1. Aikakirja 26:1–32

26  Portinvartijoiden+ osastoihin: korahilaisista+ Meselemja,+ Asafin poikia olevan Koren poika.  Ja Meselemjalla oli poikia: esikoinen Sakarja, toinen Jediael, kolmas Sebadja, neljäs Jatniel,  viides Elam, kuudes Jehohanan*, seitsemäs Eljehoenai.  Ja Obed-Edomilla+ oli poikia: esikoinen Semaja, toinen Jehosabad, kolmas Joah ja neljäs Sakar ja viides Netanel,  kuudes Ammiel, seitsemäs Isaskar, kahdeksas Peulletai, sillä Jumala oli siunannut häntä.+  Ja hänen pojalleen Semajalle syntyi poikia, jotka olivat isänsä huoneen hallitsijoita, sillä he olivat pystyviä, väkeviä miehiä.  Semajan pojat olivat Otni ja Refael ja Obed, Elsabad, jonka veljet olivat pystyviä miehiä, Elihu ja Semakja.  Kaikki nämä olivat Obed-Edomin poikia, he ja heidän poikansa ja veljensä, pystyviä miehiä, joilla oli voimaa palvella, kuusikymmentäkaksi Obed-Edomille kuuluvaa.  Ja Meselemjalla+ oli poikia ja veljiä, pystyviä miehiä, yhteensä kahdeksantoista. 10  Ja Merarin poikia olevalla Hosalla oli poikia. Simrii oli päämies, vaikka hän ei ollutkaan esikoinen,+ vaan hänen isänsä asetti hänet päämieheksi;+ 11  toinen Hilkia, kolmas Tebalja, neljäs Sakarja. Kaikkiaan Hosan poikia ja veljiä oli kolmetoista. 12  Näiden portinvartijoiden osastojen päämiehillä oli tarkalleen samat velvollisuudet kuin heidän veljillään:+ palveleminen Jehovan huoneessa. 13  Niin he heittivät arpaa+ eri porteista niin pienen kuin suurenkin puolesta isänhuoneittensa+ mukaan. 14  Silloin lankesi idänpuolen arpaosa Selemjalle.+ Hänen pojalleen Sakarjalle,+ joka oli ymmärtäväinen neuvonantaja,+ heitettiin arpaa, ja hänen arpaosansa osui pohjoiseen.+ 15  Obed-Edom sai omansa eteläpuolelta, ja hänen poikansa+ saivat varastohuoneet.+ 16  Suppim ja Hosa+ saivat omansa länsipuolelta, läheltä Salleketporttia, ylöspäin nousevan valtatien varrelta, vartioryhmän+ vastatessa vartioryhmää;+ 17  itäpuolelle oli kuusi leeviläistä, pohjoispuolelle neljä päivää kohti, eteläpuolelle neljä päivää kohti+ ja varastoja+ varten kaksi ja kaksi; 18  lännen puoleista pylväikköä varten neljä valtatien varrella,+ kaksi pylväikön luona. 19  Nämä olivat korahilaisten poikien+ ja Merarin+ poikien portinvartijoiden osastot. 20  Leeviläisistä oli Ahia tosi Jumalan huoneen aarteiden+ ja pyhitettyjen+ esineiden aarteiden valvojana. 21  Ladanin+ pojat, Ladanille kuuluvat gersonilaisten pojat, gersonilaiselle Ladanille kuuluvien isänhuoneiden päämiehet: Jehieli.+ 22  Jehielin pojat, Setam ja hänen veljensä Joel,+ olivat Jehovan huoneen aarteiden+ valvojina. 23  Amramilaisille, jisharilaisille, hebronilaisille, ussielilaisille+ 24  oli Sebuel,*+ Mooseksen pojan Gersomin poika, varastojen päällikkö. 25  Mitä hänen veljiinsä tulee, Elieseristä+ oli hänen poikansa Rehabja+ ja tämän poika Jesaia ja tämän poika Joram ja tämän poika Sikri ja tämän poika Selomot. 26  Tämä Selomot ja hänen veljensä valvoivat kaikkia pyhitettyjen esineiden aarteita,+ jotka kuningas Daavid+ ja isänhuoneiden päämiehet+ ja tuhannen- ja sadanpäälliköt ja armeijan päälliköt olivat pyhittäneet. 27  He olivat pyhittäneet esineitä sodista+ ja saaliista+ ylläpitääkseen Jehovan huonetta. 28  Ja myös kaikkea, minkä näkijä+ Samuel ja Saul, Kisin poika, ja Abner,+ Nerin poika, ja Joab,+ Serujan+ poika, olivat pyhittäneet. Se, mitä joku pyhitti*, oli Selomitin* ja hänen veljiensä valvonnassa. 29  Jisharilaisista+ olivat Kenanja ja hänen poikansa Israelin päällysmiehinä ja tuomareina+ ulkopuolista+ toimintaa varten. 30  Hebronilaisista+ Hasabja ja hänen veljensä, tuhat seitsemänsataa pystyvää miestä,+ olivat Israelin hallinnon johdossa Jordanin länsipuolen seudulla kaikkea Jehovan työtä ja kuninkaan palvelusta varten. 31  Hebronilaisista Jerija+ oli hebronilaisten päämies heidän sukupolviensa mukaan, esi-isien mukaan. Daavidin kuninkuuden neljäntenäkymmenentenä+ vuonna heidät tutkittiin ja heidän keskuudestaan löydettiin urhoollisia, väkeviä miehiä Gileadin+ Jaserista.+ 32  Ja hänen veljiään, pystyviä miehiä,+ oli kaksituhatta seitsemänsataa, isänhuoneiden päämiehiä.+ Niinpä kuningas Daavid nimitti heidät johtamaan ruubenilaisia ja gadilaisia ja puolta manasselaisten heimoa+ kaikissa tosi Jumalan asioissa ja kuninkaan asioissa.+

Alaviitteet

Merk. ’Jehova on osoittanut suopeutta’, ’Jehova on ollut suosiollinen’. Hepr. Jehō·ḥa·nanʹ. Vrt. Joh, otsikko, alav.
”Subael”, LXXVgc. Vrt. 23:16, alav.
Kirjm. ”Kaikki, mitä joku pyhitti”.
”Selomitin”, MVgc; LXX: ”Selomotin”.