2. Kuninkaiden kirja, 1. ja 2. Aikakirja

Israelin kansan historiaa Jerusalemin tuhoon saakka

Esra, Nehemia, Ester

Juutalaisten historiaa Babylonin pakkosiirtolaisuuden jälkeen

RUNOKIRJAT (5 KIRJAA)

Job, Psalmit, Sananlaskut, Saarnaaja, Laulujen laulu

Viisaiden mietelmien ja laulujen kokoelmia

PROFEETTAKIRJAT (17 KIRJAA)

Jesaja, Jeremia, Valituslaulut, Hesekiel, Daniel, Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Nahum, Habakuk, Sefanja, Haggai, Sakarja, Malakia

Jumalan kansaa koskevia profetioita eli ennustuksia

KREIKKALAISET KIRJOITUKSET (”UUSI TESTAMENTTI”)

EVANKELIUMIT (4 KIRJAA)

Matteus, Markus, Luukas, Johannes

Historiallinen kertomus Jeesuksen elämästä ja palveluksesta

APOSTOLIEN TEOT (1 KIRJA)

Historiallinen kertomus kristillisen seurakunnan ja lähetystyön alkuvaiheista

KIRJEET (21 KIRJAA)

Roomalaisille, 1. ja 2. Korinttilaisille, Galatalaisille, Efesolaisille, Filippiläisille, Kolossalaisille, 1. ja 2. Tessalonikalaisille

Kirjeitä kristillisille seurakunnille

1. ja 2. Timoteukselle, Titukselle, Filemonille

Kirjeitä yksityisille kristityille

Heprealaisille, Jaakobin kirje, 1. ja 2. Pietarin kirje, 1., 2. ja 3. Johanneksen kirje, Juudaksen kirje

Muita kirjeitä kristityille

JOHANNEKSEN ILMESTYS (1 KIRJA)

Apostoli Johanneksen profeetallisia näkyjä