1. Aikakirja 9:1–44

  • Pakkosiirtolaisuuden jälkeinen sukuluettelo (1–34)

  • Saulin sukuhaara toistetaan (35–44)

9  Kaikki israelilaiset merkittiin sukuluetteloon, ja heidän nimensä on kirjoitettu ”Israelin kuninkaiden kirjaan”. Juuda vietiin pakkosiirtolaisuuteen Babyloniin uskottomuutensa takia.+  Jotkut israelilaiset sekä papit, leeviläiset ja temppelipalvelijat* olivat ensimmäisiä asukkaita, jotka palasivat kaupunkeihinsa omaisuutensa luo.+  Osa Juudan,+ Benjaminin,+ Efraimin ja Manassen jälkeläisistä asettui Jerusalemiin:  Juudan pojan Peresin+ jälkeläisiä olevan Banin pojan Imrin pojan Omrin pojan Ammihudin poika Utai;  silolaisista esikoinen Asaja ja hänen poikansa;  Serahin+ pojista Jeuel ja heidän 690 veljeään.  Benjaminin jälkeläisistä Hassenuan pojan Hodavjan pojan Mesullamin poika Sallu,  Jerohamin poika Jibneja, Mikrin pojan Ussin poika Ela ja Jibnian pojan Reuelin pojan Sefatjan poika Mesullam.  Heidän veljiään oli polveutumisensa mukaisesti 956. Kaikki nämä miehet olivat sukujensa päämiehiä. 10  Papeista Jedaja, Jehojarib, Jakin,+ 11  tosi Jumalan temppelin johtajan Ahitubin pojan Merajotin pojan Sadokin pojan Mesullamin pojan Hilkian poika Asarja, 12  Malkian pojan Pashurin pojan Jerohamin poika Adaja, Immerin pojan Mesillemitin pojan Mesullamin pojan Jahseran pojan Adielin poika Maesai 13  ja heidän veljensä, sukujen päämiehet, 1 760 voimakasta, pätevää miestä, jotka olivat käytettävissä tosi Jumalan temppelin palvelukseen. 14  Leeviläisistä Hasabjan pojan Asrikamin pojan Hassubin poika Semaja,+ Merarin jälkeläisistä, 15  sekä Bakbakkar, Heeres, Galal, Asafin pojan Sikrin pojan Mikan poika Mattanja, 16  Jedutunin pojan Galalin pojan Semajan poika Obadja ja Elkanan pojan Asan poika Berekja, joka asui netofalaisten asuinalueilla.+ 17  Portinvartijat+ olivat Sallum, Akkub, Talmon ja Ahiman. Heidän veljensä Sallum oli päämies, 18  ja hän oli tähän asti kuninkaan portilla idän puolella.+ Nämä olivat leeviläisten leirien portinvartijat. 19  Korahin pojan Ebjasafin pojan Koren poika Sallum ja hänen samaa sukua olevat veljensä, korahilaiset, valvoivat palvelustehtäviä pyhäkön ovenvartijoina, ja heidän isänsä olivat valvoneet Jehovan leiriä sisäänkäynnin vartijoina. 20  Eleasarin+ poika Pinehas+ oli menneisyydessä ollut heidän johtajansa, ja Jehova oli hänen kanssaan. 21  Meselemjan poika Sakarja+ oli kohtaamisteltan sisäänkäynnin portinvartija. 22  Portinvartijoiksi* valittuja oli kaikkiaan 212. He asuivat asuinalueillaan sukuluettelomerkintänsä+ mukaan. Daavid ja näkijä+ Samuel nimittivät heidät heidän luottamustehtäväänsä. 23  He ja heidän poikansa valvoivat Jehovan temppelin, pyhäkköteltan, porttien vartiointia.+ 24  Portinvartijoita oli neljällä sivulla: idässä, lännessä, pohjoisessa ja etelässä.+ 25  Aika ajoin heidän veljiensä piti tulla asuinalueiltaan seitsemäksi päiväksi palvelemaan heidän kanssaan. 26  Luottamustehtävässä oli neljä ylintä* portinvartijaa. He olivat leeviläisiä, ja heidän vastuullaan olivat huoneet* ja tosi Jumalan temppelin aarrevarastot.+ 27  He viettivät yön omilla paikoillaan tosi Jumalan temppelin ympärillä, sillä he huolehtivat vartioinnista, olivat vastuussa avaimesta ja avasivat temppelin joka aamu. 28  Jotkut heistä vastasivat palveluksessa käytettävistä välineistä.+ He laskivat ne tuodessaan ne sisään ja viedessään ne pois. 29  Jotkut heistä oli asetettu valvomaan näitä välineitä, kaikkia pyhiä välineitä+ sekä hienoja jauhoja,+ viiniä,+ öljyä,+ suitsutuspihkaa+ ja balsamiöljyä.+ 30  Jotkut pappien pojat sekoittivat balsamiöljyvoiteen. 31  Leeviläisellä Mattitjalla, joka oli korahilaisen Sallumin esikoinen, oli luottamustehtävänä valvoa leipomista.*+ 32  Jotkut heidän kehatilaisista veljistään vastasivat uhrileivistä*+ ja niiden valmistamisesta joka sapatti.+ 33  Nämä olivat laulajia, leeviläisten sukujen päämiehiä, jotka olivat huoneissa* ja jotka oli vapautettu muista tehtävistä, sillä heidän velvollisuutenaan oli olla palveluksessa päivin ja öin. 34  Nämä olivat leeviläisten sukujen päämiehet polveutumisensa mukaisesti. Nämä päämiehet asuivat Jerusalemissa. 35  Gibeonin isä Jeiel asui Gibeonissa,+ ja hänen vaimonsa nimi oli Maaka. 36  Hänen esikoispoikansa oli Abdon, ja sitten tulivat Suur, Kis, Baal, Ner, Nadab, 37  Gedor, Ahjo, Sakarja ja Miklot. 38  Miklotille syntyi Simam. He kaikki asuivat veljiensä lähellä Jerusalemissa yhdessä muiden veljiensä kanssa. 39  Nerille+ syntyi Kis, Kisille syntyi Saul,+ ja Saulille syntyivät Jonatan,+ Malki-Sua,+ Abinadab+ ja Esbaal. 40  Jonatanin poika oli Merib-Baal,+ ja Merib-Baalille syntyi Miika.+ 41  Miikan pojat olivat Piton, Melek, Tahrea ja Ahas. 42  Ahasille syntyi Jara, Jaralle syntyivät Alemet, Asmavet ja Simri, ja Simrille syntyi Moosa. 43  Moosalle syntyi Binea. Tämän poika oli Refaja, tämän poika Eleasa, tämän poika Asel. 44  Aselilla oli kuusi poikaa, joiden nimet olivat Asrikam, Bokeru, Ismael, Searja, Obadja ja Hanan. Nämä olivat Aselin pojat.

Alaviitteet

Tai ”netinit”. Kirjaim. ”annetut”.
Kirjaim. ”Kynnysten vartijoiksi”.
Kirjaim. ”voimakasta”.
Tai ”ruokailuhuoneet”.
Kirjaim. ”pannuissa leivottavia”.
Tai ”pinotuista leivistä”. Ks. sanasto.
Tai ”ruokailuhuoneissa”.