Esra 8:1–36

8  Nämä olivat nyt heidän isänhuoneittensa+ päämiehet ja ne sukuluetteloihin+ merkityt, jotka lähtivät kanssani Babylonista kuningas Artakserkseen+ hallituskaudella:  Pinehasin+ pojista Gersom, Itamarin+ pojista Daniel,+ Daavidin+ pojista Hattus,  Sekanjan pojista, Parosin+ pojista, Sakarja, ja hänen kanssaan oli sataviisikymmentä sukuluetteloihin merkittyä miestä,  Pahat-Moabin+ pojista Eljehoenai, Serahjan poika, ja hänen kanssaan kaksisataa miestä,  Sattun+ pojista* Sekanja, Jahasielin poika, ja hänen kanssaan kolmesataa miestä,  ja Adinin+ pojista Ebed, Jonatanin poika, ja hänen kanssaan viisikymmentä miestä,  ja Elamin+ pojista Jesaia, Ataljan poika, ja hänen kanssaan seitsemänkymmentä miestä,  ja Sefatjan+ pojista Sebadja, Mikaelin poika, ja hänen kanssaan kahdeksankymmentä miestä,  Joabin pojista Obadja, Jehielin poika, ja hänen kanssaan kaksisataakahdeksantoista miestä, 10  ja Banin*+ pojista Selomit, Josifjan poika, ja hänen kanssaan satakuusikymmentä miestä, 11  ja Bebain pojista Sakarja, Bebain+ poika, ja hänen kanssaan kaksikymmentäkahdeksan miestä, 12  ja Asgadin+ pojista Johanan, Hakkatanin poika, ja hänen kanssaan satakymmenen miestä, 13  ja Adonikamin+ pojista ne, jotka olivat viimeisiä, ja nämä olivat heidän nimensä: Elifelet, Jeiel ja Semaja, ja heidän kanssaan kuusikymmentä miestä, 14  ja Bigvain+ pojista Utai ja Sabbud* ja heidän kanssaan seitsemänkymmentä miestä. 15  Ja minä ryhdyin kokoamaan heitä joelle,+ joka virtaa Ahavaan,+ ja me olimme siellä leiriytyneinä kolme päivää voidakseni tutkia tarkoin kansan+ ja papit,+ mutta en löytänyt sieltä yhtään Leevin+ poikaa. 16  Niinpä lähetin noutamaan päämiehet Elieserin, Arielin, Semajan ja Elnatanin ja Jaribin ja Elnatanin ja Natanin ja Sakarjan ja Mesullamin sekä opettajat*+ Jojaribin ja Elnatanin. 17  Sitten annoin heille Kasifjan paikkakunnan päämiestä Iddoa koskevan käskyn ja panin heidän suuhunsa sanat+ puhuttavaksi Iddolle ja hänen veljilleen*, Kasifjan paikkakunnan netineille,*+ jotta he toisivat meille palvelijoita*+ Jumalamme huonetta varten. 18  Koska Jumalamme hyvä käsi+ oli päällämme, he toivatkin meille ymmärtäväisen+ miehen Israelin pojan Leevin+ pojanpojan Mahlin+ pojista, nimittäin Serebjan+ poikineen ja veljineen, kahdeksantoista, 19  ja Hasabjan ja hänen kanssaan Jesaian Merarin+ pojista, hänen veljensä ja heidän poikansa, kaksikymmentä. 20  Ja netineistä, jotka Daavid ja ruhtinaat antoivat leeviläisten palvelukseen, kaksisataakaksikymmentä netiniä, kaikki nimeltä mainittuja. 21  Sitten minä julistin paaston siellä Ahavajoella nöyrtyäksemme+ Jumalamme edessä, etsiäksemme häneltä oikeaa tietä+ itsellemme ja pienokaisillemme+ ja kaikelle omaisuudellemme. 22  Sillä minua hävetti pyytää kuninkaalta sotaväkeä+ ja ratsumiehiä+ auttamaan meitä vihollista vastaan matkalla, koska olimme sanoneet kuninkaalle: ”Jumalamme käsi+ on kaikkien niiden päällä, jotka etsivät häntä, heidän parhaakseen,+ mutta hänen voimansa ja suuttumuksensa+ ovat kaikkia niitä vastaan, jotka hylkäävät hänet.”+ 23  Sen tähden me paastosimme+ ja esitimme Jumalallemme tätä koskevan pyynnön,+ ja niin hän kuuli rukouksemme.+ 24  Sitten minä asetin erilleen pappien esimiehistä kaksitoista, nimittäin Serebjan,+ Hasabjan+ ja heidän kanssaan kymmenen heidän veljistään. 25  Ja minä ryhdyin punnitsemaan heille hopeaa ja kultaa ja välineitä,+ sitä Jumalamme huoneelle tulevaa antia, jonka kuningas+ ja hänen neuvonantajansa+ ja ruhtinaansa sekä kaikki siellä olevat israelilaiset+ olivat antaneet. 26  Niin minä punnitsin heidän käteensä kuusisataaviisikymmentä talenttia* hopeaa+ ja sata hopeista välinettä, arvoltaan kaksi talenttia, ja sata talenttia kultaa 27  ja kaksikymmentä pientä kultamaljaa, arvoltaan tuhat dareikkia*, ja kaksi välinettä hyvästä, punahohtoisesta kuparista, yhtä haluttua kuin kulta. 28  Sitten minä sanoin heille: ”Te olette pyhiä+ Jehovalle, ja välineet+ ovat pyhiä, ja hopea ja kulta ovat vapaaehtoinen uhrilahja Jehovalle, esi-isienne Jumalalle. 29  Pysykää valveilla ja olkaa varuillanne, kunnes punnitsette+ ne pappien esimiesten ja leeviläisten* ja Israelin isien ruhtinaiden edessä Jerusalemissa, Jehovan huoneen ruokasaleissa.”+ 30  Ja papit ja leeviläiset ottivat vastaan punnitun hopean ja kullan ja välineet viedäkseen ne Jerusalemiin Jumalamme huoneeseen.+ 31  Lopulta lähdimme liikkeelle Ahavajoelta+ ensimmäisen kuun+ kahdentenatoista päivänä mennäksemme Jerusalemiin, ja Jumalamme käsi osoittautui olevan päällämme, niin että hän vapautti+ meidät matkalla vihollisen kourista ja väijytyksestä. 32  Niin me tulimme Jerusalemiin+ ja viivyimme siellä kolme päivää. 33  Ja neljäntenä päivänä ryhdyimme punnitsemaan hopeaa ja kultaa+ ja välineitä+ Jumalamme huoneessa pappi Meremotin,+ Urian pojan, käteen, ja hänen kanssaan oli Eleasar, Pinehasin poika, ja heidän kanssaan leeviläiset Josabad,+ Jesuan* poika, ja Noadja, Binnuin+ poika, 34  kaikkea lukumäärän ja painon mukaan, minkä jälkeen koko paino kirjoitettiin silloin muistiin. 35  Vankeudesta palanneet, entiset pakkosiirtolaiset,*+ esittivät polttoteurasuhreja+ Israelin Jumalalle, kaksitoista sonnia+ koko Israelin puolesta, yhdeksänkymmentäkuusi pässiä,+ seitsemänkymmentäseitsemän uroskaritsaa, kaksitoista pukkia+ syntiuhriksi, kaiken polttouhrina Jehovalle. 36  Sitten me annoimme kuninkaan lait+ kuninkaan satraapeille*+ ja Virran*+ tuon puolen käskynhaltijoille,+ ja he avustivat kansaa+ ja tosi Jumalan huonetta.

Alaviitteet

”Sattun pojista”, LXX.
”Banin”, LXX. Ks. 2:10.
”Sakkur”, Mreunah.
Tai ”ymmärtäväiset miehet”.
”Iddolle ja hänen veljilleen”, Vgc; M: ”Iddolle, hänen veljelleen”.
Ks. 2:43, alav.
Tai ”apulaisia”. Hepr. mešor·timʹ; lat. ministros.
Talentti painoi 34,2 kg.
Persialainen kultaraha, joka painoi 8,4 g.
Tai ”pappien ja leeviläisten esimiesten”.
”Jeesuksen”, LXX.
”entiset pakkosiirtolaiset”. Kirjm. ”pakkosiirtolaisuuden pojat”.
Sanan merk. ’valtakunnan suojelija’; sitä käytettiin hallintoalueiden ylimmistä hallitusmiehistä.
Ts. Eufratin.