Hesekiel 36:1–38

36  ”Ja sinä, oi ihmisen poika, profetoi Israelin vuorista, ja sinun on sanottava: ’Oi Israelin vuoret,+ kuulkaa Jehovan sana.  Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ”Vihollinenhan on sanonut teitä vastaan:+ ’Aha! Jopa muinaiset kukkulat+ ovat tulleet meidän omaisuudeksemme!’”’+  Sen tähden profetoi, ja sinun on sanottava: ’Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ”Koska, niin, koska teidät on autioitettu+ ja teitä on näykitty joka taholta,+ jotta joutuisitte kansakunnista jäljellä olevien omaisuudeksi,+ ja teistä puhutaan jatkuvasti kielellä+ ja ihmisten keskuudessa on pahaa puhetta,+  sen tähden, oi Israelin vuoret,+ kuulkaa Suvereenin Herran Jehovan sana! Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut vuorille ja kukkuloille, joenuomille ja laaksoille ja hävitetyille paikoille, jotka autioituivat,+ ja hylätyille kaupungeille, jotka ovat joutuneet ympäröivistä kansakunnista jäljelle jääneiden ryöstettäviksi ja pilkattaviksi;+  sen tähden Suvereeni Herra Jehova on sanonut näin: ’Totisesti, palavan intoni tulessa olen puhuva+ kansakunnista jäljellä olevia vastaan ja koko Edomia vastaan,+ noita jotka kaikesta sydämestään iloiten, ylenkatsetta sielussaan,+ ovat antaneet minun maani itselleen omaisuudeksi+ sen laidunmaan tähden ja ryöstämistä varten.’”’+  Profetoi sen tähden Israelin maasta, ja sinun on sanottava vuorille ja kukkuloille, joenuomille ja laaksoille: ’Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ”Katso! Minun itseni on puhuttava palavassa innossani ja vihastuksessani, koska olette kantaneet kansakuntien aiheuttamaa nöyryytystä.”’+  Sen tähden Suvereeni Herra Jehova on sanonut näin: ’Minä olen kohottanut käteni ja vannonut,+ että teidän ympärillänne olevat kansakunnat tulevat itse kantamaan oman nöyryytyksensä.+  Ja te, oi Israelin vuoret, työnnätte esiin omat oksanne ja kannatte omaa hedelmäänne kansalleni Israelille,+ sillä he ovat lähestyneet tullakseen sisään.+  Sillä katso, minä olen teille suosiollinen ja olen kääntyvä puoleenne,+ ja teitä todella viljellään ja teihin kylvetään.+ 10  Ja minä olen lisäävä päällenne ihmisiä*, koko Israelin huoneen, sen kokonaan,+ ja kaupungit on asutettava,+ ja hävitetyt paikatkin tullaan rakentamaan uudelleen.+ 11  Niin, minä olen lisäävä päällenne ihmisiä ja eläimiä,+ ja ne varmasti lisääntyvät ja tulevat hedelmällisiksi, ja minä teen teidät asutuiksi, kuten olitte ennen,+ ja minä olen tekevä enemmän hyvää kuin alkuperäisessä tilassanne;+ ja teidän on tultava tietämään, että minä olen Jehova.+ 12  Ja minä olen paneva päällenne kulkemaan ihmisiä, niin, kansani Israelin, ja heidän on otettava teidät* haltuunsa,+ ja teidän on tultava heille perintöomaisuudeksi,+ ettekä te riistä+ heiltä enää lapsia.’” 13  ”Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ’Koska on niitä, jotka sanovat teille: ”Ihmisten syöjä sinä itse olet, ja maaksi*, joka riistää kansakunniltasi lapsia, olet tullut”’,+ 14  ’sen tähden ihmisiä et enää syö+ etkä kansakunniltasi enää riistä lapsia’,*+ lausuu Suvereeni Herra Jehova. 15  ’Enkä minä anna enää kuulua kansakuntien nöyryyttävää puhetta sinusta,+ etkä sinä enää kanna kansojen aiheuttamaa häväistystä+ etkä enää kompastuta kansakuntiasi’, lausuu Suvereeni Herra Jehova.” 16  Ja minulle tuli sitten Jehovan sana, joka kuului: 17  ”Ihmisen poika, Israelin huone asui maallaan, ja he tekivät sitä epäpuhtaaksi vaelluksellaan ja menettelyillään.+ Kuukautistilan epäpuhtauden kaltaiseksi on heidän vaelluksensa tullut edessäni.+ 18  Ja minä aloin vuodattaa vihastustani heidän päälleen sen veren takia, jota he olivat vuodattaneet siinä maassa,+ jonka he olivat tehneet epäpuhtaaksi saastaisilla epäjumalillaan.+ 19  Ja minä ryhdyin sirottelemaan heitä kansakuntien sekaan, niin että heidät hajotettiin eri maihin.+ Minä tuomitsin heidät vaelluksensa ja menettelyjensä mukaan.+ 20  Niin he* tulivat niihin kansakuntiin, joihin he tulivat, ja ihmiset* ryhtyivät häpäisemään pyhää nimeäni+ sanomalla heistä: ’Nämä ovat Jehovan kansa, ja hänen maastaan he ovat lähteneet.’+ 21  Ja minä tulen säälimään pyhää nimeäni, jonka Israelin huone on häpäissyt niiden kansakuntien keskuudessa, joihin he ovat tulleet.”+ 22  ”Sano sen tähden Israelin huoneelle: ’Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ”En minä teidän tähtenne, oi Israelin huone, tee sitä minkä teen, vaan pyhän nimeni tähden, jonka olette häpäisseet niiden kansakuntien keskuudessa, joihin olette tulleet.”’+ 23  ’Ja minä pyhitän* suuren nimeni,+ jota häpäistiin kansakuntien keskuudessa, jonka te häpäisitte niiden keskellä; ja kansakuntien on tultava tietämään, että minä olen Jehova’,+ lausuu Suvereeni Herra Jehova, ’kun minut pyhitetään teidän keskuudessanne heidän silmiensä edessä.+ 24  Ja minä otan teidät pois kansakunnista ja kokoan teidät kaikista maista ja tuon teidät maallenne.+ 25  Ja minä olen vihmova päällenne puhdasta vettä, ja te tulette puhtaiksi;+ kaikista epäpuhtauksistanne+ ja kaikista saastaisista epäjumalistanne tulen puhdistamaan teidät.+ 26  Ja minä annan teille uuden sydämen,+ ja uuden hengen tulen panemaan teihin,+ ja minä otan pois lihastanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen.+ 27  Ja henkeni minä tulen panemaan teihin,+ ja olen toimiva niin, että te vaellatte minun säännöksissäni+ ja pidätte ja todella panette täytäntöön minun oikeudelliset päätökseni.+ 28  Ja te saatte varmasti asua siinä maassa, jonka annoin esi-isillenne,+ ja teistä on tuleva minun kansani, ja minusta itsestäni tulee teidän Jumalanne.’*+ 29  ’Ja minä pelastan teidät kaikista epäpuhtauksistanne+ ja kutsun viljan ja teen sen runsaaksi, enkä tuota teille nälänhätää.+ 30  Ja minä teen puun hedelmän runsaaksi sekä pellon tuoton, jottette enää saisi kansakuntien keskuudessa nälänhädän häväistystä.+ 31  Ja teidän on pakko muistaa pahat tienne ja menettelynne, jotka eivät olleet hyviä,+ ja teidän on pakko inhota itseänne erheittenne ja inhottavuuksienne takia.+ 32  En minä teidän tähtenne tätä tee’,+ lausuu Suvereeni Herra Jehova, ’se tulkoon teille tiettäväksi. Hävetkää ja tuntekaa nöyryytystä teittenne vuoksi, oi Israelin huone.’+ 33  Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ’Sinä päivänä, jona puhdistan teidät kaikista erheistänne, asutan myös kaupungit,+ ja hävitetyt paikat on rakennettava uudelleen.+ 34  Ja autioitettua maatakin viljellään, vaikka siitä oli tullut autio jokaisen ohikulkijan silmien edessä.+ 35  Ja varmasti sanotaan: ”Tuo maa tuolla, joka autioitettiin, on tullut Eedenin puutarhan+ kaltaiseksi*, ja kaupungit, jotka olivat autioina ja jotka autioitettiin ja jotka revittiin maahan, on linnoitettu; ne ovat tulleet asutuiksi.”+ 36  Ja niiden kansakuntien, jotka jäävät jäljelle ympärillenne, on tultava tietämään, että minä, Jehova, olen rakentanut maahan revityt,+ olen istuttanut sen, mikä on autioitettu. Minä, Jehova, olen puhunut ja olen tehnyt sen.’+ 37  Näin on Suvereeni Herra Jehova sanonut: ’Tätä minä vielä annan Israelin huoneen pyytää minua tekemään heidän hyväkseen:+ Minä lisään heitä ihmisillä* kuin katrasta.+ 38  Niin kuin pyhien katras, niin kuin Jerusalemin katras sen juhla-aikoina,+ niin tulevat autioina olleet kaupungit täyteen ihmiskatrasta;+ ja ihmisten on tultava tietämään, että minä olen Jehova.’”

Alaviitteet

Hepr. ʼa·damʹ; lat. homines. Ks. 1Mo 1:26: ”ihminen”, alav.
”teidät”, LXXSy; MTVg: ”sinut”.
Kirjm. ”sellaiseksi”, fem., viittaa maahan, fem.
”riistä lapsia”, Mreunah.LXXSy ja monet hepr. käsik:t; M: ”[kansakuntiasi enää] saata kompastumaan”.
”he”, TLXXSyVg ja jotkin hepr. käsik:t; M: ”hän [tuli]” tai ”se [tuli]”.
Kirjm. ”he”.
Tai ”Ja minä pidän pyhänä”. Hepr. weqid·daš·tiʹ; kreik. ha·gi·aʹsō; lat. sanctificabo.
Kirjm. ”[minä itse tulen] teille Jumalaksi”. Hepr. la·khemʹ lEʼ·lo·himʹ.
puutarhan kaltaiseksi”. Hepr. keganʹ; syyr. par·dai·sparatiisiksi’.
Hepr. ʼa·damʹ; lat. hominum.