Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE | MIKÄ ON JUMALAN NÄKEMYS SODASTA?

Jumalan näkemys sodasta nykyään

Jumalan näkemys sodasta nykyään

Ihmisiä sorretaan. Monet rukoilevat toistuvasti Jumalalta apua ja pohtivat, saavatko he koskaan huojennusta. Kuuleeko Jumala heidän avunpyyntönsä? Mitä on sanottava niistä, jotka turvautuvat sotimiseen vapautuakseen sorrosta? Hyväksyykö Jumala heidän sodankäyntinsä, ja tukeeko hän heidän pyrkimyksiään?

Harmagedon tulee olemaan sota kaikkien sotien lopettamiseksi.

Totuus on lohduttava: Jumala näkee kaiken kärsimyksen, ja hänellä on tarkoitus tehdä asialle jotain (Psalmit 72:13, 14). Jumala lupaa Sanassaan Raamatussa, että ahdistusta kärsivät saavat huojennusta. Milloin tämä tapahtuu? 2. Tessalonikalaiskirjeen 1:7, 8:ssa sanotaan: ”Herran Jeesuksen ilmestyessä taivaasta voimallisten enkeliensä kanssa – –, kun hän tuottaa koston niille, jotka eivät tunne Jumalaa, ja niille, jotka eivät tottele Herraamme Jeesusta koskevaa hyvää uutista.” Raamatun mukaan tämä Jeesuksen ilmestyminen tapahtuu tulevaisuudessa ”Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän sodassa”, joka tunnetaan myös nimellä Harmagedon (Ilmestys 16:14, 16).

Tuossa tulevassa sodassa pahoja vastaan Jumala ei käytä ihmisiä, vaan poikaansa Jeesusta Kristusta ja muita voimakkaita henkiolentoja. Nuo taivaalliset joukot tekevät lopun kaikesta sorrosta. (Jesaja 11:4; Ilmestys 19:11–16.)

Jumalan näkemys sodasta ei ole muuttunut. Aivan kuten menneinä aikoina, Jumala pitää sotaa edelleen oikeudenmukaisena keinona lopettaa sorto ja pahuus, mutta vain hänellä on oikeus päättää, kuka sellaista sotaa käy ja milloin. Kuten olemme havainneet, Jumala on jo päättänyt, että hänen poikansa Jeesus Kristus käy sodan pahuuden  lopettamiseksi ja sorrettujen puolesta kostamiseksi tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että sodilla, joita maan päällä nykyään käydään, ei ole Jumalan hyväksyntää, näyttipä niillä olevan miten ylevät syyt tahansa.

Valaistaanpa asiaa. Veljekset alkavat tapella, kun heidän isänsä on poissa. He keskeyttävät tappelun ja soittavat isälleen. Toinen veli väittää toisen aloittaneen tappelun. Tämä taas väittää, että häntä kohdeltiin väärin. Molemmat vetoavat isäänsä saadakseen hänet kiistassa puolelleen. Kuultuaan molempia veljiä isä kuitenkin käskee heitä lopettamaan tappelun ja odottamaan, että hän selvittää asian kotiin palattuaan. Veljekset odottavat hetken, mutta pian he tappelevat jälleen. Kun isä tulee kotiin, hän on tyytymätön molempiin ja rankaisee kumpaakin tottelemattomuudesta.

Sotaa käyvät kansakunnat vetoavat usein Jumalaan saadakseen hänen tukensa. Jumala ei kuitenkaan asetu kenenkään puolelle nykypäivän sodissa. Sanassaan Raamatussa hän sanoo selvästi: ”Älkää maksako pahaa pahalla kenellekään. – – Älkää itse kostako.” (Roomalaisille 12:17, 19.) Lisäksi hän on tehnyt selväksi, että ihmiskunnan tulisi odottaa häntä kärsivällisesti, kunnes hän toimii Harmagedonissa (Psalmit 37:7). Se että kansakunnat turvautuvat mieluummin sotiin kuin odottavat Jumalaa, herättää hänen suuttumuksensa. Hän pitää näitä sotia julkeina hyökkäyksinä. Jumala tuleekin Harmagedonissa ilmaisemaan närkästyksensä ja selvittämään kansakuntien kiistat lopullisesti, kun hän ”lopettaa sodat maan ääreen saakka”. (Psalmit 46:9; Jesaja 34:2.) Harmagedon tulee todella olemaan sota kaikkien sotien lopettamiseksi.

Sotien loppuminen on yksi monista Jumalan valtakunnan aikaansaamista siunauksista. Jeesus puhui tuosta hallituksesta eräässä tunnetussa rukouksessaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:10.) Jumalan valtakunta ei poista pelkästään kaikkia sotia vaan myös sotien perimmäisen syyn – pahuuden (Psalmit 37:9, 10, 14, 15). * Ei siis mikään ihme, että Jeesuksen seuraajat odottavat hartaasti Jumalan valtakunnan tuomia siunauksia (2. Pietarin kirje 3:13).

Mutta kuinka kauan meidän on odotettava, että Jumalan valtakunta tekee lopun kaikesta kärsimyksestä, sorrosta ja pahuudesta? Raamatun ennustusten täyttyminen osoittaa, että elämme tämän asiainjärjestelmän ”viimeisiä päiviä” (2. Timoteukselle 3:1–5). * Jumalan valtakunta tekee pian lopun näistä kriittisistä viimeisistä päivistä Harmagedonin taistelussa.

Kuten edellä todettiin, tuossa lopullisessa sodassa saavat surmansa ne, jotka ”eivät tottele Herraamme Jeesusta koskevaa hyvää uutista” (2. Tessalonikalaisille 1:8). On kuitenkin hyvä muistaa, että Jumala ei iloitse kenenkään kuolemasta, ei edes pahojen (Hesekiel 33:11). Koska ”hän ei halua kenenkään tuhoutuvan” Harmagedonissa, hän huolehtii parhaillaan siitä, että hyvää uutista Jeesuksesta ”saarnataan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille” ennen kuin loppu tulee (2. Pietarin kirje 3:8, 9; Matteus 24:14; 1. Timoteukselle 2:3, 4). Jehovan todistajien maailmanlaajuisen saarnaamistyön ansiosta ihmisillä on mahdollisuus oppia tuntemaan Jumala, totella Jeesusta koskevaa hyvää uutista ja nähdä aika, jolloin sotaa ei enää ole.

^ kpl 9 Jumalan valtakunta poistaa myös ihmiskunnan vihollisen kuoleman. Kuten sivulla 16 olevassa artikkelissa ”Vastauksia raamatullisiin kysymyksiin” todetaan, Jumala herättää eloon lukemattomia ihmisiä, joihin kuuluu monia, jotka ovat kuolleet historian varrella käydyissä sodissa.

^ kpl 10 Lisää tietoa viimeisistä päivistä on Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 9.