1. Aikakirja 1:1–54

1  Aadam,+Set,+Enos,+   Kenan,+Mahalalel,+Jared,+   Hanok,+Metusalah,+Lemek,+   Nooa,+Seem,+ Haam+ ja Jafet.+  Jafetin pojat olivat Gomer ja Magog+ ja Madai+ ja Javan+ ja Tubal ja Mesek+ ja Tiras.+  Ja Gomerin pojat olivat Askenas+ ja Rifat*+ ja Togarma.+  Ja Javanin pojat olivat Elisaa+ ja Tarsis,*+ Kittim+ ja Rodanim.*+  Haamin pojat olivat Kuus+ ja Misraim,+ Put+ ja Kanaan.+  Ja Kuusin pojat olivat Seba+ ja Havila ja Sabta+ ja Raema+ ja Sabteka.+ Ja Raeman pojat olivat Saba ja Dedan.+ 10  Ja Kuusille syntyi Nimrod.+ Hän oli ensimmäinen, josta tuli mahtava maassa.+ 11  Ja Misraimista tuli Ludimin+ ja Anamimin ja Lehabimin ja Naftuhimin+ 12  ja Patrusimin+ ja Kasluhimin+ (josta filistealaiset+ ovat lähteneet) ja Kaftorimin+ isä. 13  Ja Kanaanista tuli Sidonin,+ esikoisensa, ja Heetin+ 14  sekä jebusilaisten+ ja amorilaisten+ ja girgasilaisten+ 15  ja hivviläisten+ ja arkiilaisten ja siniläisten+ 16  ja arvadilaisten+ ja semarilaisten+ ja hamatilaisten+ isä. 17  Seemin+ pojat olivat Elam+ ja Assur+ ja Arpaksad+ ja Lud+ ja Aram, ja Us* ja Hul ja Geter ja Mas.*+ 18  Ja Arpaksadille syntyi Selah,+ ja Selahille syntyi Eber.+ 19  Ja Eberille syntyi kaksi poikaa. Toisen nimi oli Peleg,*+ koska hänen päivinään maa* jakautui, ja hänen veljensä nimi oli Joktan. 20  Ja Joktanille syntyivät Almodad ja Selef ja Hasarmavet ja Jerah+ 21  ja Hadoram ja Usal ja Dikla+ 22  ja Obal* ja Abimael ja Saba+ 23  ja Ofir+ ja Havila+ ja Jobab;+ kaikki nämä olivat Joktanin poikia. 24  Seem,+Arpaksad,+Selah,+ 25  Eber,+Peleg,+Reu,+ 26  Serug,+Nahor,+Terah,+ 27  Abram+ eli Abraham.+ 28  Abrahamin pojat olivat Iisak+ ja Ismael.+ 29  Nämä ovat heidän sukujensa lähtökohdat: Ismaelin esikoinen Nebajot+ ja Kedar+ ja Adbeel ja Mibsam,+ 30  Misma ja Duma,+ Massa, Hadad+ ja Tema, 31  Jetur, Nafis ja Kedema.+ Nämä olivat Ismaelin pojat. 32  Ja Keturan,+ Abrahamin sivuvaimon,+ pojat: hän synnytti Simranin ja Joksanin ja Medanin+ ja Midianin+ ja Jisbakin+ ja Suahin.+ Ja Joksanin pojat olivat Saba ja Dedan.+ 33  Ja Midianin pojat olivat Efa+ ja Efer ja Hanok ja Abida ja Eldaa.+ Kaikki nämä olivat Keturan poikia. 34  Ja Abrahamille syntyi Iisak.+ Iisakin pojat olivat Esau+ ja Israel.+ 35  Esaun pojat olivat Elifas, Reuel+ ja Jeus ja Jalam ja Korah.+ 36  Elifasin pojat olivat Teman+ ja Omar, Sefo* ja Gatam, Kenas+ ja Timna+ ja Amalek.+ 37  Reuelin pojat olivat Nahat, Serah, Samma ja Missa.+ 38  Ja Seirin+ pojat olivat Lotan ja Sobal ja Sibeon ja Ana+ ja Dison ja Eser ja Disan.+ 39  Ja Lotanin pojat olivat Hori ja Homam*. Ja Lotanin sisar oli Timna.+ 40  Sobalin pojat olivat Alvan* ja Manahat ja Ebal, Sefoo* ja Onam.+ Ja Sibeonin pojat olivat Ajja ja Ana.+ 41  Anan pojat: Dison.+ Ja Disonin pojat olivat Hemdan* ja Esban ja Jitran ja Keran.+ 42  Eserin+ pojat olivat Bilhan ja Saavan ja Akan.*+ Disanin* pojat olivat Us ja Aran.+ 43  Ja nämä ovat ne kuninkaat, jotka hallitsivat Edomin+ maassa, ennen kuin yksikään kuningas+ hallitsi Israelin poikia: Bela, Beorin poika, jonka kaupungin nimi oli Dinhaba.+ 44  Lopulta Bela kuoli, ja Jobab, Bosrasta+ olevan Serahin poika,+ alkoi hallita hänen sijastaan. 45  Lopulta Jobab kuoli, ja Husam+ temanilaisten+ maasta alkoi hallita hänen sijastaan. 46  Lopulta Husam kuoli, ja Hadad,+ Bedadin poika, joka löi Midianin+ Moabin maa-alueella, alkoi hallita hänen sijastaan. Ja hänen kaupunkinsa nimi oli Avit.+ 47  Lopulta Hadad kuoli, ja Samla Masrekasta+ alkoi hallita hänen sijastaan. 48  Lopulta Samla kuoli, ja Saul Rehobotista+ Virran varrelta alkoi hallita hänen sijastaan. 49  Lopulta Saul kuoli, ja Baal-Hanan, Akborin poika,+ alkoi hallita hänen sijastaan. 50  Lopulta Baal-Hanan kuoli, ja Hadad* alkoi hallita hänen sijastaan, ja hänen kaupunkinsa nimi oli Pau*, ja hänen vaimonsa oli nimeltään Mehetabel, Me-Sahabin tyttären Matredin tytär.+ 51  Lopulta Hadad kuoli. Ja Edomin šeikkejä tulivat olemaan šeikki Timna, šeikki Alva*, šeikki Jetet,+ 52  šeikki Oholibama, šeikki Ela, šeikki Pinon,+ 53  šeikki Kenas, šeikki Teman, šeikki Mibsar,+ 54  šeikki Magdiel, šeikki Iram.+ Nämä olivat Edomin šeikit.+

Alaviitteet

”Rifat”, LXXVg, n. 30 hepr. käsik. ja 1Mo 10:3; M: ”Difat”.
”Tarsis”, LXXVg ja 1Mo 10:4; M: ”Tarsisa”.
”Rodanim”, MLXX; SyVg, monet hepr. käsik:t ja 1Mo 10:4: ”Dodanim”.
”ja Us”, MSyVg; LXXA, hepr. käsik.Kennicott 175 ja 1Mo 10:23: ”Ja Aramin pojat olivat Us”.
”Mas”, Sy, kuusi hepr. käsik. ja 1Mo 10:23; MLXXAVg: ”Mesek”.
Merk. ’jako’.
Tai ”maan väestö”.
”Obal”, Sy, 19 hepr. käsik. ja 1Mo 10:28; MVg: ”Ebal”.
”Sefo”, n. 30 hepr. käsik. ja 1Mo 36:11; M: ”Sefi”.
”Homam”, MSyVg; LXX ja 1Mo 36:22: ”Hemam”.
”Alvan”, monet hepr. käsik:t ja 1Mo 36:23; MVg: ”Aljan”.
”Sefoo”, jotkin hepr. käsik:t ja 1Mo 36:23; MVgc: ”Sefii”.
”Hemdan”, LXXA, monet hepr. käsik:t ja 1Mo 36:26; MSy: ”Hamran”; Vgc: ”Hamram”.
”ja Akan”, LXXA, 22 hepr. käsik. ja 1Mo 36:27; M: ”Jaakan”.
”Disanin”, Vgc ja 1Mo 36:28; MLXXSyVg: ”Disonin”.
”Hadad”, MLXXSyVg; 1Mo 36:39:ssä ”Hadar”.
”Pau”, TLXXLagardeSyVgc, monet hepr. käsik:t ja 1Mo 36:39; M: ”Pai”.
”Alva”, Mreunah.TVg, monet hepr. käsik:t ja 1Mo 36:40; M: ”Alja”.