Joosua 21:1–45

21  Leeviläisten sukujen päämiehet lähestyivät nyt pappi Eleasaria+ ja Nunin poikaa Joosuaa sekä Israelin heimojen sukujen päämiehiä  ja sanoivat heille Silossa+ Kanaanin maassa: ”Jehova käski Mooseksen välityksellä antaa meille kaupunkeja, joissa voisimme asua, ja niiden laidunmaat karjaamme varten.”+  Niin israelilaiset antoivat leeviläisille nämä kaupungit+ ja niiden laidunmaat omasta perinnöstään Jehovan käskyn mukaisesti.+  Arpa lankesi kehatilaisten+ suvuille. Niille leeviläisille, jotka olivat pappi Aaronin jälkeläisiä, annettiin arvan perusteella Juudan+ heimon, Simeonin+ heimon ja Benjaminin+ heimon alueelta 13 kaupunkia.  Lopuille kehatilaisille annettiin arvan perusteella Efraimin+ heimon, Danin heimon ja Manassen+ heimon toisen puoliskon sukujen alueelta 10 kaupunkia.  Gersonilaiset+ saivat Isaskarin heimon, Asserin heimon ja Naftalin heimon suvuilta sekä Manassen heimon toisen puoliskon sukujen alueelta Basanista 13 kaupunkia.+  Merarilaisten+ suvuille tuli Ruubenin heimolta, Gadin heimolta ja Sebulonin heimolta 12 kaupunkia.+  Niinpä israelilaiset antoivat arvan perusteella leeviläisille nämä kaupungit ja niiden laidunmaat, niin kuin Jehova oli käskenyt Mooseksen välityksellä.+  Juudan heimo ja Simeonin heimo antoivat nämä nimeltä mainitut kaupungit,+ 10  ja ne annettiin leeviläisten kehatilaissukuihin kuuluville Aaronin pojille, koska he saivat ensimmäisen arvan. 11  He antoivat heille Juudan vuoristosta Kirjat-Arban+ (Arba oli Anakin isä) eli Hebronin+ ja sitä ympäröivät laidunmaat. 12  Kaupungin ulkopuolella olevat maa-alueet ja kylät oli kuitenkin annettu Jefunnen pojalle Kalebille.+ 13  Pappi Aaronin pojille he antoivat turvakaupungin tappajaa varten,+ nimittäin Hebronin+ laidunmaineen, sekä lisäksi Libnan+ laidunmaineen, 14  Jattirin+ laidunmaineen, Estemoan+ laidunmaineen, 15  Holonin+ laidunmaineen, Debirin+ laidunmaineen, 16  Ainin+ laidunmaineen, Jutan+ laidunmaineen ja Bet-Semesin laidunmaineen – 9 kaupunkia näiltä kahdelta heimolta. 17  Benjaminin heimolta: Gibeon+ laidunmaineen, Geba laidunmaineen,+ 18  Anatot+ laidunmaineen ja Almon laidunmaineen – 4 kaupunkia. 19  Aaronin jälkeläisille, papeille, annettiin kaikkiaan 13 kaupunkia laidunmaineen.+ 20  Lopuille leeviläisten kehatilaissuvuille annettiin arvan perusteella kaupunkeja Efraimin heimon alueelta. 21  Heille annettiin turvakaupunki tappajaa varten,+ nimittäin Sikem+ laidunmaineen Efraimin vuoristosta, Geser+ laidunmaineen, 22  Kibsaim laidunmaineen ja Bet-Horon+ laidunmaineen – 4 kaupunkia. 23  Danin heimolta: Elteke laidunmaineen, Gibbeton laidunmaineen, 24  Aijalon+ laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen – 4 kaupunkia. 25  Manassen heimon toiselta puoliskolta: Taanak+ laidunmaineen ja Gat-Rimmon laidunmaineen – 2 kaupunkia. 26  Loput kehatilaissuvut saivat kaikkiaan 10 kaupunkia laidunmaineen. 27  Leeviläisten gersonilaissuvut+ saivat Manassen heimon toiselta puoliskolta turvakaupungin tappajaa varten, nimittäin Golanin+ laidunmaineen Basanista, ja Beesteran laidunmaineen – 2 kaupunkia. 28  Isaskarin+ heimolta: Kisjon laidunmaineen, Daberat+ laidunmaineen, 29  Jarmut laidunmaineen ja En-Gannim laidunmaineen – 4 kaupunkia. 30  Asserin+ heimolta: Misal laidunmaineen, Abdon laidunmaineen, 31  Helkat+ laidunmaineen ja Rehob+ laidunmaineen – 4 kaupunkia. 32  Naftalin heimolta: turvakaupunki+ tappajaa varten, nimittäin Kedes+ laidunmaineen Galileasta, Hammot-Dor laidunmaineen ja Kartan laidunmaineen – 3 kaupunkia. 33  Gersonilaisten sukujen kaupunkeja oli kaikkiaan 13 kaupunkia laidunmaineen. 34  Merarilaissuvut,+ loput leeviläiset, saivat Sebulonin+ heimolta Jokneamin+ laidunmaineen, Kartan laidunmaineen, 35  Dimnan laidunmaineen ja Nahalalin+ laidunmaineen – 4 kaupunkia. 36  Ruubenin heimolta: Beser+ laidunmaineen, Jahas laidunmaineen,+ 37  Kedemot laidunmaineen ja Mefaat laidunmaineen – 4 kaupunkia. 38  Gadin+ heimolta: turvakaupunki tappajaa varten, nimittäin Ramot laidunmaineen Gileadista,+ Mahanaim+ laidunmaineen, 39  Hesbon+ laidunmaineen ja Jaser+ laidunmaineen – kaikkiaan 4 kaupunkia. 40  Merarilaisten suvuille, lopuille leeviläissuvuille, annettiin kaikkiaan 12 kaupunkia. 41  Kaikkiaan leeviläisten kaupunkeja israelilaisten maaomaisuuden keskellä oli 48 kaupunkia laidunmaineen.+ 42  Joka kaupunkia ympäröi laidunmaa; sellainen oli joka kaupungilla. 43  Niin Jehova antoi Israelille kaiken sen maan, jonka hän oli heidän esi-isilleen vannonut antavansa.+ He ottivat sen haltuunsa ja asettuivat sinne asumaan.+ 44  Lisäksi Jehova antoi heille joka puolella rauhan, niin kuin hän oli heidän esi-isilleen vannonut,+ eikä yksikään heidän vihollisistaan pystynyt pitämään puoliaan heitä vastaan.+ Jehova antoi kaikki heidän vihollisensa heidän käsiinsä.+ 45  Kaikista niistä hyvistä lupauksista,* jotka Jehova oli antanut Israelin kansalle, ei yksikään lupaus jäänyt täyttymättä, vaan ne kaikki toteutuivat.+

Alaviitteet

Tai ”sanoista”.