1. Aikakirja 7:1–40

7  Ja Isaskarin pojat: Tola+ ja Puua,+ Jasub ja Simron,+ neljä.  Ja Tolan pojat: Ussi ja Refaja ja Jeriel ja Jahmai ja Jibsam ja Semuel, esi-isiensä huoneen päämiehiä. Tolasta oli urhoollisia, väkeviä miehiä polveutumisensa mukaisesti. Heidän lukumääränsä Daavidin päivinä+ oli kaksikymmentäkaksituhatta kuusisataa.  Ja Ussin pojat: Jisrahja; ja Jisrahjan pojat: Mikael ja Obadja ja Joel, Jissia,     , viisi*, päämiehiä, he kaikki.  Ja heillä oli polveutumisensa mukaisesti, esi-isiensä huoneen mukaan, armeijan joukko-osastoina sotaa varten kolmekymmentäkuusituhatta miestä, sillä heillä oli paljon* vaimoja ja poikia.+  Ja heidän veljensä kaikista Isaskarin suvuista olivat urhoollisia, väkeviä miehiä,+ kahdeksankymmentäseitsemäntuhatta heitä kaikkia koskevan sukuluettelomerkinnän mukaan.+  Benjaminin+ pojat: Bela+ ja Beker+ ja Jediael,+ kolme.  Ja Belan+ pojat: Esbon ja Ussi ja Ussiel ja Jerimot ja Iri, viisi, esi-isiensä huoneen päämiehiä, urhoollisia, väkeviä miehiä, ja heidän sukuluettelomerkintänsä+ oli kaksikymmentäkaksituhatta kolmekymmentäneljä.  Ja Bekerin pojat olivat Semira ja Joas ja Elieser ja Eljoenai ja Omri ja Jeremot ja Abia ja Anatot ja Alemet, kaikki nämä Bekerin poikia.  Ja heidän sukuluettelomerkintänsä:+ heidän polveutumisensa mukaisesti heidän esi-isiensä huoneen päämiehet huomioon ottaen, urhoollisia, väkeviä miehiä, kaksikymmentätuhatta kaksisataa. 10  Ja Jediaelin+ pojat: Bilhan; ja Bilhanin pojat: Jeus ja Benjamin ja Ehud ja Kenaana ja Setan ja Tarsis ja Ahisahar. 11  Kaikki nämä olivat Jediaelin poikia, esi-isiensä päämiesten mukaan, urhoollisia, väkeviä miehiä,+ seitsemäntoistatuhatta kaksisataa sotaa varten armeijaan menevää. 12  Ja Suppim+ ja Huppim+ olivat Irin+ pojat; Aherin pojat: Husim. 13  Naftalin+ pojat olivat Jahsiel+ ja Guni+ ja Jeser ja Sallum,*+ Bilhan+ poikia. 14  Manassen+ pojat: Asriel, jonka hänen syyrialainen sivuvaimonsa synnytti. (Tämä synnytti Makirin,+ Gileadin isän. 15  Ja Makir itse otti vaimon Huppimille ja Suppimille, ja hänen sisarensa nimi oli Maaka.) Ja toisen nimi oli Selofhad,+ mutta Selofhad sai tyttäriä.+ 16  Aikanaan Maaka, Makirin vaimo, synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Peeres, ja tämän veljen nimi oli Sares, ja hänen poikansa olivat Ulam ja Rekem. 17  Ja Ulamin pojat: Bedan. Nämä olivat Manassen pojan Makirin pojan Gileadin pojat. 18  Ja hänen sisarensa oli Hammoleket. Hän synnytti Ishodin ja Abieserin+ ja Mahlan. 19  Ja Semidan pojat tulivat olemaan Ahjan ja Sikem ja Likhi ja Aniam. 20  Ja Efraimin+ pojat olivat Sutelah+ ja tämän poika Bered ja tämän poika Tahat ja tämän poika Eleada ja tämän poika Tahat 21  ja tämän poika Sabad ja tämän poika Sutelah sekä Eser ja Elead. Ja Gatin+ miehet, jotka olivat syntyneet siinä maassa, tappoivat heidät, koska he olivat tulleet alas ottamaan heidän karjaansa. 22  Ja heidän isänsä Efraim suri monta päivää,+ ja hänen veljensä kävivät lohduttamassa häntä. 23  Myöhemmin hän yhtyi vaimoonsa, ja niin tämä tuli raskaaksi+ ja synnytti pojan. Mutta hän antoi hänelle nimen* Beria, koska vaimo oli onnettomuuden+ aikana hänen huonekunnassaan. 24  Ja hänen tyttärensä oli Seera, ja tämä rakensi sittemmin Bet-Horonin,+ alemman+ ja ylemmän,+ ja Ussen-Seeran. 25  Oli myös Refah, hänen poikansa, ja Reesef ja tämän poika Telah ja tämän poika Tahan, 26  tämän poika Ladan, tämän poika Ammihud, tämän poika Elisama, 27  tämän poika Nun,*+ tämän poika Joosua.*+ 28  Ja heidän omaisuutensa ja asuinpaikkansa olivat Betel+ tytärkaupunkeineen ja itään päin Naaran+ ja länteen päin Geser+ tytärkaupunkeineen ja Sikem+ tytärkaupunkeineen aina Gazaan* ja sen tytärkaupunkeihin saakka 29  ja Manassen poikien puolella Bet-Sean+ tytärkaupunkeineen, Taanak+ tytärkaupunkeineen, Megiddo+ tytärkaupunkeineen, Dor+ tytärkaupunkeineen. Näissä asuivat Israelin pojan Joosefin+ pojat. 30  Asserin+ pojat olivat Jimna+ ja Jisva ja Jisvi+ ja Beria,+ ja Sarah oli heidän sisarensa. 31  Ja Berian pojat olivat Heber ja Malkiel, joka oli Birsaitin isä. 32  Ja Heberille syntyivät Jaflet ja Somer ja Hotam ja heidän sisarensa Sua. 33  Ja Jafletin pojat olivat Pasak ja Bimhal ja Asvat. Nämä olivat Jafletin pojat. 34  Ja Semerin* pojat olivat Ahi ja Rohga, Jehubba ja Aram. 35  Ja hänen veljensä Helemin pojat olivat Sofah ja Imna ja Seles ja Amal. 36  Sofahin pojat olivat Suuah ja Harnefer ja Sual ja Beri ja Jimra, 37  Beser ja Hod ja Samma ja Silsa ja Jitran ja Beera. 38  Ja Jeterin pojat olivat Jefunne ja Pispa ja Ara. 39  Ja Ullan pojat olivat Arah ja Hanniel ja Risja. 40  Nämä kaikki olivat Asserin poikia, esi-isien huoneen päämiehiä,+ valikoituja, urhoollisia,+ väkeviä miehiä, johtomiesten päämiehiä, ja sukuluetteloissa+ heidät oli merkitty armeijaan, sotaan. Heidän lukumääränsä oli kaksikymmentäkuusituhatta miestä.+

Alaviitteet

”viisi”, MLXXVg; Sy: ”neljä”.
Tai ”he hankkivat lukuisia”.
”Sallum”, MLXX; LXXLagarde, seitsemän hepr. käsik., 1Mo 46:24 ja 4Mo 26:49: ”Sillem”.
”hän [mask.] antoi hänelle nimen”. Tai ”hänen nimekseen annettiin”. TSy ja neljä hepr. käsik.: ”hän [fem.] antoi hänelle nimen”.
”Nun”, Vg; M: ”Non”.
Kirjm. ”Jehosua”.
”Gazaan”, T ja monet hepr. käsik:t. Ei Filisteassa sijainnut Gaza, joka oli määrätty Juudalle.
”Semerin”, MLXXB; LXXAVg: ”Somerin”.