3. Mooseksen kirja 14:1–57

14  Ja Jehova puhui vielä Moosekselle sanoen:  ”Tämä tulee olemaan laki, joka koskee spitaalista+ hänen puhdistumisensa vahvistamispäivänä, kun hänet on tuotava papin luo.+  Ja papin on mentävä leirin ulkopuolelle, ja papin on suoritettava tarkastus, ja jos spitaalitarttuma on parantunut+ spitaalisessa,  niin papin on annettava käsky, ja hänen* on otettava puhdistautumistaan varten kaksi elävää, puhdasta lintua+ ja setripuuta+ ja karmosiininpunaista materiaalia+ ja iisoppia.+  Ja papin on annettava käsky, ja toinen lintu on tapettava* saviastiassa raikkaan veden* päällä.+  Mutta hänen tulee ottaa elävä lintu ja setripuu ja karmosiininpunainen materiaali ja iisoppi, ja hänen on kastettava ne sekä elävä lintu sen linnun vereen, joka tapettiin raikkaan veden päällä.  Sitten hänen on pirskotettava+ sitä seitsemän kertaa+ spitaalista puhdistautuvan päälle ja julistettava hänet puhtaaksi,+ ja hänen on päästettävä elävä lintu pois avoimelle kedolle.*+  Ja puhdistautuvan on pestävä vaatteensa+ ja ajettava kaikki hiuksensa* ja peseydyttävä+ vedessä, ja niin hän on varmasti puhdas, ja sen jälkeen hän voi tulla leiriin. Ja hänen on asuttava ulkona teltastaan seitsemän päivää.+  Ja seitsemäntenä päivänä on tapahduttava, että hänen tulee ajaa kaikki päänsä hiukset+ ja partansa ja kulmakarvansa. Hänen tulee siis ajaa kaikki karvansa, ja hänen on pestävä vaatteensa ja pestävä ruumiinsa vedessä, ja niin hän on varmasti puhdas. 10  Ja kahdeksantena+ päivänä hänen tulee ottaa kaksi* virheetöntä nuorta pässiä ja yksi virheetön ensimmäisellä vuodellaan oleva naaraskaritsa+ ja kolme kymmenesosaa eefaa öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi+ ja yksi log-mitta* öljyä,+ 11  ja papin, joka julistaa hänet puhtaaksi, on esitettävä* nämä sekä puhdistautuva mies Jehovan edessä kohtaamisteltan sisäänkäynnin luona. 12  Ja papin on otettava toinen nuori pässi ja uhrattava syyllisyysuhriksi+ se sekä log-mitta+ öljyä ja heilutettava niitä heilutusuhrina+ Jehovan edessä. 13  Ja hänen on teurastettava nuori pässi siinä paikassa,+ jossa syntiuhri ja polttouhri säännöllisesti teurastetaan*, pyhässä paikassa,+ sillä syyllisyysuhri kuuluu syntiuhrin tavoin papille.+ Se on erittäin pyhää. 14  Ja papin on otettava syyllisyysuhrin verta, ja papin on pantava sitä puhdistautuvan oikeaan korvalehteen ja hänen oikean kätensä peukaloon ja hänen oikean jalkansa isoonvarpaaseen.+ 15  Ja papin on otettava öljyä log-mitasta+ ja kaadettava sitä vasemmalle kämmenelleen. 16  Ja papin on kastettava oikea sormensa öljyyn, joka on hänen vasemmalla kämmenellään, ja pirskotettava öljyä sormellaan seitsemän kertaa+ Jehovan edessä. 17  Ja kämmenelleen jäänyttä öljyä papin tulee panna puhdistautuvan oikeaan korvalehteen ja hänen oikean kätensä peukaloon ja hänen oikean jalkansa isoonvarpaaseen syyllisyysuhrin veren päälle.+ 18  Ja kämmenelleen jäljelle jäänyt öljy papin tulee panna puhdistautuvan päähän, ja papin on toimitettava hänelle sovitus+ Jehovan edessä. 19  Ja papin on uhrattava syntiuhri+ ja toimitettava sovitus sille, joka puhdistautuu epäpuhtaudestaan, ja myöhemmin hänen tulee teurastaa polttouhri. 20  Ja papin on uhrattava polttouhri ja viljauhri+ alttarilla, ja papin+ on toimitettava hänelle sovitus,+ ja niin hän on varmasti puhdas.+ 21  Mutta jos hän on vähäosainen+ eikä hänellä ole riittävästi varaa,*+ niin hänen on otettava yksi nuori pässi syyllisyysuhrina heilutusuhriksi, jotta hänelle toimitettaisiin sovitus, ja yksi kymmenesosa eefaa öljyllä kostutettuja hienoja jauhoja viljauhriksi ja log-mitta öljyä 22  sekä kaksi turturikyyhkyä+ tai kaksi kyyhkysenpoikaa sen mukaan kuin hänellä on varaa, ja toisen on oltava syntiuhriksi ja toisen polttouhriksi. 23  Ja kahdeksantena päivänä+ hänen on tuotava ne puhdistumisensa vahvistamiseksi+ papille kohtaamisteltan sisäänkäynnin luo+ Jehovan eteen. 24  Ja papin on otettava se nuori syyllisyysuhripässi+ ja log-mitta öljyä, ja papin on heilutettava niitä heilutusuhrina Jehovan edessä.+ 25  Ja hänen on teurastettava nuori syyllisyysuhripässi, ja papin on otettava syyllisyysuhrin verta ja pantava sitä puhdistautuvan oikeaan korvalehteen ja hänen oikean kätensä peukaloon ja hänen oikean jalkansa isoonvarpaaseen.+ 26  Ja papin tulee kaataa öljyä vasemmalle kämmenelleen.+ 27  Ja papin on pirskotettava+ oikealla sormellaan öljyä, jota on hänen vasemmalla kämmenellään, seitsemän kertaa Jehovan edessä. 28  Ja papin on pantava kämmenellään olevaa öljyä puhdistautuvan oikeaan korvalehteen ja hänen oikean kätensä peukaloon ja hänen oikean jalkansa isoonvarpaaseen siihen paikkaan, jossa on syyllisyysuhrin verta.+ 29  Ja kämmenelleen jäljelle jäänyt öljy papin tulee panna puhdistautuvan päähän+ toimittaakseen hänelle sovituksen Jehovan edessä. 30  Ja hänen on uhrattava toinen niistä turturikyyhkyistä tai kyyhkysenpojista, joihin hänellä on varaa,+ 31  toinen niistä, joihin hänellä on varaa, syntiuhriksi+ ja toinen polttouhriksi+ viljauhrin ohella, ja papin on toimitettava puhdistautuvalle sovitus+ Jehovan edessä. 32  Tämä on laki siitä, jossa spitaalitarttuma oli, siitä, jolla ei ole varoja puhdistumistaan vahvistaessaan.” 33  Ja Jehova puhui vielä Moosekselle ja Aaronille sanoen: 34  ”Kun tulette Kanaanin maahan,+ jonka minä annan teille omaisuudeksi,+ ja minä sallin spitaalin tarttua johonkin taloon omistamassanne maassa,+ 35  niin sen, jolle talo kuuluu, on tultava kertomaan papille sanoen: ’Talooni on ilmaantunut jotakin tarttuman kaltaista.’ 36  Ja papin on annettava käsky, ja talo on tyhjennettävä, ennen kuin pappi menee sisään katsomaan tarttumaa, jottei hän julistaisi epäpuhtaaksi kaikkea, mitä talossa on, ja sen jälkeen pappi voi mennä sisään katsomaan taloa. 37  Kun hän on nähnyt tarttuman, niin jos tarttuma on talon seinissä kellanvihreinä tai punertavina syvennyksinä ja ne näyttävät seinän pintaa matalammilta, 38  niin papin on poistuttava talosta talon sisäänkäynnin luo, ja hänen on pantava talo karanteeniin+ seitsemäksi päiväksi. 39  Ja papin on palattava seitsemäntenä päivänä ja suoritettava tarkastus,+ ja jos tarttuma on levinnyt talon seinissä, 40  niin papin on annettava käsky, ja ne kivet, joissa tarttuma on, on revittävä+ irti, ja ne on heitettävä kaupungin ulkopuolelle epäpuhtaaseen paikkaan. 41  Ja hänen tulee antaa kaapia talo puhtaaksi* kaikkialta sisäpuolelta, ja irti hakattu* savilaasti on heitettävä kaupungin ulkopuolelle epäpuhtaaseen paikkaan. 42  Ja on otettava toisia kiviä ja pantava ne entisten kivien sijaan, ja hänen* tulee otattaa erilaista savilaastia, ja hänen on annettava rapata talo. 43  Jos tarttuma kuitenkin uusiutuu ja puhkeaa talossa, sen jälkeen kun kivet on revitty irti ja sen jälkeen kun talo on hakattu* ja rapattu, 44  niin papin+ on mentävä sisään ja suoritettava tarkastus, ja jos tarttuma on levinnyt talossa, on talossa pahanlaatuinen spitaali.+ Se on epäpuhdas. 45  Ja hänen täytyy revittää talo kivineen ja puineen ja kaikkine talon savilaasteineen ja kuljetuttaa se kaupungin ulkopuolelle epäpuhtaaseen paikkaan.+ 46  Mutta se, joka menee taloon jonakin sen karanteenipäivänä,+ on epäpuhdas iltaan asti,+ 47  ja sen, joka siinä talossa makaa, tulee pestä vaatteensa,+ ja sen, joka siinä talossa syö, tulee pestä vaatteensa. 48  Mutta jos pappi menee suorittamaan tarkastuksen, eikä tarttuma olekaan levinnyt talossa, sen jälkeen kun talo on rapattu, niin papin on julistettava talo puhtaaksi, koska tarttuma on parantunut.+ 49  Ja puhdistaakseen talon synnistä hänen on otettava kaksi lintua+ ja setripuuta+ ja karmosiininpunaista materiaalia+ sekä iisoppia. 50  Ja hänen on tapettava toinen lintu saviastiassa raikkaan veden päällä.+ 51  Ja hänen on otettava setripuu ja iisoppi+ ja karmosiininpunainen materiaali sekä elävä lintu ja kastettava ne tapetun linnun vereen ja raikkaaseen veteen, ja hänen on pirskotettava sitä+ taloa kohti seitsemän kertaa.+ 52  Ja hänen on puhdistettava talo synnistä linnun verellä ja raikkaalla vedellä ja elävällä linnulla ja setripuulla ja iisopilla sekä karmosiininpunaisella materiaalilla. 53  Ja hänen on päästettävä elävä lintu kaupungin ulkopuolelle avoimelle kedolle ja toimitettava talolle sovitus,+ ja niin se on varmasti puhdas. 54  Tämä on laki kaikenlaisesta spitaalitarttumasta+ ja epänormaalista hiustenlähdöstä+ 55  ja spitaalista vaatteessa+ ja talossa 56  ja ihottumista ja ruvista ja läiskistä*+ 57  ohjeiden antamiseksi+ siitä, milloin jokin on epäpuhdasta ja milloin jokin on puhdasta*. Tämä on laki spitaalista.”+

Alaviitteet

”hänen”, MVg; SamLXXSy: ”heidän”.
Kirjm. ”ja hänen on tapettava toinen lintu”, M; SamLXXSy: ”ja heidän on tapettava toinen lintu”.
Kirjm. ”elävän veden”.
”avoimelle kedolle”. Kirjm. ”kedon kasvojen ylle”.
Tai ”karvansa”.
SamLXX lisäävät: ”vuoden vanhaa”.
Log oli 0,31 l.
Kirjm. ”asetettava [– – eteen – – luo]”.
Kirjm. ”jossa hän säännöllisesti teurastaa syntiuhrin ja polttouhrin”, M; SamLXX: ”jossa he säännöllisesti teurastavat syntiuhrin ja polttouhrin”.
Kirjm. ”eikä hänen kätensä ulotu [tähän]”. Jakeissa 22, 30–32 on samanlaisia ilmauksia.
”Ja he kaapivat talon puhtaaksi”, SamLXXSy.
”irti hakattu”, M; TOSy: ”irti kaavittu”.
Ts. papin.
”hakattu”, M; TOLXXSy: ”kaavittu”.
Kirjm. ”ihottumasta ja ruvesta ja läiskästä”.
”siitä, milloin jokin on epäpuhdasta ja milloin jokin on puhdasta”. Kirjm. ”epäpuhtaan päivänä ja puhtaan päivänä”.