1. Aikakirja 12:1–40

  • Daavidin kuninkuuden tukijat (1–40)

12  Nämä miehet tulivat Daavidin luo Siklagiin,+ kun hän ei pystynyt liikkumaan vapaasti Kisin pojan Saulin takia,+ ja he olivat niitä voimakkaita sotureita, jotka tukivat häntä taistelussa.+  Heillä oli aseenaan jousi, ja he osasivat lingota kiviä+ ja ampua jousella nuolia sekä oikealla että vasemmalla kädellään.+ He olivat Saulin veljiä Benjaminista.+  Ahieser oli päällikkö, ja hänen kanssaan oli Joas, molemmat gibealaisen+ Semaan poikia; Asmavetin+ pojat Jesiel ja Peelet, Beraka, anatotilainen Jeehu,  gibeonilainen+ Jismaja, voimakas soturi niiden 30:n joukossa+ ja niiden 30:n päällikkö; lisäksi Jeremia, Jahasiel, Johanan, gederalainen Josabad,  Elusai, Jerimot, Bealja, Semarja, harifilainen Sefatja,  korahilaiset+ Elkana, Jissia, Asarel, Joeser ja Jasobeam;  Gedorista olevan Jerohamin pojat Joela ja Sebadja.  Gadilaisia siirtyi Daavidin rinnalle erämaan kalliolinnoitukseen.+ He olivat voimakkaita sotureita, sotimaan koulutettuja sotilaita, joilla oli suuri kilpi ja keihäs aina valmiina, joiden kasvot olivat kuin leijonan ja jotka olivat nopeita kuin vuorten gasellit.  Eser oli päällikkö, Obadja toinen, Eliab kolmas, 10  Mismanna neljäs, Jeremia viides, 11  Attai kuudes, Eliel seitsemäs, 12  Johanan kahdeksas, Elsabad yhdeksäs, 13  Jeremia kymmenes, Makbannai yhdestoista. 14  Nämä olivat gadilaisia,+ armeijan päälliköitä. Heikoin vastasi sataa ja vahvin tuhatta.+ 15  Nämä miehet ylittivät Jordanin ensimmäisessä kuussa sen tulviessa yli äyräidensä, ja he ajoivat pois kaikki alankojen asukkaat itään ja länteen. 16  Daavidin luo hänen kalliolinnoitukseensa+ tuli myös Benjaminin ja Juudan miehiä. 17  Silloin Daavid meni heidän eteensä ja sanoi: ”Jos olette tulleet luokseni rauhallisin aikein auttamaan minua, otan teidät tervetulleina vastaan.* Mutta jos aiotte kavaltaa minut vastustajilleni, vaikken ole tehnyt mitään väärää, niin nähköön esi-isiemme Jumala sen ja tuomitkoon.”+ 18  Silloin henki tuli Amasain päälle,*+ joka oli niiden 30:n päällikkö: ”Me olemme sinun, Daavid, ja sinun kanssasi me olemme, Iisain poika.+ Rauha, rauha olkoon sinulla ja rauha auttajallasi,sillä Jumalasi auttaa sinua.”+ Niin Daavid otti heidät vastaan ja nimitti heidät joukkojen päälliköiksi. 19  Daavidin puolelle siirtyi miehiä myös Manassesta, kun Daavid tuli filistealaisten kanssa taistelemaan Saulia vastaan. Hän ei kuitenkaan auttanut filistealaisia, sillä neuvoteltuaan keskenään filistealaishallitsijat+ lähettivät hänet pois ja sanoivat: ”Hän siirtyy herransa Saulin puolelle meidän päämme menoksi.”+ 20  Kun hän meni Siklagiin,+ hänen puolelleen siirtyivät Manassesta Adnah, Josabad, Jediael, Mikael, Josabad, Elihu ja Silletai, Manassen tuhansien päälliköt.+ 21  He auttoivat Daavidia taistelussa rosvojoukkoa vastaan, sillä he kaikki olivat voimakkaita, rohkeita miehiä,+ ja heistä tuli armeijan päälliköitä. 22  Väkeä tuli joka päivä Daavidin luo+ auttamaan häntä, kunnes leiri oli yhtä suuri kuin Jumalan leiri.+ 23  Tämä on niiden taisteluun varustautuneiden määrä, jotka tulivat Daavidin luo Hebroniin+ siirtääkseen Saulin kuninkuuden hänelle Jehovan käskyn mukaan:+ 24  Juudasta oli 6 800 miestä, jotka kantoivat suurta kilpeä ja keihästä taisteluun varustautuneina. 25  Simeonilaisista oli 7 100 voimakasta, rohkeaa soturia. 26  Leeviläisistä oli 4 600. 27  Jehojada+ oli Aaronin poikien+ johtaja, ja hänen kanssaan oli 3 700. 28  Heidän joukossaan olivat Sadok,+ voimakas ja rohkea nuori mies, sekä 22 päämiestä hänen suvustaan. 29  Benjaminilaisista, Saulin veljistä,+ oli 3 000, joista enemmistö oli aiemmin valvonut Saulin suvun etuja. 30  Efraimilaisista oli 20 800 voimakasta, rohkeaa miestä, jotka olivat maineikkaita sukujensa keskuudessa. 31  Manassen heimon toisesta puoliskosta oli 18 000, jotka oli valittu sitä varten, että he tulisivat ja tekisivät Daavidista kuninkaan. 32  Isaskarin heimosta oli 200 päämiestä, jotka ymmärsivät, mitä aikaa elettiin ja mitä Israelin pitäisi tehdä, ja kaikki heidän veljensä olivat heidän määräysvallassaan. 33  Sebulonista oli 50 000, jotka olivat valmiita palvelemaan armeijassa ja järjestäytymään taisteluun kaikkine sota-aseineen, ja he kaikki liittyivät Daavidiin ehdottoman uskollisina.* 34  Naftalista oli 1 000 päällikköä ja heidän kanssaan 37 000, joilla oli suuri kilpi ja keihäs. 35  Danilaisista oli 28 600, jotka olivat valmiita järjestäytymään taisteluun. 36  Asserista oli 40 000, jotka olivat valmiita palvelemaan armeijassa ja järjestäytymään taisteluun. 37  Jordanin toiselta puolelta+ ruubenilaisista, gadilaisista ja Manassen heimon toisesta puoliskosta oli 120 000, joilla oli kaikenlaisia sota-aseita. 38  Kaikki nämä olivat sotilaita, jotka olivat valmiita asettumaan taistelulinjaan. He tulivat Hebroniin vakaana aikomuksenaan tehdä Daavidista koko Israelin kuningas,* ja koko muukin Israel halusi yksimielisesti* tehdä Daavidista kuninkaan.+ 39  He viipyivät siellä Daavidin luona kolme päivää, ja he söivät ja joivat sitä, mitä heidän veljensä olivat valmistaneet heille. 40  Myös heidän lähellään asuvat ja nekin, jotka asuivat kaukana Isaskarin, Sebulonin ja Naftalin alueilla, toivat aasien, kamelien, muulien ja nautojen selässä ruokaa: jauhoja, viikunoista puristettuja ja rusinoista tehtyjä kakkuja, viiniä, öljyä, nautoja ja lampaita suuret määrät. Israelissa nimittäin iloittiin.

Alaviitteet

Kirjaim. ”sydämeni tulee olemaan yhtä teidän kanssanne”.
Kirjaim. ”verhosi Amasain”.
Tai ”heistä kukaan ei liittynyt Daavidiin kaksin sydämin”.
Kirjaim. ”ehyin sydämin tehdäkseen Daavidista koko Israelin kuninkaan”.
Kirjaim. ”yhdestä sydämestä”.