1. Aikakirja 3:1–24

  • Daavidin jälkeläiset (1–9)

  • Daavidin kuningassuku (10–24)

3  Nämä olivat Daavidin pojat, jotka syntyivät hänelle Hebronissa:+ esikoinen Amnon,+ jonka äiti oli jisreeliläinen Ahinoam,+ sekä toinen poika Daniel, jonka äiti oli karmelilainen Abigail,+  kolmas Absalom,+ Gesurin kuninkaan Talmain tyttären Maakan poika, neljäs Adonia,+ Haggitin poika,  viides Sefatja, jonka äiti oli Abital, ja kuudes Jitream, jonka äiti oli Daavidin vaimo Egla.  Nämä kuusi syntyivät hänelle Hebronissa. Hän hallitsi siellä 7 vuotta ja 6 kuukautta ja Jerusalemissa 33 vuotta.+  Nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa:+ Simea, Sobab, Natan+ ja Salomo.+ Näiden neljän äiti oli Ammielin tytär Batseba.+  Yhdeksän muuta poikaa olivat Jibhar, Elisama, Elifelet,  Nogah, Nefeg, Jafia,  Elisama, Eljada ja Elifelet.  Nämä kaikki olivat Daavidin poikia, ja lisäksi olivat sivuvaimojen pojat. Heidän sisarensa oli Tamar.+ 10  Salomon poika oli Rehabeam.+ Tämän poika oli Abia,+ tämän poika Asa,+ tämän poika Josafat,+ 11  tämän poika Joram,+ tämän poika Ahasja,+ tämän poika Joas,+ 12  tämän poika Amasja,+ tämän poika Asarja,+ tämän poika Jotam,+ 13  tämän poika Ahas,+ tämän poika Hiskia,+ tämän poika Manasse,+ 14  tämän poika Amon,+ tämän poika Josia.+ 15  Josian pojat olivat esikoinen Johanan sekä toinen poika Jojakim,+ kolmas Sidkia,+ neljäs Sallum. 16  Jojakimin pojat olivat hänen poikansa Jekonja+ ja tämän poika Sidkia. 17  Vangitun Jekonjan pojat olivat Sealtiel, 18  Malkiram, Pedaja, Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19  Pedajan pojat olivat Serubbabel+ ja Simei, ja Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja (ja heidän sisarensa oli Selomit). 20  Viisi muuta poikaa olivat Hasuba, Ohel, Berekja, Hasadja ja Jusab-Hesed. 21  Hananjan pojat olivat Pelatja ja Jesaia. Tämän poika oli* Refaja, tämän poika* Arnan, tämän poika* Obadja ja tämän poika* Sekanja. 22  Sekanjan pojat olivat Semaja ja tämän pojat Hattus, Jigal, Bariah, Nearja ja Safat, kaikkiaan kuusi. 23  Nearjan pojat olivat Eljoenai, Hiskija ja Asrikam, kolme. 24  Eljoenain pojat olivat Hodavja, Eljasib, Pelaja, Akkub, Johanan, Delaja ja Anani, seitsemän.

Alaviitteet

Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”pojat”.