4. Mooseksen kirja 7:1–89

7  Ja tapahtui sinä päivänä, jona Mooses sai päätökseen tabernaakkelin pystyttämisen,+ että hän ryhtyi voitelemaan+ sitä ja pyhittämään sitä ja kaikkia sen kalusteita* sekä alttaria ja kaikkia sen välineitä. Niin hän voiteli ne ja pyhitti ne.+  Sitten Israelin johtomiehet,+ isiensä huoneen päämiehet, esittivät lahjan,+ he kun olivat heimojen johtomiehiä ja valvoivat luetteloituja,  ja he toivat uhrilahjansa Jehovan eteen: kuudet katetut vankkurit ja kaksitoista nautaa, yhdet vankkurit aina kahdelta johtomieheltä sekä yhden sonnin kultakin, ja he esittivät ne tabernaakkelin edessä.  Tällöin Jehova sanoi Moosekselle:  ”Ota ne heiltä vastaan, koska niitä täytyy käyttää kohtaamistelttapalveluksen suorittamiseen, ja sinun on annettava ne leeviläisille, kullekin hänen oman palveluksensa mukaisesti.”  Niin Mooses otti vankkurit ja naudat vastaan ja antoi ne leeviläisille.  Kahdet vankkurit ja neljä nautaa hän antoi Gersonin pojille heidän palveluksensa mukaisesti,+  ja neljät vankkurit sekä kahdeksan nautaa hän antoi Merarin pojille heidän palveluksensa mukaisesti,+ joka tapahtui Itamarin, pappi Aaronin pojan, valvonnassa,+  mutta Kehatin pojille hän ei antanut mitään, koska heidän tehtävänään oli pyhäkön palvelus.+ He kantoivat kannettavansa olallaan.+ 10  Ja johtomiehet esittivät lahjansa alttarin vihkiäisissä*+ sen voitelemispäivänä, ja niin johtomiehet esittivät uhrilahjansa alttarin edessä. 11  Silloin Jehova sanoi Moosekselle: ”Yksi johtomies yhtenä päivänä ja toinen johtomies toisena päivänä – näin heidän tulee esittää uhrilahjansa alttarin vihkiäisiä varten.”+ 12  Ja se, joka esitti uhrilahjansa ensimmäisenä päivänä, osoittautui olevan Nahson,+ Amminadabin poika Juudan heimosta. 13  Ja hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin* painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin+ mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 14  yksi kymmenen sekelin kultakuppi*, täynnä suitsuketta,+ 15  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 16  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 17  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Nahsonin, Amminadabin pojan,+ uhrilahja. 18  Toisena päivänä esitti lahjansa Netanel,+ Suarin poika, Isaskarin johtomies. 19  Hän esitti uhrilahjanaan yhden sadankolmenkymmenen sekelin painoisen hopeavadin, yhden seitsemänkymmenen sekelin hopeamaljan pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 20  yhden kymmenen sekelin kultakupin, täynnä suitsuketta, 21  yhden nuoren sonnin, yhden pässin ja yhden ensimmäisellä vuodellaan olevan uroskaritsan polttouhriksi,+ 22  yhden vuohenvohlan syntiuhriksi+ 23  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Netanelin, Suarin pojan, uhrilahja. 24  Kolmantena päivänä tuli Sebulonin poikien johtomies Eliab,+ Helonin poika. 25  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi, 26  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 27  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 28  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 29  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Eliabin, Helonin pojan,+ uhrilahja. 30  Neljäntenä päivänä tuli Ruubenin poikien johtomies Elisur,+ Sedeurin poika. 31  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 32  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 33  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 34  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 35  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Elisurin, Sedeurin pojan,+ uhrilahja. 36  Viidentenä päivänä tuli Simeonin poikien johtomies Selumiel,+ Surisaddain poika. 37  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 38  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 39  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 40  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 41  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Selumielin, Surisaddain pojan,+ uhrilahja. 42  Kuudentena päivänä tuli Gadin poikien johtomies Eljasaf,+ Deuelin poika. 43  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 44  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta,+ 45  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 46  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 47  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Eljasafin, Deuelin pojan,+ uhrilahja. 48  Seitsemäntenä päivänä tuli Efraimin poikien johtomies Elisama,+ Ammihudin poika. 49  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 50  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 51  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 52  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 53  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Elisaman, Ammihudin pojan,+ uhrilahja. 54  Kahdeksantena päivänä tuli Manassen poikien johtomies Gamaliel,+ Pedasurin poika. 55  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 56  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta,+ 57  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 58  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 59  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Gamalielin, Pedasurin pojan,+ uhrilahja. 60  Yhdeksäntenä päivänä tuli Benjaminin poikien johtomies+ Abidan,+ Gideonin poika. 61  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 62  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 63  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 64  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 65  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Abidanin, Gideonin pojan,+ uhrilahja. 66  Kymmenentenä päivänä tuli Danin poikien johtomies Ahieser,+ Ammisaddain poika. 67  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 68  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta, 69  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 70  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 71  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Ahieserin, Ammisaddain pojan,+ uhrilahja. 72  Yhdentenätoista päivänä tuli Asserin poikien johtomies Pagiel,+ Okranin poika. 73  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 74  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta,+ 75  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 76  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 77  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Pagielin, Okranin pojan,+ uhrilahja. 78  Kahdentenatoista päivänä tuli Naftalin poikien johtomies Ahira,+ Enanin poika. 79  Hänen uhrilahjanaan oli yksi sadankolmenkymmenen sekelin painoinen hopeavati, yksi seitsemänkymmenen sekelin hopeamalja pyhäkkösekelin mukaan, molemmat täynnä öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi,+ 80  yksi kymmenen sekelin kultakuppi, täynnä suitsuketta,+ 81  yksi nuori sonni, yksi pässi ja yksi ensimmäisellä vuodellaan oleva uroskaritsa polttouhriksi,+ 82  yksi vuohenvohla syntiuhriksi+ 83  ja yhteysteurasuhriksi+ kaksi nautaa, viisi pässiä, viisi pukkia ja viisi vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli Ahiran, Enanin pojan,+ uhrilahja. 84  Tämä oli Israelin johtomiehiltä+ tullut alttarin vihkiäisuhrilahja+ sen voitelemispäivänä: Kaksitoista hopeavatia, kaksitoista hopeamaljaa,+ kaksitoista kultakuppia; 85  kukin hopeavati satakolmekymmentä sekeliä ja kukin malja seitsemänkymmentä, joten astioiden hopeaa oli pyhäkkösekelin+ mukaan kaikkiaan kaksituhatta neljäsataa sekeliä. 86  Ne kaksitoista kultakuppia+ täynnä suitsuketta olivat kukin kymmenen sekeliä kupilta pyhäkkösekelin mukaan, joten kuppien kultaa oli kaikkiaan satakaksikymmentä sekeliä. 87  Polttouhrikarjaa+ oli kaikkiaan kaksitoista sonnia, kaksitoista pässiä, kaksitoista vuoden vanhaa uroskaritsaa viljauhreineen+ sekä kaksitoista vuohenvohlaa syntiuhriksi,+ 88  ja yhteysteurasuhrikarjaa+ oli kaikkiaan kaksikymmentäneljä sonnia, kuusikymmentä pässiä, kuusikymmentä pukkia ja kuusikymmentä vuoden vanhaa uroskaritsaa. Tämä oli alttarin vihkiäisuhrilahja+ sen voitelemisen+ jälkeen. 89  Ja kun Mooses meni kohtaamistelttaan puhumaan hänen kanssaan,+ niin hän aina kuuli äänen*, joka keskusteli hänen kanssaan todistuksen arkun päällä olevan kannen+ yläpuolelta, niiden kahden kerubin+ välistä, ja hän puhui hänelle.

Alaviitteet

Tai ”välineitä”.
”vihkiäisiä varten”, LXXVg.
”sekelin”, Vg.
Tai ”pieni kultamalja”.
”äänen”, MSamSyVg; LXX: ”Jehovan äänen”.