1. Aikakirja 27:1–34

  • Kuninkaan palveluksessa olevat päällysmiehet (1–34)

27  Israelilaisia oli kussakin osastossa 24 000. Heihin sisältyivät sukujen päämiehet, tuhannen- ja sadanpäälliköt+ sekä heidän päällysmiehensä, jotka palvelivat kuningasta+ kaikissa osastoihin liittyvissä asioissa. Osastot vuorottelivat* kuukausittain, vuoden kaikkina kuukausina.  Ensimmäisessä kuussa palvelevaa ensimmäistä osastoa johti Sabdielin poika Jasobeam,+ ja hänen osastossaan oli 24 000.  Hän oli Peresin+ poikia, ja hänen alaisuudessaan olivat kaikki ensimmäisessä kuussa palvelevien ryhmien esimiehet.  Toisessa kuussa palvelevaa osastoa johti ahohilainen+ Dodai,+ ja Miklot oli johtaja; hänen osastossaan oli 24 000.  Kolmannessa kuussa palvelevan kolmannen ryhmän esimies oli Benaja,+ ylipappi Jehojadan+ poika, ja hänen osastossaan oli 24 000.  Tämä Benaja oli voimakas soturi niiden 30:n joukossa ja niiden 30:n päällikkö, ja hänen osastoaan johti hänen poikansa Ammisabad.  Neljäs, neljännessä kuussa, oli Joabin veli+ Asael+ ja hänen jälkeensä hänen poikansa Sebadja; hänen osastossaan oli 24 000.  Viides esimies, viidennessä kuussa, oli jisrahilainen Samhut, ja hänen osastossaan oli 24 000.  Kuudes, kuudennessa kuussa, oli tekoalaisen+ Ikkesin poika Ira,+ ja hänen osastossaan oli 24 000. 10  Seitsemäs, seitsemännessä kuussa, oli pelonilainen Heles+ efraimilaisista, ja hänen osastossaan oli 24 000. 11  Kahdeksas, kahdeksannessa kuussa, oli husalainen Sibbekai+ serahilaisista,+ ja hänen osastossaan oli 24 000. 12  Yhdeksäs, yhdeksännessä kuussa, oli anatotilainen+ Abieser+ benjaminilaisista, ja hänen osastossaan oli 24 000. 13  Kymmenes, kymmenennessä kuussa, oli netofalainen Mahrai+ serahilaisista,+ ja hänen osastossaan oli 24 000. 14  Yhdestoista, 11. kuussa, oli piratonilainen Benaja+ Efraimin pojista, ja hänen osastossaan oli 24 000. 15  Kahdestoista, 12. kuussa, oli netofalainen Heldai Otnielin pojista, ja hänen osastossaan oli 24 000. 16  Israelin heimojen johtajat olivat ruubenilaisista Sikrin poika Elieser, simeonilaisista Maakan poika Sefatja, 17  Leevistä Kemuelin poika Hasabja, Aaronista Sadok, 18  Juudasta Elihu,+ Daavidin veljiä, Isaskarista Mikaelin poika Omri, 19  Sebulonista Obadjan poika Jismaja, Naftalista Asrieelin poika Jerimot, 20  efraimilaisista Asasjan poika Hosea, Manassen heimon toisesta puoliskosta Pedajan poika Joel, 21  Gileadissa olevasta Manassen heimon toisesta puoliskosta Sakarjan poika Iddo, Benjaminista Abnerin+ poika Jaasiel, 22  Danista Jerohamin poika Asarel. Nämä olivat Israelin heimojen ruhtinaat. 23  Daavid ei laskenut 20-vuotiaita eikä sitä nuorempia, koska Jehova oli luvannut tehdä Israelin lukuisaksi kuin taivaan tähdet.+ 24  Serujan poika Joab oli aloittanut laskemisen, mutta hän ei vienyt sitä päätökseen. Jumala vihastui Israeliin* laskemisen takia,+ eikä määrää kirjattu kuningas Daavidin aikakirjaan. 25  Kuninkaan aarrekammioita+ valvoi Adielin poika Asmavet. Maaseudulla, kaupungeissa, kylissä ja torneissa olevia varastoja* valvoi Ussian poika Jonatan. 26  Pelloilla työskenteleviä maanviljelijöitä valvoi Kelubin poika Esri. 27  Viinitarhoja valvoi ramalainen Simei, ja viinivarastoja, joissa oli viinitarhojen tuotteita, valvoi sifmiläinen Sabdi. 28  Sefelan+ oliivilehtoja ja sykomoripuita+ valvoi gederiläinen Baal-Hanan, ja öljyvarastoja valvoi Joas. 29  Saaronissa+ laiduntavia karjalaumoja valvoi saaronilainen Sitrai, ja laaksotasangoilla* olevia karjalaumoja valvoi Adlain poika Safat. 30  Kameleja valvoi ismaelilainen Obil, ja aaseja* valvoi meronotilainen Jehdeja. 31  Lammas- ja vuohilaumoja valvoi hagrilainen Jasis. Nämä kaikki olivat kuningas Daavidin omaisuuden valvojia. 32  Daavidin veljenpoika Jonatan,+ järkevä mies, oli neuvonantaja ja sihteeri, ja Hakmonin poika Jehiel huolehti kuninkaan pojista.+ 33  Ahitofel+ oli kuninkaan neuvonantaja, ja arkilainen Husai+ oli kuninkaan ystävä.* 34  Ahitofelin jälkeen neuvonantajia olivat Benajan+ poika Jehojada ja Abjatar.+ Joab+ oli kuninkaan armeijan päällikkö.

Alaviitteet

Kirjaim. ”tulivat sisään ja menivät ulos”.
Kirjaim. ”Viha oli Israelin päällä”.
Tai ”aarrevarastoja”.
Tai ”alatasangoilla”.
Kirjaim. ”aasitammoja”.
Tai ”uskottu”.