Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 A7-H

Jeesuksen maanpäällisen elämän tärkeimmät tapahtumat: Jeesuksen loppuajan palvelus Jerusalemissa (2. osa)

AIKA

PAIKKA

TAPAHTUMA

MATTEUS

MARKUS

LUUKAS

JOHANNES

14. nisania

Jerusalem

Jeesus paljastaa Juudaksen petturiksi ja lähettää hänet pois

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Aloittaa Herran illallisen vieton (1Ko 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Ennustaa Pietarin kieltävän hänet ja apostolien hajaantuvan

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Lupaa auttajan; vertaus tosi viiniköynnöksestä; käsky rakastaa; viimeinen rukous apostolien kanssa

     

14:1–17:26

Getsemane

Jeesuksen tuska puutarhassa; kavallus ja pidätys

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Jerusalem

Hannas kuulustelee; Kaifaan ja sanhedrinin edessä; Pietari kieltää Jeesuksen

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Kavaltaja Juudas hirttäytyy (Ap 1:18, 19)

27:3–10

     

Ensin Pilatuksen, sitten Herodeksen ja jälleen Pilatuksen edessä

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Pilatus yrittää vapauttaa Jeesuksen, mutta juutalaiset pyytävät Barabbasta; tuomitaan kuolemaan paalussa

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(perjantai n. klo 15)

Golgata

Kuolee kidutuspaalussa

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Jerusalem

Ruumis otetaan paalusta ja pannaan hautaan

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

15. nisania

Jerusalem

Papit ja fariseukset saavat vartioston ja sinetöivät haudan

27:62–66

     

16. nisania

Jerusalem ja sen lähistö; Emmaus

Jeesus herätetään kuolleista; näyttäytyy viidesti opetuslapsille

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

nisanin 16:nnen jälkeen

Jerusalem; Galilea

Näyttäytyy useasti opetuslapsille (1Ko 15:5–7; Ap 1:3–8); antaa ohjeita; käskee tehdä opetuslapsia

28:16–20

   

20:26–21:25

25. ijjaria

Öljymäki, Betanian lähistö

Nousee taivaaseen 40. päivänä ylösnousemuksensa jälkeen (Ap 1:9–12)

   

24:50–53