1. Aikakirja 25:1–31

  • Temppelimuusikot ja -⁠laulajat (1–31)

25  Lisäksi Daavid ja palvelusryhmien esimiehet asettivat erilleen joitain Asafin, Hemanin ja Jedutunin+ poikia, jotta he palvelisivat profetoimalla harppujen, kielisoittimien+ ja symbaalien säestyksellä.+ Tähän palvelukseen nimitettiin seuraavat miehet:  Asafin pojista Sakkur, Joosef, Netanja ja Asarela, Asafin pojat Asafin johdolla, joka profetoi kuninkaan alaisuudessa.  Jedutunista+ Jedutunin pojat Gedalja, Seri, Jesaia, Simei, Hasabja ja Mattitja,+ kuusi, isänsä Jedutunin johdolla, joka profetoi harpun säestyksellä kiittäen ja ylistäen Jehovaa.+  Hemanista+ Hemanin pojat Bukkia, Mattanja, Ussiel, Sebuel, Jerimot, Hananja, Hanani, Eliata, Giddalti, Romamti-Eser, Josbekasa, Malloti, Hotir ja Mahasiot.  Nämä kaikki olivat Hemanin poikia. Hän oli kuninkaan näkyjennäkijä tosi Jumalaa koskevissa asioissa hänen kunniakseen.* Niin tosi Jumala antoi Hemanille 14 poikaa ja 3 tytärtä.  Nämä kaikki lauloivat isänsä johdolla Jehovan pyhäkössä symbaalien, kielisoittimien ja harppujen säestyksellä+ tosi Jumalan pyhäkön palveluksessa. Asaf, Jedutun ja Heman olivat kuninkaan alaisuudessa.  Heitä ja heidän veljiään, jotka oli koulutettu laulamaan Jehovalle, kaikkia taitavia laulajia, oli 288.  Niin he heittivät arpaa+ tehtävistään, sekä pienet että suuret, taitavat yhdessä oppilaiden kanssa.  Ensimmäinen arpa osui Asafin pojalle Joosefille;+ toinen Gedaljalle+ (hänestä sekä hänen veljistään ja pojistaan tuli yhteensä 12); 10  kolmas Sakkurille+ poikineen ja veljineen, 12; 11  neljäs Jisrille poikineen ja veljineen, 12; 12  viides Netanjalle+ poikineen ja veljineen, 12; 13  kuudes Bukkialle poikineen ja veljineen, 12; 14  seitsemäs Jesarelalle poikineen ja veljineen, 12; 15  kahdeksas Jesaialle poikineen ja veljineen, 12; 16  yhdeksäs Mattanjalle poikineen ja veljineen, 12; 17  kymmenes Simeille poikineen ja veljineen, 12; 18  11:s Asarelille poikineen ja veljineen, 12; 19  12:s Hasabjalle poikineen ja veljineen, 12; 20  13:s Subaelille+ poikineen ja veljineen, 12; 21  14:s Mattitjalle poikineen ja veljineen, 12; 22  15:s Jeremotille poikineen ja veljineen, 12; 23  16:s Hananjalle poikineen ja veljineen, 12; 24  17:s Josbekasalle poikineen ja veljineen, 12; 25  18:s Hananille poikineen ja veljineen, 12; 26  19:s Mallotille poikineen ja veljineen, 12; 27  20:s Eliatalle poikineen ja veljineen, 12; 28  21:s Hotirille poikineen ja veljineen, 12; 29  22:s Giddaltille+ poikineen ja veljineen, 12; 30  23:s Mahasiotille+ poikineen ja veljineen, 12; 31  24:s Romamti-Eserille+ poikineen ja veljineen, 12.

Alaviitteet

Kirjaim. ”sarvensa korottamiseksi”.