Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE

Voiko kukaan nähdä tulevaisuuteen?

Voiko kukaan nähdä tulevaisuuteen?

Me kaikki ajattelemme tulevaisuutta. Mietimme, millaista meidän ja läheistemme elämä tulee olemaan. Pohdimme esimerkiksi sitä, saavatko lapsemme elää paremmassa maailmassa, tuhoutuuko maapallo jossain katastrofissa ja millaiset valinnat takaisivat meille paremman tulevaisuuden. Tällainen uteliaisuus on ihmiselle luontaista. Kaipaamme varmuutta, järjestystä ja pysyvyyttä elämäämme. Jos tietäisit, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, voisit varautua siihen sekä henkisesti että aineellisesti.

Millaiseksi tulevaisuutesi siis muotoutuu? Tietääkö sitä kukaan? Asiantuntijat ovat tulevaisuutta ennustaessaan joskus onnistuneet mutta monesti myös epäonnistuneet. Jumalasta kuitenkin sanotaan, että hän pystyy ennustamaan tulevia tapahtumia tarkasti. Hänen Sanassaan todetaan, että hän ”kertoo alusta asti lopun ja muinaisuudesta saakka sen, mitä ei vielä ole tehty” (Jesaja 46:10). Kun Jumala on esittänyt ennustuksia, mikä on ollut onnistumisprosentti?

JUMALAN ONNISTUMISPROSENTTI

Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, kuinka suuri osa Jumalan muinaisista ennustuksista on täyttynyt? Jos jonkun meteorologin sääennusteet pitäisivät paikkansa päivästä toiseen, olisit todennäköisesti vaikuttunut ja seuraisit hänen ennusteitaan jatkossakin. Entä jos saisit tietää, että Jumalan ennustukset ovat toteutuneet pettämättömän varmasti? Olisit epäilemättä kiinnostunut siitä, mitä hän sanoo tulevaisuudesta.

Muinaisen Niniven raunioille uudelleen rakennettu muuri

SUUREN KAUPUNGIN TUHO:

Olisi huomattava saavutus ennustaa tarkasti, että suuri kaupunki, joka on ollut mahtava vuosisatojen ajan, tuhoutuisi lähitulevaisuudessa. Erään edustajansa välityksellä Jumala esitti juuri tällaisen ennustuksen, Niniven  kaupungin tuhon (Sefanja 2:13–15). Mitä historioitsijat kertovat? Babylonialaiset ja meedialaiset hyökkäsivät Niniveen ja kukistivat sen 600-luvulla eaa., noin 15 vuotta Jumalan ennustuksen jälkeen. Jumala oli kertonut etukäteen myös, että Ninive tehtäisiin ”autioksi, erämaan kaltaiseksi vedettömäksi seuduksi”. Toteutuiko tämä ennustus tarkasti? Kyllä toteutui. Vaikka tuo kaupunki levittäytyi esikaupunkeineen noin 500 neliökilometrin laajuiselle alueelle, valloittajat eivät säilyttäneet eivätkä hyödyntäneet sitä, kuten olisi voinut odottaa. Sen sijaan kaupunki tuhottiin. Olisiko kukaan poliittinen analyytikko pystynyt ennustamaan tapahtumia yhtä täsmällisesti?

IHMISTEN LUITA POLTETAAN:

Kuka uskaltaisi ilmoittaa 300 vuotta etukäteen, että tietynniminen ja tiettyä syntyperää oleva mies polttaisi ihmisten luita alttarilla, ja vielä mainita kaupungin, missä tuo alttari sijaitsisi? Jos tällainen erikoinen ennustus toteutuisi, sen esittäjästä tulisi varmasti kuuluisa. Jumalan edustaja julisti, että ”Daavidin huoneeseen syntyy poika, jonka nimi on Josia”, ja että ”ihmisten luita hän polttaa” alttarilla Betelin kaupungissa (1. Kuninkaiden kirja 13:1, 2, alaviite). Noin 300 vuotta myöhemmin kuninkaaksi nousi Daavidin sukuhaaraan kuuluva mies nimeltä Josia. Tuo nimi ei ole Raamatussa yleinen. Aivan niin kuin oli ennustettu, Josia ”lähetti ottamaan luut hautapaikoista ja poltti ne alttarilla” Betelissä (2. Kuninkaiden kirja 23:14–16). Miten kukaan voisi ennustaa tällaisia yksityiskohtia ilman yli-inhimillistä tietoa?

Jumalan profeetat ennustivat Babylonin kukistumisen hämmästyttävän tarkasti.

ERÄÄN VALTAKUNNAN LOPPU:

Olisi hämmästyttävää, jos joku onnistuisi ennustamaan, minkä nimisen miehen johdolla huomattava maailmanvalta kukistettaisiin ja millaista epätavallista strategiaa hän käyttäisi – jo kauan ennen tuon miehen syntymää. Jumala ilmoitti, että Kyyros-niminen mies johtaisi erään valtakunnan valloitusta. Kyyros myös vapauttaisi juutalaiset vangit ja tukisi heidän pyhän temppelinsä jälleenrakentamista. Lisäksi Jumala ennusti, että Kyyroksen sotastrategiaan sisältyisi jokien kuivattaminen ja että auki jätetyt portit helpottaisivat valloitusta. (Jesaja 44:27–45:2.) Täyttyivätkö Jumalan profetian sisältämät monet  yksityiskohdat? Historioitsijat ovat yhtä mieltä siitä, että Kyyros todella valloitti Babylonian pääkaupungin Babylonin, mikä johti koko valtakunnan kukistumiseen. Kyyroksen armeija ohjasi kaupungin läpi virtaavat vedet toisaalle – itse asiassa kuivatti sen joet – mikä oli melkoinen insinööritaidon näyte. Sotilaat tunkeutuivat kaupunkiin porteista, jotka oli jätetty auki. Tämän jälkeen Kyyros vapautti juutalaiset ja valtuutti heidät rakentamaan Jerusalemin temppelin uudelleen. Se oli poikkeuksellista, koska Kyyros ei palvonut juutalaisten Jumalaa. (Esra 1:1–3.) Kuka muu kuin Jumala olisi pystynyt ennustamaan yksityiskohtaisesti nämä historialliset tapahtumat?

Nämä kolme esimerkkiä osoittavat, miten täsmällisesti Jumala on ennustanut tulevia tapahtumia. Ne eivät ole yksittäistapauksia. Israelilaisten johtaja Joosua totesi laajan kuulijakuntansa hyvin tunteman tosiasian: ”Te tiedätte hyvin kaikesta sydämestänne ja kaikesta sielustanne, ettei yksikään sana kaikista niistä hyvistä sanoista, jotka Jehova, teidän Jumalanne, on teille puhunut, ole pettänyt. Ne kaikki ovat käyneet teille toteen. Ei yksikään sana niistä ole pettänyt.” (Joosua 23:1, 2, 14.) Kansa ei voinut kieltää sitä, että kaikki Jumalan lupaukset ja ennustukset olivat toteutuneet. Miten Jumala sitten pystyy ennustamaan tulevaisuuden tarkasti? Jumalan ja ihmisten keinot poikkeavat ratkaisevasti toisistaan. Tämä on tärkeää ottaa huomioon, koska Jumala on esittänyt lähitulevaisuutta koskevia ennustuksia, jotka tulevat vaikuttamaan meihin kaikkiin.

JUMALAN JA IHMISTEN ENNUSTUKSET

Ihmisten ennustukset perustuvat esimerkiksi tieteellisiin tutkimuksiin, tosiasioita ja suuntauksia koskeviin analyyseihin tai jopa yliluonnollisiksi väitettyihin tietoihin. Esitettyään ennustuksensa ihmiset yleensä jäävät odottamaan, mitä tuleman pitää (Sananlaskut 27:1).

Toisin kuin ihmiset, Jumala tietää kaikki tosiasiat. Hän ymmärtää ihmisen luonnetta ja taipumuksia täydellisesti. Siksi hän voi halutessaan nähdä jo etukäteen, miten yksilöt tai kokonaiset kansat tulevat toimimaan. Mutta Jumala voi tehdä vieläkin enemmän. Hän pystyy vaikuttamaan asioiden taustalla oleviin tekijöihin ja ohjailemaan tapahtumia varmistaakseen lopputuloksen. Hän sanoo: ”Sanani, joka suustani lähtee, – – ei palaa luokseni tyhjin toimin vaan on – – menestyvä.” (Jesaja 55:11.) Jotkin Jumalan ennustukset ovat siis pikemminkin ilmoituksia. Hän toimii aktiivisesti kaikkien ennustustensa toteuttamiseksi.

SINUN TULEVAISUUTESI

Onko olemassa luotettavia ennustuksia, jotka liittyvät sinun ja läheistesi tulevaisuuteen? Jos saisit tietää lähestyvästä hirmumyrskystä, voisit ryhtyä varotoimiin pelastaaksesi itsesi ja muita. Tieto Raamatun ennustuksista voi saada sinut toimimaan samoin. Jumala on ilmoittanut, että pian tapahtuu suuria maailmanlaajuisia muutoksia. (Ks. tekstiruutu ” Mitä Jumala on paljastanut tulevaisuudesta?”) Jumalan lupaama tulevaisuus poikkeaa huomattavasti niin sanottujen asiantuntijoiden ennusteista.

Maailmanhistorian juoni on ikään kuin jo kirjoitettu, ja sinä voit saada selville lopputuloksen. Jumala sanoo, että hän ”kertoo alusta asti lopun”, ja lisää: ”Minun päätökseni pysyy, ja kaiken, mihin olen mieltynyt, minä teen.” (Jesaja 46:10.) Sinulla ja perheelläsi voi olla suurenmoinen tulevaisuus. Kysy Jehovan todistajilta, mitä Raamatussa kerrotaan tulevaisuudesta. Todistajat eivät ole selvänäkijöitä, eivätkä he väitä kuulevansa ääniä henkimaailmasta tai pystyvänsä yliluonnollisin keinoin ennustamaan tulevaisuutta. Raamatun tutkijoina he voivat näyttää sinulle, millaisen ihastuttavan tulevaisuuden hyväksi Jumala parhaillaan työskentelee.