1. Aikakirja 26:1–32

  • Portinvartijoiden osastot (1–19)

  • Aarrevarastoista vastaavat ja muut virkamiehet (20–32)

26  Portinvartijoiden+ osastot olivat seuraavat: korahilaisista Meselemja,+ Asafin poikia olevan Koren poika.  Meselemjalla oli poikia: esikoinen Sakarja sekä toinen poika Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel,  viides Elam, kuudes Jehohanan, seitsemäs Eljehoenai.  Obed-Edomilla oli poikia: esikoinen Semaja sekä toinen poika Jehosabad, kolmas Joah, neljäs Sakar, viides Netanel,  kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar ja kahdeksas Peulletai, sillä Jumala oli siunannut häntä.  Hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, jotka hallitsivat sukuaan, sillä he olivat voimakkaita, päteviä miehiä.  Semajan pojat olivat Otni, Refael, Obed ja Elsabad, jonka veljet Elihu ja Semakja olivat päteviä miehiä.  Kaikki nämä olivat Obed-Edomin poikia. He, heidän poikansa ja veljensä olivat päteviä miehiä, jotka olivat sopivia palvelukseen, 62 Obed-Edomista polveutuvaa.  Meselemjalla+ oli poikia ja veljiä, 18 pätevää miestä. 10  Merarin poikia olevalla Hosalla oli poikia. Simrii oli päämies, sillä vaikka hän ei ollutkaan esikoinen, hänen isänsä asetti hänet päämieheksi, 11  toinen Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli 13. 12  Näiden portinvartijoiden osastojen päämiehillä oli samat velvollisuudet kuin heidän veljillään: palveleminen Jehovan pyhäkössä. 13  Niin he heittivät arpaa+ eri porteista suvuittain, sekä pienet että suuret. 14  Silloin itäinen portti tuli arvan perusteella Selemjalle. Hänen poikansa Sakarja, joka oli viisas neuvonantaja, sai arpaa heitettäessä pohjoisen portin. 15  Obed-Edom sai omansa eteläpuolelta, ja hänen pojilleen+ annettiin varastot. 16  Suppim ja Hosa+ saivat omansa länsipuolelta läheltä Salleketporttia, ylös menevän tien kohdalta, ja vartioryhmät olivat vierekkäin. 17  Itäpuolella oli kuusi leeviläistä, pohjoispuolella joka päivä neljä, eteläpuolella joka päivä neljä ja varastojen+ luona kaksi ja kaksi. 18  Lännenpuoleista pylväikköä varten oli neljä tien kohdalla+ ja kaksi pylväikön luona. 19  Nämä olivat korahilaisten ja merarilaisten poikien portinvartijoiden osastot. 20  Leeviläisistä Ahia vastasi tosi Jumalan pyhäkön aarrevarastoista ja pyhitettyjen* esineiden aarrevarastoista.+ 21  Ladanin pojat: Ladanista polveutuvat gersonilaisten pojat, gersonilaisesta Ladanista polveutuvien sukujen päämiehet, olivat Jehieli+ 22  ja Jehielin pojat, Setam ja hänen veljensä Joel. He vastasivat Jehovan pyhäkön aarrevarastoista.+ 23  Amramilaisia, jisharilaisia, hebronilaisia ja ussielilaisia+ edustava 24  Sebuel, Mooseksen pojan Gersomin poika, oli varastoista vastaava päällikkö. 25  Hänen veljiään, Elieserin+ jälkeläisiä, olivat hänen poikansa Rehabja,+ tämän poika Jesaia, tämän poika Joram, tämän poika Sikri ja tämän poika Selomot. 26  Tämä Selomot ja hänen veljensä vastasivat kaikista aarrevarastoista, joissa oli kuningas Daavidin,+ sukujen päämiesten,+ tuhannen- ja sadanpäälliköiden sekä armeijan päälliköiden pyhittämiä esineitä.+ 27  He olivat pyhittäneet osan sotasaaliista+ ylläpitääkseen Jehovan pyhäkköä. 28  Selomit ja hänen veljensä vastasivat myös kaikesta, minkä näkijä+ Samuel, Kisin poika Saul, Nerin poika Abner+ ja Serujan+ poika Joab+ olivat pyhittäneet. Kaikki, mikä pyhitettiin, annettiin heidän vastuulleen. 29  Jisharilaisista+ Kenanja ja hänen poikansa nimitettiin hoitamaan hallinnollisia tehtäviä muualla Israelin päällysmiehinä ja tuomareina.+ 30  Hebronilaisista+ Hasabja ja hänen veljensä, 1 700 pätevää miestä, vastasivat Israelin hallinnosta Jordanin länsipuolella. He huolehtivat kaikesta Jehovan ja kuninkaan palvelukseen liittyvästä työstä. 31  Hebronilaisista Jerija+ oli hebronilaisten suvun jälkeläisten päämies. Daavidin kuninkuuden 40. vuonna+ heidän keskuudestaan etsittiin voimakkaita, päteviä miehiä ja heitä löydettiin Gileadin Jaserista.+ 32  Hänen veljiään oli 2 700, päteviä miehiä, suvun päämiehiä. Niinpä kuningas Daavid nimitti heidät johtamaan ruubenilaisia, gadilaisia ja manasselaisten heimon toista puoliskoa kaikissa tosi Jumalaa ja kuningasta koskevissa asioissa.

Alaviitteet

Tai ”vihittyjen”.