Esra 10:1–44

10  Heti kun Esra oli nyt rukoillut+ ja tehnyt tunnustuksen+ itkien ja maahan heittäytyneenä+ tosi Jumalan huoneen+ edustalla, Israeliin kuuluvat kokoontuivat hänen luokseen, hyvin suuri seurakunta, miehiä ja naisia ja lapsia, sillä kansa oli itkenyt vuolaasti*.  Silloin Sekanja, Elamin+ poikia olevan Jehielin+ poika, vastasi ja sanoi Esralle: ”Me olemme toimineet uskottomasti Jumalaamme kohtaan, kun olemme antaneet vierasmaalaisten vaimojen maan kansoista asua luonamme.+ Israelilla on nyt kuitenkin toivoa+ tässä asiassa.  Tehkäämme siis nyt liitto+ Jumalamme kanssa siitä, että me Jehovan* ja niiden neuvon mukaan, jotka vapisevat+ Jumalamme käskyn+ edessä, lähetämme pois+ kaikki nuo vaimot ja heistä syntyneet, jotta tehtäisiin lain+ mukaan.  Nouse, sillä asia siirtyy sinulle, ja me olemme kanssasi. Ole luja ja toimi.”  Silloin Esra nousi ja vannotti+ pappien esimiehiä, leeviläisiä ja koko Israelia tekemään tämän sanan mukaan. Niin he vannoivat valan.  Sitten Esra nousi tosi Jumalan huoneen edustalta ja meni Jehohananin, Eljasibin pojan, ruokasaliin.+ Vaikka hän meni sinne, hän ei syönyt leipää+ eikä juonut vettä, sillä hän murehti+ pakkosiirtolaisten uskottomuutta.  Sitten kuulutettiin kautta Juudan ja Jerusalemin, että kaikkien entisten pakkosiirtolaisten+ tuli kokoontua Jerusalemiin,  ja jos joku ei tulisi+ kolmen päivän kuluessa ruhtinaiden+ ja vanhinten neuvon mukaan, koko hänen omaisuutensa pantaisiin kiellon+ alaiseksi ja hänet itsensä erotettaisiin+ pakkosiirtolaisten seurakunnasta.  Niin kaikki Juudan ja Benjaminin miehet kokoontuivat Jerusalemiin kolmen päivän kuluessa, nimittäin yhdeksännessä+ kuussa, kuukauden kahdentenakymmenentenä päivänä, ja kaikki kansa istui tosi Jumalan huoneen aukiolla vavisten asian takia ja sadekuurojen+ vuoksi. 10  Vihdoin pappi Esra nousi ja sanoi heille: ”Te olette toimineet uskottomasti, kun olette antaneet vierasmaalaisten vaimojen+ asua luonanne lisätäksenne siten Israelin syyllisyyttä.+ 11  Tehkää siis nyt tunnustus+ Jehovalle, esi-isienne Jumalalle, ja tehkää hänen tahtonsa+ ja erottautukaa maan kansoista ja vierasmaalaisista vaimoista.”+ 12  Tähän koko seurakunta vastasi ja sanoi kovalla äänellä: ”Meidän osanamme on tehdä tarkalleen sanasi mukaan.+ 13  Kansaa on kuitenkin paljon, ja on sadekuurojen aika, eikä ole mahdollista seisoa ulkona, eikä tehtävään riitä päivä tai kaksi, sillä me olemme kapinoineet suuressa määrin tässä asiassa. 14  Annathan siis ruhtinaittemme+ edustaa koko seurakuntaa, ja kaikki, jotka kaupungeissamme ovat antaneet vierasmaalaisten vaimojen asua luonaan, tulkoot määräaikoina ja heidän kanssaan kunkin kaupungin vanhimmat ja sen tuomarit, kunnes olemme kääntäneet itsestämme pois Jumalamme suuttumuksen hehkun, joka on tullut osaksemme tämän asian vuoksi.” 15  (Jonatan, Asaelin poika, ja Jahseja, Tikvan poika, nousivat kuitenkin vastustamaan+ tätä*, ja leeviläiset Mesullam ja Sabbetai+ auttoivat heitä.) 16  Ja entiset pakkosiirtolaiset*+ ryhtyivät tekemään sillä tavoin, ja pappi Esra ja miehet, jotka isänhuoneelleen olivat isien päämiehiä,+ niin, he kaikki nimiensä mukaisesti, erottautuivat nyt ja istuutuivat kymmenennen kuun+ ensimmäisenä päivänä tutkimaan asiaa,+ 17  ja vähitellen, ensimmäisen kuun ensimmäiseen päivään mennessä, he olivat käyneet läpi kaikki ne miehet, jotka olivat antaneet vierasmaalaisten+ vaimojen asua luonaan. 18  Ja joidenkuiden pappien+ poikien havaittiin antaneen vierasmaalaisten vaimojen asua luonaan: näitä olivat Josadakin*+ pojan Jesuan+ pojista ja hänen veljistään Maaseja ja Elieser ja Jarib ja Gedalja. 19  Mutta he lupasivat kättä lyöden* lähettää vaimonsa pois ja syyllisinä+ antaa pässin+ katraasta syyllisyytensä takia*. 20  Ja Immerin+ pojista olivat Hanani ja Sebadja, 21  ja Harimin+ pojista Maaseja ja Elia ja Semaja ja Jehiel ja Ussia, 22  ja Pashurin+ pojista Eljoenai, Maaseja, Ismael, Netanel, Josabad ja Eleasa. 23  Ja leeviläisistä Josabad ja Simei ja Kelaja (eli Kelita), Petahja, Juuda ja Elieser, 24  ja laulajista Eljasib, ja portinvartijoista Sallum ja Telem ja Uri. 25  Ja Israelista, Parosin+ pojista olivat Ramja ja Issia ja Malkia ja Mijamin ja Eleasar ja Malkia* ja Benaja, 26  ja Elamin+ pojista Mattanja, Sakarja ja Jehiel+ ja Abdi ja Jeremot ja Elia, 27  ja Sattun+ pojista Eljoenai, Eljasib, Mattanja ja Jeremot ja Sabad ja Asisa, 28  ja Bebain+ pojista Jehohanan, Hananja, Sabbai, Atlai, 29  ja Banin pojista Mesullam, Malluk ja Adaja, Jasub ja Seal ja Jeremot*, 30  ja Pahat-Moabin+ pojista Adna ja Kelal, Benaja, Maaseja, Mattanja, Besalel ja Binnui ja Manasse, 31  ja Harimin+ pojista Elieser, Jissija, Malkia,+ Semaja, Simeon, 32  Benjamin, Malluk ja Semarja, 33  Hasumin+ pojista Mattenai, Mattatta, Sabad, Elifelet, Jeremai, Manasse ja Simei, 34  Banin pojista Maadai, Amram ja Uel, 35  Benaja, Bedeja, Keluhi, 36  Vanja, Meremot, Eljasib, 37  Mattanja, Mattenai ja Jaaso, 38  ja Binnuin pojista* Simei 39  ja Selemja ja Natan ja Adaja, 40  Maknadbai, Sasai, Sarai, 41  Asarel ja Selemja*, Semarja, 42  Sallum, Amarja, Joosef, 43  Nebon pojista Jeiel, Mattitja, Sabad, Sebina, Jaddai ja Joel ja Benaja. 44  Nämä kaikki olivat ottaneet vierasmaalaisia vaimoja,+ ja he ryhtyivät lähettämään pois vaimoja poikineen*.

Alaviitteet

Kirjm. ”oli itkenyt suuren itkun”.
Yksi niistä 134 kohdasta, joissa soferit muuttivat nimen JHWH sanaksi ʼAdo·najʹ. Ks. liite 1B.
Tai ”Varsinkin Jonatan, Asaelin poika, ja Jahseja, Tikvan poika, olivat niitä, jotka toimivat edustajina tämän puolesta [LXX: ”olivat mukanani tässä”]”.
”entiset pakkosiirtolaiset”. Kirjm. ”pakkosiirtolaisuuden pojat”.
Hepr. Jō·tsa·daqʹ. Ks. 3:2: ”Josadakin”, alav.
Kirjm. ”he antoivat kätensä”.
”ja heidän syyllisyysuhrinsa oli pässi katraasta heidän syyllisyytensä takia”, tekstikorjauksen mukaan.
”Hasabja”, LXX.
Kirjm. ”[ja] Jeremot”; Mreunah.Vg: ”ja Ramot”.
”ja Binnuin pojista”, M:iin tehdyn korjauksen mukaan; LXX: ”Binnuin pojat”; MVg: ”ja Bani ja Binnui”.
”ja Selemja”. Hepr. weŠe·lem·jaʹhu.
”ja he ryhtyivät lähettämään pois vaimoja poikineen”, LXX:n 1. Esdras 9:36:n mukaisesti; M mahd.: ”ja heistä (heidän joukossaan) oli vaimoja ja he tuottivat poikia [maailmaan]”.