Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

 KANSIAIHE | TARVITSEMMEKO JUMALAA?

Miksi tarvitsemme Jumalaa?

Miksi tarvitsemme Jumalaa?

Mielenterveysalan asiantuntijat sanovat, että ihminen tarvitsee henkisiä ja hengellisiä arvoja ollakseen aidosti onnellinen. Tätä kuvastaa se, että ihmiset haluavat palvella jotain itseään suurempaa tai työskennellä sen hyväksi. Tyydyttääkseen tämän tarpeen jotkut käyttävät suuren osan vapaa-ajastaan luontoon liittyvien asioiden tai musiikin tai muiden taiteiden parissa. Nämä harrastukset eivät kuitenkaan tuo useimmille syvällistä ja pysyvää tyydytystä.

Jumala haluaa ihmisten olevan onnellisia nyt ja ikuisesti.

Raamattua lukevat eivät ole yllättyneitä siitä, että ihmiset tuntevat luonnostaan tällaista hengellistä kaipuuta. 1. Mooseksen kirjan alkuluvuissa osoitetaan, että luotuaan ensimmäisen ihmisparin Jumala puhui heidän kanssaan säännöllisesti, niin että he saattoivat luoda häneen hengellisen suhteen (1. Mooseksen kirja 3:8–10). Jumala ei suunnitellut ihmisiä elämään riippumattomana hänestä, vaan heillä oli tarve olla yhteydessä Tekijäänsä. Raamattu viittaa tähän tarpeeseen toistuvasti.

Esimerkiksi Jeesus sanoi: ”Onnellisia ovat ne, jotka ovat tietoisia hengellisestä tarpeestaan.” (Matteus 5:3.) Näistä sanoista voi päätellä, että synnynnäisen hengellisen tarpeen tyydyttäminen on tärkeä osa onnellista elämää. Miten voimme tyydyttää tämän tarpeen? Se käy ilmi Jeesuksen sanoista: ”Ihmisen ei tule elää yksistään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jehovan suusta.” (Matteus 4:4.) Millä tavoin Jumalan sanat eli hänen Raamatussa ilmaistut ajatuksensa ja ohjeensa mahdollistavat sen, että voimme elää onnellista ja tarkoituksellista elämää? Tarkastellaan seuraavaksi kolmea tärkeää tapaa.

Tarvitsemme hyviä ohjeita

Lukemattomat asiantuntijat ovat nykyään valmiita tarjoamaan neuvoja, jotka koskevat ihmissuhteita, rakkautta, perhe-elämää, erimielisyyksien ratkaisemista, onnellisuutta ja jopa itse elämän tarkoitusta. Eikö kuitenkin ihmisen Luoja, Jehova Jumala, ole kaikkein pätevin antamaan järkeviä ja tasapainoisia ohjeita kaikilla näillä alueilla?

Raamattu on kuin ohjekirja elämää varten.

Havainnollistetaanpa asiaa. Kun ostat jonkin uuden laitteen, vaikkapa kameran tai tietokoneen,  odotat saavasi sen mukana valmistajan ohjekirjan, jossa selitetään, miten laitetta on parasta käyttää, jotta se täyttää tarkoituksensa. Raamattu on ikään kuin ohjekirja, jossa ”valmistaja”, Jumala, kertoo meille ”käyttäjille”, mitä tarkoitusta varten elämä on suunniteltu ja miten sitä käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Kuten mikä tahansa hyvin kirjoitettu ohjekirja Raamattukin varoittaa tavoista, jotka voisivat vahingoittaa ”tuotetta”, elämäämme. Toisten ihmisten neuvot ja ideat saattavat kuulostaa vetoavilta ja jopa tarkoituksenmukaisilta, mutta eikö olekin järkevää ajatella, että pääsemme parhaaseen tulokseen ja vältymme ongelmilta, jos noudatamme Tekijämme ohjeita?

”Minä, Jehova, olen sinun Jumalasi, joka opetan sinua hankkimaan hyötyä itsellesi, joka panen sinut astumaan sitä tietä, jota sinun tulee vaeltaa. Oi kunpa vain todella kiinnittäisit huomiota minun käskyihini! Silloin rauhastasi tulisi niin kuin virta ja vanhurskaudestasi kuin meren aallot.” (Jesaja 48:17, 18.)

Raamatusta voimme saada tarvitsemaamme ohjausta ja apua.

Jehova Jumala antaa ohjeita ja neuvoja, mutta hän ei pakota meitä ottamaan niitä vastaan. Koska hän rakastaa meitä ja toivoo parastamme, hän vetoaa meihin lämpimästi: ”Minä, Jehova, olen sinun Jumalasi, joka opetan sinua hankkimaan hyötyä itsellesi, joka panen sinut astumaan sitä tietä, jota sinun tulee vaeltaa. Oi kunpa vain todella kiinnittäisit huomiota minun käskyihini! Silloin rauhastasi tulisi niin kuin virta ja vanhurskaudestasi kuin meren aallot.” (Jesaja 48:17, 18.) Jos siis noudatamme Jumalan ohjeita, voimme elää hyvää elämää. Toisin sanoen tarvitsemme Jumalaa, jotta elämämme olisi onnellista ja menestyksellistä.

Tarvitsemme vastauksia elämän suuriin kysymyksiin

Joistakuista tuntuu, etteivät he tarvitse Jumalaa, koska monet elämän hämmentävät kysymykset näyttävät olevan ristiriidassa sen kanssa, että olisi olemassa rakastava Jumala. Heitä vaivaa esimerkiksi se, miksi hyvien ihmisten täytyy kärsiä, miksi syntyy vammaisia lapsia tai miksi elämä on niin epäoikeudenmukaista. Nämä ovat vakavia kysymyksiä, ja tyydyttävien vastausten löytämisellä voi olla syvällinen vaikutus elämäämme. Sen sijaan että syyttäisimme heti Jumalaa tällaisista ongelmista, katsotaan, mitä hänen Sanansa Raamattu sanoo näistä asioista.

1. Mooseksen kirjan 3. luvussa kerrotaan, että Saatana yritti käärmeen välityksellä saada ensimmäisen ihmisparin rikkomaan Jehova Jumalan käskyä olla syömättä hyvän ja pahan tiedon puusta. ”Ette suinkaan kuole”, Saatana sanoi Eevalle. ”Sillä Jumala tietää, että juuri sinä päivänä, jona te syötte siitä, teidän silmänne todella avautuvat ja te tulette varmasti olemaan niin kuin Jumala, niin että tiedätte hyvän ja pahan.” (1. Mooseksen kirja 2:16, 17; 3:4, 5.)

Sanoessaan näin Saatana Panettelija paitsi väitti Jumalaa valehtelijaksi myös vihjasi, että Jumalan hallitsemistapa oli epäoikeudenmukainen. Hän antoi ymmärtää, että jos ihmiset kuuntelisivat häntä, heillä menisi paremmin. Miten nämä kysymykset ratkaistaisiin? Jehova salli ajan kulua, jotta kaikki voisivat nähdä, pitivätkö häntä vastaan esitetyt syytökset paikkansa vai eivät.  Hän antoi Saatanalle ja kaikille tämän puolelle asettuneille tilaisuuden osoittaa, voivatko ihmiset elää hyvää elämää ilman Jumalaa.

Mikä sinun mielestäsi on vastaus Saatanan väitteisiin? Voivatko ihmiset elää hyvää elämää ja hallita itseään menestyksellisesti ilman Jumalaa? Kärsimykset, vääryydet, sairaudet ja kuolema samoin kuin rikollisuus, moraalin luhistuminen, sodat, kansanmurhat ja muut julmuudet, jotka ovat vitsanneet ihmiskuntaa vuosisatojen ajan, todistavat kiistattomasti, että ihmisen yritykset hallita itseään riippumattomana Jumalasta ovat epäonnistuneet surkeasti. Raamatun mukaan ihmiskunnan ahdingosta ei voi syyttää Jumalaa, vaan yksi keskeinen syy siihen on se, että ”ihminen on hallinnut ihmistä hänen vahingokseen” (Saarnaaja 8:9).

Eikö tämän valossa olekin selvää, että meidän on käännyttävä Jumalan puoleen saadaksemme näihin vaikeisiin ongelmiin paitsi selityksen myös ratkaisun? Mitä Jumala tulee tekemään?

Tarvitsemme Jumalan apua

Ihmiset ovat jo pitkään kaivanneet vapautusta sairauksista, vanhenemisesta ja kuolemasta. He ovat käyttäneet valtavasti aikaa, energiaa ja varoja sen saamiseksi, mutta tulokset ovat olleet vaatimattomat. Vapautuksen toivossa on etsitty muun muassa tarunomaista onnelaa, elämän eliksiiriä ja nuoruuden lähdettä, mutta kaikki tällaiset unelmat ovat tuottaneet pettymyksen.

Jehova Jumala haluaa ihmisten elävän hyvää elämää ja olevan onnellisia. Se oli hänen alkuperäinen tarkoituksensa hänen luodessaan ihmiset, eikä hän ole unohtanut sitä. (1. Mooseksen kirja 1:27, 28; Jesaja 45:18.) Hän vakuuttaa toteuttavansa varmasti kaiken, minkä on aikonutkin toteuttaa (Jesaja 55:10, 11). Raamatussa kerrotaan hänen lupauksestaan ennallistaa paratiisi, jonka ensimmäinen ihmispari menetti. Sen viimeisessä kirjassa sanotaan: ”Hän [Jehova Jumala] pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole. Entiset ovat kadonneet.” (Ilmestys 21:4.) Miten hän saa aikaan nämä ihastuttavat olosuhteet, ja miten tämä lupaus voi hyödyttää meitä?

Jumalan Poika Jeesus Kristus opetti seuraajiaan rukoilemaan, että Jumalan tahto tapahtuisi. Monet tuntevat tämän niin sanotun Isä meidän -rukouksen ja saattavat toistaa sitä usein. Se alkaa: ”Meidän Isämme taivaissa, olkoon sinun nimesi pyhitetty. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:9, 10.) Juuri Valtakuntansa välityksellä Jehova Jumala poistaa ihmishallinnon surulliset seuraukset ja tuo tilalle vanhurskaan uuden maailman, kuten hän on luvannut (Daniel 2:44; 2. Pietarin kirje 3:13). * Mitä  meidän on tehtävä päästäksemme osalliseksi tästä lupauksesta?

Jeesuksen Kristuksen mukaan meiltä ei vaadita mitään monimutkaista: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3.) Jumalan avulla loputon elämä hänen lupaamassaan uudessa maailmassa on ulottuvillamme. Tämä tulevaisuudennäkymä antaa sinulle ehkä vielä yhden painavan syyn vastata myöntävästi kysymykseen ”tarvitsemmeko Jumalaa?”

Aika ajatella Jumalaa

Parituhatta vuotta sitten Areiopagilla Ateenassa apostoli Paavali sanoi vapaamielisille ateenalaisille Jumalasta: ”Hän itse antaa kaikille elämän ja hengityksen ja kaiken. Sillä hänessä meillä on elämä ja me liikumme ja olemme olemassa, niin kuin eräät teidän keskuudessanne olevat runoilijatkin ovat sanoneet: ’Sillä me olemme myös hänen sukuaan.’ ” (Apostolien teot 17:25, 28.)

Nämä Paavalin sanat pitävät edelleen paikkansa. Ilma, jota hengitämme, ruoka, jota syömme, ja vesi, jota juomme, ovat kaikki Luojaltamme. Emme yksinkertaisesti voisi elää ilman sitä hyvää, mitä hän antaa ylläpidoksemme. Mutta miksi hän antaa sitä jatkuvasti kaikille ihmisille, välittivätpä he hänestä tai eivät? Paavali vastaa: ”Jotta he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilla häntä ja todellakin löytää hänet, vaikkakaan hän ei ole kaukana meistä kenestäkään.” (Apostolien teot 17:27.)

Haluaisitko oppia tuntemaan Jumalan paremmin ja saada lisää tietoa hänen tarkoituksestaan ja neuvoistaan, jotka auttavat elämään hyvää elämää nyt ja ikuisesti? Jos haluat, keskustele sen Jehovan todistajan kanssa, jolta sait tämän lehden, tai ota yhteyttä lehden julkaisijoihin. He auttavat sinua mielellään.

^ kpl 20 Lisää tietoa siitä, miten Valtakunta toteuttaa Jumalan tahdon maan päällä, on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 8; julk. Jehovan todistajat. Luettavissa ja ladattavissa verkko-osoitteessa www.jw.org/fi.