4. Mooseksen kirja 34:1–29

34  Ja Jehova puhui edelleen Moosekselle sanoen:  ”Käske Israelin poikia, ja sinun on sanottava heille: ’Te olette menossa Kanaanin maahan.+ Se on se maa, joka* lankeaa teille perintönä:+ Kanaanin maa rajojensa mukaan.+  Ja teidän eteläsivunne on oltava Sinin erämaasta Edomia pitkin,+ ja etelärajanne on lähdettävä idässä Suolameren päästä.+  Ja rajanne on käännyttävä Akrabbimin ylämäen*+ eteläpuolella ja mentävä yli Siniin, ja sen on päätyttävä* Kades-Barnean+ eteläpuolelle, ja sen on suuntauduttava Hasar-Addariin+ sekä kuljettava Asmoniin.  Ja rajan on käännyttävä Asmonissa Egyptin purolaaksoon,+ ja sen on päätyttävä Mereen.*+  Länsirajana+ on teillä oltava Suurimeri ja rannikko. Tästä tulee länsirajanne.  Ja tästä tulee pohjoisrajanne: Suurestamerestä merkitsette itsellenne rajan Horinvuoreen*+ saakka.  Horinvuoresta merkitsette rajan siihen asti, mistä mennään Hamatiin,+ ja rajan on päätyttävä Sedadiin.+  Ja rajan on suuntauduttava Sifroniin*, ja sen on päätyttävä Hasar-Enaniin.+ Tästä tulee pohjoisrajanne. 10  Sitten teidän on merkittävä itsellenne itärajanne Hasar-Enanista Sefamiin. 11  Ja rajan on laskeuduttava Sefamista* Riblaan* Ainin itäpuolelle, ja rajan on laskeuduttava ja osuttava Kinneretinmeren*+ itärinteeseen. 12  Ja rajan on laskeuduttava Jordaniin, ja sen on päätyttävä Suolamereen.+ Tästä tulee teidän maanne+ rajojensa mukaisesti ympäriinsä.’” 13  Niin Mooses käski Israelin poikia sanoen: ”Tämä on se maa, jonka jaatte omaisuudeksenne arvalla,+ niin kuin Jehova on yhdeksälle ja puolelle heimolle käskenyt antaa.+ 14  Sillä ruubenilaisten heimo isiensä huoneen mukaisesti ja gadilaisten heimo isiensä huoneen mukaisesti ja Manassen puoli heimoa ovat jo ottaneet perintönsä.+ 15  Nuo kaksi ja puoli heimoa ovat jo ottaneet perintönsä Jordanin seudulta, Jerikon luota itään, kohti auringonnousua.”+ 16  Ja Jehova puhui edelleen Moosekselle sanoen: 17  ”Nämä ovat niiden miesten nimet, jotka jakavat maan omaisuudeksenne: pappi Eleasar+ ja Joosua, Nunin poika.+ 18  Ja teidän tulee ottaa yksi johtomies jokaisesta heimosta jakamaan maata omaisuudeksi.+ 19  Ja nämä ovat niiden miesten nimet: Juudan heimosta+ Kaleb, Jefunnen poika,+ 20  ja Simeonin poikien heimosta+ Semuel, Ammihudin poika, 21  Benjaminin heimosta+ Elidad, Kislonin poika, 22  ja Danin poikien heimosta+ johtomies Bukki, Joglin poika, 23  Joosefin pojista,+ Manassen poikien heimosta,+ johtomies Hanniel, Efodin poika, 24  ja Efraimin poikien heimosta+ johtomies Kemuel, Siftanin poika, 25  ja Sebulonin poikien heimosta+ johtomies Elisafan, Parnakin poika, 26  ja Isaskarin poikien heimosta+ johtomies Paltiel, Assanin poika, 27  ja Asserin poikien heimosta+ johtomies Ahihud, Selomin poika, 28  ja Naftalin poikien heimosta+ johtomies* Pedahel, Ammihudin poika.” 29  Nämä ovat ne, joiden Jehova käski tehdä Israelin pojista maanomistajia Kanaanin maassa.+

Alaviitteet

”Te olette menossa Kanaanin maahan. Se on (tulee olemaan) se maa, joka”, MLXX; Vg: ”Kun menette Kanaanin maahan ja se”.
Tai ”solan”.
Tai ”lähdettävä [– – eteläpuolelta]”.
Ts. Suureenmereen, Välimereen.
Ei voida varmasti samastaa mihinkään nykyajan paikkaan; kenties jokin Libanonvuorten huomattava huippu.
Paikka on tuntematon.
Paikka on tuntematon.
Kanaanin maan itärajalla oleva Ribla, ei Hamatin maassa oleva Ribla.
Ts. Gennesaretinjärven eli Galileanmeren.
”johtomies”. M:ssä tämä ilmaus esiintyy seitsemän kertaa jakeissa 22–28; Sy jättää pois kaikki seitsemän esiintymää; Vg jättää ilmauksen pois kaikista muista paitsi jakeesta 26, jossa se käyttää sanaa dux ’johtaja’. Jae 18 osoittaa, että kaikki 12 miestä olivat johtomiehiä.