Markus 3:1–35

3  Ja hän meni taas synagogaan, ja siellä oli mies, jolla oli kuivettunut käsi.+  Niinpä he pitivät häntä tarkkaan silmällä nähdäkseen, parantaisiko hän miehen sapattina, jotta he voisivat syyttää häntä.+  Ja hän sanoi miehelle, jonka käsi oli surkastunut: ”Nouse ja tule tänne keskelle.”  Sen jälkeen hän sanoi heille: ”Onko sapattina luvallista tehdä hyvää vai tehdä pahaa, pelastaa vai tappaa sielu?”*+ Mutta he pysyivät vaiti.  Ja katsottuaan ympärilleen heihin närkästyneenä, perin pohjin murheissaan heidän sydämensä tunnottomuudesta,+ hän sanoi miehelle: ”Ojenna kätesi.” Ja hän ojensi, ja hänen kätensä palautui ennalleen.+  Silloin fariseukset menivät ulos ja alkoivat heti pitää Herodeksen puoluelaisten*+ kanssa neuvottelua häntä vastaan surmatakseen hänet.+  Mutta Jeesus poistui opetuslapsineen meren rannalle, ja suuri joukko Galileasta ja Juudeasta seurasi häntä.+  Vieläpä Jerusalemista ja Idumeasta ja Jordanin toiselta puolelta ja Tyroksen+ ja Sidonin ympäriltä tuli hänen luokseen suuri joukko kuultuaan, kuinka monia tekoja hän teki.  Ja hän käski opetuslapsiaan pitämään jatkuvasti pientä venettä valmiina häntä varten, jottei ihmisjoukko tungeksisi hänen päälleen. 10  Hän näet paransi monia, ja seurauksena oli, että kaikki ne, joilla oli tuskallisia tauteja, tunkeutuivat hänen päälleen koskettaakseen häntä.+ 11  Jopa epäpuhtaat hengetkin+ hänet nähdessään heittäytyivät aina hänen eteensä ja huusivat sanoen: ”Sinä olet Jumalan Poika.”+ 12  Mutta monta kertaa hän ankarasti kielsi niitä tekemästä häntä tunnetuksi.+ 13  Ja hän nousi vuorelle ja kutsui luokseen ne, jotka hän tahtoi,+ ja he menivät hänen luokseen.+ 14  Ja hän muodosti ryhmäksi kaksitoista, jotka hän myös nimitti ”apostoleiksi”, jotta he pysyisivät hänen kanssaan ja jotta hän lähettäisi heidät saarnaamaan+ 15  ja heillä olisi valta ajaa ulos demoneja.+ 16  Ja ne kaksitoista, jotka hän muodosti ryhmäksi, olivat Simon, jolle hän antoi myös lisänimen Pietari,+ 17  ja Jaakob, Sebedeuksen poika, ja Johannes, Jaakobin veli,+ (hän antoi näille myös lisänimen Boanerges*, joka merkitsee: ukkosenjylinän pojat) 18  ja Andreas ja Filippus ja Bartolomeus ja Matteus ja Tuomas ja Jaakob, Alfeuksen poika, ja Taddeus ja Simon Kananeus 19  ja Juudas Iskariot, joka myöhemmin kavalsi hänet.+ Ja hän meni taloon. 20  Taaskin kokoontui ihmisjoukko, niin että he eivät voineet edes syödä ateriaa.+ 21  Mutta kun hänen omaisensa+ kuulivat siitä, he lähtivät ottamaan häntä huostaansa, sillä he sanoivat: ”Hän on järjiltään.”+ 22  Kirjanoppineetkin, jotka tulivat alas Jerusalemista, sanoivat: ”Hänessä on Beelsebub*, ja hän ajaa demonit ulos demonien hallitsijan avulla.”+ 23  Niinpä hän kutsuttuaan heidät luokseen sanoi heille kuvauksin*: ”Kuinka Saatana voi ajaa ulos Saatanan? 24  Jos valtakunta jakautuu itseään vastaan, niin eihän se valtakunta voi pysyä pystyssä;+ 25  ja jos talo jakautuu itseään vastaan, niin se talo ei voi pysyä pystyssä.+ 26  Samoin jos Saatana on noussut itseään vastaan ja jakautunut, niin hän ei voi pysyä pystyssä, vaan on lähestymässä loppuaan.+ 27  Eihän kukaan, joka on päässyt voimakkaan miehen taloon, voi ryöstää+ hänen irtaimistoaan, ellei hän ensin sido tuota voimakasta miestä; ja sitten hän ryöstää hänen talonsa.+ 28  Totisesti minä sanon teille, että kaikki annetaan ihmisten pojille anteeksi, mihin synteihin ja rienaukseen he sitten rienaten syyllistyvätkin.+ 29  Mutta se, joka rienaa pyhää henkeä, ei saa ikinä anteeksi, vaan on syyllinen ikuiseen syntiin.”+ 30  Tämä siksi, että he sanoivat: ”Hänessä on epäpuhdas henki.”+ 31  Ja hänen äitinsä ja veljensä+ tulivat, ja seisoessaan ulkopuolella he lähettivät hänelle sanan kutsuakseen häntä.+ 32  Ja hänen ympärillään istui joukko ihmisiä, joten he sanoivat hänelle: ”Katso! Äitisi ja veljesi tuolla ulkona kysyvät sinua.”+ 33  Mutta hän sanoi heille vastaukseksi: ”Ketkä ovat äitini ja veljeni?”+ 34  Ja katsottuaan ympärilleen niihin, jotka istuivat piirissä hänen ympärillään, hän sanoi: ”Katso, äitini ja veljeni!+ 35  Se, joka tekee Jumalan tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini.”+

Alaviitteet

Tai ”elämä”. Kreik. psy·khēnʹ; lat. animam; J17,18,22(hepr.): neʹfeš. Ks. liite 4A.
”Herodeksen puoluelaisten”. Tai ”herodilaisten”.
”Boanerges”. Syyr. Benaj Regši; J17(hepr.): Benē-regōšʹ; J18(hepr.): Benē-raʹgeš.
”Beelsebub”, VgSypJ18; אACDW(kreikk.): Be·el·ze·boulʹ; B(kreikk.): Be·e·ze·boulʹ; J22(hepr.): Ba·ʽal-zevulʹ.
Tai ”vertauksin”.