1. Aikakirja 24:1–31

  • Daavid järjestää papit 24 osastoksi (1–19)

  • Muut leeviläiset (20–31)

24  Aaronin jälkeläiset oli järjestetty osastoiksi. Aaronin pojat olivat Nadab, Abihu,+ Eleasar ja Itamar.+  Nadab ja Abihu kuolivat kuitenkin ennen isäänsä,+ eikä heillä ollut poikia, mutta Eleasar+ ja Itamar palvelivat edelleen pappeina.  Daavid sekä Eleasarin poikia oleva Sadok+ ja Itamarin poikia oleva Ahimelek jakoivat heidät osastoihin heidän palvelusvirkaansa varten.  Koska Eleasarin pojilla oli enemmän päämiehiä kuin Itamarin pojilla, heidät jaettiin sen mukaisesti: Eleasarin pojilla oli 16 sukujen päämiestä, ja Itamarin pojilla oli 8 sukujen päämiestä.  Lisäksi heidät jaettiin arvalla,+ kumpikin ryhmä, koska pyhäkön esimiehiä ja tosi Jumalaa palvelevia esimiehiä oli sekä Eleasarin pojista että Itamarin pojista.  Sitten Netanelin poika Semaja, leeviläisten sihteeri, kirjoitti heidän nimensä muistiin kuninkaan, ruhtinaiden, pappi Sadokin,+ Abjatarin+ pojan Ahimelekin+ sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten edessä. Eleasarin pojista valittiin aina yksi suku ja Itamarin pojista yksi.  Ensimmäinen arpa lankesi Jehojaribille, toinen Jedajalle,  kolmas Harimille, neljäs Seorimille,  viides Malkialle, kuudes Mijaminille, 10  seitsemäs Hakkosille, kahdeksas Abialle,+ 11  yhdeksäs Jesualle, kymmenes Sekanjalle, 12  11:s Eljasibille, 12:s Jakimille, 13  13:s Huppalle, 14:s Jesebabille, 14  15:s Bilgalle, 16:s Immerille, 15  17:s Hesirille, 18:s Happissesille, 16  19:s Petahjalle, 20:s Jeheskelille, 17  21:s Jakinille, 22:s Gamulille, 18  23:s Delajalle, 24:s Maasjalle. 19  Nämä olivat heidän palvelusvirkansa+ aina kun he tulivat Jehovan pyhäkköön esi-isänsä Aaronin määräämällä tavalla, niin kuin Israelin Jumala Jehova oli häntä käskenyt. 20  Nämä olivat loput leeviläiset: Amramin+ pojista Subael;+ Subaelin pojista Jehdeja; 21  Rehabjasta,+ Rehabjan pojista, päämies Jissia; 22  jisharilaisista Selomot;+ Selomotin pojista Jahat; 23  Hebronin pojista päämies Jeria,+ toinen Amarja, kolmas Jahasiel, neljäs Jekameam; 24  Ussielin pojista Miika; Miikan pojista Samir. 25  Miikan veli oli Jissia; Jissian pojista Sakarja. 26  Merarin+ pojat olivat Mahli ja Musi; Jaasian pojista Beno. 27  Merarin pojat: Jaasiasta Beno, Soham, Sakkur ja Ibri; 28  Mahlista Eleasar, jolla ei ollut poikia;+ 29  Kisistä, Kisin pojista, Jerahmeel; 30  Musin pojat olivat Mahli, Eder ja Jerimot. Nämä olivat Leevin pojat suvuittain. 31  Hekin heittivät arpaa+ veljiensä, Aaronin poikien, tavoin kuningas Daavidin, Sadokin, Ahimelekin sekä pappien ja leeviläisten sukujen päämiesten läsnä ollessa. Suvun päämiestä kohdeltiin niin kuin hänen nuorempaa veljeään.

Alaviitteet