1. Aikakirja 25:1–31

25  Lisäksi Daavid ja palvelusryhmien+ esimiehet+ erottivat palvelusta varten muutamia harpuin,+ kielisoittimin+ ja symbaalein+ profetoivien Asafin, Hemanin+ ja Jedutunin+ poikia. Ja heidän joukostaan tulivat virkamiehet heidän palvelustaan varten.  Asafin pojista Sakkur ja Joosef+ ja Netanja ja Asarela,+ Asafin pojat Asafin+ valvonnassa, joka profetoi kuninkaan valvonnassa.  Jedutunista:+ Jedutunin pojat Gedalja+ ja Seri+ ja Jesaia+ ja Simei*, Hasabja ja Mattitja,+ kuusi, isänsä Jedutunin valvonnassa, joka profetoi harpuin kiittäen ja ylistäen Jehovaa.+  Hemanista:+ Hemanin pojat Bukkia,+ Mattanja,+ Ussiel,+ Sebuel* ja Jerimot, Hananja,+ Hanani, Eliata,+ Giddalti+ ja Romamti-Eser,+ Josbekasa,+ Malloti,+ Hotir,+ Mahasiot.  Nämä kaikki olivat Hemanin poikia, hänen joka oli kuninkaan näkyjennäkijä+ tosi Jumalan asioissa, hänen sarvensa kohottamiseksi; niin tosi Jumala antoi Hemanille neljätoista poikaa ja kolme tytärtä.+  Nämä kaikki olivat isänsä valvonnassa laulettaessa Jehovan huoneessa symbaalien,+ kielisoittimien+ ja harppujen+ säestyksellä tosi Jumalan huoneen palveluksessa. Asaf ja Jedutun ja Heman olivat kuninkaan valvonnassa.+  Ja heitä sekä heidän veljiään, joita oli valmennettu laulamaan Jehovalle,+ kaikkia taitajia,+ oli lukumäärältään yhteensä kaksisataakahdeksankymmentäkahdeksan.  Niin he heittivät arpaa+ huolehdittavista asioista, jolloin pieni oli niin kuin suurikin,+ taitaja+ yhdessä oppilaan kanssa.  Ja arpa tuli esiin: ensimmäinen Asafille kuuluva Joosefille,+ toinen Gedaljalle+ (hänen veljiään ja poikiaan oli hänet mukaan luettuna kaksitoista); 10  kolmas Sakkurille+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 11  neljäs Jisrille+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 12  viides Netanjalle+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 13  kuudes Bukkialle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 14  seitsemäs Jesarelalle+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 15  kahdeksas Jesaialle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 16  yhdeksäs Mattanjalle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 17  kymmenes Simeille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 18  yhdestoista Asarelille+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 19  kahdestoista Hasabjalle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 20  kolmanneksitoista Subael+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 21  neljänneksitoista Mattitja poikineen ja veljineen, kaksitoista; 22  viidenneksitoista Jeremotille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 23  kuudenneksitoista Hananjalle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 24  seitsemänneksitoista Josbekasalle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 25  kahdeksanneksitoista Hananille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 26  yhdeksänneksitoista Mallotille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 27  kahdenneksikymmenenneksi Eliatalle poikineen ja veljineen, kaksitoista; 28  kahdenneksikymmenenneksiyhdenneksi Hotirille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 29  kahdenneksikymmenenneksikahdenneksi Giddaltille poikineen ja veljineen, kaksitoista; 30  kahdenneksikymmenenneksikolmanneksi Mahasiotille+ poikineen ja veljineen, kaksitoista; 31  kahdenneksikymmenenneksineljänneksi Romamti-Eserille+ poikineen ja veljineen, kaksitoista.

Alaviitteet

”ja Simei”, LXX ja yksi hepr. käsik. Ks. jae 17.
”Subael”, LXX, kuten jakeessa 20 ja 24:20:ssä.