Nehemia 11:1–36

11  Ja kansan ruhtinailla+ oli asuntonsa Jerusalemissa,+ mutta muu kansa heitti arpaa+ saadakseen aina yhden kymmenestä asumaan Jerusalemiin, pyhään kaupunkiin,+ ja loput yhdeksän osaa* muihin kaupunkeihin.  Ja kansa siunasi+ kaikkia niitä miehiä, jotka tarjoutuivat vapaaehtoisesti+ asumaan Jerusalemissa.  Ja nämä ovat ne hallintoalueen+ päämiehet, jotka asuivat Jerusalemissa,+ mutta Juudan kaupungeissa jokainen asui omalla maaomaisuudellaan, kaupungeissaan,+ Israel,+ papit+ ja leeviläiset+ ja netinit*+ ja Salomon palvelijoiden pojat.+  Jerusalemissa asui myös Juudan poikia ja Benjaminin poikia.+ Juudan poikia olivat Ataja, Peresin+ poikia olevan Mahalalelin pojan Sefatjan pojan Amarjan pojan Sakarjan pojan Ussian poika,  ja Maaseja, selaalaisen pojan* Sakarjan pojan Jojaribin pojan Adajan pojan Hasajan pojan Kol-Hosen pojan Barukin poika.  Jerusalemissa asuvia Peresin poikia oli kaikkiaan neljäsataakuusikymmentäkahdeksan, pystyviä miehiä.  Ja nämä olivat Benjaminin+ pojat: Sallu, Jesaian pojan Itielin pojan Maasejan pojan Kolajan pojan Pedajan pojan Joedin pojan Mesullamin+ poika,  ja hänen jälkeensä* Gabbai ja Sallai*, yhdeksänsataakaksikymmentäkahdeksan;  ja Joel, Sikrin poika, oli heidän valvojansa* ja Juuda, Hassenuan poika, kaupungin johdossa toisena. 10  Pappeja: Jedaja, Jojaribin+ poika, Jakin,+ 11  Seraja, Ahitubin,+ tosi Jumalan huoneen johtajan, pojan Merajotin pojan Sadokin+ pojan Mesullamin+ pojan Hilkian poika, 12  ja heidän veljensä, huoneen työn tekijät,+ kahdeksansataakaksikymmentäkaksi, ja Adaja, Malkian+ pojan Pashurin+ pojan Sakarjan pojan Amsin pojan Pelaljan pojan Jerohamin+ poika, 13  ja hänen veljensä, isänhuoneiden+ päämiehet, kaksisataaneljäkymmentäkaksi, ja Amassai, Immerin pojan Mesillemotin pojan Ahsain pojan Asarelin poika, 14  ja heidän veljensä, urheat, väkevät miehet,+ satakaksikymmentäkahdeksan, ja heidän valvojansa+ oli Sabdiel, suurten poika. 15  Ja leeviläisiä:+ Semaja, Bunnin pojan Hasabjan+ pojan Asrikamin pojan Hassubin poika, 16  ja Sabbetai+ ja Josabad,+ leeviläisten päämiehiä, jotka valvoivat tosi Jumalan huoneen ulkopuolisia asioita, 17  ja Mattanja,+ Asafin+ pojan Sabdin pojan Miikan poika, ylistyslaulujen+ johtaja*, puolestaan esitti kiitoksen rukoiltaessa,+ ja Bakbukja oli toinen hänen veljistään, ja Abda, Jedutunin+ pojan Galalin+ pojan Sammuan poika. 18  Pyhässä kaupungissa+ oli kaikkiaan kaksisataakahdeksankymmentäneljä leeviläistä. 19  Ja portinvartijoita+ olivat Akkub, Talmon+ ja heidän veljensä, jotka pitivät vartiota porteissa,+ sataseitsemänkymmentäkaksi. 20  Ja muut Israelista, papeista ja leeviläisistä olivat kaikissa muissa Juudan kaupungeissa, kukin omalla perintöomaisuudellaan.+ 21  Ja netinit+ asuivat Ofelissa,+ ja Siha ja Gispa olivat netinien valvojina. 22  Ja leeviläisten valvoja+ Jerusalemissa tosi Jumalan huoneen työssä oli Ussi, Asafin+ poikia, laulajia,+ olevan Mikan+ pojan Mattanjan+ pojan Hasabjan pojan Banin poika. 23  Sillä heidän hyväkseen oli kuninkaan käsky,+ ja laulajilla oli kunkin päivän tarpeen mukainen kiinteä huolenpito.+ 24  Ja Petahja, Juudan pojan Serahin poikia olevan Mesesabelin poika, oli kuninkaan rinnalla kaikissa kansaa koskevissa asioissa. 25  Ja asutusalueilla+ peltomaineen oli Juudan poikia, jotka asuivat Kirjat-Arbassa+ ja sen tytärkaupungeissa* ja Dibonissa* ja sen tytärkaupungeissa ja Jekabseelissa+ ja sen asutusalueilla 26  ja Jesuassa* ja Moladassa+ ja Bet-Peletissä+ 27  ja Hasar-Sualissa+ ja Beersebassa+ ja sen tytärkaupungeissa 28  ja Siklagissa+ ja Mekonassa ja sen tytärkaupungeissa 29  ja En-Rimmonissa+ ja Sorassa+ ja Jarmutissa,+ 30  Sanoahissa,+ Adullamissa+ ja niiden asutusalueilla, Lakisissa+ ja sen peltomailla, Asekassa+ ja sen tytärkaupungeissa. Ja heitä leiriytyi Beersebasta aina Hinnominlaaksoon*+ asti. 31  Ja Benjaminin pojat olivat Gebasta+ alkaen Mikmasissa+ ja Aijassa+ ja Betelissä+ ja sen tytärkaupungeissa, 32  Anatotissa,+ Nobissa,+ Ananjassa, 33  Hasorissa, Ramassa,+ Gittaimissa,+ 34  Hadidissa, Seboimissa, Neballatissa, 35  Lodissa+ ja Onossa,+ käsityöläisten laaksossa. 36  Ja leeviläisistä oli Juudan osastoja Benjaminia varten*.

Alaviitteet

Tai ”loput yhdeksän”.
Ks. 10:28, alav.
”selaalaisen pojan”, vokalisointiin tehdyn korjauksen mukaan; tai ”selaalaisten sukua olevan”. M: ”silolaisen pojan”. Vrt. 4Mo 26:20.
”ja hänen veljensä”, LXXLagarde.
Mahd. ”ja hänen veljensä, urheat, väkevät miehet”, M:iin tehdyn korjauksen mukaan. Vrt. jae 14a.
valvojansa”. Hepr. pa·qidʹ; kreik. e·piʹsko·pos. Ks. 2Ku 11:18, alav.; Ap 20:28: ”valvojiksi”, alav.
Kirjm. ”pää”. Hepr. roʼš.
Kirjm. ”ja sen [fem.] tyttärissä”.
Luult. sama kuin Jos 15:22:ssa mainittu ”Dimona”.
”Jesuksessa”, LXX.
”Hinnominlaaksoon”. Hepr. gēʼ-Hin·nomʹ; lat. vallem Ennom. Ks. liite 4C.
”oli osastoja Juudaa ja Benjaminia varten”, LXXLagarde.