Nehemia 7:1–73

7  Ja tapahtui, että kun muuri oli rakennettu uudelleen,+ asetin heti ovet paikoilleen.+ Sitten nimitettiin portinvartijat+ ja laulajat+ ja leeviläiset.+  Ja minä asetin Jerusalemin johtoon veljeni Hananin+ ja Linnan+ ruhtinaan Hananjan, sillä hän oli varsin luotettava+ mies* ja pelkäsi+ tosi Jumalaa enemmän kuin monet muut.  Niin minä* sanoin heille: ”Jerusalemin portteja+ ei tule avata ennen kuin aurinko alkaa paahtaa, ja heidän seisoessaan siinä heidän tulee sulkea ovet ja teljetä ne.+ Ja aseta* Jerusalemin asukkaista vartijoita, kukin omalle vartiopaikalleen ja kukin oman talonsa edustalle.”+  Ja kaupunki oli tilava* ja suuri, ja sen sisäpuolella oli vain vähän väkeä,+ eikä taloja ollut rakennettu.  Mutta Jumalani pani sydämeeni,+ että minun pitäisi koota jalosukuiset ja valtuusmiehet ja kansa sukuluetteloihin merkittäviksi.+ Sitten löysin sukuluettelomerkintöjen kirjan+ niistä, jotka tulivat ensimmäisinä, ja havaitsin siihen kirjoitetun:  Nämä ovat ne hallintoalueen*+ pojat, jotka lähtivät niiden pakkosiirtolaisten vankeudesta,+ jotka Babylonin* kuningas Nebukadnessar+ oli vienyt pakkosiirtolaisuuteen+ ja jotka myöhemmin palasivat Jerusalemiin ja Juudaan, kukin omaan kaupunkiinsa,+  ne jotka tulivat Serubbabelin,+ Jesuan,*+ Nehemian, Asarjan*, Raamjan*, Nahamanin, Mordokain,+ Bilsanin, Misperetin*, Bigvain, Nehumin* ja Baanaan kanssa. Israelin kansan miesten lukumäärä:  Parosin+ poikia kaksituhatta sataseitsemänkymmentäkaksi,  Sefatjan+ poikia kolmesataaseitsemänkymmentäkaksi, 10  Arahin+ poikia kuusisataaviisikymmentäkaksi, 11  Pahat-Moabin+ poikia Jesuan ja Joabin+ pojista kaksituhatta kahdeksansataakahdeksantoista, 12  Elamin+ poikia tuhat kaksisataaviisikymmentäneljä, 13  Sattun+ poikia kahdeksansataaneljäkymmentäviisi, 14  Sakkain+ poikia seitsemänsataakuusikymmentä, 15  Binnuin+ poikia kuusisataaneljäkymmentäkahdeksan, 16  Bebain+ poikia kuusisataakaksikymmentäkahdeksan, 17  Asgadin+ poikia kaksituhatta kolmesataakaksikymmentäkaksi, 18  Adonikamin+ poikia kuusisataakuusikymmentäseitsemän, 19  Bigvain+ poikia kaksituhatta kuusikymmentäseitsemän, 20  Adinin+ poikia kuusisataaviisikymmentäviisi, 21  Aterin+ poikia Hiskiasta yhdeksänkymmentäkahdeksan, 22  Hasumin+ poikia kolmesataakaksikymmentäkahdeksan, 23  Besain+ poikia kolmesataakaksikymmentäneljä, 24  Harifin+ poikia satakaksitoista, 25  Gibeonin+ poikia yhdeksänkymmentäviisi, 26  Betlehemin+ ja Netofan+ miehiä satakahdeksankymmentäkahdeksan, 27  Anatotin+ miehiä satakaksikymmentäkahdeksan, 28  Bet-Asmavetin+ miehiä neljäkymmentäkaksi, 29  Kirjat-Jearimin,+ Kefiran+ ja Beerotin+ miehiä seitsemänsataaneljäkymmentäkolme, 30  Raman+ ja Geban+ miehiä kuusisataakaksikymmentäyksi, 31  Mikmasin+ miehiä satakaksikymmentäkaksi, 32  Betelin+ ja Ain+ miehiä satakaksikymmentäkolme, 33  toisen Nebon+ miehiä viisikymmentäkaksi, 34  toisen Elamin+ poikia tuhat kaksisataaviisikymmentäneljä, 35  Harimin+ poikia kolmesataakaksikymmentä, 36  Jerikon+ poikia kolmesataaneljäkymmentäviisi, 37  Lodin,+ Hadidin+ ja Onon+ poikia seitsemänsataakaksikymmentäyksi, 38  Senaan+ poikia kolmetuhatta yhdeksänsataakolmekymmentä. 39  Papit: Jedajan+ poikia Jesuan huoneesta yhdeksänsataaseitsemänkymmentäkolme, 40  Immerin+ poikia tuhat viisikymmentäkaksi, 41  Pashurin+ poikia tuhat kaksisataaneljäkymmentäseitsemän, 42  Harimin+ poikia tuhat seitsemäntoista. 43  Leeviläiset: Jesuan poikia Kadmielista,+ Hodevan+ pojista, seitsemänkymmentäneljä. 44  Laulajia,+ Asafin+ poikia, sataneljäkymmentäkahdeksan. 45  Portinvartijoita,+ Sallumin+ poikia, Aterin poikia, Talmonin+ poikia, Akkubin+ poikia, Hatitan poikia, Sobain+ poikia, satakolmekymmentäkahdeksan. 46  Netinit:*+ Sihan pojat, Hasufan pojat, Tabbaotin+ pojat, 47  Kerosin pojat, Sian* pojat, Padonin+ pojat, 48  Lebanan pojat, Hagaban+ pojat, Salmain pojat, 49  Hananin+ pojat, Giddelin pojat, Gaharin pojat, 50  Reajan+ pojat, Resinin+ pojat, Nekodan pojat, 51  Gassamin pojat, Ussan pojat, Paseahin pojat, 52  Besain+ pojat, Meunimin pojat, Nefusesimin*+ pojat, 53  Bakbukin pojat, Hakufan pojat, Harhurin+ pojat, 54  Baslitin* pojat, Mehidan pojat, Harsan+ pojat, 55  Barkosin pojat, Siseran pojat, Temahin+ pojat, 56  Nesiahin pojat, Hatifan+ pojat. 57  Salomon palvelijoiden pojat:+ Sotain pojat, Soferetin pojat, Peridan*+ pojat, 58  Jaalan pojat, Darkonin pojat, Giddelin+ pojat, 59  Sefatjan pojat, Hattilin pojat, Pokeret-Hassebaimin pojat, Amonin*+ pojat. 60  Netinejä+ ja Salomon palvelijoiden poikia oli kaikkiaan kolmesataayhdeksänkymmentäkaksi. 61  Ja nämä olivat ne, jotka lähtivät Tel-Melahista, Tel-Harsasta, Kerubista, Addonista ja Immeristä+ eivätkä kyenneetkään ilmoittamaan isiensä huonetta eivätkä alkuperäänsä*, olivatko he Israelista: 62  Delajan pojat, Tobian pojat, Nekodan+ pojat, kuusisataaneljäkymmentäkaksi. 63  Ja papeista:+ Habajan pojat, Hakkosin+ pojat ja sen Barsillain+ pojat, joka otti vaimon gileadilaisen Barsillain+ tyttäristä ja jota alettiin kutsua heidän nimellään. 64  Nämä olivat niitä, jotka etsivät luetteloaan vahvistaakseen julkisesti sukuperänsä, mutta sitä ei löytynyt,+ joten heiltä evättiin saastaisina pappeus.+ 65  Niinpä tirsata*+ sanoi heille, ettei heidän tullut syödä+ erittäin pyhiä antimia, ennen kuin pappi, jolla on urim+ ja tummim, nousisi.+ 66  Koko seurakuntaa yhtenä joukkona oli neljäkymmentäkaksituhatta kolmesataakuusikymmentä,+ 67  lukuun ottamatta heidän orjiaan+ ja orjattariaan, joita oli seitsemäntuhatta kolmesataakolmekymmentäseitsemän;+ ja heillä oli kaksisataaneljäkymmentäviisi* mieslaulajaa+ ja naislaulajaa.+ 68  Hevosia heillä oli seitsemänsataakolmekymmentäkuusi, muuleja heillä oli kaksisataaneljäkymmentäviisi.*+ 69  Kameleja oli neljäsataakolmekymmentäviisi. Aaseja+ oli kuusituhatta seitsemänsataakaksikymmentä.+ 70  Ja osa isänhuoneiden+ päämiehistä+ antoi lahjoituksia työn hyväksi.+ Tirsata+ itse antoi rahastoon tuhat kultadrakhmaa*, viisikymmentä maljaa ja viisisataakolmekymmentä papinihokasta.+ 71  Ja jotkut isänhuoneiden päämiehet antoivat rahastoon työtä varten kaksikymmentätuhatta kultadrakhmaa ja kaksituhatta kaksisataa hopeaminaa.*+ 72  Ja muu kansa antoi kaksikymmentätuhatta kultadrakhmaa ja kaksituhatta hopeaminaa ja kuusikymmentäseitsemän papinihokasta. 73  Ja papit+ ja leeviläiset ja portinvartijat ja laulajat+ ja jotkut kansasta ja netinit+ ja koko Israel asettuivat asumaan kaupunkeihinsa.+ Kun seitsemäs kuukausi tuli,+ niin Israelin pojat olivat kaupungeissaan.+

Alaviitteet

Tai ”oli totuuden mies”.
”minä”, Mreunah.LXXSyVg; M: ”hän [sanoi]”. Vrt. 5:9: ”sanoin”, alav.
”aseta”, MLXX; Vg ja yksi hepr. käsik.: ”minä asetin”.
Kirjm. ”laaja molemmin puolin”.
”hallintoalueen”. Lat. provinciae.
”Babylonin”, LXXVg; MSy: ”Babelin”.
”Jeesuksen”, LXX.
Esr 2:2:ssa ”Serajan”.
Esr 2:2:ssa ”Reelajan”.
Esr 2:2:ssa ”Misparin”.
Esr 2:2:ssa ”Rehumin”.
Tai ”Temppeliorjat”. Kirjm. ”Annetut”. Vrt. 4Mo 3:9, alav.
Esr 2:44:ssä ”Siahan”.
Esr 2:50:ssä ”Nefusimin”.
Esr 2:52:ssa ”Baslutin”.
Esr 2:55:ssä ”Perudan”.
Esr 2:57:ssä ”Amin”.
Kirjm. ”siementään”.
Hallintoalueen käskynhaltijan persialainen arvonimi.
Esr 2:65:ssä ”kaksisataa”.
LXXVgc ja jotkin hepr. käsik:t lisäävät tämän jakeen Esr 2:66:n mukaisesti.
Drakhman katsottiin yleensä olevan samanarvoinen kuin persialainen kultadareikki, joka painoi 8,4 g. Ei sama drakhma kuin Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu. Ks. liite 8A.
Mina painoi 570 g. Ei sama mina kuin Kreikkalaisissa kirjoituksissa mainittu.