1. Aikakirja 2:1–55

  • Israelin 12 poikaa (1, 2)

  • Juudan jälkeläiset (3–55)

2  Nämä olivat Israelin+ pojat: Ruuben,+ Simeon,+ Leevi,+ Juuda,+ Isaskar,+ Sebulon,+  Dan,+ Joosef,+ Benjamin,+ Naftali,+ Gad+ ja Asser.+  Juudan pojat olivat Er, Onan ja Selaa. Nämä kolme hänelle synnytti kanaanilainen Suan tytär.+ Juudan esikoinen Er ei kuitenkaan miellyttänyt Jehovaa, joten hän surmasi hänet.+  Juudan miniä Tamar+ synnytti hänelle Peresin+ ja Serahin. Juudalla oli kaikkiaan viisi poikaa.  Peresin pojat olivat Hesron ja Hamul.+  Serahin pojat olivat Simri, Etan, Heman, Kalkol ja Dara. Heitä oli kaikkiaan viisi.  Karmin poika oli* Aakar,* joka aiheutti Israelille onnettomuuden,*+ koska hän ei totellut tuhoamista* koskevaa käskyä.+  Etanin poika oli* Asarja.  Hesronin pojat, jotka syntyivät hänelle, olivat Jerahmeel,+ Ram+ ja Kelubai.* 10  Ramille syntyi Amminadab.+ Amminadabille syntyi Nahson,+ Juudan jälkeläisten päämies. 11  Nahsonille syntyi Salma.+ Salmalle syntyi Boas.+ 12  Boasille syntyi Obed. Obedille syntyi Iisai.+ 13  Iisaille syntyivät esikoinen Eliab sekä toinen poika Abinadab,+ kolmas Simea,+ 14  neljäs Netanel, viides Raddai, 15  kuudes Osem ja seitsemäs Daavid.+ 16  Heidän sisarensa olivat Seruja ja Abigail.+ Serujan pojat olivat Abisai,+ Joab+ ja Asael,+ kolme. 17  Abigail synnytti Amasan,+ ja Amasan isä oli ismaelilainen Jeter. 18  Hesronin pojalle Kalebille* synnyttivät poikia hänen vaimonsa Asuba sekä Jeriot. Nämä olivat hänen vaimonsa pojat: Jeeser, Sobab ja Ardon. 19  Kun Asuba kuoli, Kaleb otti vaimokseen Efratin,+ joka synnytti hänelle Hurin.+ 20  Hurille syntyi Uri. Urille syntyi Besalel.+ 21  Myöhemmin Hesron meni naimisiin Gileadin+ isän Makirin+ tyttären kanssa. Hän otti hänet vaimokseen ollessaan 60-vuotias, ja vaimo synnytti hänelle Segubin. 22  Segubille syntyi Jair,+ jolla oli 23 kaupunkia Gileadin maassa.+ 23  Myöhemmin Gesur+ ja Syyria+ ottivat heiltä Havvot-Jairin+ sekä Kenatin+ ja sitä ympäröivät pikkukaupungit,* 60 kaupunkia. Kaikki nämä olivat Gileadin isän Makirin jälkeläisiä. 24  Hesronin+ kuoltua Kaleb-Efratassa Hesronin vaimo Abia synnytti hänelle Ashurin,+ Tekoan+ isän.* 25  Hesronin esikoisen Jerahmeelin pojat olivat esikoinen Ram sekä Buna, Oren, Osem ja Ahia. 26  Jerahmeelilla oli toinen vaimo, jonka nimi oli Atara. Hän oli Onamin äiti. 27  Jerahmeelin esikoisen Ramin pojat olivat Maas, Jamin ja Eker. 28  Onamin pojat olivat Sammai ja Jada. Sammain pojat olivat Nadab ja Abisur. 29  Abisurin vaimon nimi oli Abihail, ja tämä synnytti hänelle Ahbanin ja Molidin. 30  Nadabin pojat olivat Seled ja Appaim. Mutta Seled kuoli lapsettomana. 31  Appaimin poika oli* Jisi. Jisin poika oli* Sesan, ja Sesanin poika oli* Ahlai. 32  Sammain veljen Jadan pojat olivat Jeter ja Jonatan. Mutta Jeter kuoli lapsettomana. 33  Jonatanin pojat olivat Pelet ja Sasa. Nämä olivat Jerahmeelin jälkeläisiä. 34  Sesan ei saanut poikia vaan ainoastaan tyttäriä. Sesanilla oli egyptiläinen palvelija, jonka nimi oli Jarha. 35  Sesan antoi palvelijalleen Jarhalle vaimoksi tyttärensä, joka synnytti tälle Attain. 36  Attaille syntyi Natan. Natanille syntyi Sabad. 37  Sabadille syntyi Eflal. Eflalille syntyi Obed. 38  Obedille syntyi Jeehu. Jeehulle syntyi Asarja. 39  Asarjalle syntyi Heles. Helesille syntyi Eleasa. 40  Eleasalle syntyi Sismai. Sismaille syntyi Sallum. 41  Sallumille syntyi Jekamja. Jekamjalle syntyi Elisama. 42  Jerahmeelin veljen Kalebin*+ pojat olivat hänen esikoisensa Mesa, joka oli Sifin isä, sekä Maresan, Hebronin isän, pojat. 43  Hebronin pojat olivat Korah, Tappuah, Rekem ja Sema. 44  Semalle syntyi Raham, Jorkoamin isä. Rekemille syntyi Sammai. 45  Sammain poika oli Maon. Maon oli Bet-Suurin+ isä. 46  Kalebin sivuvaimo Efa synnytti Haranin, Moosan ja Gasesin. Haranille syntyi Gases. 47  Johdain pojat olivat Regem, Jotam, Gesan, Peelet, Efa ja Saaf. 48  Kalebin sivuvaimo Maaka synnytti Seberin ja Tirhanan. 49  Aikanaan hän synnytti Saafin, josta tuli Madmannan+ isä, ja Sevan, josta tuli Makbenan ja Gibean+ isä. Kalebin+ tytär oli Aksa.+ 50  Nämä olivat Kalebin jälkeläisiä. Efratan+ esikoisen Hurin+ pojat olivat Sobal, joka oli Kirjat-Jearimin+ isä, 51  Salma, joka oli Betlehemin+ isä, ja Haref, joka oli Bet-Gaderin isä. 52  Kirjat-Jearimin isällä Sobalilla oli poikia: Haroe ja puolet Menuhotin asukkaista. 53  Kirjat-Jearimin suvut olivat jitriläiset,+ putilaiset, sumatilaiset ja misralaiset. Näistä polveutuivat soralaiset+ ja estaolilaiset.+ 54  Salman pojat olivat Betlehem,+ netofalaiset, Atrot-Bet-Joab, puolet manahatilaisista ja sorilaiset. 55  Jaebesissa asuvien kirjurien suvut olivat tiratilaiset, simatilaiset ja sukatilaiset. Nämä olivat ne keniläiset,+ jotka polveutuivat Rekabin+ suvun isästä Hammatista.

Alaviitteet

Kirjaim. ”pojat”.
Merk. ’onnettomuuteen saattaja’, ’eristyksiin saattaja’. Aakarista käytetään myös nimeä Aakan Jos 7:1:ssä.
Tai ”saattoi Israelin vaikeuksiin”, ”eristi Israelin”.
Tai ”tuhon omaksi vihkimistä”. Ks. sanasto, ”Tuhon omaksi vihkiminen”.
Kirjaim. ”pojat”.
Jakeissa 18, 19 ja 42 Kelubaista käytetään myös nimeä Kaleb.
Jakeessa 9 Kalebista käytetään myös nimeä Kelubai.
Tai ”sen tytärkaupungit”.
Jotkin nimet 1. Aikakirjassa voivat viitata pikemminkin paikkoihin kuin ihmisiin. Silloin ”isä” tarkoittaa mahd. ’perustajaa’.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”pojat”.
Kirjaim. ”pojat”.
Jakeessa 9 Kalebista käytetään myös nimeä Kelubai.