1. Aikakirja 4:1–43

  • Juudan muut jälkeläiset (1–23)

    • Jaebes ja hänen rukouksensa (9, 10)

  • Simeonin jälkeläiset (24–43)

4  Juudan pojat olivat Peres,+ Hesron,+ Karmi, Hur+ ja Sobal.+  Sobalin pojalle Reajalle syntyi Jahat, ja Jahatille syntyivät Ahumai ja Lahad. Nämä olivat soralaisten+ suvut.  Nämä olivat Eetamin+ isän pojat: Jisreel, Jisma ja Jidbas (ja heidän sisarensa nimi oli Haslelponi).  Penuel oli Gedorin isä, ja Eser oli Husan isä. Nämä olivat Efratan esikoisen Hurin,+ Betlehemin+ isän, jälkeläiset.  Tekoan+ isällä Ashurilla+ oli kaksi vaimoa: Hela ja Naara.  Naara synnytti hänelle Ahussamin, Heferin, Temenin ja Haahastarin. Nämä olivat Naaran pojat.  Helan pojat olivat Seret, Jishar ja Etnan.  Koosista tuli Anubin, Sobeban ja Harumin pojan Aharhelin sukujen isä.  Jaebes oli kunnioitetumpi kuin veljensä. Hänen äitinsä antoi hänelle nimeksi Jaebes* ja sanoi: ”Tunsin kipua, kun synnytin hänet.” 10  Jaebes pyysi Israelin Jumalalta: ”Kunpa sinä siunaisit minua ja laajentaisit alueeni! Kunpa olisit* kanssani ja suojelisit minua onnettomuuksilta, niin etteivät ne vahingoittaisi minua!” Niin Jumala toimi, kuten hän oli pyytänyt. 11  Suhan veljelle Kelubille syntyi Mehir, joka oli Estonin isä. 12  Estonille syntyivät Bet-Raafa, Paseah ja Tehinna, Ir-Nahasin isä. Nämä olivat Rekan miehet. 13  Kenasin pojat olivat Otniel+ ja Seraja, ja Otnielin poika oli* Hatat. 14  Meonotaista tuli Ofran isä. Serajalle syntyi Joab, Ge-Harasimin* isä. Ge-Harasimin asukkaat saivat tämän nimen siksi, että he olivat käsityöläisiä. 15  Jefunnen pojan Kalebin+ pojat olivat Iru, Ela ja Naam, ja Elan poika oli* Kenas. 16  Jehallelelin pojat olivat Sif, Sifa, Tireja ja Asarel. 17  Esraan pojat olivat Jeter, Mered, Efer ja Jalon. Hän* synnytti Mirjamin, Sammain ja Jisbahin, Estemoan isän. 18  (Hänen juutalainen vaimonsa synnytti Jeredin, josta tuli Gedorin isä, Heberin, josta tuli Sokon isä, ja Jekutielin, josta tuli Sanoahin isä.) Nämä olivat Bitjan pojat, faraon tyttären, jonka Mered oli ottanut vaimokseen. 19  Hodian vaimon, Nahamin sisaren, pojat olivat garmilaisen Keilan isä ja maakalaisen Estemoan isä. 20  Siimonin pojat olivat Amnon, Rinna, Ben-Hanan ja Tilon. Jisin pojat olivat Sohet ja Ben-Sohet. 21  Juudan pojan Selaan+ jälkeläiset* olivat Er, Lekan isä, ja Laeda, Maresan isä, sekä Asbean jälkeläisiin* kuuluvat suvut, jotka valmistivat hienoa kangasta, 22  samoin kuin Jokim, Koseban miehet, Joas ja Saraf, jotka ottivat itselleen moabilaiset vaimot, sekä Jasubi-Lehem. Nämä ovat muinaisia luetteloita.* 23  He olivat Netaimissa ja Gederassa asuvia savenvalajia. He asuivat siellä ja tekivät työtä kuninkaalle. 24  Simeonin+ pojat olivat Nemuel, Jamin, Jarib, Serah ja Saul.+ 25  Saulin poika oli Sallum, tämän poika Mibsam ja tämän poika Misma. 26  Misman pojat olivat hänen poikansa Hammuel, tämän poika Sakkur, tämän poika Simei. 27  Simeillä oli 16 poikaa ja 6 tytärtä, mutta hänen veljillään ei ollut paljon poikia, eivätkä mitkään heidän sukunsa olleet yhtä lukuisia kuin Juudan miesten suvut.+ 28  He asuivat Beersebassa,+ Moladassa,+ Hasar-Sualissa,+ 29  Bilhassa, Esemissä,+ Toladissa, 30  Betuelissa,+ Hormassa,+ Siklagissa,+ 31  Bet-Markabotissa, Hasar-Susimissa,+ Bet-Birissä ja Saaraimissa. Nämä olivat heidän kaupunkinsa Daavidin hallituskauteen asti. 32  Heidän asuinpaikkojaan olivat Eetam, Ain, Rimmon, Token ja Asan,+ viisi kaupunkia, 33  sekä näiden kaupunkien ympärillä olevat asuinpaikat Baaliin asti. Nämä olivat heitä koskevat sukuluettelomerkinnät ja heidän asuinpaikkansa. 34  Mesobab, Jamlek, Amasjan poika Josa, 35  Joel, Asieelin pojan Serajan pojan Josibjan poika Jeehu 36  sekä Eljoenai, Jaakoba, Jesohaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja 37  ja Semajan pojan Simriin pojan Jedajan pojan Allonin pojan Sifin poika Sisa; 38  nämä nimeltä mainitut olivat sukujensa päämiehiä, ja heidän esi-isiensä suvut kasvoivat suuriksi. 39  He menivät Gedoria kohti laakson itäpuolelle etsimään katrailleen laidunta. 40  Lopulta he löysivät reheviä ja hyviä laitumia, ja maa oli avara, rauhallinen ja levollinen. Siellä asui aiemmin haamilaisia.+ 41  Ne joiden nimet on luetteloitu, tulivat Juudan kuninkaan Hiskian+ päivinä ja hävittivät haamilaisten teltat ja siellä asuneet meunilaiset. He tuhosivat heidät,* eikä heistä ole jäljellä enää mitään. He asettuivat heidän paikalleen, koska siellä oli laidunta heidän katrailleen. 42  Osa simeonilaisista, 500 miestä, meni Seirin vuoristoon+ Jisin poikien Pelatjan, Nearjan, Refajan ja Ussielin johdolla. 43  He löivät kuoliaaksi loput pakoon päässeistä amalekilaisista,+ ja he ovat asuneet siellä tähän päivään saakka.

Alaviitteet

Nimi Jaebes voi tulla ’kipua’ merkitsevästä heprean sanasta.
Kirjaim. ”kätesi olisi”.
Kirjaim. ”pojat”.
Merk. ’käsityöläisten laakso’.
Kirjaim. ”pojat”.
Viittaa mahd. jakeessa 18 mainittuun Bitjaan.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”taloon”.
Tai ”Nämä sanat ovat vanhaa perinnettä”.
Tai ”vihkivät heidät tuhon omaksi”. Ks. sanasto, ”Tuhon omaksi vihkiminen”.