1. Aikakirja 3:1–24

3  Ja nämä olivat Daavidin poikia,+ jotka syntyivät hänelle Hebronissa:+ esikoinen Amnon+ jisreeliläisestä+ Ahinoamista,+ toinen Daniel karmelilaisesta+ Abigailista,+  kolmas Absalom,+ Gesurin+ kuninkaan Talmain+ tyttären Maakan+ poika, neljäs Adonia,+ Haggitin+ poika,  viides Sefatja Abitalista,+ kuudes Jitream hänen vaimostaan Eglasta.+  Kuusi hänelle syntyi Hebronissa, ja hän hallitsi siellä seitsemän vuotta ja kuusi kuukautta, ja Jerusalemissa hän hallitsi kolmenkymmenenkolmen vuoden ajan.+  Ja nämä syntyivät hänelle Jerusalemissa:+ Simea+ ja Sobab+ ja Natan+ ja Salomo,+ neljä Ammielin+ tyttärestä Batsebasta,*+  ja Jibhar+ ja Elisama*+ ja Elifelet+  ja Nogah ja Nefeg ja Jafia+  ja Elisama+ ja Eljada ja Elifelet,+ yhdeksän,  kaikki Daavidin pojat, lukuun ottamatta sivuvaimojen poikia, ja Tamar+ oli heidän sisarensa. 10  Ja Salomon poika oli Rehabeam,+ tämän poika Abia,+ tämän poika Asa,+ tämän poika Josafat,+ 11  tämän poika Joram,*+ tämän poika Ahasja,+ tämän poika Joas,*+ 12  tämän poika Amasja,+ tämän poika Asarja,+ tämän poika Jotam,+ 13  tämän poika Ahas,+ tämän poika Hiskia,+ tämän poika Manasse,+ 14  tämän poika Amon,+ tämän poika Josia.+ 15  Ja Josian pojat olivat esikoinen Johanan*, toinen Jojakim,+ kolmas Sidkia,+ neljäs Sallum. 16  Ja Jojakimin pojat: hänen poikansa Jekonja,+ tämän poika Sidkia. 17  Ja vangitun Jekonjan pojat olivat hänen poikansa Sealtiel+ 18  ja Malkiram ja Pedaja ja Senassar, Jekamja, Hosama ja Nedabja. 19  Ja Pedajan pojat olivat Serubbabel+ ja Simei, ja Serubbabelin pojat olivat Mesullam ja Hananja (ja heidän sisarensa oli Selomit) 20  sekä Hasuba ja Ohel ja Berekja ja Hasadja, Jusab-Hesed, viisi. 21  Ja Hananjan pojat olivat Pelatja+ ja Jesaia, tämän pojat: Refaja, tämän pojat: Arnan, tämän pojat: Obadja, tämän pojat: Sekanja, 22  ja Sekanjan pojat: Semaja, ja Semajan pojat: Hattus ja Jigal ja Bariah ja Nearja ja Safat, kuusi. 23  Ja Nearjan pojat: Eljoenai ja Hiskija ja Asrikam, kolme. 24  Ja Eljoenain pojat: Hodavja ja Eljasib ja Pelaja ja Akkub ja Johanan ja Delaja ja Anani, seitsemän.

Alaviitteet

”Batsebasta”, Vg; M: ”Batsuasta”.
”Elisama”, MLXXSyVg; kaksi hepr. käsik., 14:5 ja 2Sa 5:15: ”Elisua”.
Hepr. Jō·ramʹ.
Hepr. Jō·ʼašʹ.
”Johanan”, MLXXSyVg; LXXLagarde: ”Joahas”.