Apostolien teot 17:1–34

17  He kulkivat nyt Amfipoliin ja Apollonian kautta ja tulivat Tessalonikaan,+ jossa oli juutalaisten synagoga.  Niin Paavali meni tapansa mukaan+ sisään heidän luokseen, ja kolmena sapattina hän puhui perustellen heidän kanssaan Raamatun kirjoitusten pohjalta+  ja selitti ja todisti viittauksin, että Kristuksen täytyi kärsiä+ ja nousta kuolleista,+ ja sanoi: ”Tämä on Kristus,+ tämä Jeesus, jota minä teille julistan.”  Sen johdosta muutamat heistä tulivat uskoviksi+ ja liittyivät Paavalin ja Silaksen+ seuraan, samoin kuin suuri joukko Jumalaa palvovia kreikkalaisia ja useat huomattavimmista naisista.  Mutta juutalaiset tulivat mustasukkaisiksi+ ja ottivat torilla vetelehtijöistä mukaansa eräitä pahanilkisiä miehiä, muodostivat metelöivän joukon ja ryhtyivät nostattamaan kaupunkia mellakkaan.+ Ja he hyökkäsivät Jasonin+ taloon ja etsivät heitä viedäkseen heidät roskaväen eteen.  Kun he eivät löytäneet heitä, he raahasivat Jasonin ja eräät veljet kaupungin hallitusmiesten* luo ja huusivat: ”Nämä miehet, jotka ovat saattaneet asutun maan pois tolaltaan,+ ovat nyt täälläkin,  ja Jason on ottanut heidät vieraanvaraisesti vastaan. Ja kaikki nämä miehet toimivat keisarin* säädösten+ vastaisesti sanoessaan, että on eräs toinen kuningas,+ Jeesus.”  He saattoivatkin ihmisjoukon ja kaupungin hallitusmiehet kiihdyksiin, kun he tämän kuulivat,  ja vasta otettuaan riittävät takuut* Jasonilta ja toisilta he päästivät heidät menemään. 10  Heti yöllä+ veljet lähettivät sekä Paavalin että Silaksen pois Beroiaan, ja kun he olivat saapuneet sinne, he menivät juutalaisten synagogaan. 11  Mutta nämä olivat jalomielisempiä kuin Tessalonikassa olevat, sillä he ottivat sanan vastaan erittäin alttiisti ja tutkivat huolellisesti+ päivittäin Raamatun kirjoituksista,+ olivatko nämä asiat niin.+ 12  Sen tähden monet heistä tulivat uskoviksi, samoin kuin useat arvossa pidetyt+ kreikkalaiset naiset ja miehet. 13  Mutta kun Tessalonikan juutalaiset saivat tietää, että Paavali julisti Jumalan sanaa myös Beroiassa, he tulivat sinnekin yllyttämään+ ja kiihottamaan+ ihmisjoukkoja. 14  Silloin veljet lähettivät heti Paavalin menemään meren rantaan,+ mutta sekä Silas että Timoteus jäivät vielä sinne. 15  Paavalin saattajat veivät hänet kuitenkin Ateenaan asti, ja saatuaan vietäväksi Silakselle ja Timoteukselle+ käskyn tulla hänen luokseen mahdollisimman nopeasti he lähtivät. 16  Kun nyt Paavali odotteli heitä Ateenassa, hänen henkensä hänessä kiusaantui+ hänen nähdessään kaupungin olevan täynnä epäjumalia. 17  Niinpä hän alkoi puhua perustelua käyttäen synagogassa juutalaisten+ ja muiden Jumalaa palvovien kanssa ja torilla+ joka päivä niiden kanssa, jotka sattuivat olemaan paikalla. 18  Mutta eräät sekä epikurolaisista että stoalaisista filosofeista+ ryhtyivät keskustelemaan hänen kanssaan kiistävään sävyyn, ja muutamat sanoivat: ”Mitähän tämä lavertelija* oikein tahtoo sanoa?”+ Toiset: ”Hän näyttää olevan vieraiden jumaluuksien* julistaja.” Tämä johtui siitä, että hän julisti hyvää uutista Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta.+ 19  Niin he tarttuivat häneen ja veivät hänet Areiopagille* ja sanoivat: ”Voimmeko saada tietää, mikä on tämä uusi opetus,+ jota puhut? 20  Sillä sinä esität joitakin korvillemme vieraita asioita. Haluamme sen tähden tietää, mitä ne oikein ovat.”+ 21  Kaikilla ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla vierasmaalaisilla oli näet tapana käyttää vapaa-aikansa pelkästään jonkin kertomiseen tai jonkin uuden kuuntelemiseen. 22  Paavali seisoi nyt keskellä Areiopagia+ ja sanoi: ”Ateenan miehet, näen että te kaikessa näytätte olevan muita taipuvaisempia jumaluuksien pelkoon.*+ 23  Kun esimerkiksi kuljeskelin ja huolellisesti tarkastelin teidän uskonnollisen kunnioituksenne kohteita, niin löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: ’Tuntemattomalle Jumalalle.’ Mille te siis tuntemattanne osoitatte jumalista antaumusta, sitä minä teille julistan. 24  Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaiken siinä olevan, hän joka on taivaan ja maan Herra,+ ei asu käsin tehdyissä temppeleissä,*+ 25  eikä häntä palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän tarvitsisi jotakin,+ koska hän itse antaa kaikille elämän+ ja hengityksen+ ja kaiken. 26  Ja hän teki yhdestä ihmisestä+ kaikki ihmisten kansakunnat+ asumaan koko maan pinnalla,+ ja hän sääti määräajat+ ja ihmisten asumisen määrärajat,+ 27  jotta he etsisivät Jumalaa,+ jos ehkä voisivat hapuilla häntä ja todellakin löytää hänet,+ vaikkakaan hän ei ole kaukana meistä kenestäkään. 28  Sillä hänessä* meillä on elämä ja me liikumme ja olemme olemassa,+ niin kuin eräät* teidän keskuudessanne olevat runoilijatkin+ ovat sanoneet: ’Sillä me olemme myös hänen sukuaan.’ 29  Koska siis olemme Jumalan sukua,+ meidän ei pidä luulla, että Jumalolento*+ on kullan tai hopean tai kiven kaltainen, kuin jokin, mikä on muovailtu ihmisen taidon ja kekseliäisyyden avulla.+ 30  Jumala on tosin jättänyt huomioon ottamatta sellaisen tietämättömyyden ajat,+ mutta nyt hän ilmoittaa ihmisille, että heidän kaikkien tulisi kaikkialla katua,+ 31  sillä hän on asettanut päivän, jona hänen tarkoituksensa on tuomita+ asuttu maa* vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän on määrännyt, ja hän on antanut kaikille siitä takeen* herättämällä+ hänet kuolleista.” 32  Mutta kun he kuulivat kuolleiden ylösnousemuksesta, niin jotkut alkoivat pilkata,+ kun taas toiset sanoivat: ”Me haluamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin.” 33  Niin Paavali lähti heidän keskeltään, 34  mutta jotkut miehet liittyivät häneen ja tulivat uskoviksi, heidän joukossaan myös Dionysios, Areiopagin+ oikeusistuimen tuomari*, ja Damaris-niminen nainen ja muita heidän lisäkseen.

Alaviitteet

”kaupungin hallitusmiesten”. Kirjm. ”politarkkien”. Kreik. po·li·tarʹkhas, (kaupungin) kansalaisten hallitsijoita.
Tai ”Caesarin”. Kreik. Kaiʹsa·ros.
Tai ”riittävät vakuudet”. Lat. satis ’tarpeeksi’.
Kirjm. ”siementen noukkija”.
Kirjm. ”demonien”. Kreik. dai·mo·niʹōn.
Tai ”Areksen kukkulalle”. Kreik. Aʹrei·on Paʹgon; lat. Ariopagum.
”muita taipuvaisempia jumaluuksien pelkoon”. Kirjm. ”demoneja pelkäävämpiä kuin muut”. Kreik. dei·si·dai·mo·ne·steʹrous; lat. superstitiosiores. Kreikkalaiset ajattelivat demonien olevan joko hyviä tai pahoja jumaluuksia. Vrt. 25:19, alav.
Tai ”jumalallisissa asumuksissa (asunnoissa)”. Kreik. na·oisʹ; J17,22(hepr.): behē·kha·lōtʹ palatseissa’, ’temppeleissä’.
Tai ”hänen kauttaan”.
”eräät”, nimittäin Aratos ja Kleanthes. Paavali lainaa Aratoksen teosta Fainomena ja Kleantheen teosta ”Hymni Zeukselle”.
”Jumalolento”. Kreik. Theiʹon, joka on sukua sanalle The·osʹ ’Jumala’; lat. Divinum.
”asuttu maa”. Kirjm. ”asuttu”. Kreik. oi·kou·meʹnēn, yks. fem., joka viittaa maahan; lat. orbem ’[maan]piiri’. Ks. Jes 13:11: ”maalle”, alav.
Tai ”uskon”.
Tai ”Dionysios, areiopagilainen”.