Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Raamatun sanahakemisto

A

AADAM

, 1Mo 5:5 A. eli 930 vuotta, sitten hän kuoli

1Ko 15:22 kaikki kuolevat A., eläviksi Kristuksessa

1Ko 15:45 Viimeisestä A. tuli henki

1Ti 2:14 A. ei petetty, mutta nainen petettiin

AAKAN

, Jos 7:1 A. otti sellaista, mikä piti tuhota

AAMEN

, 5Mo 27:15 koko kansa vastaa: A.!

2Ko 1:20 hänen kauttaan sanomme a. Jumalalle

AARRE

, San 2:4 haet niitä kuin kätkettyjä a.

Hag 2:7 kaikkien kansojen a. tulevat

Mt 6:21 Siellä, missä on a., on sydämesi

Mt 13:44 valtakunta on kuin peltoon kätketty a.

Lu 12:33 ehtymätön a. taivaaseen

2Ko 4:7 meillä on tämä a. saviastioissa

AASI

, 4Mo 22:28 Jehova pani a. puhumaan

Sak 9:9 Kuninkaasi ratsastaa a.

AAVIKKOTASANKO

, Jes 35:1 a. iloitsee

ABBA

, Ro 8:15 huudamme: A., Isä!

ABEL

, 1Mo 4:8 Kain kävi veljensä A. kimppuun

Mt 23:35 oikeamielisen A. verestä

ABIGAIL

, 1Sa 25:3 A. oli arvostelukykyinen ja kaunis

ABRAHAM

, 1Mo 21:12 sanoi A.: Kuuntele Saaraa

2Ai 20:7 ystäväsi A.

Mt 22:32 A. Jumala, elävien Jumala

Ro 4:3 A. uskoi, pidettiin vanhurskaana

AHDAS

, Mt 7:13 Menkää sisään a. portista

AHDINKO

, 2Sa 22:7 A. huusin avuksi Jehovaa

Job 36:15 pelastaa ahdistetut a. aikana

Mt 24:21 suuri a., jollaista ei ole ollut

Il 7:14 ne, jotka tulevat suuresta a.

AHDISTAVA

, Ps 46:1 helppo saada apua a. aikoina

AHDISTUNUT

, Jes 38:14 olen syvästi a. Tue minua!

Lu 21:25 a., eivät näe poispääsyä

AHDISTUS

, Ps 119:50 Tämä lohduttaa minua a.

1Ko 7:28 jotka naimisiin, a. elämässään

AHKERA

, San 10:4 a. kädet tuovat rikkautta

San 21:5 A. suunnitelmat johtavat menestykseen

Ro 12:11 Olkaa a., älkää laiskoja

AHKERUUS

, San 12:27 a. on arvokas aarre

AHNE

, 1Ko 5:11 lakatkaa olemasta tekemisissä, on a.

1Ko 6:10 a. eivät peri Jumalan valtakuntaa

AHNEUS

, Lu 12:15 varokaa kaikenlaista a.

Kol 3:5 a., joka on epäjumalanpalvelusta

AIHEUTTAA

, 2Te 1:6 a. vastaavasti ahdinkoa niille

AIKA

, Sr 9:11 a. ja odottamattomat tapahtumat

Da 7:25 hänen käsiinsä a., ajoiksi ja puoleksi a.

Joh 7:8 minun a. ei ole vielä koittanut

1Ko 7:29 a. on jäljellä vähän

Ef 5:16 käyttäkää a. parhaalla mahdollisella tavalla

AINEELLINEN

, 1Ko 2:14 A. ihminen ei hyväksy

AINOSYNTYINEN

, Joh 1:18 A. jumala

Joh 3:16 hän antoi a. Poikansa, jottei kukaan

AITO

, Ja 1:3 a. todistettu uskonne

AJANJAKSO

, Da 2:21 Hän muuttaa aikoja ja a.

Ap 1:7 ei tarvitse tietää ajoista eikä a.

1Te 5:1 Ajoista ja a. ei tarvitse kirjoittaa

AJATELLA

, Ro 12:3 ei a. itsestään enempää

Fil 4:8 a. jatkuvasti kaikkea sitä, mikä

AJATTELEMATON

, San 12:18 A. sanat ovat kuin

AJATTELUKYKY

, San 1:4 antavat nuorille a.

Ro 12:1 pyhää palvelusta, jossa käytetään a.

AJATTELUTAPA

, Ef 4:23 uudistaa jatkuvasti a.

AJATUS

, Ps 26:2 puhdista sisimmät a.

Ps 139:17 Kuinka kallisarvoisia ovatkaan a.!

Ps 146:4 Sinä päivänä hänen a. häviävät

San 20:5 a. ovat kuin syvät vedet

Jes 55:8 Minun ajatukseni eivät ole teidän a.

2Ko 10:5 jokainen a. tottelevaiseksi Kristukselle

AJELEHTIA

, Hpr 2:1 jottemme koskaan a. pois

AKANAT

, Sef 2:2 päivä menee ohi niin kuin a.

ALAKULOINEN

, Ps 38:6 kuljeskelen a.

ALAMAINEN

, Lu 2:51 hän pysyi heille a.

Ro 13:1 tulee olla a. esivallalle

1Pi 2:13 Olkaa a. kaikelle ihmisten luomalle

ALFA

, Il 1:8 Minä olen A. ja Omega

ALHAINEN

, 1Sa 2:8 Hän kohottaa a. tomusta

ALISTAA

, 1Ko 15:27 a. kaiken hänen jalkojensa alle

ALISTUVAINEN

, Hpr 13:17 olkaa a.

ALKIO

, Ps 139:16 Silmäsi näkivät minut kun olin a.

ALKOHOLI

, San 20:1 a. tekee riehakkaaksi

ALKU

, Jes 46:10 Kerron a. asti lopun

Sak 4:10 halveksinut pienten a. päivää?

ALTTARI

, 1Mo 8:20 Nooa rakensi a.

2Mo 27:1 Tee akasiapuusta a.

Mt 5:24 jätä lahjasi a. eteen

Ap 17:23 a. Tuntemattomalle jumalalle

ALTTIUS

, Ef 6:15 a. julistaa hyvää uutista

ALUE

, Ro 15:23 ei ole enää koskematonta a.

ANANIAS

, Ap 5:1 A., vaimonsa Safiran kanssa

ANKKURI

, Hpr 6:19 toivo on kuin sielun a.

ANNA

, Lu 2:36, 37 naisprofeetta A., 84-vuotias

ANSA

, San 29:25 Ihmispelko on a.

Lu 21:34, 35 päivä yllätä teitä kuin a.

ANSAITA

, Il 4:11 Sinä, Jehova, a. ylistyksen

ANSAITSEMATON HYVYYS

, Joh 1:17 a. Jeesuksen välityksellä

1Ko 15:10 ei ole osoittanut a. turhaan

2Ko 6:1 niin, että a. tarkoitus jää toteutumatta

2Ko 12:9 Minun a. riittää sinulle

ANTAA

, Lu 12:48 on a. paljon, vaaditaan paljon

Ap 20:35 A. onnellisemmaksi kuin saaminen

Ro 12:13 A. pyhille heidän tarpeidensa mukaan

ANTAUMUKSELLINEN

, 1Ti 4:7 palvella Jumalaa a.

1Ti 4:8 Jumalan a. palvelemisesta hyötyä kaikkeen

1Ti 6:6 palvelee Jumalaa a., saa suuren voiton

2Ti 3:12 palvella Jumalaa a., tullaan vainoamaan

ANTEEKSI

, Ps 25:11 a. syntini, vaikka se on suuri

Ps 103:3 Hän antaa a. kaikki rikkomuksesi

San 17:9 Se, joka antaa a. rikkomuksen

Jes 55:7 Jumala antaa paljon a.

Mt 6:14 Jos te annatte a., Isännekin antaa a.

Mt 18:21 kuinka monta kertaa pitää antaa a.?

Kol 3:13 Jehova on antanut teille halukkaasti a.

ANTEEKSIANTAVA

, Ne 9:17 sinä olet a. Jumala

ANTELIAS

, San 11:24 Toinen on a. ja saa silti lisää

San 11:25 A. ihminen menestyy

1Ti 6:18 olemaan a. ja valmiita jakamaan

Ja 1:5 pyydettävä Jumalalta – hän antaa kaikille a.

ANTIKRISTUS

, 1Jo 2:18 on ilmaantunut monia a.

APOLLOS

, Ap 18:24 A., taitava puhuja

APOSTOLI

, Mt 10:2 niiden 12 a. nimet

Ap 15:6 a. ja vanhimmat kokoontuivat tutkimaan

1Ko 15:9 Minähän olen vähäisin a.

APU

, Ps 46:1 helppo saada a. ahdistavina aikoina

AQUILA

, Ap 18:2 tapasi A.-nimisen juutalaisen

ARARAT

, 1Mo 8:4 arkki pysähtyi A. vuorille

AREIOPAGI

, Ap 17:22 Paavali seisoi keskellä A.

ARKKI

, 1Mo 6:14 Tee itsellesi a.

ARKKU

, 2Mo 25:10 on tehtävä akasiapuusta a.

2Sa 6:6 Ussa ojensi kätensä kohti a.

1Ai 15:2 Kukaan muu ei saa kantaa a. kuin

ARMEIJA

, Ps 68:11 Hyvää uutista naisten suuri a.

Il 19:14 Taivaassa olevat a. seuraavat häntä

ARMO

, 1Ai 21:13 hänen a. on hyvin suuri

San 28:13 joka tunnustaa ja hylkää ne, saa a.

Mt 9:13 A. minä tahdon enkä uhria

Ja 2:13 A. saa riemuvoiton tuomiosta

ARMOLLINEN

, 5Mo 4:31 Jehova on a. Jumala

Ne 9:19 olit hyvin a. etkä hylännyt heitä

Ps 78:38 hän oli a., hän antoi anteeksi

Jes 55:7 Palatkoon Jehovan luo, joka on a.

Mt 5:7 Onnellisia ovat a.

Mt 16:22 Ole a. itsellesi, Herra

Lu 6:36 Olkaa a. niin kuin teidän Isänne

2Ko 1:3 Hän on hellän a. Isä

Ja 5:11 Jehova on a.

ARPA

, Ps 22:18 he heittävät puvustani a.

ARTEMIS

, Ap 19:34 Suuri on efesolaisten A.!

ARVO

, Kol 1:10 voitte elää Jehovan a. mukaisesti

ARVOINEN

, Mt 10:11 etsikää sanomanne a.

Lu 15:19 En enää sen a., että kutsutaan pojaksesi

2Te 1:5 pidetään Jumalan valtakunnan a.

Hpr 11:38 Maailma ei ollut heidän a.

ARVOKAS

, Mt 6:26 Ettekö te ole a. kuin ne

2Ti 2:20 Jotkin käyttöesineet tarkoitettu a. käyttöön

ARVOSTAA

, Fil 2:29 a. jatkuvasti sellaisia miehiä

ARVOSTELLA

, 1Ti 5:1 Älä a. vanhempaa miestä

ARVOSTELUKYKYINEN

, 1Ti 2:9 kaunistautua a.

ARVOTON

, Ps 101:3 En aseta silmieni eteen a.

1Ko 11:27 juo Herran maljasta a. tavalla

ASASEL

, 3Mo 16:8 toisen arvan Jehovalle ja toisen A.

ASE

, Jes 54:17 a., joka valmistetaan sinua vastaan

ASENNE

, Ef 6:7 orjina, joilla on hyvä a.

Fil 2:5 a., joka oli myös Kristuksella

Fil 2:20 ei ole ketään muuta, jolla olisi sellainen a.

ASIA

, 1Te 4:11 pitää huolta omista a.

ASKEL

, Jer 10:23 Ihminen ei pysty ohjaamaan omia a.

ASTIA

, Ro 9:21 a. juhlavaan käyttöön, toinen

ASTROLOGI

, Mt 2:1 a. tuli idästä Jerusalemiin

AURA

, Lu 9:62 tarttunut a. ja katsoo siihen, mikä

AURINKO

, Jos 10:12 A., pysy Gibeonin yllä

Mt 5:45 antaa a. nousta sekä pahoille että hyville

Mt 24:29 ahdingon jälkeen a. pimenee

AUTTAJA

, Joh 14:16 antaa teille toisen a.

AVAIN

, Mt 16:19 annan sinulle valtakunnan a.

Lu 11:52 olette ottaneet pois tiedon a.

Il 1:18 minulla on kuoleman ja haudan a.

AVARAKATSEINEN

, Ap 17:11 olivat a. kuin

AVIOERO

, Mal 2:16 Minä vihaan a. ottamista

AVIOLIITTO

, 5Mo 7:3 Et solmia a. heidän kanssaan

Hpr 13:4 A. kunniassa kaikkien silmissä

AVIONRIKKOJA

, 1Ko 6:9 a. eivät peri valtakuntaa

AVIORIKOS

, 2Mo 20:14 Et saa tehdä a.

Mt 5:28 sydämessään tehnyt a. hänen kanssaan

Mt 19:9 naimisiin toisen kanssa, tekee a.

AVIOVUODE

, Hpr 13:4 eikä a. saa saastuttaa

AVOKÄTINEN

, 5Mo 15:8 Lainaa hänelle a.

AVUSTAVA PALVELIJA

, 1Ti 3:8 A. tulee olla

AVUTON

, Ps 40:17 minä olen a. ja köyhä

B

BAAL

, Jer 19:5 poikiaan kokonaispolttouhreina B.

BABEL

, 1Mo 11:9 annettiin nimeksi B.

BABYLON

, Jer 51:6 Lähtekää pakoon B. keskeltä

Jer 51:30 B. soturit ovat lakanneet taistelemasta

Jer 51:37 B. tulee kiviröykkiö

Il 17:5 Suuri B.

Il 18:2 Suuri B. on kukistunut

BARNABAS

, Ap 9:27 B. tuli hänen avukseen

BARUK

, Jer 45:2 Näin sanoo Jehova sinusta, B.

BATSEBA

, 2Sa 11:3 B., heettiläisen Uurian vaimo

BELSASSAR

, Da 5:1 Kuningas B. järjesti suuret juhlat

BESALEL

, 2Mo 31:2 Olen valinnut B.

BETEL

, 1Mo 28:19 antoi paikalle nimeksi B.

BETLEHEM-EFRATA

, Mi 5:2 Sinusta, B., tulee

BILEAM

, 4Mo 22:28 aasi sanoi B.

C

CORNELIUS

, Ap 10:24 C. oli kutsunut sukulaisensa

D

DAAVID

, 1Sa 16:13 Samuel voiteli D.

Lu 1:32 hänen isänsä D. valtaistuimen

Ap 2:34 D. ei noussut taivaaseen

DEMONI

, 1Ko 10:20 kansat uhraavat d.

1Ko 10:21 ette voi syödä d. pöydästä

Ja 2:19 d. uskovat sen – ja vapisevat

DENAARI

, Lu 7:41 Toinen oli velkaa 500 d.

DINA

, 1Mo 34:1 D. oli tapana viettää aikaa

DORKAS

, Ap 9:36 opetuslapsi nimeltä Tabita, D.

DRAKMA

, Lu 15:8 kymmenen d. kolikkoa

E

EDELLYTYS

, Ga 6:1 te, joilla on hengellisiä e.

EDISTYÄ

, Fil 3:16 siitä, miten pitkälle olemme e.

1Ti 4:15 jotta kaikki näkisivät e. selvästi

EDUSTAJA

, Joh 7:29 koska olen hänen e.

EEDEN

, 1Mo 2:8 Jumala istutti puutarhan E.

EELI

, 1Sa 1:3 pappeina E. kaksi poikaa

EFESOS

, 1Ko 15:32 taistellut petojen kanssa E.

EGYPTI

, Mt 2:15 E. minä kutsuin poikani

EI-USKOVA

, 1Ko 6:6 käy oikeutta e. edessä!

1Ko 7:12 e. vaimo suostuu asumaan

2Ko 6:14 iestäkö itseänne e. kanssa

EKSYNYT

, Ps 119:176 Olen harhaillut kuin e. lammas

EKSYTTÄÄ

, Mt 24:24 e., jos mahdollista, valitutkin

ELIA

, Ja 5:17 E. samanlaiset tunteet kuin meilläkin

ELINIKÄ

, Mt 6:27 Kuka voi lisätä e.?

ELVYTTÄÄ

, Jes 57:15 e. nöyrien hengen

ELÄIN

, 1Mo 7:2 puhtaita e. seitsemän kutakin

3Mo 18:23 Mies ei saa yhtyä e.

Sr 3:19 ihmiset ja e. – molemmilla sama loppu

ELÄMÄ

, 5Mo 30:19 olen pannut eteesi e. ja kuoleman

Ps 36:9 Sinä olet e. lähde

Lu 9:24 haluaa pelastaa e., tulee menettämään sen

Joh 5:26 Isällä on e. itsessään

Joh 11:25 Minä olen ylösnousemus ja e.

Ap 20:24 En pidä e. mitenkään tärkeänä

ELÄMÄNTAPA

, 1Pi 4:3 kun e. kuului

ELÄVÄ

, Da 6:26 hän on e. Jumala

Lu 20:38 Ei kuolleiden Jumala, kaikki e. hänelle

Hpr 4:12 Jumalan sana on e., uhkuu voimaa

1Pi 3:18 mutta tehtiin e. hengessä

ELÄÄ

, Job 14:14 ihminen kuolee, voiko e. uudelleen?

2Ko 5:15 eivät e. enää itselleen vaan hänelle

ENKELI

, 1Mo 28:12 e. kulki niitä ylös ja alas

2Ku 19:35 e. löi kuoliaaksi 185 000 miestä

Ps 34:7 Jehovan e. leiriytyy ympärille

Da 3:28 Jumala lähetti e. ja pelasti

Ho 12:4 [Jaakob] otteli e. kanssa

Mt 13:41 Ihmisen Poika lähettää e.

Mt 22:30 he ovat kuin e. taivaassa

Mt 24:31 e. kokoavat hänen valittunsa

Ap 5:19 e. avasi vankilan ovet

Ap 12:11 lähetti e. ja vapautti minut

1Ko 4:9 teatterinäytelmä maailmalle ja e.

1Ko 6:3 tulemme tuomitsemaan e.

Hpr 13:2 tietämättään pitäneet vierainaan e.

1Pi 1:12 näihin e. haluavat kiinnittää katseensa

Ju 6 e. eivät pysyneet alkuperäisessä asemassaan

ENNAKKOVAKUUS

, 2Ko 1:22 antanut meille e.

Ef 1:14 henki on perintömme e.

ENNE

, 5Mo 18:10 ei saa löytyä e. tarkkailijaa

ENNUSTAJA

, 3Mo 19:31 Älkää kysykö neuvoa e.

5Mo 18:10 Keskuudestasi ei saa löytyä e.

ENNUSTAJADEMONI

, Ap 16:16 henki, e.

ENSIMMÄINEN

, Mr 9:35 e., täytyy olla viimeinen

ENSISATO

, Ro 8:23 olemme saaneet e., hengen

EPIDEMIA

, Lu 21:11 paikassa toisensa jälkeen e.

EPÄILLÄ

, Mt 21:21 jos teillä on uskoa ettekä e.

Ja 1:6 pyydettävä uskossa, lainkaan e.

EPÄILYS

, Ju 22 armoa niille, joilla on e.

EPÄJUMALA

, Ps 115:4 e. ovat hopeaa ja kultaa

1Jo 5:21 pysykää erossa e.

EPÄJUMALANPALVELIJA

, 1Ko 6:9 e. eivät peri

EPÄJUMALANPALVELUS

, 1Ko 10:14 paetkaa e.

EPÄJÄRJESTYS

, 1Ko 14:33 Jumala ei ole e. Jumala

EPÄOIKEUDENMUKAINEN

, 5Mo 32:4 Jumala ei e.

Ro 9:14 Onko Jumala e.? Ei missään tapauksessa!

EPÄOIKEUDENMUKAISUUS

, 1Pi 2:19 kestää e.

EPÄPUHDAS

, 3Mo 13:45 huutaa: E., e.!

EPÄPUHTAUS

, Ro 1:24 Jumala jätti e. valtaan

Kol 3:5 taipumus moraalittomuuteen, e.

EPÄREHELLINEN

, San 15:27 hankkii voittoa e.

EREHTYÄ

, Ja 3:2 Me kaikki e. monta kertaa

ERIKOISOMAISUUS

, 2Mo 19:5 teistä tulee e.

ERIMIELINEN

, 1Ko 1:10 ette saa jakautua e. ryhmiksi

ERIMIELISYYS

, Ro 16:17 niitä, jotka aiheuttavat e.

ERINOMAINEN

, 2Ko 11:5 e. apostolejanne

ERISTÄYTYÄ

, San 18:1 joka e., keskittyy omiin

EROKIRJA

, 5Mo 24:1 kirjoitettava naiselle e.

Mt 19:7 Miksi Mooses käski antaa e.?

EROTA

, Mal 3:18 oikein toimiva e. jumalattomasta

Mt 19:9 e. vaimostaan muun kuin

Mr 10:11 e. vaimostaan, naimisiin toisen kanssa

EROTTAA

, Mt 25:32 hän e. ihmiset toisistaan

Ro 8:39 mikään ei voi e. meitä Jumalan rakkaudesta

ERÄMAA

, Jes 35:6 E. puhkeaa lähteitä

Jes 41:18 muutan e. kaislikkoiseksi vesilammikoksi

ESAU

, 1Mo 25:34 E. esikoisoikeutta halpa-arvoisena

Hpr 12:16 ei arvosta pyhiä asioita, kuin E.

ESIKOINEN

, 2Mo 11:5 jokainen e. Egyptissä kuolee

Kol 1:15 koko luomakunnan e.

ESIMERKKI

, 1Ko 10:6 näistä tuli meille e.

1Ti 4:12 Näytä hyvää e. niille, jotka ovat uskollisia

1Pi 5:3 tulkaa laumalle e.

ESIVALTA

, Ro 13:1 tulee olla alamainen e.

ESRA

, Esr 7:11 pappi ja jäljentäjä E.

ESTÄÄ

, 1Te 2:16 yrittävät e. meitä puhumasta

ETELÄN KUNINGAS

, Da 11:11 E. katkeroituu

Da 11:40 e. ryhtyy iskemään yhteen

ETSIÄ

, 1Ai 28:9 Jos e. häntä, antaa löytää itsensä

Jes 55:6 E. Jehovaa, kun hänet voi löytää

Hes 34:11 Minä itse e. lampaani

Sef 2:3 e. Jehovaa, kaikki te maan nöyrät

Lu 15:8 lakaise taloaan ja e. huolellisesti, kunnes

Joh 4:23 juuri sellaisia Isä e. palvojikseen

Ap 17:27 niin että he e. Jumalaa

ETU

, 1Ko 10:24 ei pidä tavoitella omaa e. vaan

1Ko 13:5 [rakkaus] ei tavoittele omaa e.

EUNUKKI

, Mt 19:12 e., jotka ovat syntyneet sellaisiksi

Ap 8:27 hän näki etiopialaisen e.

EUODIA

, Fil 4:2 Kehotan E. ja Syntykeä

EVANKELISTA

, Ap 21:8 e. Filippos, yksi seitsemästä

2Ti 4:5 tee e. työtä

EVÄTÄ

, 1Ko 7:5 Älkää e. sitä toisiltanne

F

FILIPPOS

, Ap 8:26 enkeli sanoi F.: Nouse ja mene

Ap 21:8 evankelista F., yksi niistä seitsemästä

FILOSOFI

, Ap 17:18 epikurolaiset ja stoalaiset f.

FILOSOFIA

, Kol 2:8 vie teitä saaliikseen f.

G

GABRIEL

, Lu 1:19 G., joka seison Jumalan edessä

GAMALIEL

, Ap 22:3 koulutus G. jalkojen juuressa

GEHASI

, 2Ku 5:20 G. ajatteli: juoksen hänen peräänsä

GEHENNA

, Mt 10:28 tuhoaa sielun ja ruumiin G.

GIBEON

, Jos 9:3 Myös G. asukkaat kuulivat

GIDEON

, Tu 7:20 Jehovan ja G. miekka!

GOLGATA

, Joh 19:17 Pääkallonpaikka, hepreaksi G.

GOLJAT

, 1Sa 17:4 esitaistelija G.

GOMORRA

, 1Mo 19:24 G. päälle rikkiä ja tulta

H

HAADES

. Ks. HAUTA.

HAAKSIRIKKO

, 2Ko 11:25 kolme kertaa joutunut h.

HAAKSIRIKKOUTUA

, 1Ti 1:19 heidän uskonsa h.

HAALEA

, Il 3:16 Koska olet h.

HAALIA

, 2Ti 4:3 ihmiset h. ympärilleen opettajia

HAAVA

, San 23:29 Kuka saa h. syyttä?

San 27:6 Ystävän aiheuttamat h.

Jes 53:5 hänen h. perusteella olemme parantuneet

HAJAANTUA

, Lu 10:40 Martan huomio oli h.

HAJOTTAA

, Ro 14:20 Lakkaa h. Jumalan työtä

HALLELUJA

. Ks. YLISTÄKÄÄ JAHIA.

HALLINTO

, Ef 1:10 koskee h. perustamista

HALLITA

, 1Mo 3:16 miehesi h. sinua

San 29:2 kun jumalaton h., kansa valittaa

Sr 8:9 ihminen on h. ihmistä onnettomuudeksi

Da 4:17 tietäisivät, että Korkein h.

Ro 6:12 Älkää antako synnin h. ruumiissanne

1Ko 6:12 en anna minkään h. itseäni

1Te 4:4 tietää, miten h. omaa ruumistaan

Il 11:15 hän h. kuninkaana ikuisesti

HALLITSIJA

, Joh 12:31 maailman h. heitetään ulos

Joh 14:30 maailman h. tulossa, ei otetta minuun

HALLITUSMIES

, Joh 12:42 monet h. uskoivat

HALU

, Ro 7:18 minulla on h. tehdä hyvää

Ga 5:16 toteuta syntiselle luonnolle ominaisia h.

Ef 2:3 syntiselle luonnolle ominaisten h. mukaan

Fil 2:13 antaa teille sekä h. että voiman toimia

2Ti 2:22 Pakene nuoruudelle ominaisia h.

Ja 1:14 omat h. vetävät ja houkuttelevat häntä

1Pi 2:11 pysymään erossa syntisistä h.

1Jo 2:16 lihan h., silmien h.

HALUKAS

, 1Ai 28:9 poikani, palvele Jumalaa h.

2Ko 8:12 Jos on h. antamaan, sitä arvostetaan

1Pi 5:2 Paimentakaa Jumalan laumaa h.

HALUTA

, 2Mo 35:5 joka sydämestään h. antaa

Ps 145:16 annat kaikille eläville sen, mitä nämä h.

HALVAANTUNUT

, Lu 5:24 sanoi h.: ota paarisi

HALVEKSIA

, Jes 53:3 Häntä h. ja kartettiin

HANOK

, 1Mo 5:24 H. vaelsi Jumalan kanssa

HAPATE

, Mt 13:33 Taivaan valtakunta on kuin h.

1Ko 5:6 pienikin määrä h. hapattaa koko taikinan

HARHA-ASKEL

, Ga 6:1 ottaa jonkin h.

HARHAILLA

, Ps 119:176 h. kuin eksynyt lammas

Jes 53:6 Lampaiden tavoin olemme h. ympäriinsä

HARHAUTTAA

, Jer 20:7 Sinä olet h. minua, Jehova

HARKITSEVA

, San 12:23 H. kätkee sen, mitä tietää

San 14:15 h. miettii joka askelta

HARMAA

, San 16:31 H. hiukset kaunis kruunu

HARMAGEDDON

, Il 16:16 nimi on hepreaksi H.

HAUREUS

. Ks. SEKSUAALINEN MORAALITTOMUUS.

HAUTA

, Job 14:13 Kunpa kätkisit minut h.

Sr 9:10 ei ole työtä, tietoa eikä viisautta h.

Ho 13:14 H. otteesta minä lunastan heidät

Joh 5:28 kaikki h. olevat kuulevat hänen äänensä

Ap 2:31 ettei Kristusta jätettäisi h.

Il 1:18 minulla on kuoleman ja h. avaimet

Il 20:13 kuolema ja h. antoivat ne kuolleet

HEDELMÄ

, 1Mo 3:3 puun h.: ette saa koskea

Mt 7:20 heidän h. te tunnette heidät

Mt 21:43 annetaan kansalle, joka tuottaa h.

Joh 15:2 puhdistaa, jotta se kantaisi enemmän h.

Joh 15:8 Isäni kunniaan, kun kannatte paljon h.

Ga 5:22 hengen h. on rakkaus, ilo

HEDELMÄLLINEN

, 1Mo 1:28 Olkaa h. ja lisääntykää

HEDELMÄTÖN

, Jes 54:1 Huuda ilosta, h. nainen

HEIKKO

, Ro 14:1 sellainen, jolla on h. usko

1Ko 1:27 se, mitä maailmassa pidetään h.

2Ko 12:10 kun olen h., olen voimakas

1Te 5:14 tukekaa h., olkaa kärsivällisiä

1Pi 3:7 h. astiaa, naispuolista

HEIKKOUS

, Ro 15:1 kantaa h.

HEIMO

, 1Mo 49:28 Nämä kaikki ovat Israelin 12 h.

HEINÄ

, Jes 65:25 leijona syö h. niin kuin sonni

HEINÄSIRKKA

, Jes 40:22 maan asukkaat ovat kuin h.

Jl 1:4 Sen, mitä ahmivalta h. jäi

HEITTELEHTIÄ

, Ef 4:14 h. kuin aaltojen ajamina

HELLITTÄMÄTTÄ

, Ap 5:42 julistivat h.

HELLÄ

, Ja 5:11 Jehovan kiintymys on hyvin h.

HELLÄVARAINEN

, 2Ti 2:24 olla h. kaikkia kohtaan

HELMI

, Mt 7:6 h. sikojen eteen

Mt 13:45 valtakunta kuin kauppias, joka etsi h.

HEMMOTELLA

, San 29:21 Jos palvelijaa h.

HENGELLINEN

, Mt 5:3 heillä on h. tarpeita

Ro 1:11 antaa teille jonkin h. lahjan

1Ko 2:15 h. ihminen tutkii kaiken

1Ko 15:44 herätetään h. ruumis

HENKI

, 4Mo 11:25 otettuaan tällä olevaa h.

1Sa 16:13 h. alkoi vaikuttaa Daavidiin

2Sa 23:2 Jehovan h. puhui kauttani

1Ai 28:12 rakennussuunnitelman h. välityksellä

Ps 51:10 anna minulle uusi, vakaa h.

Ps 51:17 Murtunut h. uhri, jonka Jumala hyväksyy

Ps 104:29 Jos otat pois niiden h., ne kuolevat

Ps 146:4 Hänen h. lähtee, hän palaa maahan

Sr 12:7 h. palaa tosi Jumalan luo, joka sen antoi

Jes 61:1 Jehovan h. on minun päälläni

Jl 2:28 vuodatan h. kaikenlaisten ihmisten päälle

Sak 4:6 Ei sotaväellä eikä voimalla, vaan minun h.

Mt 3:16 Jumalan h. laskeutui kuin kyyhkynen

Mt 12:31 h. herjaamista ei anneta anteeksi

Mt 26:41 H. on altis mutta liha heikko

Lu 23:46 sinun käsiisi minä uskon h.

Joh 4:24 Jumala on h., häntä täytyy palvoa h. ja

Joh 16:13 totuuden h. opastaa teidät koko totuuteen

Ro 8:16 H. itse todistaa meidän h. kanssa

Ro 8:26 h. puhuu puolestamme huokaillessamme

2Ko 3:17 Jehova on H.

Ga 5:16 antakaa jatkuvasti h. ohjata teitä

Ga 5:22 h. hedelmä on rakkaus, ilo

Ga 6:8 kylvää h. silmällä pitäen

2Ti 3:16 Raamattu kirjoitettu h. ohjauksessa

HENKILÖVERO

, Mt 22:17 oikein maksaa h. keisarille?

HENKIVOIMAT

, Ef 6:12 pahoja h. vastaan

HENKÄYS

, 1Mo 2:7 sieraimiinsa elämän h.

HEREILLÄ

, Lu 21:36 Pysykää h. ja rukoilkaa hartaasti

HERJATA

, Mr 3:29 h. pyhää henkeä

Ef 4:31 viha, huutaminen ja h.

HERKKU

, Da 1:5 annettaisiin päivittäin kuninkaan h.

HERKKÄUSKOINEN

, San 14:15 H. uskoo joka sanan

HERRA

, 5Mo 10:17 Jehova jumalien Jumala ja h. H.

Mt 9:38 Pyytäkää sadonkorjuun H.

1Ko 7:39 menemään naimisiin vain H.

1Ko 8:5 on monia jumalia ja monia h.

HERÄTTÄÄ

, Joh 6:39 h. heidät viimeisenä päivänä

Joh 11:11 minä menen h. hänet

Ap 2:24 Mutta Jumala h. hänet

Ap 24:15 Jumala tulee h. kuolleista sekä ne

HETKELLINEN

, 2Ko 4:17 koettelemus on h. ja kevyt

Hpr 11:25 synnistä saatavan h. nautinnon

HETKI

, Mt 24:36 päivästä ja h. ei tiedä kukaan

HETKINEN

, Ps 30:5 vihansa kohteena vain h.

HEVONEN

, Il 6:2 Minä näin valkoisen h.

Il 19:11 Katso! Siellä oli valkoinen h.

HIDAS

, Hpr 5:11 teistä on tullut h. kuulemaan

Ja 1:19 h. puhumaan ja h. vihastumaan

HIEKANJYVÄT

, 1Mo 22:17 kuin h. merenrannalla

HIEKKA

, Il 20:8 yhtä paljon kuin meren h.

HIILI

, Ro 12:20 kasaat päänsä päälle tulisia h.

HILJAA

, Sr 3:7 aika olla h. ja aika puhua

HILJAINEN

, 1Te 4:11 viettää h. elämää

HILLITÄ

, San 16:32 itsensä h. on parempi

2Ti 2:24 h. itsensä, kun kohdellaan väärin

HILLITÖN

, Job 6:3 puheeni on ollut h.

HIMO

, Ro 1:26 häpeällisten seksuaalisten h.

Kol 3:5 hillitsemättömään seksuaaliseen h.

1Te 4:5 hillittömän seksuaalisen h. valtaan

HIMOITA

, 2Mo 20:17 Et saa h. lähimmäisesi vaimoa

HINTA

, 1Ko 7:23 Teidät ostettiin tietyllä h.

HISKIA

, 2Ku 19:15 H. rukoili Jehovan edessä

HIUS

, Mt 10:30 tietää, montako h. päässänne on

1Ko 11:14 pitkät h. ovat häpeäksi miehelle

HOMOSEKSUAALISUUS

, 1Ko 6:9 h. harjoittavat

HOPEA

, San 2:4 jos etsit niitä kuin h.

Hes 7:19 He heittävät h. kaduille

Sef 1:18 Ei heidän h. eikä kultansa voi pelastaa

HORJUA

, 1Ku 18:21 h. kahden eri mielipiteen välillä?

HORJUTTAA

, Fil 1:10 ettekä h. toisten uskoa

1Te 3:3 koettelemukset eivät h. ketään

HULLU

, Joh 10:20 Hänessä on demoni, hän on h.

HUNAJA

, 2Mo 3:8 maidon ja h. maahan

San 25:27 Ei ole hyvä syödä liikaa h.

HUOJENNUS

, 2Te 1:7 joudutte kärsimään, saatte h.

HUOKAILLA

, Hes 9:4 merkki niiden otsaan, jotka h.

Ro 8:22 koko luomakunta on yhdessä h.

Ro 8:26 henki puhuu puolestamme h.

HUOKAILU

, 2Mo 2:24 Jumala kuuli heidän h.

Jes 35:10 murhe ja h. pakenevat

HUOLEHTIA

, 1Pi 5:7 sillä hän h. teistä

HUOLI

, Ps 94:19 Kun h. valtasivat minut, sinä lohdutit

San 12:25 H. painaa ihmisen sydäntä

Mr 4:19 tämän ajan h. ja rikkauden petollinen voima

Lu 8:14 tämän elämän h., rikkaus ja nautinnot

Lu 21:34 ettei sydämenne rasitu elämän h.

1Ko 7:32 Tahdon, ettei teillä olisi h.

2Ko 11:28 h. kaikista seurakunnista

HUOLISSAAN

, Jes 41:10 Älä ole h., olen Jumalasi

Mt 6:34 Älkää olko h. seuraavasta päivästä

Lu 12:25 h. olemalla lisätä hetkeäkään elinikäänsä?

1Ko 7:32 Naimaton mies on h. Herran asioista

Fil 4:6 Älkää olko mistään h.

HUOMENNA

, 1Ko 15:32 juodaan, sillä h. kuolemme

HUOMIO

, 1Ko 7:35 palvella Herraa h. hajaantumatta

1Te 5:13 Osoittakaa poikkeuksellista h. ja rakkautta

HUONE

, Jes 26:20 Mene, kansani, astu sisimpiin h.

HUULET

, San 10:19 pitää h. kurissa, toimii viisaasti

Jes 29:13 Tämä kansa kunnioittaa minua h.

Ho 14:2 uhraamme h. ylistystä

Hpr 13:15 ylistysuhreja, h. hedelmää

HUUTAA

, Ro 10:13 h. avukseen Jehovan nimeä

Ef 4:31 viha, h. ja herjaaminen

HUVI

, San 10:23 käyttäytyy häpeällisesti h. vuoksi

HYLÄTÄ

, 1Sa 12:22 Jehova ei h. kansaansa

Ps 27:10 Vaikka oma isäni ja äitini h. minut

Ps 37:28 Jehova ei h. hänelle uskollisia

Jes 1:28 ne, jotka h. Jehovan, kohtaavat loppunsa

Jer 8:9 He ovat h. Jehovan sanan

Hpr 13:5 En koskaan jätä enkä h. sinua

HYVÄ

, 1Mo 1:31 minkä hän oli tehnyt, se oli erittäin h.

1Mo 3:5 Jumalan kaltaisia, tiedätte h. ja pahan

San 3:27 Älä jätä tekemättä h., jos pystyt auttamaan

Ro 5:7 h. ihmisen puolesta joku uskaltaa kuolla

Ro 7:19 en tee sitä h., mitä haluan

Ga 6:10 tehkäämme h. kaikille

HYVÄKSYNTÄ

, 1Ko 7:33 kuinka saisi vaimonsa h.

HYVÄKSYÄ

, Lu 3:22 rakas Poikani. Olen h. sinut

2Ti 2:15 Tee kaikkesi, jotta Jumala voisi h. sinut

HYVÄ UUTINEN

, Jes 52:7 se, joka tuo vuorilla h.!

Mt 24:14 valtakunnan h. saarnataan

Lu 4:43 täytyy julistaa h., koska sitä varten lähetetty

Ro 1:16 Minä en häpeä h.

1Ko 9:16 voi minua, jos en julista h.!

1Ko 9:23 teen kaiken h. vuoksi

HYÖDYLLINEN

, 1Ko 6:12 luvallista, mutta ei h.

2Ti 3:16 Koko Raamattu h.

HYÖDYTÖN

, Ef 4:17 h. ajatustensa mukaisesti

HYÖTY

, San 14:23 kovasta työstä on h.

Jes 48:17 opetan elämään tavalla, josta on h.

HYÖTYÄ

, 2Ko 7:2 emme h. kenenkään kustannuksella

HÄIRITSEVÄ

, 2Te 3:6 veljestä, joka toimii h. tavalla

HÄIRIÖ

, 1Te 5:14 varoittakaa h. aiheuttajia

HÄPEÄ

, Ps 25:3 toivonsa sinuun, ei joudu h.

HÄPEÄLLINEN

, Ef 5:4 h. käytöstä, tyhmää puhetta

HÄPEÄMÄTÖN KÄYTÖS

, Ga 5:19 epäpuhtaus, h.

2Pi 2:7 Lootin, jota ihmisten h. vaivasi

HÄPÄISTÄ

, Hes 39:7 en enää salli, että nimeäni h.

Mt 5:11 Onnellisia olette te, kun ihmiset h.

HÄTÄINEN

, San 19:2 joka toimii h., tekee syntiä

San 29:20 mies, joka on h. puheissaan

HÄVETÄ

, Mr 8:38 Jokaista, joka h. minua ja minun

Ro 1:16 en h. hyvää uutista

2Ti 1:8 Älä h. Herrastamme todistamista

2Ti 2:15 työmies, jonka ei tarvitse h. mitään

Hpr 11:16 Jumala ei h. sitä, että häntä huudetaan

1Pi 4:16 kärsii siksi, että on kristitty, ei tule h.

HÄÄT

, Mt 22:2 kuningas, joka järjesti h. pojalleen

Joh 2:1 h. Galilean Kaanassa

Il 19:7 Karitsan h. aika on tullut

I

IES

, 1Ku 12:14 Isäni teki i. raskaaksi

Mt 11:30 Minun i. on miellyttävä

IESTÄÄ

, 2Ko 6:14 Älkää i. itseänne epäsuhtaisesti

IHMEELLINEN

, Ps 139:14 minut tehty tavattoman i.

IHMEISSÄÄN

, 1Pi 4:4 ovat i. siitä, ettette enää

IHMETEKO

, 2Te 2:9 valheellisia i. ja ihmeitä

IHMISEN POIKA

, Da 7:13 oli tulossa joku i. kaltainen

Mt 10:23 ennen kuin I. saapuu

Lu 21:27 näkevät I. tulevan pilvessä voimalla ja

IHMISLUONTO

, Ro 8:5 joita syntinen i. ohjaa

Ga 5:19 Syntisen i. teot ovat selvästi nähtävissä

IHMISPELKO

, San 29:25 I. on ansa

IISAI

, 1Sa 17:12 I. oli kahdeksan poikaa

Jes 11:1 I. kannosta puhkeaa verso

IISAK

, 1Mo 22:9 Hän sitoi poikansa I.

IKIAIKAINEN

, Da 7:9 I. istuutui

IKKUNA

, Ap 20:9 i. istuva nuori Eutykos

IKUINEN

, 1Mo 3:22 Ettei hän söisi sitä ja eläisi i.

Ps 37:29 jotka toimivat oikein, elävät maan päällä i.

Sr 3:14 kaikki, mitä Jumala tekee, pysyy i.

Da 12:2 heräävät, jotkut i. elämään

Lu 18:30 ja tulevana aikakautena i. elämää

Joh 3:16 ei tuhoutuisi vaan saisi i. elämän

Joh 17:3 saada i. elämän, kun oppivat tuntemaan

Ap 13:48 oikean asenteen vuoksi i. elämä

Ro 6:23 Jumalan lahja on i. elämä

1Ti 6:12 Ota luja ote i. elämästä

1Pi 1:25 Jehovan sana pysyy i.

IKUISUUS

, Sr 3:11 pannut i. ihmisten sydämeen

IKÄVÖIDÄ

, Job 14:15 Sinä i. kättesi työtä

Fil 1:8 i. teitä kaikkia

IKÄÄNTYNYT

, Ps 92:14 He menestyvät vielä i.

ILJETYS

, Mt 24:15 autioittava i.

ILLALLINEN

, 1Ko 11:20 syömään Herran i.

ILMA

, 1Ko 9:26 niin kuin huitoisin i.

1Ko 14:9 Tehän puhutte i.

Ef 2:2 joka hallitsee ihmisiin vaikuttavaa i.

ILMAINEN

, Mt 10:8 I. olette saaneet, i. antakaa

Il 22:17 ottakoon elämän vettä i.

ILMI

, Ro 8:19 odottaa Jumalan poikien i. tulemista

ILMOITTAA

, 3Mo 5:1 ei i. siitä, minkä todistaja hän on

ILO

, 1Ai 29:9 Kansa tunsi i. antaessaan uhrilahjoja

Ne 8:10 Jehovalta tuleva i. on teidän linnoituksenne

Ps 149:4 Jehova saa i. kansastaan

Sr 2:24 saada i. kovasta työstään

Ro 15:13 Täyttäköön Jumala teidät i. ja rauhalla

Hpr 12:2 Sen i. vuoksi, joka asetettu hänen eteensä

3Jo 4 ei suurempaa i. kuin se, että kuulen

ILOINEN

, San 27:11 Ole viisas ja tee sydämeni i.

Ap 5:41 lähtivät sanhedrinin edestä i.

2Ko 9:7 Jumala rakastaa i. antajaa

ILOITA

, Job 38:7 aamutähdet i. yhdessä

Ps 1:2 i. Jehovan laista

Ps 100:2 Palvelkaa Jehovaa i.

San 8:30 minä i. hänen edessään koko ajan

Sr 8:15 ei mitään parempaa kuin syödä, juoda ja i.

Jes 65:13 palvelijani i., mutta te tunnette häpeää

Ro 12:12 I. toivostanne

Ro 12:15 I. iloitsevien kanssa

Fil 4:4 I. aina Herrassa. Sanon uudestaan: i.!

ILONAIHE

, Ps 37:4 Tee Jehovasta suurin i.

Ps 137:6 Jerusalemia suurimpana i.

IMARRELLA

, San 26:28 i. suu aiheuttaa tuhoa

San 29:5 Lähimmäistään i. levittää verkon

Ju 16 i. toisia oman etunsa vuoksi

IMETTÄVÄ

, 1Te 2:7 niin kuin i. äiti hoitaa hellästi

INHOTA

, Ro 12:9 I. pahaa, pysykää kiinni hyvässä

INNOKAS

, Ga 1:14 i. isieni perinteiden puolesta

Tit 2:14 kansan, joka on i. hyviin tekoihin

INTO

, Ps 69:9 I. sinun pyhäkkösi puolesta

Jes 37:32 Tämän saa aikaan armeijoiden Jehovan i.

Ro 10:2 i. Jumalan puolesta, mutta ilman

ISEBEL

, 1Ku 21:23 Koirat syövät I.

Il 2:20 suvaitset tuota naista, I.

ISOVANHEMMAT

, 1Ti 5:4 maksamaan i. sen, mikä

ISRAEL

, 1Mo 35:10 nimesi ei enää Jaakob vaan I.

Ps 135:4 valinnut erikoisomaisuudekseen I.

Ga 6:16 Rauhaa ja armoa Jumalan I.

ISTUA

, Ps 110:1 I. minun oikealla puolellani

ISTUTTAA

, Jes 65:22 eivät i., jotta toiset söisivät

1Ko 3:6 Minä i., Apollos kasteli, mutta Jumala

ISÄ

, 1Mo 2:24 mies jättää i. ja äitinsä

Ps 2:7 Minusta on tänään tullut sinun i.

Ps 89:26 Sinä olet I., Jumalani

Ps 103:13 Niin kuin i. osoittaa armoa lapsilleen

Jes 9:6 nimensä on Ikuinen I., Rauhan Ruhtinas

Mt 6:9 Meidän I., joka olet taivaassa

Mt 23:9 Älkää kutsuko ketään i.

Lu 2:49 minun täytyy olla I. talossa

Lu 15:20 I. juoksi häntä vastaan, halasi häntä

Joh 5:20 I. näyttää Pojalle kaiken, mitä hän tekee

Joh 10:30 Minä ja I. olemme yhtä

Joh 14:6 Kukaan ei tule I. luo muuten kuin kauttani

Joh 14:9 joka on nähnyt minut, on nähnyt myös I.

Joh 14:28 I. on minua suurempi

Joh 14:28 iloitsisitte siitä, että menen I. luo

ISÄNTÄ

, Mt 6:24 Kukaan ei voi olla kahden i. orja

Ro 6:14 Synti ei saa olla teidän i.

Ro 14:4 Oman i. edessä hän seisoo tai kaatuu

ISÄTÖN

, 2Mo 22:22 Et saa ahdistaa i. lasta

Ps 68:5 I. isä ja leskien suojelija

ITKEÄ

, Ho 12:4 Hän i. ja pyysi hartaasti siunausta

Mt 26:75 Hän meni ulos ja i. katkerasti

Lu 6:21 Onnellisia olette te, jotka nyt i., sillä te

Ro 12:15 i. itkevien kanssa

ITKU

, Ps 6:6 i. saa leposohvani tulvimaan

ITSEHILLINTÄ

, 1Ko 7:5 kiusata siksi, ettei i.

Ga 5:22, 23 hengen hedelmä on i.

ITSEKESKEISYYS

, Fil 2:3 Älkää tehkö mitään i.

ITSEPÄISYYS

, San 1:32 Kokemattomat tappaa i.

J

JAAKOB 1.

, 1Mo 32:24 mies alkoi painia J. kanssa

JAAKOB 2.

, Lu 6:16 J. pojan Juudaksen ja

JAAKOB 3.

, Ap 12:2 surmasi J., Johanneksen veljen

JAAKOB 4.

, Mr 15:40 Maria, J. nuoremman äiti

JAAKOB 5.

, Mt 13:55 hänen veljensä J.

Ap 15:13 J. sanoi: Miehet, veljet

1Ko 15:7 näyttäytyi J., sitten apostoleille

Ja 1:1 J., Jumalan orja

JAH

, 2Mo 15:2 Voimani ja vahvuuteni on J.

Jes 12:2 J. Jehova on minun voimani

JAKAMATON

, 2Mo 34:14 Jumala vaatii j. palvontaa

JAKAUTUA

, Mt 10:35 Olen tullut aiheuttamaan j.

JALANJÄLJET

, 1Pi 2:21 seuraisitte tarkasti hänen j.

JALKA

, Joh 13:5 alkoi pestä opetuslasten j.

Ro 16:20 murskaa pian Saatanan teidän j. alle

JALOSTUSTYÖ

, Da 11:35 jotta tehtäisiin j.

JANKUTTAA

, San 17:9 joka j. jostain, erottaa

JANO

, Joh 7:37 Jos jonkun on j., hän tulkoon luokseni

JANOINEN

, Jes 55:1 Tulkaa, kaikki j.

JEESUS

, Mt 1:21 sinun pitää antaa hänelle nimeksi J.

JEFTA

, Tu 11:30 J. antoi juhlallisen lupauksen

JEHOVA

, 2Mo 3:15 J. on minun nimeni ikuisesti

2Mo 5:2 Kuka on J.? Minä en tunne J.

2Mo 6:3 nimelläni J. en tehnyt itseäni tunnetuksi

2Mo 20:7 Et saa käyttää J. nimeä arvottomalla

5Mo 6:5 Rakasta J. koko sydämestäsi

5Mo 7:9 J. on tosi Jumala, uskollinen Jumala

Ps 83:18 jonka nimi on J., sinä yksin olet Korkein

Jes 42:8 Minä olen J. Se on minun nimeni

Ho 12:5 J. on nimi, josta hänet muistetaan

Mal 3:6 Minä olen J., minä en muutu

Mr 12:29 J., meidän Jumalamme, on yksi Jehova

JEHOVAN PÄIVÄ

, Jl 2:1 J. on tulossa! Se on lähellä!

Am 5:18 Mitä J. oikein merkitsee teille?

Sef 1:14 J. on lähellä!

1Te 5:2 J. tulee niin kuin varas

2Te 2:2 ajattelemaan, että J. on tullut

2Pi 3:12 pidätte J. aina mielessänne

JEREMIA

, Jer 38:6 heittivät J. vesisäiliöön

JERUSALEM

, Jos 18:28 Jebusi eli J.

Da 9:25 J. uudelleen rakentamista koskevan käskyn

Mt 23:37 J., J., profeettojen tappaja

Lu 2:41 tapana mennä J. pesah-juhlaan

Lu 21:20 J. leiriytyneiden armeijoiden ympäröimänä

Lu 21:24 J. muiden kansojen tallattavana, kunnes

Ap 5:28 täyttäneet J. opetuksellanne

Ap 15:2 apostolien ja vanhinten luo ylös J.

Ga 4:26 ylhäällä oleva J. on vapaa

Hpr 12:22 lähestyneet taivaallista J.

Il 3:12 Uuden J., joka laskeutuu taivaasta

Il 21:2 Uusi J. laskeutui taivaasta

JOB

, Job 1:9 Miksipä J. ei pelkäisi Jumalaa?

Ja 5:11 Olette kuulleet J. kestävyydestä

JOHANNES 1.

, Mt 21:25 Mistä J. kaste oli lähtöisin?

Mr 1:9 J. kastoi Jeesuksen Jordanissa

JOHANNES 2.

, Joh 1:42 Sinä olet Simon, J. poika

JOHANNES 3.

, Mt 4:21 Sebedeuksen pojan J.

JOHDONMUKAINEN

, Lu 1:3 kirjoittaa j. järjestyksessä

Ap 9:22 todisti j., että Jeesus on Kristus

JOHTAA

, Ro 12:8 joka j., tulee j. tosissaan

1Te 5:12 kunnioitusta niille, jotka j.

JOHTAJA

, Mt 23:10 yksi on teidän J., Kristus

JOHTO

, Hpr 13:7, 17 ottavat j. keskuudessanne

JOHTOPÄÄTÖS

, Sr 12:13 j., kun kaikki on kuultu

JONATAN

, 1Sa 18:3 J., Daavid keskenään liiton

1Sa 23:16 J. auttoi Daavidia vahvistumaan

JOONA

, Jn 2:1 Kalan vatsassa J. rukoili

JOOSEF 1.

, 1Mo 39:23 Jehova oli J. kanssa

JOOSEF 2.

, Lu 4:22 Eikö tämä ole J. poika?

JOOSUA

, 2Mo 33:11 palvelijansa J., Nunin poika

JORDAN

, Jos 3:13 J. vedet pysähtyvät

2Ku 5:10 peseydy seitsemän kertaa J.

JOSAFAT

, 2Ai 20:3 Silloin J. pelästyi

JOSIA

, 2Ku 22:1 J. hallitsi 31 vuotta

JOUKKO

, 2Mo 23:2 Et saa tehdä j. mukana pahaa

JUHLA

, Ro 13:13 eivät riehakkaat j. eikä juopottelu

JUHLA-AIKA

, 3Mo 23:4 Nämä ovat Jehovan j.

JUHLA-ATERIA

, Jes 25:6 j. öljyisistä ruoista

JUHLIMINEN

, Ga 5:21 juopottelu, riehakas j.

JULISTAA

, 2Mo 9:16 että nimeäni j. koko maassa

1Ko 11:26 te j. Herran kuolemaa, kunnes

Hpr 10:23 pidettävä kiinni toivomme julkisesta j.

JULISTUS

, Ro 10:10 julkinen j. johtaa pelastukseen

JULKEA

, 5Mo 17:12 toimii j. eikä kuuntele

Ps 19:13 Älä anna palvelijasi tehdä j. tekoja

JULKEUS

, 1Sa 15:23 j. samaa kuin

JULMA

, San 11:17 j. aiheuttaa itselleen vaikeuksia

San 12:10 pahojen armokin on j.

JUMALA

, 5Mo 10:17 Jehova on j. J. ja herrojen Herra

Mt 27:46 J., J., miksi olet hylännyt minut?

Joh 1:18 Kukaan ihminen ei ole nähnyt J.

Joh 17:3 oppivat tuntemaan sinut, ainoan tosi J.

Joh 20:17 nousen minun J. ja teidän J. luo

1Ko 8:4 ei ole muuta J. kuin yksi

2Ko 4:4 mielen tämän maailman j. on sokaissut

Ef 4:6 yksi J. ja kaikkien Isä

1Jo 4:8 J. on rakkaus

JUMALANKUVA

, 2Mo 20:4 Et saa tehdä veistettyä j.

Jes 41:29 j. ovat tuulta ja tyhjää

JUMALATON

, San 29:2 j. hallitsee, kansa valittaa

Jes 26:10 j. osoitettaisiin hyvyyttä, hän ei opi

JUOKSU

, Ap 20:24 viedä päätökseen j.

JUOMAUHRI

, Fil 2:17 vuodatetaan niin kuin j.

JUOPPO

, San 23:21 j. ja ahmatti köyhtyvät

1Ko 5:11 lakatkaa olemasta tekemisissä, on j.

1Ko 6:10 j. eivät peri Jumalan valtakuntaa

JUOPUA

, Ef 5:18 Älkää j. viinistä

JUORUILLA

, 1Ti 5:13 he j. ja sekaantuvat

JUORUILU

, San 20:19 sellainen, joka rakastaa j.

JUOSTA

, 1Ko 9:24 J. siten, että voitte saada sen

1Ko 9:26 en j. päämäärättömästi

2Ti 4:7 olen j. maaliin asti

JUUDA

, 1Mo 49:10 Ei poistu valtikka J.

JUUDAS

, Mt 27:3 J. tunsi tunnontuskia

JUURI

, Lu 8:13 iloiten vastaan, mutta ei ole j.

JUURTUA

, Kol 2:7 j. häneen ja vakaantuen uskossa

JUUTALAINEN

, Sak 8:23 tarttuu lujasti j. vaatteeseen

Ro 3:29 onko hän ainoastaan j. Jumala?

1Ko 9:20 Minusta tuli kuin j.

JÄLJENNÖS

, 5Mo 17:18 on kirjoitettava j. laista

JÄLJITELLÄ

, 1Ko 11:1 J. minua, minä j. Kristusta

Ef 5:1 J. Jumalaa kuin rakkaat lapset

Hpr 13:7 j. heidän uskoaan

JÄLKELÄINEN

, 1Mo 3:15 sinun j. ja hänen j. välille

1Mo 22:17 varmasti teen sinun j. suuren joukon

Ga 3:16 sinun j., joka on Kristus

Ga 3:29 olette todella Abrahamin j., perillisiä

JÄLKIKORJUU

, 3Mo 19:9 ettekä saa tehdä j.

JÄRJESTYS

, 1Ko 14:40 asianmukaisesti ja hyvässä j.

1Ti 3:2 Valvojan tulee olla j. noudattava

JÄRJETÖN

, Lu 12:20 Sinä j., tänä yönä

JÄRKEVYYS

, Fil 4:5 Teidän j. tulee olla ilmeistä

JÄRKKYÄ

, Hag 2:7 Minä saan kaikki kansat j.

JÄRKYTTÄVÄ

, Joh 6:60 Tämä puhe on j.

JÄRVI

, Il 19:20 tuliseen j., jossa palaa rikki

JÄTTILÄISKOKOISET TYRANNIT

, 1Mo 6:4 maan päällä oli j.

JÄTTÄÄ

, 5Mo 31:8 Hän ei hylkää sinua eikä j. sinua

Mt 19:29 joka on j. taloja tai peltoja

1Pi 2:23 j. itsensä hänen haltuunsa

JÄÄHYVÄISET

, Lu 14:33 j. kaikelle, mitä hän omistaa

K

KAANA

, Joh 2:1 häät Galilean K.

KAATUA

, San 24:16 voi k. seitsemän kertaa

Sr 4:10 Jos toinen k., toinen voi auttaa hänet ylös

1Ko 10:12 pitää varoa, ettei hän k.

KADEHTIA

, Ps 37:1 älä k. väärintekijöitä

Ps 73:3 Aloin k. ylimielisiä

Ps 106:16 He alkoivat k. leirissä Moosesta

KADONNUT

, Hes 34:4 Te ette ole etsineet k.

KADOTA

, Lu 15:24 poikani oli k. mutta on nyt löytynyt

KAIKKEINPYHIN

, 2Mo 26:33 erottaa pyhän ja k.

KAIN

, 1Jo 3:12 ei kuin K., joka tappoi veljensä

KAIPAUS

, 1Pi 2:2 kehittäkää k. sanan maitoon

KAIVATA

, Ps 84:2 olemukseni k. Jehovan esipihoja

Jes 26:9 Yöllä koko olemukseni k. sinua

KALA

, Jn 1:17 lähetti valtavan k. nielaisemaan Joonan

Joh 21:11 k. oli paljon, yhteensä 153

KALASTAJA

, Mt 4:19 teen teistä ihmisten k.

KALEB

, 4Mo 13:30 K. yritti tyynnyttää kansaa

KALJU

, 3Mo 21:5 ei pidä ajaa päätään k.

KALJUPÄÄ

, 2Ku 2:23 Mene ylös, k.!

KALLIO

, 5Mo 32:4 K., täydellisiä ovat hänen tekonsa

Mt 7:24 mies, joka rakensi talonsa k.

KALLISARVOINEN

, Da 9:23 sinä olet hyvin k.

1Pi 1:19 Kristuksen k. verellä

KAMELI

, Mt 19:24 k. neulansilmän läpi

KAMPPAILLA

, Ef 6:12 emme k. verta ja lihaa vastaan

KANA

, Mt 23:37 niin kuin k. kokoaa poikasensa

KANNUSTAA

, Hpr 10:24 k. toisiamme rakkauteen

KANSA

, 1Mo 22:18 kaikki k. hankkivat siunauksen

Jes 66:8 syntyykö k. yhdessä hetkessä?

Mt 21:43 annetaan k., joka tuottaa sen hedelmiä

Mt 24:7 K. nousee kansaa vastaan

Lu 21:24 k. määräajat kuluvat umpeen

Ap 17:26 teki yhdestä ihmisestä kaikki k.

KANSAKUNTA

, 2Mo 19:6 pyhä k.

Ps 33:12 Onnellinen se k., jonka Jumala on Jehova

KANSALAISUUS

, Fil 3:20 meillä on taivaan k.

KANTAA

, Ro 15:1 pitää k. niiden heikkouksia

KANTO

, Jes 11:1 Iisain k. puhkeaa verso

Da 4:15 Jättäkää sen k. juurineen maahan

KAPINALLINEN

, San 24:21 Älä ole k. kanssa

KAPINALLISUUS

, 1Sa 15:23 k. kuin ennustelusynti

KAPINOITSIJA

, 4Mo 20:10 Kuulkaa nyt, te k.!

KARHU

, 1Sa 17:37 vapautti leijonan ja k. kynsistä

Jes 11:7 Lehmä ja k. ovat yhdessä laitumella

KARITSA

, Jes 40:11 Hän kokoaa k. käsivarrellaan

Joh 1:29 Jumalan K., joka poistaa synnin

Joh 21:15 rakastatko minua? Ruoki minun k.

KARTTAA

, Jes 53:3 ihmiset k. häntä

KASTAA

, Mt 3:13 Jeesus tuli Johanneksen k.

Mt 28:19 tehkää opetuslapsia, k. heidät

Lu 3:3 k. merkiksi katumuksesta

Ap 2:41 sinä päivänä k. noin 3 000

Ap 8:36 Estääkö mikään k. minua?

KASTE

, 5Mo 32:2 sanomani laskeutuu kuin k.

Tu 6:37 k. tulee vain villoihin

1Pi 3:21 k. pelastaa teidät

KASTELLA

, 1Ko 3:6 Minä istutin, Apollos k.

KASTEPISARA

, Ps 110:3 Nuoret miehet kuin k.

KATEELLINEN

, 1Ko 13:4 Rakkaus ei ole k.

KATEUS

, San 14:30 k. on mätä luissa

KATKERA

, San 14:10 Sydän tuntee k. surunsa

Kol 3:19 älkää olko hänelle k. vihaisia

KATKERUUS

, Ef 4:31 ilkeämielinen k., suuttumus

KATUA

, Lu 3:8 hedelmiä, jotka osoittavat, että k.

Lu 15:7 iloitaan enemmän syntisestä, joka k.

Ap 3:19 k. ja kääntykää, jotta

Ap 17:30 ihmisten kaikkialla tulisi k.

Il 16:11 herjasivat Jumalaa eivätkä k.

KATUMUS

, Ap 26:20 tekoja, jotka kertovat k.

Ro 2:4 Jumala pyrkii johdattamaan k.

2Ko 7:10 Jumalaa miellyttävä murhe saa aikaan k.

KAUHU

, Ps 91:5 Sinä et pelkää yön k.

KAUKANA

, Ap 17:27 hän ei ole k. kenestäkään

KAUKOKATSEINEN

, San 22:3 K. näkee vaaran

KAUNA

, 3Mo 19:18 Et saa kantaa k.

KAUNEUS

, San 31:30 Viehätys petollista, k. katoavaa

Hes 28:17 Sydämesi ylpistyi k. takia

KAUNIS

, San 19:11 on k. sivuuttaa loukkaus

Tit 2:10 tekisivät Jumalan opetuksesta k.

KAUNISTAUTUA

, 1Pi 3:3 ulkoista k.

KAUPPAKIRJA

, Jer 32:12 annoin k. Barukille

KAUPPIAS

, Mt 13:45 matkustava k. etsi helmiä

Il 18:3 maan k. ovat rikastuneet

KAUPUNKI

, Lu 4:43 hyvää uutista muissakin k.

Hpr 11:10 k., jolla on lujat perustukset

KAUPUSTELLA

, 2Ko 2:17 emme k. Jumalan sanaa

KAVALTAA

, Mt 26:21 yksi teistä k. minut

KEEFAS

, 1Ko 15:5 näyttäytyi K., sitten 12 apostolille

Ga 2:11 K. tuli Antiokiaan, vastustin

KEHUA

, San 27:2 K. sinua joku muu

KEISARI

, Mt 22:17 henkilöveroa k. vai ei?

Mr 12:17 k., mikä kuuluu k., mutta Jumalalle

Joh 19:12 Jos päästät vapaaksi, et ole k. ystävä

Joh 19:15 Ei meillä ole kuningasta vaan k.

Ap 25:11 Vetoan k.!

KELPAAMATON

, 1Ko 9:27 etten tulisi mitenkään k.

KERUBI

, 1Mo 3:24 asetti k. ja liekehtivän miekan

Hes 28:14 asetin sinut voidelluksi k.

KESKENMENO

, 2Mo 23:26 naiset eivät saa k.

KESKINÄINEN

, Ro 1:12 saisimme k. rohkaisua

KESTÄVYYS

, Lu 21:19 K. te pelastatte elämänne

Ro 5:3 koettelemus saa aikaan k.

Ja 1:4 Antakaa k. tehdä työnsä valmiiksi

Ja 5:11 Olette kuulleet Jobin k.

KESTÄVÄ

, Lu 8:15 tuottavat satoa k.

KESTÄÄ

, Mt 24:13 joka on k. loppuun asti, pelastuu

Ro 12:12 K. koettelemuksissa

1Ko 4:12 kun meitä vainotaan, me k. kärsivällisesti

Ef 4:2 k. toisianne rakkaudessa

1Pi 2:20 k., jos kärsitte hyvien tekojen takia

KESÄ

, Mt 24:32 tiedätte, että k. on lähellä

KETTU

, Mt 8:20 K. on kolot

KIDUTUSPAALU

, Mt 10:38 joka ei ota k.

Lu 9:23 ottaa k. joka päivä

KIELI

, 1Mo 11:7 sekoittamaan heidän k.

Ps 34:13 Älä anna k. puhua pahaa

San 18:21 Kuolema ja elämä ovat k. vallassa

Jes 50:4 Jehova on valmentanut k.

Sef 3:9 minä muutan kansojen k. puhtaaksi k.

Sak 8:23 kymmenen miestä kaikista eri k. puhuvista

Ap 2:4 He kaikki alkoivat puhua eri k.

1Ko 13:8 Jos on k., ne lakkaavat

1Ko 14:22 K. merkkinä ei-uskoville

Ja 1:26 ei pidä k. kurissa

Ja 3:8 Kukaan ihminen ei voi kesyttää k.

KIELIRYHMÄ

, Il 7:9 kaikista kansoista ja k.

KIELTÄÄ

, Ps 84:11 Jehova ei k. mitään hyvää

San 30:9 etten kylläisenä k. sinua

Mt 16:24 täytyy k. itsensä, ottaa kidutuspaalunsa

Mr 14:30 sinä k. minut kolmesti

Ap 5:28 Me k. teitä ankarasti opettamasta

Ap 26:11 yritin pakottaa heidät k. uskonsa

Tit 1:16 teoillaan he k. Jumalan

KIINNITTÄÄ HUOMIOTA

, Ap 20:28 K. itseenne ja

1Ti 4:16 K. itseesi ja opetukseesi

KIINTEÄ

, Hpr 5:14 K. ruoka kuuluu kypsille ihmisille

KIINTYÄ

, San 8:30 Minuun hän oli erityisen k.

Mt 10:37 joka on k. isäänsä tai äitiinsä

Joh 21:17 Simon, oletko k. minuun?

KIITOLLINEN

, Kol 3:15 osoittakaa olevanne k.

KIITOS

, San 27:21 k. koettelee ihmistä

KIITTÄMÄTÖN

, San 29:21 Jos hemmotellaan, tulee k.

KIITTÄÄ

, Ps 92:1 On hyvä k. Jehovaa

Ps 95:2 Mennään hänen eteensä k.

Joh 11:41 minä k. sinua siitä, että olet kuullut minua

Ap 28:15 Paavali näki heidät, k. Jumalaa

1Ko 1:4 K. aina Jumalaani teistä

Ef 5:20 k. aina kaikesta Jumalaa

KILPAILU

, Sr 9:11 nopeat eivät aina voita k.

KILPAILUHENKI

, Ga 5:26 niin että herätämme k.

KILPI

, Ps 84:11 Jehova on aurinko ja k.

Ef 6:16 ottakaa uskon suuri k.

KIRJA

, 2Mo 32:33 Minä pyyhin pois k. sen, joka

Jos 1:8 lain k. sanojen ei pidä poistua

Sr 12:12 paljolla k. tekemisellä ei ole loppua

Ap 19:19 kokosivat k. ja polttivat ne

1Ko 13:5 Se ei pidä k. pahasta

Il 20:15 ei ollut kirjoitettu elämän k.

KIRJAKÄÄRÖ

, Il 20:12 ja k. avattiin

KIRJOITTAA

, Ro 15:4 Kaikki, mikä on aiemmin k.

1Ko 4:6 älä mene yli sen, mikä on k.

KIRKKAANPUNAINEN

, Jes 1:18 syntinne ovat k.

KIROTA

, 4Mo 23:8 Kuinka voisin k. sen, jota

Job 2:5 varmasti k. sinua vasten kasvoja

Job 2:9 vaimonsa sanoi: K. Jumala ja kuole!”

Joh 7:49 ihmisjoukko, joka ei tunne lakia, on k.

Ro 12:14 siunatkaa älkääkä k.

KITSAS

, 5Mo 15:7 et saa olla k.

KITSASTELIJA

, San 23:6 Älä syö k. ruokaa

KIUSAUS

, Mt 6:13 ettemme antaisi periksi k.

Mt 26:41 rukoilkaa, jottette joutuisi k.

1Ko 10:13 ei muita k. kuin niitä, jotka yleisiä

KIVI

, Da 2:34 lohkesi k., käsien koskematta

Mt 21:42 K., jonka rakentajat hylkäsivät

Lu 19:40 jos nämä olisivat hiljaa, k. huutaisivat

KOBRA

, Jes 11:8 leikkii k. pesän luona

KOETELLA

, Mal 3:10 K. minua tällä tavalla

Ap 5:9 Miksi päätitte k. Jehovan henkeä?

1Ko 10:9 emme myöskään saa k. Jehovaa

2Ko 13:5 K. jatkuvasti, oletteko uskossa

1Ti 3:10 heidän sopivuuttaan tulee ensin k.

1Jo 4:1 k., ovatko sanomat lähtöisin Jumalasta

KOETTELEMUS

, Ro 5:3 k. saa aikaan kestävyyttä

Ro 12:12 Kestäkää k.

2Ko 4:17 Vaikka k. on hetkellinen ja kevyt

Ja 1:2 ilona sitä, että joudutte monenlaisiin k.

Ja 1:12 Onnellinen on se, joka kestää k.

KOETUS

, Lu 8:13 k. aikana he luopuvat

KOHDISTAA

, Kol 3:2 mielenne k. siihen, mikä

KOHTAAMISTELTTA

, Jos 18:1 pystyttivät sinne k.

KOHTALONJUMALA

, Jes 65:11 maljoja k.

KOIRA

, San 26:17 tarttuu k. korvista

Sr 9:4 elävä k. on parempi kuin kuollut leijona

2Pi 2:22 K. on palannut oksennukselleen

KOKEMATON

, Ps 19:7 se tekee k. viisaan

San 22:3 k. kärsivät seuraukset

KOKO SIELUSTAAN

, Ef 6:6 tehden Jumalan tahdon k.

Kol 3:23 Mitä teettekin, työskennelkää siinä k.

KOKOUS

, Hpr 10:25 Emme saa laiminlyödä k.

KOLKUTTAA

, Mt 7:7 K. lakkaamatta

KOMPASTUSKIVI

, Ro 14:13 ettette aseta k.

1Ko 8:13 Jos ruoasta tulee k. veljelleni

1Ko 10:32 Varokaa, ettei teistä tule k.

KOOTA

, Ef 1:10 jotta Kristuksessa k. yhteen kaikki

KORAH

, 4Mo 26:11 K. pojat eivät kuolleet

Ju 11 puhuneet kapinallisesti niin kuin K.

KORILLINEN

, Mt 14:20 tähteeksi palasia 12 täyttä k.

KORKEIN

, Ps 83:18 Jehova, K. koko maassa

Da 4:17 tietäisivät, että K. hallitsee

KORVAUS

, 2Mo 21:36 tulee antaa k. sonni sonnista

KOSKEA

, San 6:29 joka k. toisen vaimoon

Jes 52:11 älkää k. mihinkään epäpuhtaaseen!

2Ko 6:17 lakatkaa k. epäpuhtaaseen

KOSKETTAA

, Mt 8:3 k. häntä ja sanoi: Minä haluan!

KOSTAA

, Ro 12:19 Älkää itse k., rakkaat

2Te 1:8 hän k. niille, jotka eivät tunne Jumalaa

KOSTO

, 5Mo 32:35 Minun on k. ja rangaistus

KOTIELÄIN

, San 12:10 Oikeamielinen huolehtii k.

KOTKA

, Jes 40:31 kohoavat korkeuksiin kuin k.

KOULU

, Joh 7:15 hän ei ole opiskellut k.?

KOULUNKÄYMÄTÖN

, Ap 4:13 k. ja tavallisia ihmisiä

KOVASYDÄMISYYS

, Mr 3:5 murheellisena k. vuoksi

KRIITTINEN

, 2Ti 3:1 k. aikoja, joista vaikea selviytyä

KRISTITTY

, Ap 11:26 opetuslapsia kutsuttiin k.

KRISTUS

, Mt 16:16 Sinä olet K., Jumalan Poika

Mt 24:24 Vääriä k. ilmaantuu

Lu 24:26 Eikö K. täytynyt kärsiä?

Joh 17:3 hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen K.

Ap 18:28 näytti kirjoituksista, että Jeesus on K.

1Ko 11:3 Jumala on K. pää

KRUUNU

, San 12:4 Hyvä vaimo on miehensä k.

Mt 27:29 he punoivat orjantappuroista k.

KUKISTAA

, 2Ko 10:4 niillä voi k. linnoituksia

KUKKA

, Lu 12:27 Ajatelkaa, kuinka k. kasvavat

KUKKIA

, Jes 35:1 aavikkotasanko k. kuin sahrami

KUKKO

, Mt 26:34 ennen kuin k. kiekuu, kiellät minut

KULTA

, Hes 7:19 hopeansa ja k. eivät voi pelastaa

KULTAOMENA

, San 25:11 k. hopeakaiverruksissa

KULUTTAA

, 2Ko 12:15 k. mielelläni sen, mitä

KUNINGAS

, Tu 21:25 Tuohon aikaan Israelissa ei k.

1Sa 23:17 Sinusta k., minä toisella sijalla

Ps 2:6 olen asettanut k. Siioniin

San 21:1 K. sydän on kuin vesivirta

San 22:29 taitava työssään, paikka k. edessä

Jes 32:1 K. hallitsee oikeudenmukaisuuden hyväksi

Sak 14:9 Jehova tulee olemaan koko maan K.

Mt 21:5 K. tulee ja ratsastaa aasilla

Lu 21:12 viedään k. ja käskynhaltijoiden eteen

Joh 19:15 Ei meillä ole k. vaan keisari

Ap 4:26 Maan k. omaksuivat kantansa

1Ko 15:25 Hänen täytyy hallita k., kunnes

Il 5:10 he tulevat hallitsemaan k. maata

Il 18:3 k. ovat syyllistyneet moraalittomuuteen

KUNINGATAR

, 1Ku 10:1 Saban k.

KUNNIA

, Joh 12:43 rakastivat ihmisten k. enemmän

Ro 3:23 tehneet syntiä ja vailla Jumalan k.

1Ko 10:31 tehkää kaikki Jumalan k.

1Ti 5:17 pitää kaksinkertaisen k. arvoisina

KUNNIOITTAA

, 2Mo 20:12 K. isääsi ja äitiäsi

San 3:9 K. Jehovaa sillä arvokkaalla, mitä sinulla on

Ef 5:33 Vaimon tulee k. syvästi miestään

2Pi 2:10 puhua herjaavasti niistä, joita k.

KUNNIOITUS

, Ro 12:10 osoittakaa ensimmäisinä k.

1Te 5:12 osoittamaan k. niille, jotka johtavat

1Pi 3:2 nähdä puhtaan käytöksenne ja syvän k.

KUOLEMA

, Ru 1:17 jos muu kuin k. erottaa

Ps 89:48 Kuka voi elää näkemättä k.?

Jes 25:8 Hän nielee k. ikuisiksi ajoiksi

Hes 18:32 Minä en saa iloa kenenkään k.

Ho 13:14 Missä ovat pistimesi, k.?

Mt 25:46 menevät ikuiseen k.

Joh 8:51 jos noudattaa sanojani, ei ikinä näe k.

Ro 5:12 näin k. levisi kaikkiin ihmisiin

Ro 6:23 Synnin palkka on k.

1Ko 15:26 Viimeisenä vihollisena hävitetään k.

Hpr 2:9 Jeesus maistaisi k. jokaisen puolesta

Il 2:11 ei toinen k. vahingoita

Il 20:6 Heihin ei toisella k. ole valtaa

Il 20:14 Tulijärvi tarkoittaa toista k.

Il 21:4 K. ei enää ole

KUOLEMANPELKO

, Hpr 2:15 olivat k. orjia

KUOLEMANTUOMIO

, 2Ko 1:9 olimme saaneet k.

KUOLEMATTOMUUS

, 1Ko 15:53 täytyy pukeutua k.

KUOLETTAA

, Kol 3:5 K. ruumiinjäsentenne taipumus

KUOLEVAINEN

, Ps 8:4 mikä onkaan k. ihminen

KUOLINHAAVA

, Il 13:3 pedon k. oli parantunut

KUOLLA

, 1Mo 3:4 Ette varmasti k.

Job 14:14 Jos ihminen k., voiko hän elää uudelleen?

Joh 11:26 joka elää ja uskoo minuun, ei ikinä k.

Ro 14:8 jos k., kuulumme Jehovalle

2Ko 5:15 eivät eläisi itselleen vaan hänelle, joka k.

1Te 4:16 ne, jotka ovat k. Kristuksen yhteydessä

KUOLLUT

, Sr 9:5 k. eivät tiedä yhtään mitään

Ef 2:1 tehnyt teidät eläviksi, vaikka olitte k.

KUOPPA

, San 26:27 joka kaivaa k., putoaa siihen itse

Mt 15:14 Jos sokea opastaa sokeaa, putoavat k.

KUORMA

, Ps 68:19 Jehova, joka päivittäin kantaa k.

Lu 11:46 ihmisten kannettavaksi raskaita k.

Ga 6:5 Jokainen joutuu kantamaan oman k.

KURITON

, San 29:15 k. lapsi tuottaa häpeää

KURITTAA

, Jer 30:11 k. sen verran kuin on tarpeen

1Ko 9:27 k. lyönnein ruumistani

Il 3:19 k. niitä, joihin olen kiintynyt

KURITUS

, San 3:11 älä hylkää Jehovan k.

Hpr 12:11 Mikään k. ei tunnu ilahduttavalta

KURJA

, Ro 7:24 Minä k. ihminen!

KUSTANNUS

, Lu 14:28 ensin istu laskemaan k.

KUTSU

, Ef 4:1 elämään saamanne k. arvoisesti

KUTSUA

, Mt 22:14 Monet k., harvat valittuja

KUU

, Jl 2:31 k. muuttuu vereksi

Lu 21:25 merkkejä auringossa, k. ja tähdissä

KUUKAUTISET

, 3Mo 15:19 k. vuoksi epäpuhdas

3Mo 18:19 sukupuoliyhteydessä, kun k.

KUULLA

, Ro 10:14 kuinka he voivat k., ellei joku

KUULUA

, Ro 14:8 jos kuolemme, k. Jehovalle

1Ko 6:19 Te ette k. itsellenne

KUULUISA

, 1Mo 11:4 jotta meistä tulisi k.

KUUNNELLA

, San 1:5 Viisas k.

Hes 2:7 puhua riippumatta siitä, k. he vai eivät

Mt 17:5 rakas Poikani. K. häntä

Lu 10:16 Se, joka k. teitä, k. myös minua

Ap 4:19 k. ennemmin teitä kuin Jumalaa

Ja 1:19 nopea k., hidas puhumaan

KUURO

, 3Mo 19:14 Et saa kirota k.

Jes 35:5 k. korvat aukenevat

Mr 7:37 Hän saa jopa k. kuulemaan

KUVA

, 1Mo 1:26 Tehkäämme ihminen k.

KUVAPATSAS

, Da 2:31 näit suunnattoman suuren k.

KYKY

, Mt 25:15 talentteja k. mukaan

KYLKILUU

, 1Mo 2:22 Jumala teki k. naisen

KYLLÄ

, Mt 5:37 Kun sanotte k., tarkoittakaa k.

KYLVÄÄ

, Ps 126:5 Ne jotka k. kyynelin

Sr 11:6 K. siemenesi aamulla

2Ko 9:6 joka k. niukasti, myös niittää niukasti

Ga 6:7 Sitä, mitä ihminen k., hän myös niittää

KYMMENEN KÄSKYÄ

, 2Mo 34:28 Hän kirjoitti k.

KYMMENYKSET

, Ne 10:38 leeviläiset k. noista k.

Mal 3:10 Tuokaa täydet k. varastoon

KYPSYYS

, Hpr 6:1 meidän on pyrittävä k.

KYPSÄ

, Hpr 5:14 k. ihmisille, jotka valmentaneet

KYPÄRÄ

, Ef 6:17 Ottakaa pelastuksen k.

KYYHKYNEN

, Mt 3:16 Jumalan henki laskeutui kuin k.

Mt 10:16 Olkaa viattomia kuin k.

KYYNEL

, 2Ku 20:5 kuullut rukouksesi ja nähnyt k.

Ps 6:6 Joka yö k. kastelevat vuoteeni

Ps 126:5 Ne jotka kylvävät k., korjaavat satoa

Sr 4:1 sorrettujen k., eikä kukaan lohduttanut

Ap 20:19 Herran orjana vuodatin k.

Ap 20:31 k. silmissä neuvonut

Hpr 5:7 Kristus esitti voimakkain huudoin ja k.

Il 21:4 Hän pyyhkii kaikki k. heidän silmistään

KYYROS

, Esr 6:3 K.: Temppeli tulee rakentaa

Jes 45:1 Näin sanoo Jehova voidellulleen K.

KÄRSIMYS

, Ro 8:18 En pidä nykyisiä k. minään

1Pi 5:9 veljienne joukko kokee samanlaisia k.

KÄRSIMÄTÖN

, San 14:29 k. paljastaa tyhmyytensä

KÄRSIVÄLLINEN

, Ne 9:30 Sinä olit k. vuosikausia

Ro 9:22 Jumala on suvainnut k. vihan astioita

1Ko 13:4 Rakkaus on k. ja huomaavainen

2Pi 3:9 Jehova on k. teitä kohtaan

KÄRSIVÄLLISYYS

, 2Pi 3:15 Herramme k. pelastuksena

KÄRSIÄ

, 1Ko 12:26 Jos yksi jäsen k., kaikki jäsenet k.

Fil 1:29 etuoikeus k. Kristuksen vuoksi

1Pi 3:14 vaikka k. sen vuoksi, mikä on oikein

KÄSI

, Ps 145:16 Sinä avaat k. ja annat

Jes 35:3 Vahvistakaa heikot k.

Jes 41:10 pidän sinusta kiinni oikealla k.

Mt 6:3 vasen k. ei tiedä, mitä oikea k. tekee

KÄSKY

, Mt 15:9 opettavat ihmisten k. oppeina

Mt 22:40 kahteen k. perustuu koko Laki

Mr 12:28 Mikä k. ensimmäinen kaikista k.?

Joh 13:34 annan uuden k.: Rakastakaa toisianne

KÄTKETTY

, Lu 8:17 Ei ole mitään k., mikä ei tule esiin

KÄTKEYTYÄ

, Jes 26:20 K. hetkeksi, kunnes

KÄTKÖ

, Ps 91:1 Se joka asuu Korkeimman k.

KÄVELLÄ

, Joh 6:19 Jeesus k. veden päällä

KÄYRÄ

, Sr 1:15 K. ei voi suoristaa

KÄYTTÄYTYÄ

, Fil 1:27 k. hyvän uutisen arvoisella

KÄYTÄNNÖLLINEN VIISAUS

, San 2:7 Hänellä on tallessa k. vilpittömille

San 3:21 Varjele k. ja ajattelukykyä

Lu 16:8 palvelija oli osoittanut k.

KÄYTÖS

, 1Pi 2:12 Säilyttäkää k. hyvänä

1Pi 3:1 voitettaisiin sanatta vaimonsa k.

KÄÄRME

, 1Mo 3:4 k. sanoi naiselle:

KÖYHYYS

, San 30:8 Älä anna k. äläkä rikkautta

2Ko 8:2 hyvin anteliaita syvästä k. huolimatta

KÖYHÄ

, 1Sa 2:8 hän nostaa k. tuhkakasasta

Ps 9:18 K. eivät jää iäksi unohduksiin

Ps 69:33 Jehova kuuntelee k.

Lu 4:18 kertomaan hyvää uutista k.

Joh 12:8 K. teillä on aina keskuudessanne

2Ko 8:9 Kristuksesta tuli k. teidän vuoksenne

KÖYSI

, Jes 54:2 Pidennä telttasi k.

L

LAHJA

, Ps 127:3 Lapset ovat Jehovan l.

Ro 6:23 Jumalan l. on ikuinen elämä

Ro 12:6 meillä on erilaisia l.

1Ko 7:7 Jokaisella on oma Jumalalta saatu l.

Ef 4:8 vankeja. Hän antoi l. ihmisiä

Ja 1:17 Jokainen hyvä l. tulee ylhäältä

LAHJOITUS

, 2Ai 31:10 kansa alkoi tuoda l.

LAHJUS

, Sr 7:7 l. turmelee sydämen

LAHKO

, Ap 28:22 tätä l. vastaan puhutaan kaikkialla

2Pi 2:1 saavat salaa aikaan tuhoisia l.

LAHKOLAISUUS

, Tit 3:10 joka edistää l.

LAILLINEN

, Fil 1:7 hyvän uutisen l. vahvistamisessa

LAIMINLYÖDÄ

, 1Ti 4:14 Älä l. sinussa olevaa lahjaa

LAIMINLYÖNTI

, Da 6:4 eikä Daniel syyllistynyt l.

LAINA

, Ps 37:21 Paha ottaa l. eikä maksa takaisin

San 11:15 joka takaa vieraan ihmisen l.

LAINANOTTAJA

, San 22:7 l. lainanantajan orja

LAINATA

, San 19:17 hyvää köyhälle, l. Jehovalle

Lu 6:35 l. toivomatta mitään takaisin

LAINRIKKOJA

, Lu 22:37 Hänet luettiin l. joukkoon

LAINTAULU

, 2Mo 31:18 antoi hänelle kaksi l.

LAISKA

, San 6:6 Mene, l., muurahaisen luo

San 10:26 Kuin savu silmille on l. lähettäjälleen

San 19:24 L. työntää kätensä tarjoiluvatiin

San 20:4 L. ei kynnä kylmällä säällä

Mt 25:26 Paha ja l. orja

LAISKUUS

, San 19:15 L. vaivuttaa sikeään uneen

LAITTOMUUDEN IHMINEN

, 2Te 2:3 ellei l. ilmesty

LAITTOMUUS

, 2Te 2:7 salainen l. on vaikuttamassa

LAKATA

, Ga 6:9 Älkäämme l. tekemästä hyvää

2Te 3:14 l. olemasta tekemisissä hänen kanssaan

LAKI

, Ps 19:7 Jehovan l. on täydellinen

Ps 40:8 sinun l. on syvällä sisimmässäni

Ps 94:20 suunnitellessaan vaikeuksia l. varjolla?

Ps 119:97 Kuinka rakastankaan sinun l.!

Jer 31:33 Minä laitan l. heidän sisimpäänsä

Ro 7:22 iloitsen sisimmässäni Jumalan l.

Ro 10:4 Kristus on l. loppu

Ro 13:8 joka rakastaa, tehnyt sen, mitä l. vaatii

Ga 3:24 l. kasvattajamme, joka johtaa Kristukseen

Ga 6:2 Näin te noudatatte Kristuksen l.

LAMMAS

, Ps 100:3 hänen kansansa ja laitumensa l.

Jes 53:7 Hänet vietiin kuin l. teurastettavaksi

Hes 34:12 Minä huolehdin l.

Mt 25:33 asettaa l. oikealle puolelleen

Joh 10:16 Minulla on muita l., eivät tästä tarhasta

Joh 21:16 Paimenna minun pieniä l.

LAMPPU

, Ps 119:105 Sinun sanasi on askeleideni l.

Mt 6:22 Silmä on ruumiin l.

Mt 25:1 kymmenen neitsyttä ottivat l.

LAMPUNSYDÄN

, Jes 42:3 ei sammuta kytevää l.

LANKA

, Sr 4:12 Kolmisäikeinen l. ei katkea helposti

LANNISTUA

, 2Ai 15:7 älkääkä l.

San 24:10 Jos l. vaikeana aikana, voimasi vähäiset

LAPSETON

, 2Mo 23:26 naiset eivät jää l.

LAPSI

, 5Mo 7:14 Yksikään ei jää ilman l.

5Mo 31:12 Kootkaa kansa – miehet, naiset, l.

Ps 8:2 L. ja pienokaisten suulla

San 22:6 Opeta l. tie, ei vanhanakaan poikkea

Jes 65:23 eivät synnytä l., joita kohtaa onnettomuus

Mt 18:3 ellette muutu ja tule l. kaltaisiksi

Mt 19:14 Antakaa l. olla älkääkä yrittäkö estää heitä

Lu 9:47 otti erään l., asetti hänet viereensä

Lu 10:21 kätkenyt viisailta ja paljastanut l.

Ro 8:21 Jumalan l. loistavaan vapauteen

1Ko 7:14 l. olisivat epäpuhtaita, mutta nyt

1Ko 13:11 ajattelin kuin l. ja järkeilin kuin l.

1Ko 14:20 olkaa l. pahuuteen katsoen

2Ko 12:14 l. ei odoteta säästävän vanhemmilleen

Ef 6:1 L., olkaa tottelevaisia vanhemmillenne

1Jo 3:2 me olemme nyt Jumalan l.

LASARUS

, Lu 16:20 L.-niminen kerjäläinen

Joh 11:11 Ystävämme L. on nukahtanut

Joh 11:43 L., tule ulos!

LASKEA

, Ps 90:12 Opeta meitä l. päivämme

Lu 14:28 ensin istu l. kustannuksia

LAULAA

, Ne 12:46 l. ylistys- ja kiitoslauluja Jumalalle

Ps 96:1 L. Jehovalle uusi laulu

Mt 26:30 L. lopuksi ylistyslauluja he menivät ulos

Ap 16:25 Paavali ja Silas ylistivät Jumalaa l.

Ef 5:19 l. ja soittakaa sydämestänne

LAULAJA

, 1Ai 15:16 Daavid käski asettaa l.

LAULU

, Ps 98:1 Laulakaa Jehovalle uusi l.

Kol 3:16 kiitollisena laulettavin hengellisin l.

LAUMA

, Lu 12:32 Älä pelkää, pieni l.

LEEVI

, Mal 3:3 hän puhdistaa L. pojat

LEEVILÄINEN

, 2Mo 32:26 l. kokoontuivat hänen

4Mo 3:12 l. tulee minun omiani

2Ai 35:3 sanoi l., koko Israelin opettajille

LEHTI

, Hes 47:12 niiden l. parannukseksi

LEIJONA

, 1Sa 17:36 lyönyt kuoliaaksi l., karhun

Ps 91:13 astut nuoren l. ja kobran päälle

Jes 11:7 L. syö heinää niin kuin sonni

Da 6:27 hän pelasti Danielin l. kynsistä

1Pi 5:8 Paholainen kulkee ympäriinsä kuin karjuva l.

Il 5:5 L. Juudan heimosta

LEIPÄ

, Ne 9:15 Sinä annoit heille l. taivaasta

Ps 37:25 enkä hänen lastensa etsivän l.

Jes 55:2 Miksi maksatte siitä, mikä ei ole l.?

Mt 4:4 Ihmisen ei tule elää pelkästään l.

Mt 26:26 Jeesus otti l., taittoi sen

Joh 6:35 Minä olen elämän l.

LEMPEÄ

, San 25:15 l. kieli voi murtaa luun

1Ko 4:13 kun meitä panetellaan, me vastaamme l.

1Te 2:7 kohtelimme teitä l. niin kuin imettävä äiti

1Pi 3:4 tyynen ja l. hengen

LEOPARDI

, Jes 11:6 l. asettuu nuoren vuohen viereen

Da 7:6 taas yhden pedon, oli kuin l.

LESKI

, Ps 146:9 Hän tukee l. ja orpoja

Mr 12:43 tämä köyhä l. pudotti enemmän kuin muut

Lu 18:3 l., joka kävi hänen luonaan yhä uudelleen

LEVÄTÄ

, Da 12:13 Sinä tulet l., mutta nouset osaasi

LIHA

, 1Mo 2:24 heistä tulee yhtä l.

San 23:20 Älä ole sellainen, joka ahmii l.

1Ko 15:50 ettei l. ja veri voi periä valtakuntaa

LIHALLINEN

, 1Ko 3:3 olette vielä l.

LIIKETOIMET

, Ja 4:13 ryhdymme l. ja saamme voittoa

LIITTO

, 1Mo 15:18 Jehova teki Abramin kanssa l.

Jer 31:31 minä teen uuden l.

Lu 22:20 malja tarkoittaa uutta l.

Lu 22:29 teen teidän kanssanne l.

LINNOITUS

, Ps 18:2 Jehova on kallioni, l.

Jes 25:4 l. vähäosaiselle, l. köyhälle

2Ko 10:4 niillä voi kukistaa l.

LINNUSTAJA

, Ps 91:3 vapauttaa sinut l. pyydyksestä

LINTU

, Mt 6:26 Katselkaa tarkkaan taivaan l.

LIPEVÄ

, Ro 16:18 L. sanoin he viettelevät

LIUKAS

, Ps 73:18 Sinä asetat heidät l.

LOHDUTTAA

, Ps 94:19 huolet valtasivat minut, sinä l.

Jes 49:13 Jehova on l. kansaansa

Jes 61:2 l. kaikkia surevia

2Ko 1:4 jotta me voisimme l. toisia

1Te 2:11 me kehotimme, l. ja neuvoimme

LOHDUTTAJA

, Job 16:2 Olette rasittavia l.!

LOHDUTUS

, Ro 15:4 Raamatusta saatavan l. avulla

2Ko 1:3 kaiken l. Jumala

LOHIKÄÄRME

, Il 12:9 l. heitettiin alas

LOOT

, Lu 17:32 Muistakaa L. vaimoa

2Pi 2:7 Hän pelasti oikeamielisen L.

LOPPU

, Jes 46:10 Kerron alusta asti l.

Mt 24:14 sitten tulee l.

Joh 13:1 Jeesus rakasti heitä l. asti

LOUKATA

, 1Pi 2:23 häntä l., ei puhunut loukkaavasti

LUJA

, Jos 1:7 Ole vain rohkea ja hyvin l.

Jes 35:4 Olkaa l. Älkää pelätkö

1Ko 1:8 Hän tekee teidät l.

LUKEA

, 5Mo 17:19 hänen tulee l. sitä kaikkina päivinä

Ap 8:30 Ymmärrätkö todella, mitä l.?

LUMI

, Jes 1:18 synneistä yhtä valkoisia kuin l.

LUNASTAA

, Ps 49:7 kukaan heistä ei voi l. veljeä

Ho 13:14 Haudan otteesta minä l. heidät

LUNNAAT

, Ps 49:7 kukaan ei voi antaa l. Jumalalle

Mt 20:28 Poika tuli antamaan elämänsä l.

Ro 8:23 vapautusta ruumiistamme l. perusteella

LUODA

, 1Mo 1:1 Alussa Jumala l.

Jes 45:18 ei l. maata turhaan

Kol 1:16 Kaikki muu on l. hänen välityksellään

Il 4:11 koska sinä olet l. kaiken

LUOJA

, Sr 12:1 Pidä L. mielessäsi, kun olet nuori

LUOLA

, Da 6:7 tulee heittää leijonien l.

Mt 21:13 teette siitä ryöstäjien l.

LUOMAKUNTA

, Ro 8:20 L. alistettiin turhuuteen

Kol 1:23 saarnattu taivaan alla koko l.

Il 3:14 Jumalan l. alku

LUOMINEN

, Ro 1:20 nähtävissä maailman l. lähtien

LUOMUS

, 2Ko 5:17 Kristuksen yhteydessä, uusi l.

LUONNOLLINEN

, Ro 1:27 l. sukupuoliyhteyden

LUONNONVASTAINEN

, 3Mo 18:23 Se on l.

LUONNOTON

, Ju 7 noudattivat l. lihallisia haluja

LUOPIO

, San 11:9 L. tuhoaa lähimmäisensä

LUOPUMUS

, 2Te 2:3 ellei l. tule ensin

LUOTETTAVA

, 2Mo 18:21 valita kansasta l. miehiä

Tit 2:10 heidän tulee olla täysin l.

LUOTETTAVUUS

, Ps 33:4 kertovat hänen l.

LUOTTAA

, Ps 9:10 Ne jotka tuntevat nimesi, l. sinuun

Ps 56:11 Jumalaan minä l., en pelkää

Ps 62:8 L. häneen kaikkina aikoina

Ps 84:12 onnellinen on se, joka l. sinuun

San 3:5 L. Jehovaan koko sydämestäsi

San 3:26 Voit l. täysin Jehovaan

San 28:26 joka l. omaan sydämeensä, on typerä

Jer 17:5 Kirottu on se mies, joka l. ihmisiin

2Ko 1:9 jotta emme l. itseemme vaan Jumalaan

2Te 3:4 me l. siihen, että te noudatatte

LUOTTAMUKSELLINEN

, San 25:9 kerrottu sinulle l.

Am 3:7 ellei hän ole paljastanut l. asiaansa

LUOTTAMUS

, Ps 146:3 Älkää panko l. vallassa oleviin

LUOVUTTAA

, 2Ko 4:1 meillä palvelus, emme l.

2Ko 4:16 Sen vuoksi me emme l.

LUPAUS

, 5Mo 23:21 Jos annat juhlallisen l. Jehovalle

Tu 11:30 Jefta antoi juhlallisen l.

1Ku 8:56 Ei yksikään l. ole jäänyt täyttymättä

Ps 15:4 Hän ei riko l. silloinkaan kun

2Ko 1:20 Jumalan l. on tullut kyllä

Hpr 10:23 hän, joka on antanut l., on uskollinen

LUU

, 1Mo 2:23 Tämä on vihdoinkin l. minun luistani

2Ku 13:21 Kun ruumis kosketti Elisan l.

Ps 34:20 suojelee hänen l., ei ole murrettu yhtäkään

San 25:15 lempeä kieli voi murtaa l.

Jer 20:9 kuin polttava tuli, l. suljettu

Joh 19:36 L. häneltä ei murreta

LUUKAS

, Kol 4:14 L., rakas lääkäri

LUVALLINEN

, 1Ko 6:12 l., mutta ei hyödyllistä

LYYDIA

, Ap 16:14 L., purppurakankaiden myyjä

LÄHDE

, Ps 36:9 Sinä olet elämän l.

Jer 2:13 hylänneet minut, elävän veden l.

LÄHELLE

, Ps 73:28 hyväksi päästä l. Jumalaa

LÄHELLÄ

, Ps 145:18 l. kaikkia, jotka huutavat häntä

LÄHESTYÄ

, Ja 4:8 L. Jumalaa, niin hän l. teitä

LÄHETTILÄS

, 2Ko 5:20 l. Kristuksen sijasta

LÄHETTÄÄ

, Jes 6:8 Tässä minä olen! L. minut!

LÄHIMMÄINEN

, Lu 10:27 Rakasta l. niin kuin itseäsi

Lu 10:36 Kuka näistä osoitti, että hän oli miehen l.?

LÄHTEÄ

, Jes 52:11 kääntykää pois, l. sieltä

1Ko 7:10 vaimon ei tule l. pois miehensä luota

1Ko 7:15 ei-uskova päättää l. pois

Il 18:4 L. sieltä ulos, minun kansani

LÄIMÄYTELLÄ

, Joh 19:3 He l. häntä kasvoihin

LÄSNÄOLO

, Mt 24:3 mikä on merkkinä sinun l.?

Mt 24:37 Ihmisen Pojan l. kuin Nooan päivät

1Te 4:15 ne meistä, jotka elossa Herran l. aikana

2Pi 3:4 Missä on hänen luvattu l.?

LÄVISTÄÄ

, Sak 12:10 He katsovat häneen, jonka he l.

LÄÄKE

, San 17:22 Iloinen sydän on hyvää l.

LÄÄKÄRI

, Lu 5:31 jotka ovat terveitä, eivät tarvitse l.

M

MAA

, 1Mo 1:28 täyttäkää m. ja ottakaa se valtaanne

2Mo 9:29 m. kuuluu Jehovalle

Job 38:4 Missä olit, kun perustin m.?

Ps 37:11 nöyrät saavat omakseen m.

Ps 37:29 jotka toimivat oikein, saavat omakseen m.

Ps 104:5 asettanut m., sitä ei horjuteta

Ps 115:16 m. hän on antanut ihmisille

San 2:21 vain rehelliset saavat asua m. päällä

Jes 45:18 m. muodostettu asumista varten

Jes 66:8 Synnytetäänkö m. yhdessä päivässä?

Mt 5:5 lempeät tulevat perimään m.

Mt 13:23 hyvään m. kylvetty

2Pi 3:13 odotamme uutta taivasta ja uutta m.

MAAILMA

, Lu 9:25 voittaa omakseen koko m. mutta

Joh 15:19 ette ole osa m., m. vihaa teitä

Joh 17:16 He eivät ole osa m.

1Ko 7:31 ne, jotka käyttävät m. hyväkseen

1Jo 2:15 Älkää rakastako m. älkääkä

1Jo 2:17 m. ja sen halut häviävät

MAALI

, 2Ti 4:7 olen juossut m. asti

MAANJÄRISTYS

, Lu 21:11 Tulee olemaan suuria m.

MAGOG

, Hes 38:2 kohti M. maan Gogia

MAHDOTON

, 1Mo 18:14 Onko mikään m. Jehovalle?

1Mo 18:25 m. ajatella, että toimisit tällä tavoin

Mt 19:26 Ihmisille m., Jumalalle kaikki mahdollista

MAINE

, San 22:1 parempi valita hyvä m.

MAISTAA

, Ps 34:8 M. ja nähkää, että Jehova on hyvä

1Pi 2:3 olette m., että Herra on huomaavainen

MAITO

, 2Mo 3:8 m. ja hunajan maahan

Jes 60:16 Sinä juot kansojen m.

Hpr 5:12 sellaisia, jotka tarvitsevat m.

1Pi 2:2 kehittäkää kaipausta sanan puhtaaseen m.

MAKEDONIA

, Ap 16:9 Tule yli M. ja auta meitä

MAKSAA

, Ps 116:12 Miten m. takaisin Jehovalle

Ro 12:19 Minun on kosto, minä m. takaisin

MAKSUTTA

, 1Ko 9:18 voin tarjota hyvää uutista m.

MALJA

, Mt 20:22 Voitteko juoda m., jonka minä juon

Lu 22:20 Tämä m. tarkoittaa uutta liittoa

Lu 22:42 jos haluat, ota tämä m. minulta pois

1Ko 11:25 toimi samoin myös m. suhteen

MALLI

, Joh 13:15 Minä näytin teille m.

Ja 5:10 ottakaa m. profeetat

1Pi 2:21 Kristus jätti teille m.

MALTA

, Ap 28:1 saaren nimi oli M.

MANASSE

, 2Ai 33:13 M. ymmärsi, että Jehova

MANNA

, 2Mo 16:31 kansa antoi leivälle nimeksi m.

Jos 5:12 M. ei tullut sen päivän jälkeen

MARIA 1.

, Mr 6:3 se puuseppä, M. poika

MARIA 2.

, Lu 10:42 M. on valinnut hyvän osan

Joh 12:3 M. otti aitoa nardusöljyä

MARIA 3.

, Mt 27:56 M. Magdaleena

Lu 8:2 M., Magdaleenaksi kutsuttu

MARIA 4.

, Mt 27:56 M., Jaakobin ja Joseksen äiti

MARIA 5.

, Ap 12:12 Johanneksen äidin M. taloon

MARKUS

, Kol 4:10 M., Barnabaan serkku

MARTTA

, Lu 10:41 M., sinä olet levoton

MASENTUA

, Fil 2:26 [Epafroditos] on m., koska

Kol 3:21 älkää ärsyttäkö lapsianne, jotteivät he m.

MASENTUNUT

, 1Te 5:14 puhukaa lohduttavasti m.

MEEDIO

, 5Mo 18:11 ketään, joka kysyy neuvoa m.

MELKISEDEK

, 1Mo 14:18 Salemin kuningas M., pappi

Ps 110:4 ikuisesti M. kaltainen pappi

MENESTYÄ

, Jos 1:8 Silloin sinä m.

1Ku 2:3 Silloin m. kaikessa

Ps 1:3 Hän m. kaikessa, mitä hän tekee

Jes 55:11 sanani m. kaikessa

MENETTÄÄ

, 2Te 2:2 älkää m. harkintakykyänne

MENNYT

, Jes 65:17 M. eivät palaudu mieleen

MERI

, 2Mo 14:21 niin että m. alkoi vetäytyä

Jes 57:20 pahat ovat kuin m., joka ei voi tyyntyä

MERKITTY

, 2Te 3:14 pitäkää häntä m., lakatkaa

MERKITYKSETÖN

, Ps 119:141 olen m. ja halveksittu

MERKKI

, Hes 9:4 tee m. niiden ihmisten otsaan

Mt 24:3 mikä on m. läsnäolostasi

Mt 24:30 Ihmisen Pojan m. näkyy taivaalla

Lu 21:25 Tulee olemaan m. auringossa, kuussa

Il 13:17 kukaan muu ei voi ostaa kuin se, jolla on m.

MESSIAS

, Da 9:25 on M., Johtajaan, asti

Da 9:26 62 viikon jälkeen M. raivataan pois

Joh 1:41 Olemme löytäneet M.

METALLIPEILI

, 1Ko 13:12 himmeät ääriviivat m.

MIEKKA

, 1Sa 17:47 Jehova ei pelasta m. avulla

Jes 2:4 He takovat m. auranteriksi

Mt 26:52 jotka m. tarttuvat, m. tuhoutuvat

Ef 6:17 hengen m., Jumalan sana

Hpr 4:12 Jumalan sana terävämpi kuin m.

MIELI

, Sr 12:1 Pidä Luojasi m., kun olet nuori

Jes 65:17 Menneet eivät enää palaudu m.

Ro 7:25 m. Jumalan lain orja, ruumiiltani synnin lain

Ro 8:6 M. kohdistaminen syntiselle ihmisluonnolle

1Ko 2:16 meillä on Kristuksen m.

Fil 3:19 heidän m. on maallisissa asioissa

Kol 3:2 Pitäkää m. kohdistettuna siihen, mikä

MIELIPIDE

, 1Ku 18:21 horjutte kahden eri m. välillä?

Ro 14:1 älkää tuomitko henkilökohtaisten m. vuoksi

MIELISTELEVÄ

, Ro 16:18 m. puhein he viettelevät

MIELLYTTÄVÄ

, Ps 147:1 m. ja sopivaa ylistää häntä!

MIELLYTTÄÄ

, Ro 15:1 eikä m. itseämme

Ro 15:3 Eihän Kristuskaan m. itseään

1Ko 10:33 yritän m. kaikkia kaikessa

Ga 1:10 Jos yhä m. ihmisiä, en olisi Kristuksen orja

MIELUINEN

, Joh 8:29 teen aina sitä, mikä hänelle m.

MIES

, 3Mo 20:13 m. makaa m. kanssa

1Ko 7:2 olkoon jokaisella naisella oma m.

1Ko 7:14 Ei-uskova m. on pyhitetty

Ef 5:25 M., rakastakaa jatkuvasti vaimoanne

Kol 3:18 vaimot, olkaa alamaisia m.

MIETISKELLÄ

, 1Mo 24:63 hän oli ulkona m.

Jos 1:8 lukea lain kirjaa m.

Ps 1:2 lukee sitä m. päivin ja öin

Ps 77:12 M. kaikkea, mitä olet tehnyt

MIETTEET

, Ps 19:14 sydämeni m. miellyttäisivät

MIETTIÄ

, San 15:28 sydän m. ennen kuin vastaa

MIKAEL

, Da 10:13 M. tuli auttamaan minua

Da 12:1 Tuohon aikaan nousee M.

Il 12:7 M. ja hänen enkelinsä taistelivat

MINA

, Lu 19:16 Herra, m. tuotti kymmenen m.

MINUSTA TULEE

, 2Mo 3:14 M. on lähettänyt minut

MIRJAM

, 4Mo 12:1 M. ja Aaron Moosesta vastaan

MITTA

, Lu 6:38 Sillä m., jolla te mittaatte

MITTAAMATON

, Ef 3:20 tehdä m. paljon enemmän

MITTAPUU

, 2Ti 1:13 Pidä m. niitä terveitä sanoja

MITÄTÖN

, Lu 17:10 Me olemme m. orjia

MOITTEETTOMUUS

, 1Ai 29:17 iloitset m.

MOOSES

, 4Mo 12:3 M. oli ehdottomasti nöyrin mies

Ps 106:32 M. kävi huonosti heidän takiaan

Ap 7:22 M. sanoissa ja teoissa oli voimaa

2Ko 3:7 eivät voineet katsella M. kasvoja

MORAALITAJU

, Ef 4:19 Menetettyään kaiken m.

MORSIAN

, Il 21:9 näytän sinulle m., Karitsan vaimon

MUISTAA

, Job 14:13 asettaisit aikarajan ja m. minua!

Ps 8:4 mikä onkaan ihminen niin että m. häntä!

Hpr 10:32 M. menneitä päiviä

MUISTO

, Lu 22:19 Tehkää tämä toistuvasti minun m.

MUISTOKIRJA

, Mal 3:16 kirjoitettiin m. niistä, jotka

MUISTUTTAA

, 2Pi 1:12 aion aina m. teitä näistä

MUISTUTUS

, Ps 119:24 Olen kiintynyt m.

MUOVATA

, Ro 12:2 Älkää antako maailman m.

1Pi 1:14 älkää antako niiden halujen m. teitä

MUREHDUTTAA

, Ef 4:30 Älkää m. pyhää henkeä

MURHAAJA

, Joh 8:44 Hän oli m. alusta asti

MURHATA

, 2Mo 20:13 Et saa m.

MURHE

, Jes 51:11 m. ja huokailu pakenevat

MURHEELLINEN

, Mt 5:4 Onnellisia ovat m.

2Ko 7:9 m. Jumalaa miellyttävällä tavalla

MURTUNUT

, Ps 51:17 M. henki kuuluu uhreihin

Jes 66:2 katson sitä, jonka henki on m.

MUSERRETTU

, Jes 42:3 Hän ei murskaa m. ruokoa

MUSERTUNUT

, Ps 34:18 pelastaa ne, jotka ovat m.

San 18:14 kuka voi kestää m. mieltä?

Jes 57:15 Minä asun m. ja nöyrien luona

MUSTASUKKAISUUS

, San 6:34 M. saa raivostumaan

MUURAHAINEN

, San 6:6 Mene, laiska, m. luo

San 30:25 M. hankkivat ruokansa kesällä

MUURI

, Jos 6:5 Silloin kaupungin m. luhistuu

Hes 38:11 eivät suojaa m., salvat eivätkä portit

Jl 2:7 ne kiipeävät m. kuin sotilaat

MUUTTUA

, Mal 3:6 Minä olen Jehova, minä en m.

Ro 12:2 m. mielenne uudistamisen avulla

MYKKÄ

, Jes 35:6 m. kieli huutaa ilosta

MYÖHÄSTYÄ

, Hab 2:3 Se ei m.!

MYÖTÄTUNTO

, Kol 3:12 pukeutukaa hellään m.

1Jo 3:17 kieltäytyy osoittamasta hänelle m.

MYÖTÄTUNTOINEN

, 2Mo 34:6 Jehova, m. Jumala

Hpr 4:15 suhtautua m. heikkouksiimme

MÄÄRÄAIKA

, Sr 3:1 Kaikelle on m.

Hab 2:3 Näky odottaa vielä m.

Lu 21:24 kansojen m.

N

NAIMATON

, 1Ko 7:8 Sanon n. ja leskille

1Ko 7:32 N. mies on huolissaan Herran asioista

NAIMISIIN

, Mt 22:30 Ylösnousemuksessa ei n.

1Ko 7:9 parempi mennä n. kuin tuntea intohimoa

1Ko 7:36 ei tee syntiä. He voivat mennä n.

1Ko 7:38 joka ei mene n., tekee paremmin

1Ko 7:39 n. vain Herrassa

NAIN

, Lu 7:11 Jeesus lähti N.-nimiseen kaupunkiin

NAINEN

, 1Mo 3:15 vihollisuuden sinun ja n. välille

Il 12:1 N. oli pukeutunut aurinkoon

NATAN

, 2Sa 12:7 N. sanoi: Sinä olet se mies!

NAULITA

, 1Sa 18:11 Minä n. Daavidin seinään!

NAURAA

, 1Mo 18:13 Miksi Saara n.?

Ps 2:4 Taivaan valtaistuimella istuva n.

San 14:13 N. sydän voi tuntea tuskaa

Jer 20:7 Minulle n. kaiken päivää

NAUTINTO

, Lu 8:14 n. vievät heidät mukanaan

NAUTTIA

, Lu 12:19 Lepää, syö, juo ja n. elämästä

NEBUKADNESSAR

, Da 2:1 N. näki unia

NEITSYT

, Mt 25:1 verrataan kymmeneen n.

NEUVOA

, Tu 13:8 Manoah pyysi n., mitä tehdä

NEUVONANTAJA

, San 15:22 n. avulla tuloksia

Jes 9:6 Hänen nimensä on Ihmeellinen N.

NEUVOTTELU

, San 15:22 Ilman n. suunnitelmat

NIITTÄÄ

, Ho 8:7 Tuulta kylvävät, myrskytuulta he n.

Ga 6:7 Sitä, mitä ihminen kylvää, hän myös n.

Ga 6:9 saamme n., ellemme täysin väsy

NIMI

, 2Mo 3:13 Mikä on hänen n.? Mitä minä sanon?

2Mo 3:15 Jehova on minun n. ikuisesti

2Mo 9:16 että n. julistettaisiin koko maassa

2Mo 20:7 Et saa käyttää Jehovan n. arvottomalla

1Sa 17:45 tulen sinua vastaan Jehovan n.

1Ai 29:13 ylistämme kaunista n.

Ps 9:10 Ne jotka tuntevat n., luottavat sinuun

Ps 79:9 loistavan n. tähden

San 18:10 Jehovan n. on vahva torni

Sr 7:1 Hyvä n. on parempi kuin hyvä öljy

Jer 23:27 aikovat saada kansani unohtamaan n.

Hes 39:25 Minä puolustan kiivaasti pyhää n.

Mal 1:11 minun n. suuri kansojen keskuudessa

Mal 3:16 jotka ajattelevat hänen n.

Mt 6:9 olkoon sinun n. pyhitetty

Joh 12:28 Isä, saata n. kunniaan

Joh 14:14 pyydätte jotain minun n., minä teen sen

Joh 17:26 olen tehnyt sinun n. heille tunnetuksi

Ap 4:12 ei toista n., jonka välityksellä pelastua

Ap 15:14 kansan, joka tunnetaan hänen n.

Ro 10:13 huutaa avukseen Jehovan n., pelastuu

Fil 2:9 n., joka on jokaisen muun n. yläpuolella

NINIVE

, Jn 4:11 Enkö minäkin säälisi N.?

NOITA

, Ap 13:6 Barjesus, joka oli n. ja

NOLOTTAA

, Esr 9:6 n. kääntää kasvoni puoleesi

NOOA

, 1Mo 6:9 N. vaelsi Jumalan kanssa

Mt 24:37 läsnäolo samanlainen kuin N. päivät

NOUDATTAA

, Mt 28:20 opettakaa heitä n. kaikkea

Joh 14:15 Jos rakastatte minua, n. minun käskyjäni

NUHDE

, Sr 7:5 Parempi on kuunnella viisaan n.

NUHTEETON

, Job 1:8 Job on n. mies

Job 27:5 Siihen asti kun kuolen, minä pysyn n.!

Ps 26:11 Minä puolestani elän n.

Ps 101:2 Olen sydämestäni n. sisällä talossani

NUHTEETTOMUUS

, Ps 25:21 n. suojelisi minua

NUKKUA

, 1Te 4:13 selvillä niistä, jotka ovat n. pois

1Te 5:6 ei tule enää n. niin kuin muut

NUOLI

, Ps 127:4 Kuin n. miehen kädessä

NUORI

, Ps 110:3 N. miehet kuin kastepisarat

San 20:29 Voima on n. kunnia

Jer 1:7 Älä sano: Olen niin n.

1Ti 4:12 ei pidä halveksia sinua siksi, että olet n.

NUORUUS

, Job 33:25 ruumiinsa terveemmäksi kuin n.

Ps 71:17 olet opettanut minua n. asti

1Ko 7:36 ohittanut n. kukoistavimman ajan

NUOTTA

, Mt 13:47 valtakunta on kuin n.

NURISTA

, 4Mo 14:27 israelilaiset n. minua vastaan

1Ko 10:10 Älkää n., niin kuin jotkut heistä

Fil 2:14 kaikki n. ja väittelemättä

Ju 16 Nämä ihmiset n., valittavat

NÄHDÄ

, Joh 1:18 Kukaan ihminen ei ole n. Jumalaa

Joh 14:9 Se joka on n. minut, on n. myös Isän

NÄKY

, Da 10:14 n. koskee tulevaisuutta

NÄKYMÄTÖN

, Ro 1:20 n. ominaisuutensa nähtävissä

2Ko 4:18 katsettamme näkyvässä vaan n.

Hpr 11:27 ikään kuin olisi nähnyt hänet, joka on n.

NÄLISSÄÄN

, Jes 65:13 palvelijani syövät, te olette n.

NÄLKÄ

, Am 8:11 en leivän n. enkä veden janoa

NÄLÄNHÄTÄ

, Ps 37:19 n. aikana heillä on runsaasti

Mt 24:7 paikassa toisensa jälkeen n.

NÄYTTÄMÖ

, 1Ko 7:31 maailman n. vaihtuu

NÄYTTÄÄ

, Ga 2:6 ei ohjaa se, miltä ihminen n.

NÖYRTYÄ

, 5Mo 8:2 saadakseen teidät n. ja

Mt 18:4 se, joka n. ja tulee lapsen kaltaiseksi

Ja 4:10 N. Jehovan edessä

1Pi 5:6 N. Jumalan voimakkaan käden alle

NÖYRYYS

, San 15:33 n. johtaa kunniaan

NÖYRÄ

, Ps 37:11 n. saavat omakseen maan

Jes 57:15 elvyttääkseni n. hengen

Sef 2:3 etsikää Jehovaa, kaikki te maan n.

Sak 9:9 Hän on n., ja hän ratsastaa aasilla

Ja 4:6 osoittaa ansaitsematonta hyvyyttä n.

O

ODOTTAA

, Ps 37:7 jää o. Jehovaa

Mi 6:8 Mitä Jehova o. sinulta?

Mi 7:7 O. kärsivällisesti Jumalaa

Mt 24:44 hetkenä, jona ette o. sitä

Lu 21:26 lamaantuvat pelätessään ja o.

ODOTTAMATON

, Sr 9:11 aika ja o. tapahtumat

ODOTUS

, San 13:12 Pitkittynyt o. sydämen sairaaksi

Lu 3:15 Kansa oli nyt o. vallassa

OHJATA

, Jer 10:23 Ihminen ei pysty o. askeleitaan

2Ko 13:11 antakaa o. itseänne oikeaan suuntaan

OHJAUS

, San 1:7 tyhmät halveksivat viisautta ja o.

San 11:14 Kun ei ole taitavaa o., kansa kukistuu

San 23:13 Älä jätä lasta vaille o.

OIKAISTA

, 5Mo 8:5 Jehova o. teitä

Ps 94:12 Onnellinen on se, jota sinä o.

San 19:18 O. poikaasi, kun on vielä toivoa

OIKEAMIELINEN

, Ps 37:25 en ole nähnyt o. hylättynä

Ps 141:5 Jos o. löisi minua, se olisi

San 24:16 O. voi kaatua

OIKEIN

, Ps 45:7 olet rakastanut sitä, mikä on o.

Ps 72:7 kukoistavat ne, jotka toimivat o.

Jes 26:9 asukkaat saavat tietää, mikä on o.

1Pi 3:12 Jehovan silmät katselevat o. toimivia

OIKEUDENMUKAINEN

, Mi 6:8 odottaa, että toimit o.

OIKEUDENMUKAISUUS

, Job 40:8 Asetatko kyseenalaiseksi minun o.?

Jes 32:1 Kuningas tulee hallitsemaan o. hyväksi

OIKEUS

, Job 34:12 eikä Kaikkivaltias vääristä o.

Ps 37:28 Jehova rakastaa o.

Sr 5:8 Älä ylläty, jos näet, että o. loukataan

Jes 32:1 ruhtinaat tulevat hallitsemaan o. hyväksi

Jes 60:17 työnjohtajaksesi o.

Hes 21:27 tulee hän, jolla on laillinen o.

Da 7:10 O. aloitti istuntonsa

Lu 18:7 Eikö Jumala huolehdi siitä, että saavat o.

Ap 28:4 o. ei sallinut hänen enää elää

1Ko 6:6 Veli käy o. veljeä vastaan

OIKEUSISTUIN

, Mr 13:9 Teitä luovutetaan o.

OIKEUSJUTTU

, 1Ko 6:7 o. toisianne vastaan

OJENNUS

, San 3:11 älä inhoa hänen o.

San 27:5 o. parempi kuin salattu rakkaus

OJENTAA

, Ps 141:5 o. minua, kuin öljyä päähäni

San 29:1 itsepäisenä, vaikka häntä o.

OKSA

, Joh 15:4 o. ei voi kantaa hedelmää itsestään

OLIIVIPUU

, Ps 52:8 kuin o. Jumalan pyhäkössä

Ro 11:17 villistä o. oksastettiin muiden joukkoon

OLKA

, Sef 3:9 palvella häntä o. o. vasten

OLKI

, 1Ko 3:12 Jos rakennetaan heinästä tai o.

OMAISET

, 1Ti 5:8 Jos joku ei pidä huolta o.

OMAISUUS

, Ps 62:10 Jos o. karttuu, älkää

Sr 5:10 o. rakastava ei saa tarpeeksi tuloja

Hpr 10:34 parempi, pysyvä o.

OMATUNTO

, Ro 2:15 o. todistaa heidän kanssaan

Ro 13:5 alamaisia myös o. vuoksi

1Ko 8:12 haavoitatte heidän heikkoa o.

1Ti 4:2 joiden o. on kuin poltinraudalla poltettu

1Pi 3:16 Säilyttäkää hyvä o.

1Pi 3:21 pyyntö Jumalalle saada hyvä o.

ONNELLINEN

, Ps 32:1 O. se, jonka synti on peitetty

Ps 94:12 O. on se, jota sinä oikaiset

Ps 144:15 O. on kansa, jonka Jumala on Jehova!

Mt 5:3 O. ne, jotka ymmärtävät

Ap 20:35 Antaminen tekee o. kuin

1Ti 1:11 hyvään uutiseen, joka lähtöisin o. Jumalalta

ONNENJUMALA

, Jes 65:11 kattavat pöydän o.

ONNETTOMUUS

, San 3:25 Et pelkää äkillistä o.

OPASTAA

, Ps 48:14 Jumala o. meitä halki ikuisuuden

OPETTAA

, 5Mo 6:7 O. niitä toistuvasti lapsillesi

Esr 7:10 Esra oli valmistanut sydäntään o.

Ps 32:8 o. sinulle, mitä tietä tulee kulkea

Ps 143:10 O. minut tekemään tahtosi

San 9:9 O. sitä, joka toimii oikein

San 22:6 O. lapselle tie, ei vanhanakaan poikkea

Jes 48:17 o. elämään tavalla, josta on hyötyä

Jes 54:13 Jehova tulee o. kaikkia poikiasi

Mt 28:20 o. heitä noudattamaan kaikkea

Joh 7:16 Se, mitä minä o., ei ole minun vaan hänen

Ro 2:21 sinä, joka o. toista, o. itseäsi

1Ti 2:12 En salli, että nainen o.

OPETTAJA

, Ef 4:11 antoi jotkut paimeniksi ja o.

OPETUS

, Ro 15:4 kirjoitettu meille o.

OPETUSLAPSI

, Mt 28:19 Menkää ja tehkää o.

Joh 8:31 Jos pidätte kiinni sanoistani, olette o.

Joh 13:35 tuntevat teidät o., jos teillä on rakkaus

OPETUSTAPA

, Mt 7:28 hämmästyneitä hänen o.

OPPIA

, 5Mo 4:10 Kokoa kansa, jotta he o.

Fil 4:9 Toimikaa sen mukaan, mitä olette o.

ORJA

, Mt 24:45 uskollinen ja ymmärtäväinen o.

Mt 25:21 Hyvin tehty, hyvä ja uskollinen o.!

Lu 17:10 Me olemme mitättömiä o.

Joh 8:34 jokainen, joka tekee syntiä, on synnin o.

1Ko 7:23 lakatkaa tulemasta ihmisten o.

Ga 5:13 palvelkaa toisianne kuin o.

ORJANTAPPURAKRUUNU

, Mr 15:17 punoivat o.

ORJANTAPPURAPENSAS

, Ap 7:30 palava o.

ORPO

, Ja 1:27 huolehtii o. ja leskistä

OSA

, Va 3:24 Jehova on minun o.

Da 12:13 sinä nouset o. päivien lopussa

OSTAA

, 1Ko 7:23 Teidät o. tietyllä hinnalla

Il 5:9 sinä o. verelläsi ihmisiä

OTE

, Fil 2:16 säilytätte lujan o. elämän sanaan

OTSA

, Hes 3:9 tehnyt o. kovemman kuin piikivi

Hes 9:4 tee merkki niiden ihmisten o.

OVI

, 1Ko 16:9 suuri o., joka johtaa toimintaan

Il 3:20 Minä seison o. ja kolkutan

P

PAALU

, Mr 15:25 he naulitsivat hänet p.

Lu 23:21 alkoivat huutaa: P.! P.!

Ga 3:13 Kirottu jokainen, joka ripustettu p.

PAASTOTA

, Lu 18:12 Minä p. kahdesti viikossa

PAATUA

, Mt 13:15 kansan sydän on p.

Hpr 3:13 kukaan p. synnin petollisuuden vuoksi

PAAVALI

. Ks. myös SAUL 2.

1Ko 1:12 minä kuulun P.

PAETA

, 1Ko 6:18 P. seksuaalista moraalittomuutta!

PAHA

, 1Mo 3:5 Jumalan kaltaisia, tiedätte hyvän ja p.

Ps 23:4 en pelkää p., sillä sinä olet kanssani

Ps 37:9 P. ihmiset hävitetään

San 15:29 Jehova on kaukana p.

Jes 5:20 Voi niitä, jotka sanovat p. hyväksi

Jes 57:21 P. ei ole rauhaa

Ro 7:19 teen sitä p., mitä en halua

Ro 12:17 Älkää maksako p. pahalla kenellekään

PAHANTUULINEN

, San 21:19 p. vaimo

PAHOITTAA

, Ps 78:40 p. hänen mielensä aavikolla!

PAHOLAINEN

, Mt 25:41 tuleen, joka valmistettu P.

Lu 4:6 P. sanoi: tuo valta on luovutettu minulle

Lu 8:12 P. ottaa sanoman heidän sydämestään

Joh 8:44 Te olette lähtöisin isästänne P.

Ef 4:27 älkää antako P. tilaisuutta

Ef 6:11 vastustaa P. viekkaita tekoja

Ja 4:7 vastustakaa P., niin hän pakenee

1Pi 5:8 P. kulkee ympäriinsä niin kuin karjuva leijona

1Jo 3:8 hän murskaisi P. työt

1Jo 5:19 maailma on P. vallassa

Il 12:12 Voi maata ja merta, sillä P. on tullut alas

Il 20:10 P. heitetään tuli- ja rikkijärveen

PAHUUS

, Mt 24:12 p. lisääntyy, rakkaus kylmenee

1Te 5:22 Pysykää erossa kaikenlaisesta p.

PAIMEN

, Ps 23:1 Jehova on minun P.

Jes 40:11 Hän huolehtii laumastaan niin kuin p.

Hes 34:2 Voi p., jotka ruokkivat itseään!

Hes 37:24 heillä kaikilla on yksi p.

Sak 13:7 Lyö p., ja lauma hajaantukoon

Mt 9:36 niin kuin lampaat ilman p.

Joh 10:11 Minä olen hyvä p., p. antaa elämänsä

Joh 10:14 Minä olen hyvä p. Minä tunnen lampaani

Joh 10:16 tulee olemaan yksi lauma, yksi p.

Ef 4:11 antoi jotkut p. ja opettajiksi

PAIMENTAA

, Ap 20:28 p. Jumalan seurakuntaa

1Pi 5:2 P. huolenpitoonne uskottua Jumalan laumaa

PAINAVA

, Mt 23:23 jättäneet huomiotta lain p. asiat

PAINE

, 1Sa 1:15 Hanna vastasi: Minulla on kovia p.

2Ko 1:8 Olimme ylivoimaisen p. alaisina

PAINO

, Hpr 12:1 tulee heittää pois jokainen p.

PAKOKAUHU

, Jes 28:16 uskoo, ei joudu p. valtaan

PALATA

, Jl 2:12 p. luokseni koko sydämestänne

Mal 3:7 P. luokseni, niin minä p. teidän luoksenne

PALAUTTAA

, Ga 6:1 p. hänet oikeaan suuntaan

Ef 4:12 p. pyhät oikeaan suuntaan

PALAVA

, Ro 12:11 Olkaa hengestä p.

PALJASTAA

, Mt 11:25 kätkenyt viisailta, p. lapsille

1Ko 2:10 Jumala on p. sen henkensä välityksellä

Ef 3:5 salaisuus p. pyhille apostoleilleen

PALKINTO

, 1Ko 9:24 mutta vain yksi saa p.

Kol 2:18 Älköön teiltä riistäkö p. kukaan

PALKITA

, Ru 2:12 Toivon, että Jehova p. tekosi

Hpr 11:6 hän p. ne, jotka

PALKKA

, 1Mo 31:7 muuttanut p. kymmenen kertaa

Jer 22:13 ei suostu maksamaan hänelle hänen p.

Ro 6:23 Synnin p. on kuolema

Kol 3:24 saatte Jehovalta p. perinnön

PALVELIJA

, Jes 42:1 Katso! P., jota tuen!

Mr 10:43 suureksi keskuudessanne, olla teidän p.

2Ko 6:4 osoitamme olevamme Jumalan p.

PALVELLA

, Jos 24:15 valitkaa tänään, ketä p.

1Ai 28:9 p. häntä koko sydämestäsi, halukkaasti

Ps 100:2 P. Jehovaa iloiten

Da 7:10 Tuhat kertaa tuhat p. häntä

Mt 20:28 Ihmisen Poika tuli p.

1Pi 4:10 käyttäkää lahjaa toistenne p.

PALVELUS

, Ap 20:24 viedä päätökseen juoksuni ja p.

2Ko 6:3 niin että p. voitaisiin moittia

PALVELUSTEHTÄVÄ

, Ro 11:13 pidän p. arvossa

1Ti 1:12 piti minua uskollisena ja antoi minulle p.

2Ti 4:5 hoida p. perusteellisesti

PANETELLA

, 3Mo 19:16 Et saa kuljeskella p. toisia

1Ko 4:13 kun meitä p., me vastaamme lempeästi

PANETTELIJA

, San 16:28 p. erottaa läheiset ystävät

PAPISTO

, 1Pi 2:9 kuninkaallinen p., pyhä kansakunta

PAPPI

, Ps 110:4 ikuisesti Melkisedekin kaltainen p.

Mi 3:11 sen p. opettavat maksusta

Mal 2:7 P. huulten tulee suojella tietoa

Ap 6:7 Myös monista p. tuli uskovia

Il 20:6 Jumalan ja Kristuksen p. ja hallitsevat

PAPPISVALTAKUNTA

, 2Mo 19:6 Teistä tulee p.

PARANNUS

, Il 22:2 lehdet olivat kansojen p.

PARANTAA

, Ps 147:3 p. ne, joiden sydän on särkynyt

San 12:18 viisaiden puhe p.

Lu 4:23 Lääkäri, p. itsesi

Lu 9:11 hän p. ne, jotka tarvitsivat parannusta

Lu 10:9 p. ja sanokaa: valtakunta on tullut lähelle

PARAS

, 5Mo 10:13 noudatat käskyjä omaksi p.

Fil 2:4 älkääkä ajatelko vain omaa p.

Fil 2:21 toiset nimittäin ajattelevat omaa p.

PARATIISI

, Lu 23:43 tulet olemaan minun kanssani p.

2Ko 12:4 Hänet temmattiin p.

PAREMPI

, Fil 2:3 pitäkää toisia itseänne p.

PATSAS

, Da 3:18 emme palvo kultaista p.

PEILI

, 2Ko 3:18 heijastamme kuin p. kirkkautta

Ja 1:23 kuin sellainen, joka katselee kasvojaan p.

PEITE

, 2Ko 3:15 p. heidän sydämensä päällä

PEITTÄÄ

, 1Ko 11:6 Jos nainen ei p. päätään

PELASTAA

, 2Ai 20:17 katsokaa, miten Jehova p.

Jes 59:1 Jehovan käsi ei ole liian lyhyt p.

Mt 16:25 Se, joka haluaa p. elämänsä

Lu 19:10 Ihmisen Poika tuli etsimään ja p.

1Ti 4:16 tulet p. sekä itsesi että ne, jotka kuuntelevat

2Pi 2:9 Jehova tietää, miten p. koettelemuksista

PELASTAJA

, 2Sa 22:3 varma turvapaikkani, p.

Ap 5:31 korotti hänet Pääedustajaksi ja P.

PELASTUS

, Ps 3:8 P. tulee Jehovalta

Ap 4:12 p. ei kenenkään muun kautta

Ro 13:11 nyt meidän p. on lähempänä

Fil 2:12 työskennelkää peläten omaksi p.

Il 7:10 P. saamme kiittää Jumalaamme

PELKO

, Ps 19:9 Jehovan p. on puhdas

Ps 111:10 Jehovan p. on viisauden alku

San 8:13 Jehovan p. pahan vihaamista

Jes 44:8 älkääkä lamaantuko p.

1Jo 4:18 Rakkaudessa ei ole p.

PELKURUUS

, 2Ti 1:7 Jumala ei antanut p. henkeä

PELOTTAVA

, Hpr 10:31 On p. joutua Jumalan käsiin

PELTO

, Mt 13:38 p. on maailma

Joh 4:35 katsokaa p., valmiita sadonkorjuuta varten

PELÄTÄ

, 1Mo 9:2 maan elävät olennot p. teitä

2Ai 20:15 Älkää p. tätä suurta joukkoa

Ps 56:4 Jumalaan minä luotan, en p.

Ps 118:6 Jehova on puolellani, en p.

Jes 41:10 Älä p., sillä minä olen sinun kanssasi

Mi 4:4 eikä heidän tarvitse p. ketään

Lu 12:4 älkää p. niitä, jotka tappavat ruumiin

Lu 21:26 lamaantuvat p. ja odottaessaan

Il 2:10 Älä p. sitä, mitä joudut pian kärsimään

PERHE

, Ef 2:19 te kuulutte Jumalan p.

PERIAATE

, 1Ko 4:17 muistuttaa teitä niistä p.

PERILLINEN

, Jer 23:5 Daavidille vanhurskaan p.

Ro 8:17 Jumalan p. ja p. Kristuksen kanssa

Ga 3:29 olette todella Abrahamin jälkeläisiä, p.

PERINNE

, Mt 15:3 rikotte käskyjä p. takia?

PERINTÖ

, 4Mo 18:20 Minä olen sinun osuutesi ja p.

Ef 1:18 mitä rikkauksia hän antaa p. pyhille

1Pi 1:4 saastumattomaan ja kuihtumattomaan p.

PERIÄ

, Mt 5:5 lempeät tulevat p. maan

Mt 25:34 p. valtakunta, joka on ollut valmistettuna

PERSOONALLISUUS

, Ef 4:24 pukea yllenne uusi p.

Kol 3:9 Riisukaa pois vanha p.

PERUSASIA

, Ga 4:9 käännytte p. puoleen

PERUSKULMAKIVI

, Ef 2:20 Jeesus on p.

PERUSTA

, 1Pi 5:10 asettaa teidät vakaalle p.

PERUSTAA

, Mt 25:34 valmistettuna maailman p. asti

PERUSTELLA

, Ap 17:2 hän p. heille asioita

PERUSTUS

, Lu 6:48 laski p. kalliolle

Ro 15:20 en rakentaisi toisen laskemalle p.

1Ko 3:11 ei muuta p. kuin Kristus

PESAH

, 2Mo 12:11 Se on p. Jehovan kunniaksi

PESAH-LAMMAS

, 1Ko 5:7 Kristus, meidän p.

PESAH-UHRI

, 2Mo 12:27 Tämä on p. Jehovalle

PESEYTYÄ

, 2Ku 5:10 p. seitsemän kertaa Jordanissa

PESTÄ

, Ps 51:2 P. minut puhtaaksi rikkomuksestani

Joh 13:5 alkoi p. opetuslasten jalkoja

1Ko 6:11 teidät on p. puhtaiksi, pyhitetty

PETO

, 3Mo 26:6 poistan maasta vihaiset p.

Hes 34:25 hävitän maasta saaliinhimoiset p.

Da 7:3 Merestä nousi neljä valtavaa p.

PETOLLINEN

, Jer 17:9 Sydän on p. kuin mikään muu

2Pi 2:3 käyttävät hyväkseen p. sanoin

PETOS

, Ps 34:13 älä anna huultesi syyllistyä p.

PETTYMYS

, Ro 5:5 eikä toivo johda p.

PETTYÄ

, Ro 9:33 perustaa uskonsa sille, ei p.

PIENI

, Jes 60:22 P. tulee tuhat

PIENOKAINEN

, 2Ti 3:15 olet p. asti tuntenut

PIETARI

, Mt 14:29 P. käveli vettä pitkin

Lu 22:54 P. seurasi jonkin matkan päässä

Joh 18:10 P., jolla oli miekka, veti sen esiin

Ap 12:5 P. vankilassa, seurakunta rukoili

PIIKKI

, 2Ko 12:7 minulle annettiin p. lihaan

PIIRI

, Jes 40:22 hän, joka asuu maan p. yläpuolella

PIITTAAMATON

, San 14:16 typerä on p.

PIKKUPOIKA

, Jes 11:6 p. johdattaa niitä

PILAILLA

, 1Mo 19:14 luulivat, että Loot p.

PILATUS

, Joh 19:6 P. sanoi: en havaitse syylliseksi

PILKATA

, 1Sa 17:26 p. Jumalan taistelurivejä

Lu 18:32 häntä p. ja hänen päälleen syljetään

Lu 22:63 alkoivat p. ja lyödä häntä

PILKKA

, Ga 6:7 Jumalaa ei voida pitää p.

PILKKAAJA

, San 27:11 voin antaa vastauksen p.

2Pi 3:3 viimeisinä päivinä tulee p.

PILVI

, Sr 11:4 joka katselee p., ei korjaa satoa

Mt 24:30 Ihmisen Poika tulee taivaan p. päällä

Hpr 12:1 suuri p. todistajia

PILVIPATSAS

, 2Mo 13:22 P. päivällä, tulipatsas yöllä

PIMEYS

, Jes 60:2 P. tulee peittämään maan

Jl 2:31 Aurinko muuttuu p. ja kuu vereksi

Joh 3:19 ihmiset eivät ole rakastaneet valoa vaan p.

Ef 4:18 He ovat mieleltään p.

1Pi 2:9 kutsui teidät p. ihmeelliseen valoonsa

PINEHAS

, 4Mo 25:7 Kun P. näki sen, hän otti keihään

PITKÄMIELINEN

, Ps 103:8 Jehova on p.

PITÄÄ HUOLTA

, 1Ko 12:25 jäsenet p. toisistaan

POHJOISEN KUNINGAS

, Da 11:7 nousee p. vastaan

Da 11:40 P. ryntää vaunuineen

POIKA

, 1Mo 6:2 Jumalan p. huomasivat tyttäret

Job 38:7 Jumalan p. puhkesivat ylistyshuutoihin

Ps 2:12 Kunnioittakaa p., tai muuten Jumala

San 15:20 Viisas p. tekee isänsä iloiseksi

Jes 54:13 Jehova tulee opettamaan kaikkia p.

Mt 3:17 Tämä on minun rakas P.

Lu 15:13 nuorempi p. tuhlasi omaisuutensa

Ro 8:15 saitte p. ottamisen hengen

POIMIA

, Ru 2:8 Ruutille: Älä lähde p. toiselle pellolle

POISTAA

, 1Ko 5:13 P. paha ihminen keskuudestanne

POLKU

, San 4:18 oikein toimivien p. kuin kirkas valo

PONNISTELLA

, Lu 13:24 P. kaikin voimin

PORTAAT

, 1Mo 28:12 p. taivaaseen

PORTTI

, Mt 7:13 Menkää sisään ahtaasta p.

POSKI

, Mt 5:39 jos joku läimäyttää sinua oikealle p.

PRISCILLA

, Ap 18:26 P. ja Aquila selittivät

PROFEETALLINEN

, 2Pi 1:19 p. sana

PROFEETTA

, 5Mo 18:18 annan sinun kaltaisesi p.

1Ku 18:4 Obadja oli ottanut 100 p. ja piilottanut

Hes 2:5 tietämään, että keskuudessaan on ollut p.

Am 3:7 paljastanut asiaansa palvelijoilleen, p.

Am 7:14 En ollut p. enkä p. poika

Mt 24:11 vääriä p. ilmaantuu, ja he eksyttävät

Ap 10:43 Kaikki p. todistavat hänestä

PROFETIA

, 2Pi 1:21 P. ei ilmaistu ihmisen tahdosta

PROFETOIDA

, Jl 2:28 poikanne ja tyttärenne p.

PROSTITUOITU

, 1Ko 6:16 liittyy p., on yhtä ruumista

Il 17:1 p., joka istuu monien vesien päällä

Il 17:16 tulevat vihaamaan p. ja riisumaan

PUHDAS

, Hab 1:13 silmäsi liian p., jotta voisit katsoa

Sef 3:9 muutan kansojen kielen p. kieleksi

PUHDASSYDÄMINEN

, Mt 5:8 Onnellisia ovat p.

PUHDISTAA

, Ps 51:2 p. minut synnistäni

Da 12:10 Monet p. itsensä

Sak 13:9 minä p. heidät niin kuin hopea p.

PUHDISTAUTUA

, 2Ko 7:1 meidän on p. kaikesta

PUHE

, San 14:23 pelkkä p. johtaa puutteeseen

Ap 15:32 pitivät monia rohkaisevia p.

Ef 4:29 Älkää päästäkö suustanne inhottavaa p.

PUHUA

, 4Mo 14:36 he p. pahaa siitä maasta

Ro 8:34 Kristus Jeesus p. meidän puolestamme

2Ko 6:8 Meistä p. pahaa, ja meistä p. hyvää

PUKEUTUNUT

, San 7:10 prostituoidun tapaan p.

PULLOKURPITSA

, Jn 4:10 Sinä säälit p.

PUNAINEN

, 1Mo 25:30 Antaisitko p. muhennosta

PUNNITA

, Da 5:27 p. vaa’alla ja havaittu vajaaksi

PUOLUEELLINEN

, 5Mo 10:17 Jumala ei kohtele p.

Ap 10:34 Jumala ei ole p.

Ja 2:9 jos olette p.

PUOLUSTAA

, Ro 1:20 he eivät voi p. itseään

Fil 1:7 p. ja laillisessa vahvistamisessa

PUOLUSTAUTUA

, 1Pi 3:15 Olkaa aina valmiit p.

PURRA

, Ga 5:15 Jos p. ja nielette toisianne

PUU

, 1Mo 2:9 hyvän ja pahan tiedon p.

1Mo 2:9 elämän p. keskelle puutarhaa

Ps 1:3 kuin vesivirtojen varrelle istutettu p.

San 26:20 Tuli sammuu, kun p. loppuvat

Jes 61:3 kutsutaan vanhurskauden suuriksi p.

Hes 47:12 Virran rannalla kasvaa kaikenlaisia p.

Da 4:14 Hakatkaa p. poikki, karsikaa pois sen oksat

Il 2:7 annan syödä elämän p.

Il 22:14 olisi oikeus elämän p.

PUUSEPPÄ

, Mr 6:3 se p., Marian poika

PUUTARHA

, 1Mo 2:15 asetti ihmisen Eedenin p.

PUUTTEELLINEN

, 1Ko 13:9 tietomme on p.

PUUTTUA

, 1Pi 4:15 ei tule p. toisten asioihin

PYHITTÄÄ

, 1Ku 9:3 Olen p. tämän temppelin

Jer 1:5 ennen kuin sinä synnyit, minä p. sinut

Hes 36:23 Minä varmasti p. suuren nimeni

Lu 11:2 Isä, olkoon sinun nimesi p.

PYHITYS

, Hpr 12:14 Pyrkikää rauhaan ja p.

PYHÄ

, 2Mo 26:33 erottaa p. ja kaikkeinpyhimmän

3Mo 19:2 Teidän tulee olla p., koska minä olen p.

Da 7:18 Korkeimman p. saavat valtakunnan

1Pi 1:15 tulkaa tekin p. kaikessa, mitä teette

Il 4:8 P., p., p. on Jehova Jumala

PYHÄ HENKI

, Ps 51:11 älä ota minulta pois p.

Lu 1:35 P. tulee sinun päällesi

Lu 3:22 p. kyyhkysen kaltaisessa hahmossa

Lu 11:13 Isä antaa p. niille, jotka pyytävät

Joh 14:26 p. palauttaa mieleenne kaiken

Ap 1:8 Te saatte voimaa, kun p. tulee

Ap 2:4 He kaikki täyttyivät p.

Ap 5:32 p., jonka Jumala antanut häntä totteleville

Ef 4:30 Älkää murehduttako Jumalan p.

PYHÄKKÖ

, 2Mo 25:8 Teidän on tehtävä minulle p.

Ps 27:4 saisin asua Jehovan p.

Ps 73:17 kunnes menin Jumalan suurenmoiseen p.

Joh 2:16 Lakatkaa tekemästä p. kauppapaikkaa!

PYHÄKKÖTELTTA

, Ps 78:60 Viimein hän jätti Silon p.

Ps 84:1 Kuinka ihana onkaan suurenmoinen p.

PYHÄ SALAISUUS

, Ro 16:25 p. paljastamisen

Ef 3:4 olen perehtynyt Kristusta koskevaan p.

PYLVÄS

, 1Ti 3:15 seurakunta, totuuden p. ja tuki

PYRKIÄ

, Ro 14:19 p. siihen, mikä edistää rauhaa

PYSYÄ

, 5Mo 10:20 Jehovassa sinun tulee p. kiinni

Jos 23:8 Teidän tulee p. kiinni Jehovassa

Lu 22:28 olette p. minun kanssani

1Jo 2:17 joka tekee Jumalan tahdon, p. ikuisesti

PYSÄHTYÄ

, Job 37:14 p. miettimään Jumalan tekoja

PYYDYS

, Ps 91:3 vapauttaa sinut linnustajan p.

PYYHKIÄ

, Ap 3:19 jotta syntinne p. pois

PYYNTÖ

, Ps 20:5 Täyttäköön Jehova kaikki p.

1Ti 2:1 esittämään hartaita p., rukouksia

PYYTÄÄ

, 5Mo 10:12 Mitä Jehova sinulta siis p.?

Mt 6:8 tietää, mitä tarvitsette, jo ennen kuin p.

Mt 7:7 P. jatkuvasti, niin teille annetaan

Joh 14:13 Mitä tahansa p. minun nimessäni

Ef 3:20 enemmän kuin kaiken sen, mitä p.

1Jo 5:14 p. hänen tahtonsa mukaan

PYÖRÄ

, Hes 1:16 kuin yksi p. toisen p. sisällä

PÄIVÄ

, Ps 84:10 Yksi p. esipihoissasi on parempi

Hes 4:6 Yhden p. yhtä vuotta kohti

Mt 24:36 p. ja hetkestä ei tiedä kukaan

2Pi 3:8 yksi p. on kuin tuhat vuotta

PÄTEVYYS

, 2Ko 3:5 p. on lähtöisin Jumalasta

PÄTEVÄ

, 2Mo 18:21 valita p., luotettavia miehiä

2Ti 2:2 miehille, jotka p. opettamaan toisia

PÄÄ

, 1Mo 3:15 murskaa sinun p.

Da 2:32 Kuvapatsaan p. oli puhdasta kultaa

1Ko 11:3 mies on naisen p.

Ef 5:23 Kristus on seurakunnan p.

Ef 5:23 mies on vaimonsa p.

PÄÄEDUSTAJA

, Ap 3:15 elämän p. te tapoitte

Hpr 2:10 teki pelastuksensa p. täydellisen

Hpr 12:2 p. ja täydellistäjään, Jeesukseen

PÄÄKULMAKIVI

, Ps 118:22 Kivestä on tullut p.

PÄÄTTYMINEN

, Mt 28:20 aikakauden p. asti

PÄÄTTÄMÄTÖN

, Ja 1:8 Hän on p., epävakaa

PÖLYKERROS

, Jes 40:15 Kansat kuin p.

PÖYTÄ

, Da 11:27 istuvat samassa p. ja valehtelevat

1Ko 10:21 syödä Jehovan p. ja demonien p.

R

RAAKEL

, 1Mo 29:18 seitsemän vuotta R. vuoksi

Jer 31:15 R. itkee poikiaan

RAAMATTU

, Lu 24:32 selitti selvästi R. kirjoitukset

Ap 17:2 perusteli R. kirjoitusten pohjalta

Ap 17:11 tutkivat R. kirjoituksia joka päivä

Ro 15:4 R. kirjoituksista saatavan lohdutuksen

2Ti 3:16 Koko R. kirjoitettu hengen ohjauksessa

RAAMATUNKOHTA

, Ap 17:3 osoitti r. avulla

RAHA

, Sr 7:12 Viisaus suojelee, samoin r.

1Ti 6:10 Rakkaus r. on kaikenlaisen pahan juuri

Hpr 13:5 Elämäntapaanne ei saa kuulua rakkaus r.

RAJA

, Ps 119:96 sinun käskyilläsi ei ole r.

1Te 4:6 Kenenkään ei tule ylittää sopivuuden r.

RAKAS

, Mt 3:17 Tämä on minun r. Poikani

RAKASTAA

, 3Mo 19:18 R. lähimmäistäsi niin kuin

5Mo 6:5 R. Jehovaa koko sydämestäsi

Mt 22:37 R. Jehovaa, Jumalaasi

Joh 3:16 Jumala r. maailmaa niin paljon

Joh 12:25 Se, joka r. elämäänsä, tuhoaa sen

Joh 13:1 Hän oli r. omiaan, r. heitä loppuun asti

Joh 13:34 annan teille uuden käskyn: R. toisianne

Ro 13:8 Älkää olko mitään velkaa, paitsi että r.

2Ko 2:8 osoittamaan, että r. häntä

Ga 2:20 Jumalan Poikaan, joka r. minua

Kol 3:19 miehet, r. jatkuvasti vaimoanne

1Pi 4:8 r. toisianne palavasti

1Jo 2:15 Älkää r. maailmaa älkääkä

1Jo 3:18 ei tule r. puheessa vaan teoin

1Jo 4:10 Rakkaus ei siinä, että olemme r. Jumalaa

1Jo 4:20 ei r. veljeään, ei voi rakastaa Jumalaa

RAKENNUS

, Ap 7:48 Korkein ei asu käsin tehdyissä r.

Hpr 3:4 Jokainen r. on jonkun rakentama

RAKENTAA

, Ps 127:1 Jos Jehova ei r. taloa

Jes 65:21 He r. taloja ja asuvat niissä

Lu 17:28 ihmiset istuttivat ja r.

1Ko 3:10 katsottava, miten hän sille r.

1Ko 8:1 Tieto ylpistää, rakkaus r.

Ju 20 r. pyhimmän uskonne perustalle

RAKENTAVA

, 1Ko 10:23 luvallista, mutta ei r.

1Ko 14:26 Kaiken tulee tapahtua niin, että on r.

RAKKAUS

, Lal 8:6 r. on yhtä voimakas kuin kuolema

Mt 24:12 useimpien r. kylmenee

Mr 10:21 Jeesus tunsi r. häntä kohtaan ja sanoi

Joh 15:13 Kukaan ei voi osoittaa suurempaa r.

Ro 8:39 mikään ei voi erottaa meitä Jumalan r.

Ro 13:10 r. täyttää lain

1Ko 8:1 Tieto ylpistää, r. rakentaa

1Ko 13:2 jos minulla ei olisi r., en olisi mitään

1Ko 13:8 R. ei koskaan häviä

1Ko 13:13 suurin näistä on r.

1Ko 16:14 Osoittakaa r. kaikessa

Kol 3:14 r. on täydellinen yhdysside

1Jo 4:8 Jumala on r.

1Jo 5:3 R. Jumalaan merkitsee sitä, että

Ju 21 pysyisitte Jumalan r.

Il 2:4 olet menettänyt r., jota tunsit aluksi

RAMPA

, Jes 35:6 r. hyppii kuin kauris

Mal 1:8 tuotte r. tai sairaan eläimen

RANGAISTA

, San 13:24 joka ei r. lastaan, vihaa häntä

RASITTAVA

, 1Jo 5:3 hänen käskynsä eivät r.

RASITTUA

, Lu 21:34 ettei sydämenne koskaan r.

RASKAANA

, 2Mo 21:22 vahingoittavat r. olevaa

1Te 5:3 niin kuin synnytyskivut r. olevan naisen

RAUHA

, Ps 29:11 Jehova siunaa kansaansa r.

Ps 37:11 he iloitsevat suuresta r.

Ps 72:7 vallitsee r., kunnes kuuta ei enää ole

Ps 119:165 Sinun lakiasi rakastavilla on suuri r.

San 17:1 kuiva leipäpala siellä, missä on r.

Jes 9:6 Hänen nimensä on R. Ruhtinas

Jes 9:7 r. ei ole loppua

Jes 48:18 r. tulisi niin kuin virta

Jes 54:13 sinun poikiesi r. on runsas

Jes 57:21 Pahoilla ei ole r.

Jes 60:17 Minä nimitän valvojaksesi r.

Jer 6:14 sanovat: On r., kun r. ei ole

Mr 9:50 Säilyttäkää r. toistenne kanssa

Joh 14:27 jätän teille r., annan teille oman r.

Ap 9:31 seurakunta astui r. kauteen

Ro 5:1 nauttikaamme r. Jumalan kanssa

Ro 8:6 mielen kohdistaminen henkeen merkitsee r.

Ro 12:18 Säilyttäkää r. kaikkien kanssa

Fil 4:7 Jumalan r. varjelee teidän sydämenne

1Te 5:3 R. ja turvallisuus!, äkillinen tuho

1Pi 3:11 etsiä r. ja pyrkiä siihen

Il 6:4 annettiin ottaa r. pois maasta

RAUHALLINEN

, San 17:27 arvostelukykyinen pysyy r.

Jes 32:18 kansani asuu r. paikassa

RAUHANTEKIJÄ

, Mt 5:9 Onnellisia ovat r.

RAUTA

, San 27:17 Niin kuin r. hioo rautaa

Jes 60:17 r. tilalle tuon hopeaa

Da 2:43 niin kuin ei r. sekoitu saveen

RAUTASAUVA

, Il 12:5 paimentaa kaikkia kansoja r.

RAUTAVALTIKKA

, Ps 2:9 Sinä murskaat ne r.

REAKTIO

, Job 31:34 huolissani ihmisjoukon r.

REBEKKA

, 1Mo 26:7 R. oli kaunis

REHELLINEN

, 2Ko 8:21 huolehdimme kaikesta r.

Hpr 13:18 haluamme toimia r. kaikessa

REKABILAISET

, Jer 35:5 asetin r. eteen viiniä

REPÄISTÄ

, Jl 2:13 R. rikki sydämenne

Mt 5:29 r. silmä irti ja heitä se pois

REUNA

, 3Mo 23:22 korjata peltoanne r. myöten

RIEMUVUOSI

, 3Mo 25:10 Siitä tulee teille r.

RIIPPUVAINEN

, 1Pi 4:11 r. Jumalan voimasta

RIISTÄÄ

, 3Mo 19:13 Ette saa r. lähimmäistänne

1Ko 6:7 ennemmin anna r. itseltänne

RIITA

, San 6:19 kylvää r. veljien keskuuteen

San 17:14 Lähde pois ennen kuin r. puhkeaa

Ap 15:39 puhkesi niin kova r., että

RIITELY

, San 15:18 pitkämielinen rauhoittaa r.

RIKAS

, 3Mo 19:15 Ette saa suosia r.

San 10:22 Jehovan siunaus tekee r.

Jer 9:23 älköön r. ylpeilkö rikkaudestaan

Lu 14:12 järjestät päivälliset, älä kutsu r. naapureita

2Ko 6:10 köyhinä, mutta teemme monia r.

1Ti 6:9 ovat päättäneet olla r., joutuvat ansaan

Il 3:17 Sinä sanot: Olen r.

RIKKAUS

, San 11:28 R. luottava kaatuu

San 30:8 Älä anna minulle köyhyyttä äläkä r.

Jes 60:5 kansojen r. tulevat luoksesi

Mt 6:24 ette voi olla Jumalan ja r. orjia

Mt 13:22 r. petollinen voima

Lu 16:9 ystäviä tämän pahan maailman r. avulla

RIKKOMUS

, Ps 40:12 R. on enemmän kuin hiuksia

Ps 130:3 Jos sinä tarkkailisit r.

RINTA

, San 5:19 Hänen r. tuokoot sinulle iloa

RINTAHAARNISKA

, Ef 6:14 vanhurskauden r.

RIPSUREUNA

, 4Mo 15:39 Teillä on oltava r.

RIUTUA

, 2Ko 4:16 ihminen ulkonaisesti r. pois

RIVO

, Ro 1:27 tehneet sitä, mikä on r.

Ef 5:4 tyhmää puhetta tai r. leikinlaskua

Kol 3:8 poistaa itsestänne r. puhe

ROHKAISTA

, Kol 3:16 r. toisianne psalmein

Tit 1:9 sekä r. terveellä opetuksella että ojentamaan

Hpr 10:25 r. toisiamme, sitä enemmän, mitä

ROHKAISTUA

, Ap 28:15 näki heidät, r.

1Ko 14:31 kaikki oppisivat ja r.

ROHKAISU

, Ap 13:15 jos r. sanoja, niin puhukaa

Ro 1:12 jotta me saisimme keskinäistä r.

ROHKEA

, Jos 1:7 Ole vain r. ja hyvin luja

Ap 4:31 julistivat Jumalan sanaa r.

1Ko 16:13 olkaa r., tulkaa vahvoiksi

2Ko 5:6 olemme siksi aina r. mielellä

Ef 6:20 Rukoilkaa, että voisin puhua r.

Fil 1:14 entistä r. puhumaan Jumalan sanaa

ROHKEUS

, 1Te 2:2 keräsimme Jumalamme avulla r.

ROSKA

, Mt 7:3 r., joka on veljesi silmässä

1Ko 4:13 Meitä on pidetty maailman r.

Fil 3:8 pidän sitä paljona r.

RUHTINAS

, Ps 45:16 nimität heitä r. kautta maan

Jes 32:1 r. tulevat hallitsemaan oikeuden hyväksi

Da 10:13 Persian kuningaskunnan r. vastusti

RUKOILLA

, 2Ku 19:15 Hiskia r. Jehovan edessä

Da 6:13 hän r. kolmesti päivässä

Mr 1:35 Varhain aamulla hän meni ulos ja alkoi r.

Mr 11:24 Kaikki, mitä r., uskokaa jo saaneenne

Lu 5:16 Hän meni autioille seuduille r.

Ap 12:5 Pietari vankilassa, seurakunta r.

Ro 8:26 emme tiedä, mitä meidän tulisi r.

Ro 12:12 R. hellittämättä

1Te 5:17 R. lakkaamatta

2Te 3:1 veljet, r. jatkuvasti puolestamme, että sana

1Pi 4:7 olkaa aina valmiita r.

RUKOUS

, Ps 65:2 Sinä, joka kuulet r.

Ps 141:2 r. edessäsi kuin valmistettu suitsuke

San 15:8 vilpittömien r. on hänelle ilo

San 28:9 hänen r. on inhottava

Hpr 5:7 Kristus esitti hartaita r. ja pyyntöjä

Ja 5:15 Uskon r. tekee sairaan terveeksi

Ja 5:16 Oikeamielisen r. saa paljon aikaan

1Pi 3:7 Silloin teidän r. eivät esty

Il 8:4 suitsukkeen savu nousi pyhien r. mukana

RUKOUSHUONE

, Jes 56:7 kaikkien kansojen r.

RUNKO

, Ro 2:20 laissa oleva totuuden r.

RUNOILIJA

, Ap 17:28 jotkut teidän r. ovat sanoneet

RUOKA

, Ps 145:15 sinä annat heille heidän r. ajallaan

Mt 6:11 Anna meille tänään r. täksi päiväksi

Mt 24:45 antaa heille heidän r. oikeaan aikaan

Joh 4:34 Minun r. on se, että teen hänen tahtonsa

Joh 6:27 Älkää työskennelkö sitä r. varten, joka

Ap 14:17 antanut sateita taivaasta ja runsaasti r.

1Ko 8:13 r. kompastuskivi veljelleni

RUOKKIA

, Joh 21:17 R. minun pieniä lampaitani

RUUMIINJÄSEN

, 1Ko 12:18 Jumala järjestänyt r.

RUUMIS

, Mt 10:28 tappavat r. mutta eivät voi

Mt 26:26 Tämä tarkoittaa minun r.

Ro 6:13 antakaa r. Jumalalle aseeksi

Ro 12:1 antakaa r. eläväksi uhriksi

1Ko 7:4 ei ole valtaa omaan r.

1Ko 15:44 Kylvetään aineellinen r.

RYÖSTÄÄ

, Hpr 10:34 että omaisuutenne r.

RÖYHKEYS

, San 11:2 Minne r. tulee

S

SAALIS

, Lu 5:10 Tästä lähtien saat s. ihmisiä

SAARA

, 1Mo 17:19 S. synnyttää sinulle pojan

1Pi 3:6 S. totteli Abrahamia ja kutsui häntä herraksi

SAARNATA

, Mt 9:35 Jeesus s. hyvää uutista

Mt 24:14 valtakunnan hyvä uutinen s.

Lu 8:1 Jeesus kulki ja s. ja julisti

Ro 10:14 kuinka he voivat kuulla, ellei joku s.?

2Ti 4:2 S. Jumalan sanaa

2Pi 2:5 Nooan, joka s. sitä, mikä on oikein

SAASTUTTAA

, 2Ko 7:1 kaikesta, mikä s. ruumista

SAATANA

, Job 1:6 S. tuli heidän joukossaan

Sak 3:2 Jehova nuhdelkoon sinua, S.

Mt 4:10 Mene pois, S.! Onhan kirjoitettu

Mt 16:23 Väisty taakseni, S.!

Mr 4:15 tulee S. ja ottaa pois sanoman

Ro 16:20 Jumala murskaa S. teidän jalkojenne alle

2Ko 2:11 jotta S. ei pääsisi meistä voitolle

2Ko 11:14 S. tekeytyy valon enkeliksi

2Te 2:9 läsnäoloon liittyy S. vaikutuksesta

Il 12:9 käärme, jota kutsutaan Paholaiseksi ja S.

Il 20:2 kahlitsi S. 1 000 vuodeksi

SADE

, 5Mo 11:14 annan maallenne s. ajallaan

5Mo 32:2 Opetukseni pisaroi kuin s.

Jes 55:10 Niin kuin s. ja lumi eivät palaa

SAIRAS

, Ps 41:3 tukee häntä, kun hän makaa s.

Jes 33:24 Yksikään asukas ei sano: Minä olen s.

Ja 5:14 Onko joku teistä s.?

SAIRAUS

, Jes 53:4 hän itse kantoi meidän s.

Mt 9:35 paransi kaikenlaisia s. ja vaivoja

SAKARJA 1.

, Lu 11:51 aina S. vereen asti

SAKARJA 2.

, Esr 5:1 profeetat Haggai ja S.

SAKARJA 3.

, Lu 1:5 S.-niminen pappi

SAKKEUS

, Lu 19:2 S., veronkantajien päämies

SALAISUUS

, Fil 4:12 olen oppinut tyytyväisyyden s.

SALAMA

, Mt 24:27 s. lähtee idästä ja loistaa

Lu 10:18 Saatanan pudonneen kuin s. taivaasta

SALATA

, San 28:13 joka s. rikkomuksensa

SALOMO

, 1Ku 4:29 Jumala antoi S. viisautta ja

Mt 6:29 ei edes S. kaikessa loistossaan

SAMARIA

, 2Ku 17:6 Assyrian kuningas valloitti S.

SAMARIALAINEN

, Lu 10:33 eräs s. liikuttui säälistä

Joh 4:7 eräs s. nainen

SAMUEL

, 1Sa 1:20 Hanna antoi tälle nimeksi S.

1Sa 2:18 S. palveli, vaikka oli pieni poika

SANA

, San 25:11 oikeaan aikaan sanotut s.

Jes 40:8 Jumalamme s. pysyy ikuisesti

Jes 55:11 s., joka lähtee suustani, menestyy

Mr 7:13 Jumalan s. mitättömäksi perinteellänne

Joh 1:1 Alussa oli S.

Joh 17:17 Sinun s. on totuus

Ap 18:5 Paavali uppoutui s. julistamiseen

Fil 2:16 säilytätte lujan otteen elämän s.

1Te 2:13 ihmisten sanana vaan Jumalan s.

2Ti 2:15 joka käsittelee totuuden s. oikein

Hpr 4:12 Jumalan s. on elävä, uhkuu voimaa

Ja 1:22 Toimikaa Jumalan s. mukaan

SANANSAATTAJA

, Mal 3:1 Minä lähetän s.

SANHEDRIN

, Ap 5:41 lähtivät s. edestä iloisina

SANHERIB

, 2Ku 19:16 sanat, joilla S. pilkkaa Jumalaa

SANOMA

, Da 11:44 s. järkyttävät häntä

Lu 8:12 Paholainen ottaa s. heidän sydämestään

SAPATINLEPO

, Hpr 4:9 Jumalan kansaa varten s.

SAPATTI

, Mr 2:27 S. on ihmistä varten eikä

Kol 2:16 Kenenkään ei tule tuomita teitä s. vietosta

SAPATTIPÄIVÄ

, 2Mo 20:8 Muista s.

Lu 14:5 Jos jonkun poika tai sonni putoaa kaivoon s.

SARVI

, Da 7:7 neljännellä pedolla oli kymmenen s.

Da 8:8 suuri s. murtui

SATA

, Mr 10:30 saamatta s. kertaa enemmän nyt

SATAA

, 1Mo 7:12 s. rankasti 40 päivää

SATEENKAARI

, 1Mo 9:13 s. liiton merkkinä

SATO

, Mt 9:37 S. paljon, työntekijöitä vähän

Mt 13:8 tuottaa s. 100-kertaisesti

SAUL 1.

, 1Sa 15:11 pahoillani, että tein S. kuninkaan

SAUL 2.

, Ap 7:58 S.-nimisen miehen jalkojen juureen

Ap 8:3 S. alkoi hyökätä seurakunnan kimppuun

Ap 9:1 S. uhkui yhä vihaa ja murhanhimoa

Ap 9:4 S., S., miksi vainoat minua?

SAVENVALAJA

, Jes 64:8 sinä olet S.

Ro 9:21 Eikö s. ole valta

SAVI

, Jes 45:9 Sanoisiko s. savenvalajalle

Jes 64:8 Me olemme s., sinä olet Savenvalaja

Da 2:42 osittain rautaa ja osittain s.

SEIMI

, Lu 2:7 pani hänet s.

SEINÄ

, Da 5:5 kirjoittaa palatsin s. rappaukseen

SEISOA

, 1Ko 10:12 joka luulee s.

SEKSUAALINEN MORAALITTOMUUS

, Mt 15:19 Sydämestä lähtee s.

Ap 15:20 pysyvät erossa s. ja verestä

1Ko 5:9 ei niiden kanssa, jotka harjoittavat s.

1Ko 6:9 s. harjoittavat eivät peri valtakuntaa

1Ko 6:18 Paetkaa s.!

1Ko 10:8 Emme saa harjoittaa s.

Ga 5:19 s., epäpuhtaus, häpeämätön käytös

Ef 5:3 ei tule edes mainita s.

1Te 4:3 Jumalan tahto, tulee pysyä erossa s.

SELITTÄÄ

, Ne 8:8 s. selvästi, mitä laki merkitsi

Ap 17:3 s. ja osoitti raamatunkohtien avulla

ŠEOL

. Ks. HAUTA.

SEPPELE

, 1Ko 9:25 saadakseen katoavan s.

SEURA

, 1Ko 15:33 Huono s. turmelee tavat

SEURAKUNTA

, Ps 22:25 ylistän sinua suuressa s.

Ps 40:9 julistan suuressa s. hyvää uutista

Mt 16:18 tälle kalliolle rakennan s.

Ap 20:28 paimentamaan Jumalan s.

Ro 16:5 heidän talossaan kokoontuvalle s.

SEURATA

, Mt 4:20 jättivät verkkonsa ja s. häntä

Joh 10:27 Minun lampaani kuuntelevat ja s. minua

SEURAUS

, San 27:12 kokemattomat kärsivät s.

SIDKIA

, Jer 52:11 sokaisi S. silmät

SIELU

, Hes 18:4 Se s., joka tekee syntiä, kuolee

Mt 22:37 Rakasta Jehovaa koko s.

SIEMEN

, Lu 8:11 S. on Jumalan sanoma

SIEPPAAJA

, 5Mo 24:7 s. on kuoltava

SIINAINVUORI

, 2Mo 19:20 Jehova laskeutui S.

SIION

, Ps 2:6 olen asettanut kuninkaani S.

Jes 66:8 heti kun S. alkoi synnyttää

SIIONINVUORI

, Ps 48:2 S., Kuninkaan kaupunki

Il 14:1 Karitsan seisovan S., kanssaan oli 144 000

SIIPI

, Ru 2:12 jonka s. alta olet tullut etsimään

SIKA

, Lu 8:33 demonit menivät s.

Lu 15:15 lähetti hänet paimentamaan s.

2Pi 2:22 pesty s. rapakkoon rypemään

SILMÄ

, Ps 115:5 Niillä on s., mutta ne eivät näe

San 15:3 Jehovan s. ovat joka paikassa

Mt 5:38 S. silmästä ja hammas hampaasta

Mt 6:22 Jos s. tarkennettu, ruumiisi täynnä valoa

1Ko 2:9 S. ei ole nähnyt eikä korva ole kuullut

1Ko 12:21 S. ei voi sanoa kädelle: En tarvitse sinua

SILMÄNRÄPÄYS

, 1Ko 15:52 tuokiossa, s.

SILMÄTERÄ

, Ps 17:8 Varjele minua kuin s.

Sak 2:8 koskee teihin, koskee s.

SILMÄVOIDE

, Il 3:18 s. levitettäväksi silmiisi

SILO

, 1Mo 49:10 ennen kuin tulee S.

SIMON

, Ap 8:18 S. tarjosi heille rahaa

SIMSON

, Tu 13:24 antoi hänelle nimeksi S.

SINAPINSIEMEN

, Lu 13:19 kuin s., jonka mies kylvi

SINETTI

, Il 7:3 ennen kuin olemme panneet s.

SINETÖIDÄ

, Ef 1:13 olitte alkaneet uskoa, teidät s.

SINETÖITY

, Da 12:9 sanat s. lopun aikaan asti

SISAR

, 5Mo 27:22 se, joka makaa s. kanssa

SISIN

, Ro 7:22 iloitsen s. Jumalan laista

SISÄINEN

, 2Ko 4:16 sitä ihmistä, joka olemme s.

Ef 3:16 tulla vahvoiksi s. ihmiseltänne

SITOA

, 5Mo 25:4 Et saa s. puivan sonnin suuta

Jes 61:1 s. niiden haavat, joiden sydän särkynyt

Hes 34:16 Minä s. loukkaantuneen

Mt 16:19 s. maan päällä, s. taivaassa

Ef 4:3 rauhan avulla, joka s. yhteen

SITOUTUA

, 1Mo 2:24 jättää äitinsä ja s. vaimoonsa

SIUNATA

, 1Mo 1:28 Jumala s. heidät ja sanoi

1Mo 32:26 En päästä sinua ennen kuin s. minut

4Mo 6:24 Jehova s. sinua

Ro 12:14 S. niitä, jotka vainoavat teitä

SIUNATTU

, Tu 5:24 Naisista s. on Jael

SIUNAUS

, 5Mo 30:19 eteesi s. ja kirouksen

San 10:22 Jehovan s. tekee rikkaaksi

Mal 3:10 vuodatan s., kunnes ei puutu mitään

Lu 6:28 pyytäkää s. niille, jotka kiroavat teitä

SIVUVAIMO

, 1Ku 11:3 700 vaimoa ja 300 s.

SODANKÄYNTIASE

, 2Ko 10:4 Meidän s.

SODOMA

, 1Mo 19:24 S. päälle rikkiä ja tulta

2Pi 2:6 langetti S. tuomion, antoi mallin

Ju 7 S. ja Gomorra, varoittavana esimerkkinä

SOKAISTA

, 1Mo 19:11 he s. miehet

2Ko 4:4 mielen tämän maailman jumala on s.

SOKEA

, 3Mo 19:14 Et saa panna estettä s. eteen

Jes 35:5 Silloin avautuvat s. silmät

Mt 15:14 He ovat s. oppaita

SONNI

, 2Mo 21:28 Jos s. puskee miestä

5Mo 25:4 Et saa sitoa viljaa puivan s. suuta

San 7:22 lähtee naisen perään kuin s.

Ho 14:2 uhraamme ylistystä niin kuin nuoria s.

SOPIMUS

, 1Ko 7:5 Älkää evätkö paitsi yhteisestä s.

SOPU

, Ps 133:1 veljekset asuvat s. keskenään!

SOPUSOINTU

, Fil 2:2 vallitsee täydellinen s.

SOPUSOINTUINEN

, Ef 4:16 liitetty s. yhteen

SORMI

, 2Mo 8:19 Tämän takana on Jumalan s.!

2Mo 31:18 kivitaulua, joihin oli kirjoitettu Jumalan s.

SORTO

, Ps 72:14 Hän vapauttaa s. ja väkivallasta

Sr 7:7 S. voi tehdä viisaan hulluksi

SOTA

, Ps 46:9 Hän lopettaa s.

Ho 2:18 poistan maasta miekan ja s.

Il 12:7 Taivaassa syttyi s.

Il 16:14 Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän s.

SOTA-ASU

, Ef 6:11 Pukekaa koko Jumalan antama s.

SOTAVAUNUT

, 2Ku 6:17 Elisan ympärillä tulisia s.

SOTAVÄKI

, Sak 4:6 Ei s., vaan minun hengelläni

SOTIA

, Jes 2:4 eivätkä he enää opettele s.

SOTILAS

, 2Ti 2:4 joka palvelee s., ei osallistu

SOTURI

, Jer 20:11 Jehova oli kanssani kuin s.

SOVINTO

, Mt 5:24 Tee ensin s. veljesi kanssa

1Ko 7:11 pysyä naimattomana tai tehdä s.

SOVITTAA

, Ro 5:10 meidät s. Jumalan kanssa

2Ko 5:19 Jumala s. maailman kanssaan

2Ko 5:20 Antakaa s. itsenne Jumalan kanssa

SOVITUS

, 3Mo 16:34 s. kerran vuodessa

SOVITUSUHRI

, 1Jo 2:2 Hän on s.

SPEKULOINTI

, 1Ti 1:4 johtavat pelkkään s.

SPIRITISMI

, Ga 5:20 s., vihamielisyys

SPITAALI

, 4Mo 12:10 Mirjam oli s. valkoinen

Lu 5:12 mies, joka oli täynnä s.

SPITAALINEN

, 3Mo 13:45 S. huutaa: Epäpuhdas!

SUJUVA

, 2Mo 4:10 en ole koskaan ollut s. puhuja

SUKU

, Ef 3:15 jokainen s. kiitollisuudenvelassa

1Pi 2:9 valittu s., pyhä kansakunta

SUKULAINEN

, Ap 10:24 Cornelius oli kutsunut s.

SUKUPOLVI

, Mt 24:34 tämä s. ei katoa

SUOJA

, Fil 3:1 kirjoitan samoista asioista, se on s.

SUOJELLA

, San 4:23 S. sydäntäsi

Joh 17:12 Kun olin heidän kanssaan, s. heitä

SUOLA

, Mt 5:13 Te olette maan s.

Kol 4:6 puheenne tulee olla s. höystettyä

SUOLAPATSAS

, 1Mo 19:26 Lootin vaimosta tuli s.

SUOSTUTTELEVA

, 1Ko 2:4 En puhunut s. sanoin

SUOTUISA

, 2Ko 6:2 Nyt on erityisen s. aika!

SURRA

, Ps 31:10 Elämäni kuluu loppuun s.

1Te 4:13 jottette s. niin kuin ne, joilla ei toivoa

SURU

, Ps 78:41 he tuottivat s. Israelin Pyhälle

Ps 90:10 vuodet ovat täynnä ongelmia ja s.

San 17:25 Typerä poika tuo s. synnyttäjälleen

2Ko 2:7 jottei liiallinen s. musertaisi häntä

SURULLISUUS

, Sr 7:3 s. tekee sydämestä paremman

SURUTALO

, Sr 7:2 Parempi on mennä s.

SUSI

, Jes 11:6 S. on rauhassa karitsan kanssa

Mt 7:15 lampaiksi pukeutuneita s.

Lu 10:3 Lähetän teidät kuin karitsat s. sekaan

Ap 20:29 keskuuteenne tulee julmia s.

SUU

, Ps 8:2 Lasten ja pienokaisten s.

Lu 6:45 s. puhuu sitä, mitä sydän on täynnä

Ro 10:10 s. annettava julkinen julistus

Ja 3:10 Samasta s. tulee siunaus ja kirous

SUUDELMA

, Lu 22:48 s. sinä kavallat Ihmisen Pojan?

SUUNNITELLA

, San 19:21 Ihminen s. sydämessään

SUUNNITELMA

, 2Mo 26:30 pyhäkköteltta s. mukaan

1Ku 6:38 temppeliä koskevan s.

San 15:22 Ilman neuvottelua s. epäonnistuvat

Ro 13:14 etukäteen s. syntisten halujen

SUURI

, Joh 14:28 Isä on minua s.

SUURI JOUKKO

, Il 7:9 minä näin s.

SUUTTUMUS

, Ps 37:8 Anna s. lauhtua

SUVAITA

, 2Ku 10:16 näet, että minä en s. kilpailua

Hab 1:13 etkä sinä voi s. jumalattomuutta

Ro 9:22 Jumala on s. vihan astioita

SUVEREENI HERRA

, Ps 73:28 s. Jehovasta turvani

Ap 4:24 S., sinä olet tehnyt taivaan ja maan

SYDÄN

, 1Mo 6:5 s. taipuvainen ajattelemaan pahaa

5Mo 6:6 Näiden sanojen on oltava s.

1Ku 8:38 jokainen tietää oman s. vitsauksen

1Ai 28:9 poikani, palvele häntä koko s.

2Ai 16:9 omistautuneet hänelle koko s.

Esr 7:10 Esra oli valmistanut s. tutkiakseen

Ps 51:10 Luo minulle puhdas s.

Ps 51:17 Särkynyttä ja musertunutta s. et hylkää

San 4:23 Suojele s., sillä sieltä elämän lähteet

San 17:3 Jehova tutkii s.

San 17:22 Iloinen s. on hyvää lääkettä

San 28:26 Se, joka luottaa omaan s., on typerä

Jer 17:9 S. on petollisempi kuin mikään muu

Jer 17:10 Minä, Jehova, tutkin s.

Jer 31:33 kirjoitan lakini heidän s.

Mt 15:19 S. lähtee murhia, varkauksia

Mt 22:37 Rakasta Jehovaa koko s.

Lu 12:34 Siellä, missä on aarteenne, on myös s.

Lu 21:34 ettei s. koskaan rasitu

Lu 24:32 s. palava, kun hän puhui meille

Ro 6:17 teistä tuli s. tottelevaisia

1Jo 3:20 Jumala on suurempi kuin meidän s.

SYLI

, Jes 40:11 Hän kantaa niitä s.

SYLKEÄ

, Mt 26:67 he s. hänen kasvoilleen

SYNKKYYS

, Sef 1:15 pimeyden ja s. päivä

SYNNYTTÄÄ

, Jes 66:7 Ennen synnytyspolttoja jo s.

1Pi 1:3 s. meidät uudelleen elävään toivoon

SYNTI

, 1Mo 4:7 s. väijyy ovella

1Mo 39:9 tehdä todellisuudessa s. Jumalaa vastaan

2Sa 12:13 Daavid: Olen tehnyt s. Jehovaa vastaan

1Ku 8:46 ei ole ihmistä, joka ei s. tee

Ps 32:1 Onnellinen on se, jonka s. on peitetty

Ps 38:18 s. vaivasi minua

Jes 1:18 Vaikka teidän s. ovat kirkkaanpunaisia

Jes 38:17 Olet heittänyt kaikki s. selkäsi taakse

Jes 53:5 hänet muserrettiin s. tähden

Jes 53:12 Hän kantoi monien s.

Jer 31:34 en enää muista heidän s.

Hes 33:14 Kun jumalaton hylkää s.

Mt 6:12 Anna meille s. anteeksi

Mt 18:15 veljesi tekee s., mene ja paljasta

Joh 1:29 Jumalan Karitsa, joka poistaa maailman s.

Ap 3:19 katukaa, jotta s. pyyhittäisiin pois

Ro 3:23 Kaikkihan ovat tehneet s.

Ro 3:25 anteeksi s., jotka tehtiin menneisyydessä

Ro 5:12 yhden ihmisen kautta s. tuli maailmaan

Ro 6:14 S. ei saa olla teidän isäntänne

Ro 6:23 S. palkka on kuolema

1Ti 5:24 toisten s. tulevat tietoon myöhemmin

Ja 4:17 tietää, mikä oikein, mutta ei tee, syyllistyy s.

Ja 5:15 jos tehnyt s., annetaan anteeksi

1Jo 1:7 Jeesuksen veri puhdistaa kaikesta s.

1Jo 2:1 Jos joku tekee s., meillä on auttaja

1Jo 5:17 Kaikki vääryys on s.

SYNTINEN

, Lu 15:7 taivaassa iloitaan s., joka katuu

Lu 18:13 Jumala, ole armollinen minulle s.

Ro 5:8 Kristus kuoli puolestamme, kun olimme s.

SYNTYMÄPÄIVÄ

, 1Mo 40:20 oli faraon s.

Mt 14:6 Herodeksen s. vietettiin

SYNTYÄ

, Ps 51:5 Minä s. syyllisenä

SYVYYS

, Ef 3:18 käsittää täysin, mikä on s.

Il 11:7 s. nouseva peto

Il 17:8 Peto on nousemaisillaan s.

Il 20:3 Hän heitti hänet s.

SYVÄ

, 1Ko 2:10 henki tutkii Jumalan s. asiat

SYYTE

, Ro 8:33 Kuka esittää s. valittuja vastaan?

SYYTTÄJÄ

, Il 12:10 veljiemme s. on heitetty alas!

SYYTÖS

, 1Ti 5:19 s. vanhinta vastaan

Tit 1:7 valvojan täytyy olla vapaa s.

SYÖDÄ

, Jes 65:13 palvelijani saavat s., mutta te

1Ko 5:11 älkää edes s. sellaisen kanssa

2Te 3:10 Jos ei tahdo tehdä työtä, älköön s.

SÄIKÄHTÄÄ

, Fil 1:28 ettekä s. vastustajianne

SÄRKYÄ

, Ps 34:18 lähellä niitä, joiden sydän on s.

Ps 147:3 Hän parantaa ne, joiden sydän on s.

SÄÄDYLLINEN

, Ro 13:13 s. kuin päiväsaikaan

SÄÄLI

, Mt 9:36 Nähdessään ihmisjoukot tunsi s.

Mt 20:34 S. liikuttuneena kosketti heidän silmiään

SÄÄLITTÄVÄ

, 1Ko 15:19 kaikista ihmisistä s.

SÄÄNTÖ

, 2Ti 2:5 ellei hän kilpaile s. mukaan

T

TAAKKA

, Ps 38:4 Rikkomukseni raskaampi t. kuin

Ps 55:22 Heitä t. Jehovalle

Ap 15:28 ettei muuta t. kuin nämä

Ga 6:2 Kantakaa edelleen toistenne t.